Akeleyene i Norge

|

Knut Myrebøe, Larvik skriver: Se også Akeleye-forbindelsen fra Sydfyn

Jeg er etterkommer etter ”Prinsessen på Hjeltar” og er oppdratt med en noe annerledes historikk, basert på Slektsboken ”Adelslekten Akeleye i Norge” som kom ut i 1952 – så vidt jeg husker, forfattet av Erland Grjotheim. Jeg har en av originalene. Jeg er halvt Gudbrandsdøl og kjenner distriktet godt. Eggert Møinichen (f.1666) var kompanisjef for det Lom’ske Kompani og ble sent dit med sin hustru Sofie Gabrielsdatter Akeleye (f.1670). Man antar i Lom/Sjåk at adelig herkomst var årsaken til ”Prinsesse-tittelen” – Men du reiser et interessant dilemma: Jeg fant henne ikke i Dansk Adels Årbog når jeg var i København for mange år siden. Var det måske Christian IV som sente Eggert til Lom for å ”løse problemet” på denne måten? Det er jo flere eksempler? Skal vi grave henne opp og ta et DNA? Hun ligger på den gamle kirkegården på Norberg i Sjåk! Hvis hun ikke er en Akeleye så må mange slektshistorier i Norge skrives om!

Boligen til Eggert og Sofie står på Maihaugen på Lillehammer og kalles Hjeltarstugu.

Og så har vi en diskusjon om blomstene på slektsvåpenet er Blåklokker eller Akeleyer?

Med vennlig hilsen fra Knut Myrebøe, Larvik.

BilagStørrelse
Prinsessa på Hjeltar.pdf5.73 kB