Hvedholm skifteprotokol, Drejø del

| | |
Hvedholm skifteprotokol, Drejø del af Karin Jørgensen
 • Johanne Marie Jensdatter, Drejø, V-32, 20.06.1794
 • oo Niels Rasmussen, husmand
 • Rasmus Nielsen, 3 år
 • Formynder Han Rasmussen, husmand, Drejø
 • Anne Hansdatter, Drejø, V-34, 26.06.1794
 • hos gårdmand Peder Jensen, hendes søskendebørn:
 • Henning Ibsen, gårdmand, Drejø
 • Hans Pedersen, gårdmand, Drejø
 • Henvisning til skifte 22.09.1769
 • Johanne Rasmusdatter, Drejø, V-43, 12.12.1794
 • oo 1 Jens
 • Johanne Marie Jensdatter + (V-32, 20.06.1794) oo hmd Niels Rasmussen
 • Rasmus Nielsen, 4 år
 • oo 2 Christopher Hansen smed
 • oo1: kone Stensgård skifte
 • Ellen Sophie Jørgensdatter, Drejø, V91, 22.09.1795
 • oo Johan Jacobsen
 • Jacob Johansen, 15 år, værge farbror Anders Sørensen, husmand, Drejø
 • Marie Johansdatter, 21 år, værge morbror Anders Jørgensen, husmand, Drejø
 • Maren Johansdatter, 18 år, værge do
 • Jørgen Andersen, aftægtshusmand, Drejø, V96, 11.01.1796
 • enkemand efter Maren Sørensdatter, II-485, 12.01.1791 Stensgård
 • Anders Jørgensen, 46 år husmand, Drejø
 • Ellen Jørgensdatter + oo Johan Jacobsen
 • Jacob Johansen, 15 år
 • Marie Johansdatter, 20 år
 • Maren Johansdatter, 18 år
 • Johanne Jørgensdatter, 38 år oo husmand Morten Jørgensen Banke
 • Lars Nielsen, Drejø, V-98, 23.09.1795
 • boede hos husmand Niels Moses
 • Hans søskendebørn:
 • Hans Hansen, gårdmand, Drejø
 • Hans Jensen, husmand, Drejø
 • Christian Nielsen, aftægtsmand, Drejø, V-108b, 27.05.1796
 • var hos gårdmand Hans Jensen
 • Rasmus Nielsen, Avernakø, V-112, 01.07.1796
 • oo Karen Andersdatter
 • hans søskende fra hans afdøde fars 3 ægteskaber:
 • oo 1
 • helbror Hans Nielsen, gårdmand, Stenstrup
 • helbror Jens Nielsen, husmand, Vester Skerninge
 • oo 2 ½ søster Maren Nielsdatter oo i Holsten
 • ½ bror Christen Nielsen + gårdmand i Stenstrup
 • Rasmus Christensen, 23 år, værge stedfar Mads Pedersen, Stenstrup
 • Hans Christensen, 18 år do
 • Johanne Christensdatter, 15 år do
 • ½ søster Marie Nielsdatter, 46 år, ugift tjener på Rødkilde,
 • værge svoger Jens Rasmussen, husmand, Hundstrup
 • oo3
 • ½ søster Mette Kirstine Nielsdatter oo husmand Jens Rasmussen, Hundstrup
 • ½ bror Thomas Nielsen, gårdmand i Stenstrup
 • Ellen Jacobsdatter, Drejø, V-115, 02.07.1796
 • oo Niels Henrichsen, V-476, 08.08.1816
 • Maren Nielsdatter, 6 år, værge farbror Hans Henrichsen degn, Drejø
 • oo 2 Maren Rasmusdatter, VII262, 24.11.1827
 • Niels Nielsen, Drejø, V119, 23.07.1796
 • oo 1 Johanne Margrethe Jensdatter, Stensgård. 454, 22.12.1777
 • oo 2 Maren Nielsdatter, Drejø, V-259, 261, 10.07.1803
 • Margrethe Nielsdatter, 16 år, værge morbror Niels Rasmussen, gårdmand, Drejø
 • Anne Marie Nielsdatter, 14 år do
 • Maren Nielsdatter, 10 år, værge morbror Morten Rasmussen, gårdmand
 • Karen Nielsdatter, 7 år do
 • Anne Kathrine Nielsdatter, værge morbror Jeppe Rasmussen, gårdmand
