Agersøkvæg

Agersøkvæg

Økvæget

Agersøkvæget må være det absolut sidste af det man tidligere kaldte Økvæget, og som helt forsvandt efterhånden som det blev krydset med Angler-Ballum og Nordslesvigsk kvæg, altså det der i 1878 fik navnet Rød Dansk Malkerace (RDM)