Skibsbyggeri ved Sølyst

| | | |

Skibsbyggeri ved SølystSkibsbyggeri ved SølystAf Peter Storm, Middelfart

Skibsbygger Hans Illum Pedersen kan allerede som 25-årig skibstømrer hjemme på Millinge Mark ved Fåborg sammen med 5 mand bygge en jagt på 4 måneder.

Som 27-årig bryder han sammen med sin hustru, sine forældre og søskende op fra sin fødeegn og køber 12 tønder land jord på Skrillinge Mark af den velhavende og driftige gårdfæster Hans Hansen, Ellegård på Fønsskov.

Her starter familien i 1847 et skibsbyggeri. Det kom siden til at bære betegnelsen Sølyst. Hans far skibsbygger Peder Hansen drukner i 1848, da han er i færd med at fragte soldater over Gamborg fjord.

Som det var skik byggedes skibene på åben mark. Det blev gennem årene til mange skibe lige fra kvaser til skonnerter. Flere af skibene blev leveret til redere og skippere på Fåborgkanten.

I 1855 bygger man f. eks. briggen ”Grevinde Danner”, der får H.C. Tscherning, en apotekersøn fra Middelfart, som kaptajn. Bag stod otte lokale partsredere heriblandt kaptajnen og gårdfæster Hans Hansen, Ellegård på Fønsskov. Samme år flytter lillebroderen Mads Illum Pedersen med sin hustru ind i Vestergade i Middelfart og starter på stranden nedenfor et værft, hvor det nuværende værft ligger. Her bygger han blandt andet smakkejoller.

Der bygges skibe på Hans Illum Pedersens værft på Sølyst helt frem til 1875. Og broderen Mads Illum Pedersen fortsætter på værftet i Middelfart indtil 1907.