 • oo 2 Henrich Hansen, V259
 • oo 2 Johanne Nielsdatter
 • Kirsten Christensdatter, indsidder, Drejø, V-121, 25.07.1796
 • Christen Nielsen, sønnen, hvor moderen var indsidder
 • Maren Nielsdatter oo styrmand Jens Madsen Brandt, Ærøskøbing
 • Ellen Nielsdatter, 22 år tjener Avernakø, værge gdm. Christen Christensen
 • Kirsten Nielsdatter, 15 år tjener Drejø do
 • Anne Hansdatter, Drejø, V-141, 07.02.1797
 • oo Peder Pedersen
 • Hans Pedersen, 29 år
 • Erich Pedersen, 19 år
 • Anne Pedersdatter oo Hans Pedersen, husmand på baroniet Lehn
 • Johanne Pedersdatter, 16 år
 • Værge Niels Rasmussen, gårdmand, Drejø
 • Rasmus Rasmussen, Drejø, V-27, 21.04.1797
 • oo1 Anne Hansdatter, Stensgård 14.11.1775
 • oo2 Lene Pedersdatter, VI-199, 13.03.1826
 • Niels Rasmussen, 13 år, værge unge Rasmus Nielsen
 • Rasmus Rasmussen, 10 år, værge Christen Andersen
 • Anne Cathrine Rasmusdatter, 15 år, værge Hans Jensen
 • Erich Hansen, Drejø, V-199, + 09.12.1799
 • oo 1 Maren Rasmusdatter, Stensgård 451, 14.05.1777
 • Niels Erichsen, Hjortø
 • Rasmus Erichsen + husmand på Ærø
 • Maren Rasmusdatter
 • oo 2 Maren Jensdatter, værge unge Hans Jensen, gårdmand
 • Jens Rasmussen skrædder, Drejø, V-204, 22.01.1800
 • han var kommet under isen og druknede
 • oo Anne Rasmusdatter, værge Niels Rasmussen, husmand, Drejø
 • Hans søskende:
 • Anne Rasmusdatter oo Niels Rasmussen, bødker, Svendborg
 • Johanne Rasmusdatter oo Rasmus Jensen, Damhuset, Melby på Sjælland
 • ½ bror Rasmus Rasmussen +, husmand i Oure uner Tiselholt
 • Maren Rasmusdatter, 28 år hos mor i Oure
 • Morten Mortensen, Drejø, V-206, 27.03.1800
 • oo Johanne Andersdatter
 • Morten Mortensen har fæstet huset
 • Anne Mortensdatter, 32 år værge farbror Christen Mortensen, gårdmand, Drejø
 • Rasmus Nielsen, gårdmand, Drejø, V-222, 08.04.1801
 • enkemand efter Maren Hansdatter, Stensgård 12.01.1791
 • Maren Rasmusdatter oo Hans Christophersen, har fæstet gården
 • Ellen Rasmusdatter, 16 år, værge gdm. Christen Andersen, Drejø
 • Peder Hansen Koch, Drejø, V-226, 08.05.1801
 • oo 1 Karen Erichsdatter, Stensgård, 1044, 06.06.1771
 • oo 2 Kirsten Rasmusdatter, VI-494, 13.02.1832
 • oo2 Anders Christensen, Drejø
 • Hans Pedersen, 28 år, enken afstår gården til ham
 • Mads Pedersen
 • Maren Pedersdatter
 • Anne Pedersdatter
 • Maren Nielsdatter, Drejø, V-259, 261, 10.07.1803
 • oo 1 Niels Nielsen, 23.07.1796, oo 1 Johanne Margrethe Jensdatter, Stensgård. 454, 22.12.1777
 • Anne Margrethe Nielsdatter oo Hans Nielsen, gårdmand, Birkholm
 • Anne Marie Nielsdatter, 21 år, værge gdm. Niels Rasmussen
 • Maren Nielsdatter, 19 år, værge Morten Rasmussen, gårdmand, Drejø
 • Karen Nielsdatter, 15 år, værge do
 • Anne Cathrine Nielsdatter, 9 år, værge Jeppe Rasmussen, gårdmand
 • oo 2 Henrich Hansen
 • oo 2 Johanne Nielsdatter
 • Inger Pedersdatter, Drejø, V-318, 14.05.1807
