Smed i Egense Erich Nielsen's optegnelsesbog 1793-1825

| | | | | | | |
Bog af Erich Nielsen i Stige (Privat eje)

 Bog af Erich Nielsen fra StigeBog af Erich Nielsen fra StigeRegning 1824 fra smed Erich Nielsen, EgenseRegning 1824 fra smed Erich Nielsen, EgenseFra Betty Maarbjerg har Fynhistorie fået følgende klenodie. Hun fortæller selv: "Jeg sender en kopi af en bog skrevet af vores tip-tip-oldefar Erich Nielsen, smed i Egense fra 1797. I 1809 fæstede han et hus under Lehn Gods og blev således smed for Hvidkilde. Han døde i 1844 i Egense. Bemærkelsesværdigt er det, at tre af sønnerne kom til København, hvor de uddannede sig til dyrlæger. Bogen er nået til os ad forunderlige veje. Min kusine, Grethe Olsen, og jeg har sidst i april 2010 lagt vores slægt på nettet under www.jorgensenfamilien.dk .Mindre end en måned senere får vi henvendelse fra nogle ukendte mennesker i København vedr. en lille bog, de har købt for 10 kr. på et loppemarked. En af dem, Mogens Søgaard, har transskriberet teksten, og derefter har de fundet navnene Erich Nielsen og hans hustru Karen JensDatter på vores hjemmeside under bedstemors aner. - Tænk sig, at bogen kommer i hænderne på 3 mennesker, der er interesserede i slægtsforskning. Den kunne lige så vel være havnet i en papirkurv! 


Dette er et uddrag af brev fra Mogens Søgaard.

”Om transskriptionen. Jeg sidder ofte og transskriberer materiale med relation af landsbyen Snesere i Sydsjælland, og derfor har jeg en vis rutine i transskription af tekster fra 1700-1800- årene. Men alligevel var bogen på sine steder noget af en nød at knække, og som I kan se, tilbagestår der da også nogle ubesvarede spørgsmål, eller der kan være tvivl om meningen med indholdet. Måske kan I komme videre de steder. Det meste er dog transskriberet, og bogens overordnede indhold står nogenlunde klart. Der var jo ingen retskrivningsnorm på den tid, hvilket bogen tydeligt viser, forhold som naturligvis vanskeliggør en transskription. Men også en anden faktor er såvel interessant som den bidrager med transskriptionsproblemer, nemlig den fynske dialekt, der en del steder træder frem i stavningen af ordene, fx hvor han skriver "brø" for brød.

Et par ord om det tekniske:
Bemærk, at min scanning af bogen sine steder er noget uskarp inderst inde ved bogens midte, især på den første side. Dette skyldes, at jeg ikke ville "brække" den for meget over i ryggen. Den er jo umistelig.

Om jeres anvendelse af det transskriberede materiale: Dette materiale står frit til jeres rådighed, og jeg påkalder mig ingen som helst "ophavsret" til transskriptionen. I kan bare bruge materialet frit, dele ud af det, rette og føje til.
Jeg har - inden for realistiske tidsrammer - foretaget transskriptionen så godt jeg kunne, men naturligvis vil der kunne findes fejl, så der er nok også noget at arbejde videre med.”

 
 

 

Gårdmand Henrik Rasmussens hjulplov fra EgenseGårdmand Henrik Rasmussens hjulplov fra Egense

En sydfynsk smed ved essenEn sydfynsk smed ved essen 

 

 

 

 

Hvidkilde Ladegård - gavlen fra 1820 overlevede en brandHvidkilde Ladegård - gavlen fra 1820 overlevede en brand Nielstrup hvor Erich Nielsen også udførte smedearbejdeNielstrup hvor Erich Nielsen også udførte smedearbejde 

BilagStørrelse
Bog af Erich Nielsen fra Stige.pdf124.1 kB
Bog-af-Erich-Nielsen-fra-Stige.pdf4.56 MB
Bog-af-Erich-Nielsen-fra-Stige-02.pdf5.94 MB