Fjellebro Skifteprotokol del 3

| | |
Fjellebro Skifteprotokol del 3 af Karin Jørgensen
 • Maren Hansdatter, Herringe, I-790, 13.05.1770
 • oo Christen Rasmussen
 • hendes far Hans Pedersen, Lørup
 • Niels Hansen, Ringe, I-791, 15.05.1770
 • oo ? lavværge Hans Pedersen
 • Hans Nielsen, 15 år
 • Marie Kirstine Nielsdatter, 19 år
 • Anne Marie Pedersdatter, Pallishave, I-791, 15.06.1770
 • oo Carl Carlsen husmand
 • Carl Carlsen, 6 år
 • Peder Carlsen, 3 år
 • Hans Carlsen, ½ år
 • datter 11 år
 • Anne Hansdatter, Skyttehuse, I-793, 08.07.1770
 • oo Hans Rasmussen skytte
 • Frederik Hansen, 13 år skal i lære hos smeden i Herringe
 • Dorthe Hansdatter
 • Kirstine Hansdatter
 • Anne Marie Hansdatter
 • Maren Hansdatter
 • Mette Laursdatter, Herringe, I-2-794, 22.07.1770
 • oo Hans Hansen Koeborg
 • Hans Hansen, 5 år
 • Karen Hansdatter, 7 år
 • Kirstine Hansdatter, 3 år
 • Værge Frands Larsen, husbeboer i Volstrup og Jonas Jensen, gårdmand i Pederstrup
 • Rasmus Nielsen, Rynkeby, I-795, 27.08.1770
 • oo Anne Kirstine Jørgensdatter, værge Niels Jørgensen, Rynkeby
 • Anders Rasmussen, ½ år
 • Anne Marie Rasmusdatter, 6½ år
 • Birthe Kirstine Rasmusdatter, 3½ år
 • værge Knud Andersen, gdm. Allested og Mads Pedersen, Allested
 • Ellen Jørgensdatter, Nybølle, I-797, 06.12.1770
 • oo 1 Ejler
 • Rasmus Ejlersen, 29 år forpagter på Gyldensten
 • Birthe Ejlersdatter 21 år tjener sin bror, værge morbror Christen Jørgensen møller i Hatte Mølle
 • Mette Ejlersdatter oo Christian Espensen i Sødinge
 • oo 2 Anders Madsen
 • Peder Pedersen, Rudme, I-799, 18.12.1770
 • oo Maren Hansdatter, skifte 04.03.1771, lavværge Anders Knudsen, gårdmand Volstrup
 • Maren Pedersdatter, 13 år
 • formynder gdm. Peder Nielsen, Volstrup. Enkens bror er Rasmus Hansen af Boltinggård gods
 • Malene Jensdatter, Espe, I-804, 29.01.1771
 • oo Rasmus Pedersen
 • hendes søskende og søskendebørn:
 • Hans Hansen, gårdmand Sallinge
 • Hans Peersen, husmand, Sallinge
 • Niels Rasmussen, Brændelydinge, I-805, 12.02.1771
 • oo 1 Birthe Jørgensdatter, skifte 30.03.1761
 • Jacob Nielsen, 24 år
 • Karen Nielsdatter, 20 år
 • deres sl. farbror Rasmus Rasmussen, gårdmand Krarup
 • oo 2 Kirsten Jensdatter, lavværge Hans Jensen, gårdmand, Brændelydinge
 • Jens Nielsen, 5 år
 • Birthe Nielsdatter, 7 år
 • Anne Marie Nielsdatter, 2½ år
 • formynder Hans Rasmussen, gårdmand, Hillerslev
 • Knud Madsen gårdmand i Lydinge indfandt sig på mandens børns vegne fra 1. ægteskab
 • Rasmus Rasmussen, Bolteskov, I-809, 13.11.1770
 • oo Maria Hansdatter
 • Maren Rasmusdatter oo Anders Nielsen, Bolteskov
 • Kirsten Rasmusdatter oo Niels Danielsen som fæster gården med aftægt til enken.
 • Maren Hansdatter, Rudme, I-810, 04.03.1771
 • oo 1 Peder Pedersen, Rudme, skifte 18.12.1770
 • Maren Pedersdatter, formynder Peder Nielsen i Volstrup og morbror Rasmus Hansen
 • kierste Christen Knudsen
 • Niels Ipsen, fæstebonde, Glamsbjerg, I-812, 27.04.1771
 • oo Kirsten Larsdatter, lavværge degnen for Kiøng Andreas Heylig
 • Jep Nielsen, 28 år
 • Jens Nielsen, 25 år hos hr. Mølmarck i Fåborg, i skiftet nævnes fripas til 10 RD
 • Hans Nielsen, 15 år
 • Anna Nielsdatter oo Jørgen Madsen ved Søholm
 • Sidsel Nielsdatter, 12 år
 • formynder Jep Hansen i Næs i Sandager på Brahetrolleborg gods.
