Brahetrolleborg-Krarup præstearkiv, skifteprotokol 1771-1811

| | |
Brahetrolleborg-Krarup præstearkiv, skifteprotokol 1771-1811 af Karin Jørgensen
 • Søren Hansen, hos Morten Hansen, Strandhuse, 12, 02.04.1771
 • der er kun indført registrering af hans ejendele.
 • Hans Andersen, Strandhuse, (begravet i Ulbølle, 30.04.1777, 61 år)
 • oo Maren Hansdatter, oo 2 Anders Pedersen Øbo
 • Ingen livsarvinger, men
 • - Overenskomst mellem Rasmus Nielsen på Avernakø og Anders Pedersen, som har afgangne
 • Hans Andersens hus i fæste. Han kræver ingen arv efter sin hustrus broder Hans Andersen.
 • - Anders Pedersen på Averbakø, overenskomst med Anders Pedersen, som har afgangne Hans
 • Andersenshus i fste. På sine stedbørns vegne kræver han ingen arv efter deres farbroder.
 • - Niels Hansen, Avernakø på sin hustrus vegne.
 • - Rasmus Klingenberg i lige måde på sin steddatters vegne.
 • - Laurits Rasmussen på Munkø i lige måde på sin kones vegne.
 • Dateret 24.06.1777.
 • Hans Jørgensen, bødker, på præstegårdens jorder i Hågerup, 2, 30.09.1802
 • oo Karen Pedersdatter
 • Hans Hansen, 31 år, i Albjerg på Broholm
 • Karen Hansdatter, 34 år oo bødker Klaus Nielsen, København
 • Dorthe Hansdatte, 32år er hjemme
 • Morten Hansen, boelsmand, Strandhuse, 5, 22.10.1807
 • oo 1 (Anne Marie Christensdatter, +08.09.1778)
 • Hans Mortensen, 39 år
 • Lars Mortensen, 35 år
 • Christiane Mortensdatter 37 år oo smed Claus Pedersen ved Stenstrup
 • oo 2 (Karen Rasmusdatter, +10.02.1790)
 • Rasmus Mortensen, 27 år
 • Peder Mortensen, 22 år
 • Anne Marie Mortensdatter, 19 år, tjenr i Åstrup
 • oo 3 Anne Marie Hansdatter, lavværge Niels Hansen, Åby
 • Mads Mortensen, 14 år
 • Søren Mortensen, 5 år
 • Karen Mortensdatter, 16 år
 • Anne Kirstine Mortensdatter, 10 år
 • deumyndiges værge Niels Rasmussen, Strandhuse
 • Hans Andersen, Hågerup præstegårds jorder, 10, 04.01.1811
 • oo Volborg Jørgensdatter, lavværge gdm. Christoffer Jørgensen, Hågerup
 • Jørgen Hansen, 12 år
 • Hans Hansen, 8 år
 • Christoffer Hansen, 3 år
 • Dorthe Hansdatter, 20 år, tjener i Højrup
 • Anne Katrine Hansdatter, 13 år
 • Anne Marie Hansdatter, 6 år
 • Beskikket værge Hans Jørgensen i Hågerup, da den fødte vrge var syg
 • Enkens tilkommende mand er Hans Ottesen fra Krarup