 • oo Henning Jepsen, VI-144, 03.05.1824, oo 1 Maren Hansdatter, Stensgård, 1020, 17.05.1769
 • Jeppe Henningsen, gårdmand på øen
 • Peder henningsen, ugift
 • Jørgen Henningsen, 23 år
 • Hans Henningsen, 21 år
 • Maren Henningsdatter oo Johan Rsmussen, husmand
 • Karen Henningsdatter oo Christian Olsen, gårdmand, Skerningeballe
 • Anne Henningsdatter, 28 år, ugift
 • Maren Rasmusdatter, Drejø, V-340, 08.06.1809
 • oo Hans Christophersen, Drejø
 • Rasmus Hansen, 7 år
 • Anne Marie Hansdatter, 5 år
 • Maren Hansdatter, 2½ år
 • Tilsynsværge Christen Andersen, Drejø oo den afdøde kones fars søster
 • Johanne Jørgensdatter, Drejø, V-365, 15.04.1811
 • oo 1 Jørgen Nielsen
 • Jørgen Jørgensen, husmand, Skarø
 • maren Jørgensdatter oo husmand Christen Hansen, Fiskop
 • oo 2 Morten Jørgensen Banke,
 • Rasmus Mortensen, 19 år
 • Hans Jensen Birkholm, Drejø, V-373, 07.11.1811
 • oo Anne Pedersdatter, lavværge Niels Strangesen
 • Anne Marie Hansdatter, 10 år, værge Hans Hansen gdm, Drejø
 • Maren Hansdatter, 5 år, værge do
 • Søren Jørgensen Banke, Dyreborg, V-375, 31.01.1812 (+03.11.1810)
 • oo Anne Elisabeth Hansdatter, trolovet Jens Nielsen
 • Jørgen ? Sørensen, 6 år
 • Peder Jørgen Sørensen, 3 år
 • værge farbror Hans Jørgensen husmand i Svanninge i stedet for den ældre broder
 • Morten Jørgensen Banke på Drejø
 • Anne Cathrine Andersdatter, Drejø, V-378, 11.02.1812
 • oo 1 Jacob Nielsen
 • oo 2 Anders Jørgensen
 • hendes søster Johanne Andersdatter + oo Morten Mortensen +
 • Morten Mortensen +
 • Rasmus Mortensen, 16 år, værge morbror Hans Rasmussen, Skarø
 • Morten Mortensen, 11 år
 • Anne Mortensdatter + er død 2 dage efter mosterenoo Anders Nielsen
 • Anne Mortensdatter, Drejø, V-379, 382, 402, 19.02.1812
 • oo Anders Nielsen
 • hendes bror Morten Mortensen +
 • Rasmus Mortensen, 16 år
 • Morten Mortensen, 11 år
 • Kirsten Hansdatter, Drejø, V387, 19.06.1812
 • oo Niels Rasmussen VI-311, 16.09.1828
 • Maren Nielsdatter oo Hans Pedersen, gårdmand, Drejø
 • Rasmus Nielsen, Drejø, V-405, 22.04.1813
 • hans søskende:
 • Magdalene Nielsdatter oo Christen Andersen, gårdmand, Drejø
 • ½ bror Rasmus Nielsen, gårdmand, Drejø +
 • Maren Rasmusdatter + oo gdm. Hans Christophersen
 • Rasmus Hansen, 11 år
 • Anne Marie Hansdatter, 9 år
 • Maren Hansdatter, 6 år
 • den nye fæster Rasmus Rasmussen havde overtaget gården for ca. 5 år siden
 • Niels Henrichsen, husmand, Drejø V-476, 08.08.1816
 • oo 1Ellen Jacobsdatter , V115, 02.07.1796
 • oo 2 Maren Rasmusdatter, VII262, 24.11.1827
 • Hans søskende:
 • helbror Hans Henrichsen, fhv. degn på Drejø
 • ½ bror Carl Henrichsen +
 • Hans Carlsen, skal være + ugift
 • Carsten Carlsen +
 • Christopher Carstensen, 30 år tjener Skjoldemoise
 • Jens Carstensen, 28 år er i nærheden af Odense
 • Mads Carstensen, 26 år tjener i Vester Skerninge
 • Maren Carstensdatter ugift tjener i Gundestrup
 • helsøster Maren Henrichsdatter oo Hans Jensen, gårdmand Drejø
