Gabestokken

| | | |

Kong Christian IVKong Christian IVI kong Christian IV's forordning om en "Kirckeordning", dateret 27.3. 1629 hedder det i artikel 28: "Effterdj mz V-bluelig Suergen, Banden oc Gudz Naffns Skammelige oc Offentlig Misbrug, Stoer Gudz fortörnelse Skeer; Da skulle der af Borgemester oc Raad udj Kiöbstederne, paa Torfuit oc nogle andre stæder Gabestocke settis, Huorudj Bÿe Suenene skulle Strengeligen Were befalit, at Sette dennem udj, som Offentlig mz Banden lader sig höre, Oc gifue Bÿesuenden 4 skilling förend hand igien Vdladis

Gabestocke = Hals Jern, ere gemeenlig Slagen Ved stoere Stötter, eller paa Hiörnehus, dj bör i Kiöbstederne att Settis paa Torffuit, oc andre bequemme Offentlig steder."

Se også Johanne Jeppes nægtede at lade sig kue