Pergamentsbreve fra Svendborg

| | | | | | |
Pergamentsamlinger på LAO og RA
Pergamenter på RigsarkivetPergamenter på Rigsarkivet .RigsarkivetRigsarkivet Ved RigsarkivetVed Rigsarkivet Landsarkivet for FynLandsarkivet for Fyn Landsarkivet for FynLandsarkivet for Fyn
BilagStørrelse
Pergamenter-Svendborg-Rigsarkivet.pdf5.7 MB
Pergamenter-Svendborg-Rigsarkivet-02.pdf5.06 MB
Pergamenter-Svendborg-Rigsarkivet-03.pdf6.16 MB
Svendborg-Topografica.pdf5.79 MB
Svendborg-Topografica-02.pdf6.12 MB
Svendborg-Topografica-03.pdf7.93 MB
Svendborg-Topografica-04.pdf8.69 MB
Svendborg-Topografica-05.pdf5.86 MB
Svendborg-Topografica-06.pdf5.16 MB
Svendborg-Topografica-07.pdf5.64 MB
Svendborg-Topografica-08.pdf5.53 MB
Svendborg-Topografica-09.pdf4.78 MB
Svendborg-Topografica-10.pdf8.83 MB
Vor-Frue-St-Anne-Alter-Svendborg-Markjorder.pdf8.46 MB
Vor-Frue-St-Anne-Alter-Svendborg-Markjorder-02.pdf5.76 MB
Vor-Frue-St-Anne-Alter-Svendborg-Markjorder-03.pdf9.18 MB
Vor-Frue-St-Anne-Alter-Svendborg-Markjorder-04.pdf5.76 MB
Vor-Frue-St-Anne-Alter-Svendborg-Markjorder-05.pdf5.04 MB
Pergamentsbreve-Svendborg-Registratur.pdf8.3 MB
Svendborg-Magistratsarkiv-Registratur.pdf6.15 MB
Svendborg-by-Rigsarkivet-Seddelregistratur.pdf9.04 MB
Svendborg-by-Rigsarkivet-Seddelregistratur-02.pdf9.18 MB
Svendborg-by-Rigsarkivet-Seddelregistratur-03.pdf9.58 MB
Pergamenter_Svendborg_Rigsarkivet_3.pdf7.37 MB
Pergamenter_Svendborg_Rigsarkivet_4.pdf8.57 MB
Svendborg_byarkiv_1455-1568_papir.pdf9.86 MB
Svendborg_byarkiv_1455-1568_papir_2.pdf8.79 MB
Svendborg_byarkiv_1455-1568_papir_3.pdf8.29 MB
Svendborg_byarkiv_1455-1568_papir_4.pdf7.81 MB
Sct. Anne Gilde skrå 1444.pdf38.53 kB