 • Jep Ipsen, Pallishave, I-826, 04.05.1771
 • oo Maren Madsdatter, lavværge Rasmus Nielsen Brylle i Svendborg
 • Mads Jeppesen, 10 år
 • Elisabeth Jesppesdatter, 16 år
 • Sidsel Jeppesdatter, 14 år
 • Anne Dorthe Jeppesdatter, 6 år
 • antaget formynder Hans Johansen i et hus Statenehuset på Nordskov gods
 • Hans Marcussen, Glamsbjerg, 838, 05.07.1771
 • oo Kirsten Rasmusdatter, lavværge degn hr. Andreas Heylig, Kiøng
 • Anne Marie Hansdatter, 19½ år, værge Rasmus Hansen, selvejer Orte oo mandens ½søster
 • Mette Hansdatter, 15 år, værge farbror Hans Marcussen, selvejer i Frøbjerg
 • Anne Cathrine Hansdatter, 8 år, værge do
 • formynder gdm. Jørgen Nielsen, Bregnemose oo enkens søster
 • Rasmus Andersen, husmand, Nybølle, I-850, 29.07.1771
 • oo Charlotte Hansdatter, lavværge hmd. Philip Larsen
 • Anders Rasmussen, 22 år
 • Hans Rasmussen, 15 år
 • Maren Rasmusdatter, 14 år
 • ingen pårørende som kunne påtage sig værgemål, derfor Mads Carlsen i Nybølle
 • gamle Rasmus Rasmussen, gårdmand, Krarup, I-854, 30.09.1771
 • oo Else Hansdatter, lavværge Hans Pedersen, Krarup
 • helbror Hans Rasmussen oo i Hillerslev på Arreskov gods
 • helbror Niels Rasmussen + i Lydinge på Fjellebro gods
 • Jacob Nielsen, 26 år
 • Jens Nielsen 6 år
 • Karen Nielsdatter, 20 år
 • Birthe Nielsdatter 8 år
 • Anne Marie Nielsdatter, 4 år
 • deres værge er farbror Hans Rasmussen
 • helbror Lars Rasmussen i Ollerup på Hvidkilde gods
 • helsøster Karen Rasmusdatter +
 • søn Rasmus Hansen oo i et hus i Vester Skerninge på Nakkebølle gods
 • helsøster Anne Rasmusdatter oo Hans Falkenberg i Svendborg
 • helsøster Johanne Rasmusdatter + oo Knud Nielsen, Egeskov gods
 • Niels Knudsen, 21 år
 • Anne Marie Knudsdatter, 23 år
 • Karen Knudsdatter, 18 år
 • Kirsten Hansdatter, Krarup, I-872, 16.10.1771
 • oo 1 Hans
 • Jens Hansen, 17 år
 • Christen Hansen, 9 år
 • Bodil Hansdatter, 14 år
 • Anne Hansdatter, 7 år
 • værge morfar Hans Rasmussen, Trunderup
 • oo 2 unge Rasmus Rasmussen, gårdmand
 • Maren Nielsdatter, Flintagerhuset mellem Espe og Nybølle, I-888, 05.02.1772
 • oo Mads Larsen
 • Niels Madsen, 6 år
 • Lars Madsen, 4 år
 • Lars Jensen, Glamsbjerg, I-892, 06.04.1772
 • oo 1 ?
 • Jørgen Larsen, fæstebonde på Fjellebro gods i Pallishave
 • oo 2 Anne Marie Christiansdatter, lavværge Christen Christophersen i Glamsbjerg mølle
 • Niels Larsen, 20 år tjener hr. Wamberg i Herringe som er hans curator
 • Christen Rasmussen, Herringe, I-896, 22.05.1772
 • oo Anna Johansdatter, lavværge Hans Hansen Koeborg
 • Maren Christensdatter, 1 år
 • farbror Niels Rasmussen, husmand, Herringe
 • Kirsten Hansdatter, Krarup, I-900, 09.07.1772
 • optegnelse af hendes gangkllæder
 • Rasmus Jensen i Åbylund har modtaget klæderne.
