Kongens brev på Ørkild bys nedlæggelse 1547

| | | | |
Ørkild SlotsbankeØrkild SlotsbankeRegistre o.a. Lande 1546-52, folio 295

Borgemester, Raadmænd og menige borgere i Svendborg finge brev ad gratiam paa all de enge og agerjord som bønderne udi Ørkild by nu have og her til brugt have til deres gårde, dog undtagen skoven, hvilken Kong. Maj. for sig selv vil forbeholdet have, dog saa at de skulle give og gøre der af aarligen til Kronen slig tynge, landgilde og anden afgift som der plejer af at gaa. Koldinghus, Søndagen post purificationis marie, aar 1547.