Friskolearkivet i Ollerup

Friskoleleder Eilif Brogaard Frank 1934-2013

Et sidste farvelEt sidste farvel Brev 1977 fra Eilif FrankBrev 1977 fra Eilif FrankI sluttresserne blev Eilif Frank efter et ophold på Danmarks Lærerhøjskole og møde med professor Roar Skovmand, der var leder af Institut for Dansk Skolehistorie, inspireret til at opsøge de mange nu nedlagte frie skoler over det ganske land, og få indsamlet deres arkivalier, inden de blev ødelagt.

Denne indsamling blev siden fulgt op af store indsamlingskampagner til sikring af "Forenings Danmarks" historie. Denne sidste indsats var inspireret af Dansk historisk Fællesforening i professor Vagn Skovgaard Pedersens formandstid. Foreningsarkiverne blev primært indsamlet til de mange lokalhistoriske arkiver, som voksede frem i 1970erne.