 • Peder Larsen smed, husmand, Espe, I-902, 03.09.1772
 • oo Anne Marie Hansdatter, lavværge Rasmus Clausen
 • Lars Pedersen, 22 år
 • Anne Pedersdatter, 20 år
 • Mette Pedersdatter, 18 år
 • Marie Pedersdatter, 14 år
 • Karen Pedersdatter, 10 år
 • værge Knud Rasmussen smed i Herringe som nærmeste slægtning på fars side
 • Anne Hansdatter, Lydinge, I-906 dato mangler
 • oo gdm. Jens Mortensen
 • Hans Jensen fæster af gården
 • Morten Jensen, 29 år
 • Maren Jensdatter + oo Hans Jensen, gårdmand Brendelydinge
 • Jacob Hansen, 18 år
 • Peder Hansen, 13 år
 • Maren Hansdatter, 16 år
 • Mette Hansdatter, 11 år
 • Anne Kirstine Hansdatter, 9 år
 • Elisabeth Hansdatter, 7 år
 • Kirsten Hansdatter, 4 år
 • Johanne Jensdatter + oo Hans Rasmussen, Bebbe, på Egeskov gods
 • Rasmus Hansen, 10 år
 • Karen Hansdatter, 15 år
 • Anne Hansdatter, 11 år
 • Anne Dorthe Hansdatter, 6 år
 • Mette Hansdatter, 4 år
 • Mette Jensdatter + oo Johan Clausen, Østerholm, Als
 • Claus Johansen, 13 år
 • Elisabeth Jensdatter oo Henrich Nielsen smed, Årslev på Bramstrup gods
 • Kirsten Jensdatter oo Jens Nielsen, gårdmand, Lydinge
 • Laurits Madsen, Espe, 922, 21.06.1773
 • oo Johanne Andersdatter, fæstemand Lars Larsen, Espe
 • Mads Larsen, 3 år
 • Karen Larsdatter, 12 år
 • Anne Larsdatter, 9 år
 • nærmeste slægtning Knud Madsen Lydinge, på Fjellebro gods og Mads Hansen i Lydingegårde på Brahetrolleborg. 400 RD til børnene indestår i selvejer Hans Rasmussen Lundsgårds gård i Trunderup, Kværndrup sogn som 1. prioritet iflg. panteobligation dateret 11.12.1771
 • Karen Christensdatter, Pallishave, I-928, 22.06.1773
 • oo gårdmand Niels Rasmussen
 • Christen Nielsen, 3 uger
 • Else Cathrine Nielsdatter, 9 år
 • Anne Elisabeth Nielsdatter, 5 år
 • Apelone Nielsdatter, 2½ år
 • morbror Hans Christensen i Neder Holluf på Hollufgård
 • Frands Laursen, husmand,Volstrup, I-932 og 957, 12.07.1773
 • oo Maren Jørgensdatter, Frands Larsen døde kort efter hustruen
 • Lars Frandsen, 14 år
 • Jørgen Frandsen, 10 år
 • Christian Frandsen, 4 år
 • Frederich Frandsen, 3 år
 • Mette Frandsdatter, 15 år
 • Anne Margrethe Frandsdatter, 12 år
 • Anne Frandsdatter, 11 år
 • Anne Sophie Frandsdatter, 3/4 år
 • Værger Carl Svarer af Herringe og Hans Koeborg.
 • Formyndere Carl Steensen, hmd. Herringe og Povl Larsen, ungkarl, tjener i V. Hæsinge hos
 • Christen Paaskesen, er begge halvbrødre til Frands Larsen. Hans Hansen Koeborg er hans
 • svoger.