 • Peder Jeppesen, Drejø, V-478, 23.10.1816
 • oo Anne Christophersdatter VI288, 18.04.1828
 • Christopher Pedersen, gårdmand på stedet
 • Karen Pedersdatter oo Mogens Hansen, gårdmand, Egense
 • Hans Rasmussen, snedker, V-485, 27.01.1817
 • oo Lene Hansdatter, enken forbliver i uskiftet bo
 • Anders Christensen, Drejø, V-485, 01.02.1817
 • oo 1
 • Christen Andersen, 60 år, gårdmand, Drejø
 • oo 2 Kirsten Rasmusdatter, VI-494, 13.02.1832
 • enken forbliver i uskiftet bo
 • Karen Nielsdatter, Drejø, V-489, 492, 23.05.1817
 • oo 1 Peder Nielsen
 • oo 2 Anders Jørgensen, oo 1 Anne Cathrine Andersdatter, oo 1 Jacob Nielsen, Stensgård II-456, 11.07.1778
 • Arvingerne er hendes søskende:
 • ½ bror Niels Rasmussen, gårdmand, Drejø
 • ½ bror Morten Rasmussen, gårdmand, Drejø
 • ½ bror Jeppe Rasmussen, gårdmand, Drejø
 • helsøster Maren Nielsdatter + oo Niels Nielsen
 • Margrethe Nielsdatter oo Hans Nielsen, Birkholm
 • Anne Marie Nielsdatter oo Hans Nielsen, gårdmand Ulbølle Strandhuse
 • Maren Nielsdatter, 24 år, tjener på Nielstrup
 • Karen Nielsdatter oo indsidder Hans Jørgensen, Bregninge, Ærø
 • Cathrine Nielsdatter, 22 år ugift, tjener på Drejø
 • Hans Jensen, Drejø, V489, 28.04.1817
 • enkemand efter Karen Hansdatter
 • Hans Hansen, 41 år
 • Karen Hansdatter oo Niels Rasmuissen, husmand, Drejø
 • Karen Hansdatter oo Niels Jensen, Ballen
 • Anne Marie Hansdatter enke efter stenhugger Christopher Frederiksen, Ærøskøbing
 • Hans Jensen, Drejø, V507, 06.10.1817
 • oo benævnes kun enken
 • Maren Hansdatter oo gårdmand Jens erichsen, Drejø
 • Karen Hansdatter oo gårdmand Hans Hansen, Drejø
 • Kirsten Arentsdatter, Drejø, V-526, 18.02.1818
 • oo Hans Andersen
 • Maria Hansdatter oo indsidder Jens Christophersen, Drejø
 • Maren Andersdatter, Drejø, V-547, 04.05.1819
 • oo Morten Rasmussen, VII-10, 26.07.1819
 • Rasmus Mortensen, gårdmand Drejø
 • Anne Mortensdatter oo husmand Rasmus Hansen snedker, Drejø
 • Morten Rasmussen, Drejø, VI-10b, 22.07.1819
 • søn Rasmus Mortensen, gdm. Drejø
 • datter Anne Mortensdatter oo hmd Rasmus Hansen, snedker, Drejø
 • Anne Mortensdatter, Drejø, VI-21b, 04.04.1820,
 • oo Rasmus Hansen
 • hun druknede da båden kæntrede da de sejlede hjem fra Ærø
 • 4 umyndige børn, han forbliver i uskiftet bo
 • 31: 23.09.1820
 • Anders Rasmussen, 16 år
  Hans Rasmussen, 11 år
  Morten Rasmussen, 5 år
  Rasmus Rasmussen, 2 år
 • værge morbror Rasmus Mortensen, gdm Drejø
 • Maren Hansdatter, Drejø, VI-32b, 08.11.1820
 • oo Hans Eriksen
 • Hans Hansen, 23 år
 • Niels Hansen, 20 år
 • Margrethe Hansdatter, 17 år
 • Niels Strangesen, Drejø, VI-36. 22.02.1821
 • søn Rasmus + 1 år
 • Niels Rasmussen, aftægtshusmand, Avernakø, VI-38, 24.03.1821
 • oo Apelone Mortensdatter, lavværge gdm Rasmus Hansen, Avernakø
 • 1/1 søster Johanne Rasmusdatter + oo hmd Hans Rasmussen, Strandhuse
 • Rasmus Hansen, hmd, Strandhuse
