Min Familiekrønike 1695 - 1940

| | | | | |

Frank Bentler ombord på M/S HelgeFrank Bentler ombord på M/S HelgeAf Frank Bentler:

Tak til alle der hjalp mig med dette.

Den følgende slægtshistorie er baseret på 5 års oplysninger og data indsamlet af professionelle slægtsforskere i Danmark og Sverige. Min tak til dem.

En stor tak til personalet på Rigsarkivet, Landsarkiverne i København, Odense, Viborg og Lund. Stadsarkiverne i København og Stockholm. Lokalarkiver på Sjælland, Fyn og på Salling.Tak til Nyboders Mindestuer og alle de mange mennesker jeg har mødt under besøg på de forskellige gårde, kirker og lokaliteter både i Danmark og Sverige, og som alle har bidraget med værdifulde lokale oplysninger.

Tak til Københavns Stadsarkiv der har indvilliget i at opbevare dette for mig til glæde for andre foruden mine efterkommere.

Historien er langt fra færdig og bliver det aldrig, der er altid mere at finde, men jeg måtte stoppe på det tidspunkt hvor jeg syntes jeg havde fået oplysninger nok til at danne mig et billede af hvorfra jeg kom. Det var mit mål.

For overskuelighedens skyld er kun medtaget den direkte linje på mands- og kvindesiden. Alle sidegrene er udeladt.

Mange har bidraget med billedmateriale. Det indsamlede materiale er så omfattende at det har været svært at overskue og selve arbejdet og de mange oplevelser under arbejdet har givet materiale nok til en hel bog der kunne hedde:

Glæden ved Slægtsforskning.

Slægtsforskning er efter min mening andet end blot navne og årstal. Der var mennesker og skæbner bag navnene og dem har jeg prøvet at finde frem efter bedste evne med denne historie og har derfor også medtaget landskabs beskrivelser for at give et indtryk af de steder og forhold hvorunder disse mennesker levede.

Men en advarsel: Dette er tungt stof – ikke nogen let læsning. Man løber let sur i det. Der forekommer så mange navne og årstal og begivenheder at det er svært at finde rundt i og mange hedder det samme. En bliver oveni købet gift med 2 forskellige mænd der også hedder det samme. Måske skulle noget afsnit være kommet på en anden plads i rækkefølgen? En god ide er at tage papir og blyant og lave et diagram. Det er ikke noget der lige løbes igennem en søndag eftermiddag fordi det regner.

Men læs det lidt ad gangen – lav dit eget diagram – prøv og sæt dig ind i een ting før du går videre til næste afsnit - så får du helt sikkert et overordnet billede til sidst.

Det tog 5 år, fra 1992 til 1997 at få materialet samlet sammen og på plads.

Jeg forestiller mig nu et billede af en stor tragt. Hvor vi hælder alle de mennesker og begivenheder ned som du efterfølgende kan læse om her. Presser det hele godt sammen og sætter låget på og trykker på ”Blenderknappen” og derefter på ”Eject”.

Nede i bunden af tragten er der kun plads til at den yngste person kan komme ud som et resultat af denne manøvre og det skete kl. 00.30 den 21 Juli 1940. Jeg vejede 7 pund og 200 gram. hvilket omregnet til nutidens mål er ca. 3700 gram og målte 53 cm

Hvis nogle læsere efterfølgende kan genkende noget eller nogen i denne:

”Min Familiekrønike 1695 - 1940”

hører jeg meget gerne fra dem.

Henvend dig blot til hvilken som helst der bærer navnet Bentler i Danmark.

Med glad hilsen
Frank Bentler
E-Mail: frank@bentler.dk

Se også

Den Kgl. Lods Oluf Bendtsen i Fjællebroen

Fra Svendborg til Nyboder

Kulsviere og Krybskytter i Grib Skov

BilagStørrelse
Familiekrønike 2.pdf691.29 kB
Familiekrønike 3.pdf391.62 kB
Familiekrønike 4.pdf3.5 MB
Familiekrønike 5.pdf3.5 MB
Familiekrønike 6.pdf4.06 MB
Familiekrønike 7.pdf4.37 MB