Patronatsretten til Egense kirke

| | | |

Egense kirkeEgense kirke  HvidkildeHvidkildeI 1529 erhvervede Eiler Rønnow på Hvidkilde, patronatsretten til Egense kirke. I 1555 fik Rønnow sine rettigheder til Egense kirke, bekræftet ved at få genoptrykt kong Frederik I's brev fra 1529 i Danske Kancellis brevbog: Tegnelser o.a. Lande 1552-56: "Sligt eth Breff haffuer Eÿller Rønnow, paa Egense Kircke Lydende som her epther følger:"Da Eiler Rønnow efter borgerkrigen 1534-36 vendte tilbage fra sit fangenskab i Mecklenborg faldt han en kort tid i unåde hos den nye konge Christian III, som en tid kostede ham pladsen i rigsrådet. Ligesom det er opfattelsen, at Hvidkildes bygninger var blevet ødelagt under borgerkrigen.

Efter borgerkrigen var Egense kirke en tid annekskirke til Svendborg Vor Frue kirke med Hans Gaas som sognepræst. I 1543 (*) havde Hans Gaas en strid med oldermanden for Skt. Anne gildet i Vor Frue, Mads Pedersen om aflønningen af den kapellan, der "giör oc thieneste till Egense Kircke for H. Hanss Gaass".

I 1554 var Egense kirke imidlertid blevet anneks til Ollerup, hvis sognepræst Jørgen Pedersen nu også fungerede som præst ved Egense kirke.

(*)Odense 04.11.1541

BilagStørrelse
Egense_kirke_Rettertingsdom_1543.pdf436.88 kB
Egense kirke 1555.pdf1.46 MB