 • Mette Hansdatter oo gdm. Peder Pedersen, Ulbølle
 • søn Rasmus Pedersen mødte
 • 1/2 søster Anne Rasmusdatter + oo hmd Niels Andersen, Strandhuse
 • Hans Nielsen er på Bernekilde
 • søn Hans Hansen
 • Anders Nielsen, hmd., Strandhuse
 • søn Niels Andersen
 • Maren Strangesdatter, Drejø, VI-59b, 29.12.1821, + 95 år
 • oo 1 Rasmus Hansen
 • Anne Marie Rasmusdatter oo Niels Josephsen, Drejø
 • oo2 Hans Pedersen
 • søn Rasmus Hansen har fæstet 15.06.1799
 • Anne Hansdatter oo Hans Mortensen, husmand, Drejø
 • Anders Jørgensen, aftægtsmand, Drejø, VI-68, 18.03.1822
 • søster Ellen Sophie Jørgensdatter + oo Johan Frederik Jacobsen
 • Jacob Johansen, 42 hmd Drejø
 • Anne Marie Johansdatter oo selvejerhusmand Hans Rasmussen, Syltemae
 • Maren Johansdatter oo boelsmand Rasmus Christophersen, Kragnæs Ærø
 • søster Johanne Jørgensdatter + oo Jørgen Banke
 • Jørgen Jørgensen, 46 år, hmd Skarø
 • Rasmus Jørgensen, 30 (?Mortensen)
 • Maren Jørgensdatter oo hmd Christen Hansen, Skovsbo
 • Rasmus Larsen, gdm., Munkø, VI-80b, 28.06.1822
 • oo1 Johanne Rasmusdatter
 • Johanne Cathrine Rasmusdatter oo hmd Albert Albertsen, Vester Skerninge
 • oo2 Anne Cathrine Andersdatter
 • Lars Rasmussen, 26 år er i gården
 • Anders Rasmussen, 24 år husmand i Vester Skerninge
 • Anne Marie Rasmusdatter oo indsidder Peder Jensen, Mynkø
 • Ellen Sophie Johansdatter, Drejø, VI-144, 20.04.1824 + 27 år
 • ugift hendes far Johan Frederik Jacobsen
 • Henning Jeppesen, Drejø, VI-144, 03.11.1824
 • ee Inger Pedersdatter
 • Jeppe Henningsen, gårdmand, Drejø
 • Peder Henningsen, 42 år faderen havde aftægt hos ham
 • Jørgen Henningsen, 39, Strynø
 • Hans Henningsen, 36 år, Drejø
 • Maren Henningsdatter oo hmd. Johan Frederik Jacobsen
 • Karen Henningsdatter oo boelsmand Christen Olsen, Ballen
 • Anne Henningsdatter oo Hans Jørgensen, Drejø
 • Hans Jensen, ungkarl, Drejø, VI-149, 18.11.1824
 • far gdm Jens Eriksen, Drejø
 • Hans Andersen, gårdmand, Drejø, VI-156, 25.06.1824
 • ee Kirsten Arentsdatter
 • Maren Hansdatter, 62 år oo indsidder Jens Christophersen, Drejø
 • Niels Josephsen, Drejø, VI-158, 05.07.1824
 • oo 1 Johanne Pedersdatter
 • Joseph Nielsen, 44 år, gårdmand, Drejø
 • Johanne Nielsdatter oo hmd Henrich Hansen Degn, Drejø
 • oo 2 Anne Marie Rasmusdatter
 • Hans Hansen, boelsmand, Drejø, VI-165, 22.11.1824
 • oo Karen Hansdatter, forbliver i uskiftet bo
 • Hans Hansen, 27 år
 • Jens Hansen, 23 år
 • Rasmus Hansen, 12 år
 • Anne Hansdatter, 16 år
 • Johanne Pedersdatter, Drejø, VI-174, 25.03.1825
 • oo Hans Hansen, husfæster, forbliver i uskiftet bo
 • Hans Hansen, 12 år
 • Jens Hansen, 4 år
 • Anne Hansdatter, 15 år
 • Anne Cathrine Andersdatter, Korshavn, VI-181, 09.05.1825
 • oo Peder Larsen
 • 1/2 bror Morten Andersen, 70 år, gdm., Strandhuse
 • 1/2 bror Jens Andersen + i Vester Åby
 • oo 1
 • Jørgen Jensen, 30 år, gdm, Vester Åby
 • Dorthe Jensdatter oo hmd Rasmus Jensen Skytte, Vester Åby
