Tegnelser over alle Landene 1566-1568

| | | | | | | | |
Danske Kancelli (RA)
Tegnelser o.a. Lande 1566-1568Tegnelser o.a. Lande 1566-1568 Kong Frederik II (1559-1588)Kong Frederik II (1559-1588)
.
BilagStørrelse
Tegnelser-1566-1568.pdf9.46 MB
Tegnelser-1566-1568-02.pdf8.77 MB
Tegnelser-1566-1568-03.pdf8.68 MB
Tegnelser-1566-1568-04.pdf9.33 MB
Tegnelser-1566-1568-05.pdf9.05 MB
Tegnelser-1566-1568-06.pdf9.26 MB
Tegnelser-1566-1568-07.pdf9.04 MB
Tegnelser-1566-1568-08.pdf9.34 MB
Tegnelser-1566-1568-09.pdf9.6 MB
Tegnelser-1566-1568-10.pdf9.19 MB
Tegnelser-1566-1568-11.pdf9.31 MB
Tegnelser-1566-1568-12.pdf8.47 MB
Tegnelser-1566-1568-13.pdf6.68 MB
Tegnelser-1566-1568-14-1567.pdf8.37 MB
Tegnelser-1566-1568-15-1567.pdf8.82 MB
Tegnelser-1566-1568-16-1567.pdf8.25 MB
Tegnelser-1566-1568-17-1567.pdf8.79 MB
Tegnelser-1566-1568-18-1567.pdf8.62 MB
Tegnelser-1566-1568-19-1567.pdf9.64 MB
Tegnelser-1566-1568-20-1567.pdf9.42 MB
Tegnelser-1566-1568-21-1567.pdf8.52 MB
Tegnelser-1566-1568-22-1567.pdf9.3 MB
Tegnelser-1566-1568-23-1567.pdf8.58 MB
Tegnelser-1566-1568-24-1567.pdf9.18 MB
Tegnelser-1566-1568-25-1567.pdf8.54 MB
Tegnelser-1566-1568-26-1567.pdf8.24 MB
Tegnelser-1566-1568-27-1567.pdf9.05 MB
Tegnelser-1566-1568-28-1567.pdf9.35 MB
Tegnelser-1566-1568-29-1567.pdf9.44 MB
Tegnelser-1566-1568-30-1567.pdf9.05 MB
Tegnelser-1566-1568-31-1567.pdf9.44 MB
Tegnelser-1566-1568-32-1567.pdf8.46 MB
Tegnelser-1566-1568-33-1567.pdf9.85 MB
Tegnelser-1566-1568-34-1567.pdf9.18 MB
Tegnelser-1566-1568-35-1567.pdf8.92 MB
Tegnelser-1566-1568-36-1567.pdf9.6 MB
Tegnelser-1566-1568-37-1567.pdf9.69 MB
Tegnelser-1566-1568-38-1567.pdf9.36 MB
Tegnelser-1566-1568-39-1567.pdf8.61 MB
Tegnelser-1566-1568-40-1567.pdf9.2 MB
Tegnelser-1566-1568-41-1567.pdf9.4 MB
Tegnelser-1566-1568-42-1567.pdf8.96 MB
Tegnelser-1566-1568-43-1567.pdf8.91 MB
Tegnelser-1566-1568-44-1567.pdf9.57 MB
Tegnelser-1566-1568-45-1567.pdf9.48 MB
Tegnelser-1566-1568-46-1568.pdf9.97 MB
Tegnelser-1566-1568-47-1568.pdf9.06 MB
Tegnelser-1566-1568-48-1568.pdf9.42 MB
Tegnelser-1566-1568-49-1568.pdf9.08 MB
Tegnelser-1566-1568-50-1568.pdf8.71 MB
Tegnelser-1566-1568-51-1568.pdf9.29 MB
Tegnelser-1566-1568-52-1568.pdf8.1 MB
Tegnelser-1566-1568-53-1568.pdf3.41 MB