Dronning Christines regnskaber

| | | |

Udsnit af Claus Berg's altertavle med dronning ChristineUdsnit af Claus Berg's altertavle med dronning ChristinePeter Storm, Middelfart

Dronning Christine er mor til Christian 2. Hun blev født 1461 i Torgau som datter af kurfyrsten af Sachsen. 16 år gammel blev hun gift med kong Hans. Hun døde i Odense 1521.

Hun havde fra 1504 residens i Odense. Først på Næsbyhoved slot og siden i Odense, hvor hun fik pavelig tilladelse til at omdanne sin gård til Skt. Clara kloster, deraf gadenavnet Klaregade. Hun havde trukket sig tilbage fra kong Hans, der levede et udsvævende liv. Meget interessant er, at store dele af hendes hofholdningsregnskaber er bevaret. De er en guldgrube af viden om dagliglivet på den tid. Lad os fx. se nogle af de poster, der berører os i Middelfart.

27. april 1504 betaler dronningen på hjemrejse fra Nordtyskland 1 rhinsk gylden for forplejning i Middelfart og i Skt. Gertruds kapel udenfor byen ofrer hun 4 skilling.

1. februar 1507 betales for tre vogne fra Ribe til Kolding med fisk og vin. Herfra betales 12 skilling for en skude fra Kolding til Middelfart, hvor der overnattes for 12 skilling. Næste dag betales 5 vogne fra Middelfart til Odense – 20 skilling for hver vogn.

12. oktober 1507 købes for 2 rhinske gylden 1 tønde ål af borgmester Erik Hansen og nok en af en Hans i Middelfart.

25. februar 1508 får borgmester Erik Hansen 6 mark og 2 skilling for 4 sider marsvineflæsk og Jes Bein 2 mark og 2 skilling for et marsvin.

13. september 1508 betales 14 skilling for 1 båd fra Kolding til Middelfart med en last af fisk, klæde, glas og honning. Dernæst for to måltider i Middelfart 16 alb og samme beløb for øl. Endelig til bødkeren i Middelfart 2 alb for at lægge bånd om en tønde.

1. oktober 1508 30 skilling for en fjerding makrel og 33 skilling for en anden fjerding makrel samt 6 mark til borgmester Erik Hansen for en tønde ål.

Man kan bemærke, at der sejles mellem Kolding og Middelfart. Endvidere at Middelfart kan levere marsvin, makrel og ål.