En hegnsstrid i Egense sogn 1545

| | | | |

Søbo voldsted i Egense sogn med udsigt til HvidkildeSøbo voldsted i Egense sogn med udsigt til Hvidkilde  LehnskovLehnskovLensmand i Holbæk "Marquordt Tidemandt " skrev sig angiveligt til Søbo i Egense sogn i 1545 idet han og flere andre lodsejere i sognet havde klaget til kong Christian III over Hans Norby på Lindskov , som havde ladet opsætte et gærde mellem Egense og Lindskov. Kongen beder i den anledning Jacob Brockenhuus, Didrich Quitzow, Claus Brockenhuus, Claus Basse, Axel Nielsen (Årslev) og Henrik Glob om at "grandske" sagen. [Tegnelser o.a. Lande 1545-48 f. 16b]

Hans Norby   skrev sig siden til Uggerslevgård på Nordfyn.

BilagStørrelse
Studier i nogle sydfynske herregårdes historie.pdf37.27 kB