 • oo 2
 • Lars Jensen,. 26 år, Vester Åby
 • Karen Jensdatter, 19 år,
 • Maren Jensdatter, 19 år
 • 1/2 bror Thomas Andersen + Vester Åby oo Marie Jensdatter
 • Niels Thomasen, 49 år i Fåborg
 • Anders Thomasen, 45 år bor i Fjellebroen
 • Maren Thomasdatter oo Rasmus Pedersen i det hvide hus ved Brendegård
 • Karen Jacobsdatter, Munkø, VI-182, 01.06.1825
 • oo 1 Lars Hansen, Korshavn
 • Hans Larsen, 40 år, gdm Munkø, hvor moder havde aftægt
 • oo 2 Jørgen Hansen, Korshavn
 • Jacob Jørgensen, 28 år, husbeboer Syltemae
 • oo 3 Christen Albertsen +
 • Anne Rasmusdatter, Drejø, VI-184, 29.06.1825
 • oo husnand Peder Larsen
 • 1/2 bror Niels Rasmussen Mose, 75 år, husmand, Drejø
 • 1/2 søster Margrethe Rasmusdatter + oo Jens Hansen, Tåsinge +
 • Rasmus Rasmussen, 52 år, husmand, Vornæs
 • Johanne Pedersdatter, Drejø, VI-187, 31.08.1825
 • oo Hans Hansen
 • Hans Hansen, 12 år
 • Jens Hansen, 4 år
 • Anne Hansdatter, 15 år
 • værge morbror sognefoged Hans Pedersen
 • Christen Nielsen, husfæster, Drejø, VI-196, 04.12.1825
 • oo Karen Jensdatter, lavværge gdm Niels Rasmussen, Drejø
 • 1/1 søster Maren Nielsdatter oo skipper Jens Madsen, Ærøskøbing
 • 1/1 søster Ellen Nielsdatter + oo Rasmus Mortensen, Hjortø
 • Niels Rasmussen, 18 år tjener på Avernakø
 • Morten Rasmussen, 15 år tjener på Drejø
 • 1/1 søster Kirsten Nielsdatter oo gårdmand Mads Pedersen, Drejø
 • Anne Cathrine Rasmusdatter, Drejø, VI-196b, 22.02.1826
 • ee Hans Hansen
 • Hans Hansen + oo Karen Hansdatter
 • Hans Hansen, 29 år indsidder på Drejø
 • Jens Hansen, 26 år
 • Rasmus Hansen, 14 år
 • Anne Hansdatter, 19 år
 • Lars Hansen, 50 år, gårdmand Skarø
 • Lene Pedersdatter, Drejø, VI-199, 13.03.1826
 • ee Rasmus Rasmussen, V-27, 21.04.1797, oo1 Anne Pedersdatter, Stensgård 1098, 14.11.1775
 • Niels Rasmussen, 45 år, gårdmand Drejø
 • Rasmus Rasmussen, 41 år, gdm., Drejø mor havde aftægt
 • Anne Cathrine Rasmusdatter oo gdm Rasmus Hansen, Drejø
 • Niels Rasmussen, indsidder, Drejø, VI-199b, 16.03.1826
 • oo Anne Cathrine Ditlevsdatter
 • Rasmus Nielsen, 55 år, hmd, Drejø
 • Jørgen Nielsenm, 52 år, bor i Fåborg
 • Hans Jacob Nielsen, 49 år, hmd Skarø
 • Bodil Hansdatter, Drejø, VI-211, 31.05.1826
 • ee Rasmus Strangesen
 • Hans Rasmussen, 58 år, gdm Skarø
 • Niels Rasmussen, 50 år, gdm, Drejø
 • Christopher Rasmussen, 44 år, gdm, Drejø
 • Maren Rasmusdatter, Drejø, VII-262, 24.11.1827
 • oo Niels Henrichsen, Drejø V-476, 08.08.1816
 • oo 1 Ellen Jacobsdatter , V115, 02.07.1796
 • Anne Christophersdatter, Drejø, VI-288, 18.04.1828
 • enke efter Peder Jeppesen, V-478, 23.10.1816
 • Niels Rasmussen, Drejø, VI-311, 16.09.1828
 • oo Kirsten Hansdatter, V-387, 19.06.1812
 • Kirsten Rasmusdatter, Drejø, VI-494, 13.02.1832
  oo1 Peder Hansen Koch, Drejø, V-226, 08.05.1801
 • oo 1 Karen Erichsdatter, Stensgård, 1044, 06.06.1771
 • oo2 enke efter Anders Christensen, V-485, 01.02.1817