Regning 1824 fra smed Erich Nielsen, Egense

Regning 1824 fra smed Erich Nielsen, Egense