Thurø - maritime sager - godserne Egeskov, Langeland, Tåsinge og Broholm

| | | | | | |

Marie Grubbe lige efter skilsmissen 1670- Zahrtmann 1903Marie Grubbe lige efter skilsmissen 1670- Zahrtmann 1903Greve Ulrik Frederik GyldenløveGreve Ulrik Frederik Gyldenløve Ulrik Frederik Gyldenløves skilsmisse dom 1670Ulrik Frederik Gyldenløves skilsmisse dom 1670 Kong Frederik 3 (1648-1670)Kong Frederik 3 (1648-1670)I 1674 overtog greve Ulrik Frederik Gyldenløve, Thurø efter greve Conrad Reventlow. Ulrik Frederik Gyldenløve var søn af kong Frederik III og dennes frille, den holstenske Margrethe Pape. Fire år før Ulrik Frederik fik skøde på Thurø, lod han sig skille fra den i litteraturen kendte Maria Grubbe til Tjele.    

I Ulrik Frederik Gyldenløves skøde fra 1674 omtales en gårdmand og en husmand på Thurø som skibsbygger. I 1690 omtales under Svendborg tolddistrikt som hjemmehørende på Thurø "En nÿe Bÿgte galioth", tilhørende etatsråd Niels Kragh, Egeskov (*). Galioten var på registreringstidspunktet endnu i København. I 1703 forliste Niels Krags skib mellem Omø og Vordingborg på vejen til København. Ifølge færgemanden i Vordingborg blev ingen af de ombordværende bjerget. Af toldregnskabet fremgår, at Niels Krags skib var lastet med 600 tdr rug, 147 tdr byg, 47 tdr ærter, 10 tdr malt, 18 tdr boghvedegryn, 14 tdr byggryn, 1 læst 2½ tdr saltet oksekød, 1½ tdr kallun, kødpølser, tørrede frugt, æbler, æg, tællelys og 1 anker med "lugtende vand".

  
(*) I flere tilfælde ser vi at tidligere fogeder og forvaltere fra omegnsgodserne tog borgerskab i Svendborg som købmænd: Rasmus Pedersen, forhen foged på Klingstrup, 1685, Peder Nielsen, forhen ridefoged på Egeskov, 1683, Otte Madsen, Løjtved, 1699, Jens Hansen Ladefoged, Jylland, 1696, Mads Hansen, forhen foged på Mullerup, 1683, Hartvig Bremmer, forvalter på Hvidkilde, 1683. 


ThurøThurøI 1769 var 3 af de hjemmehørende skibe i Svendborg tolddistrikt bygget på Thurø. En jagt på 6½ læster, 2½ år gl, en jagt på 6½ læster på 20 år og en jagt på 6 læster, ligeledes 20 år.

BilagStørrelse
Skøde_Thurø_1674.pdf3.01 MB
Langeland_gods_skipperregnskabsbilag_1673-74.pdf6.74 MB
Langeland_gods_skipperregnskabsbilag_1673-74_2.pdf7.42 MB
Skibsfragtningskontrakter 1724-34.pdf7.49 MB
Skibsfragtningskontrakter 1724-34_2.pdf8.89 MB
Skibsfragtningskontrakter 1724-1834_3.pdf8.37 MB
Skibsfragtningskontrakter 1724-1834_4.pdf9.35 MB
Skibsfragtningskontrakter 1724-1834_5.pdf6.31 MB
Redningsbåd_1834.pdf3.5 MB
Befragtningsbrev ca 1820.pdf8.26 MB
Befragtningsbrev ca 1820_2.pdf7.69 MB
Befragtningsbrev ca 1820_3.pdf6.05 MB
Spodsbjerg_færge_1815.pdf5.84 MB
Skipper_Jørgen_Rings_regnskab_1792.pdf7.04 MB
Skibssager.pdf8.17 MB
Skibssager_2.pdf8.76 MB
Skibssager_3.pdf8.49 MB
Skibssager_4.pdf8.1 MB
Skibssager_5.pdf7.1 MB
Kaperbåden _Langeland.pdf824.72 kB
Jagten_Charlotte_Louise_1806-11.pdf7.2 MB
Jagten_Charlotte_Louise_1806-11_2.pdf7.75 MB
Jagten_Charlotte_Louise_1806-11_3.pdf7.36 MB
Jagten_Charlotte_Louise_1806-11_4.pdf6.36 MB
Jagten_Charlotte_Louise_1806-11_5.pdf6.97 MB
Tåsinge_skipper_Hans_Krabbe_1751-1754.pdf7.63 MB
Tåsinge_skipper_Hans_Krabbe_1751-1754_2.pdf9.71 MB
Tåsinge_skipper_Hans_Krabbe_1751-1754_3.pdf8.85 MB
Tåsinge_skipper_Hans_Krabbe_1751-1754_4.pdf8.4 MB
Tåsinge_skipper_Hans_Krabbe_1751-1754_5.pdf8.58 MB
Tåsinge_skipper_Hans_Krabbe_1751-1754_6.pdf4.49 MB
Afregninger_med_skippere_1817.pdf7.64 MB
Afregninger_med_skippere_1817_2.pdf7.66 MB
Afregninger_med_skippere_1817_3.pdf8.83 MB
Afregninger_med_skippere_1817_4.pdf8.1 MB
Afregninger_med_skippere_1817_5.pdf8.1 MB
Afregninger_med_skippere_1817_6.pdf4.84 MB
Regnskab skipper Lars Skow 1825.pdf8 MB
Regnskab skipper Lars Skow 1825_2.pdf7.28 MB
Regnskab skipper Lars Skow 1825_3.pdf8.13 MB
Regnskab skipper Lars Skow 1825_4.pdf5.79 MB
Regnskab skipper Christian Andersen af Troense 1842-43.pdf7.97 MB
Regnskab skipper Christian Andersen af Troense 1842-43_2.pdf7.69 MB
Regnskab skipper Christian Andersen af Troense 1842-43_3.pdf7.78 MB
Regnskab skipper Christian Andersen af Troense 1842-43_4.pdf7.84 MB
Regnskab skipper Christian Andersen af Troense 1842-43_5.pdf7.74 MB
Regnskab skipper Christian Andersen af Troense 1842-43_6.pdf9.75 MB
Broholm_skibssager_1840_1859.pdf7.39 MB
Broholm_skibssager_1840_1859_2.pdf8.56 MB
Broholm_skibssager_1840_1859_3.pdf7.36 MB
Broholm_skibssager_1840_1859_4.pdf4.74 MB