 • Rasmus Larsen, husmand, Volstrup, I-942, 06.08.1773
 • oo Ellen Nielsdatter, lavværge Anders Knudsen, gårdmand, Volstrup
 • Niels Rasmussen, 21 år
 • Maria Rasmusdatter, 20 år
 • farbror Hans Larsen gårdmand, Bolteskov
 • Bodil Hansdatter, Brangstrup, side og dato mangler
 • oo husmand Jens Andersen
 • Anders Jensen, 7 år
 • Anne Jensdatter, 8 år
 • Karen Jensdattr, 5 år
 • Kirsten Jensdatter, 4 år
 • Rasmus Clausen, Espe, +16.06.1773, I950, 27.01.1774
 • oo Maren Hansdatter, lavværge svoger Henrich Rasmussen, Søfælde på Egeskov gods
 • oo 1 Anders Rasmussen
 • Karen Rasmusdatter, 12 år, farbror Jørgen Clausen
 • Rasmus Bak, husmand, Findinge, I-964, 14.02.1774
 • oo Maria Dinesdatter, bror Jens Clausen ?, Ringe på Fjellebro gods
 • mandens mor Maren Rasmusdatter oo Peder Nielsen, husmand i Rynkeby, Ringe på Lammehave gods
 • Rasmus Hansen, bødker, Espe, + 14.02.1774, I-967, 02.03.1774
 • oo 1
 • Kirsten Rasmusdatter, 12 år, morbror Frands Jørgensen ungkarl, Espe
 • oo 2 Anne Pedersdatter, lavværge Peder ladefoged, Fjellebro
 • Dorthe Rasmusdatter, 5 år, formynder Jens Pedersen
 • Povl Jørgensen, husmand, Herringe, I-973, 28.03.1774
 • oo Birthe Rasmusdatter, værge hendes brødre Hans Rasmussen og Niels Rasmussen
 • Rasmus Povlsen, 12 år
 • Karen Povlsdatter, 18 år
 • Anne Cathrine Povlsdatter, 10 år
 • værger morbrødrene Hans og Niels Rasmussen
 • Carl Steensen Svarer, husmand Herringe, I-975, 26.04.1774
 • oo 1
 • Mette Marie Carlsdatter, 28 år, værge farbror Philip Steensen, her af byen
 • oo 2 Johanne Pedersdatter, værge degn Gemsø
 • Henrich Pedersen, husmand og snedker, Herringe, I-977, 24.03.1774
 • oo 1
 • Christian Henrichsen, 28 år på Ærø
 • Zacharias Henrichsen, 23 år fæster huset
 • Anne Elisabeth Henrichsdatter, 36 år ugift i Holsten
 • Margrethe Cathrine Henrichsdatter oo rytter Ole Peersen i Odense på Hollufgård gods
 • Elisabeth Birgitte Henrichsdatter, 30 år opholder sig i Holsten
 • oo 2 Margrethe Nielsdatter, bror gårdmand Hans Nielsen, Herringe
 • Ole Samuelsen, Nybølle, I-981, 27.04.1774
 • oo 1 Sidsel Pedersdatter
 • Hans Olsen, 23 år tjener i Agerup
 • Margrethe Olesdatter, 30 år tjener i Svendborg
 • oo 2 Margrethe Henrichsdatter, far Henrich Henrichsen, hmd, trolovet med Rasmus Hansen, Nybølle
 • Knud Olsen, 2½ år
 • Marie Larsdatter, Pensylvanien, I-986, 21.06.1774
 • oo Jens Johansen
 • Lars Jensen, 13 år tjener i Herringe
 • Johanne Jensdatter, 32 år tjener i Sønderborg
 • Karen Jensdatter oo Bertel Larsen, indsidder her i huset
 • Ide Jensdatter, 22 år tjener i Fåborg
 • Trine Jensdatter, 20 år tjener hollænder Bendixen
 • Maria Jensdatter, 16 år tjener i Odense
 • Christiane Jensdatter, 14 år tjener i Rudme
 • Kirsten Jensdatter, 10 år
 • Bodil Madsdatter, Espe, I-988, 08.07.1774
 • oo Rasmus Nielsen, husmand
 • Niels Rasmussen, 15 år
 • Birthe Rasmusdatter, 20 år
 • Karen Rasmusdatter, 12 år
 • morbror Povl Madsen, gårdmand i Espe
 • Knud Andersen, husmand, Nybølle, I-990, 16.01.1775
 • oo Anne Hansdatter, lavværge gårdmand Rasmus Jensen, Nybølle
 • helsøster Anna Andersdatter oo Jens Henrichsen, indsidder
 • helsøster Maren Andersdatter oo Niels Hansen, husmand
 • halvsøster Birthe Andersdatter oo Niels Jørgensen, gårdmand, alle i Nybølle
 • Rasmus Jensen var værge for afdødes stedsøn Hans Hansen, hvis far var Hans Jensen
 • Sophie Larsdatter, Nybølle, I-992, 28.03.1775
 • oo Lars Knudsen, husmand
 • Knud Larsen, 17 år
 • morbror Hans Larsen tømmermand i Nybo på Trolleborg gods
 • Mads Larsen, husmand, Nybølle, I-994, 31.07.1775
 • oo Maren Knudsdatter, lavværge Hans Hansen gårdmand, Hillerslev
 • bror Hans Larsen i Bolteskov
 • bror Rasmus Larsen i Volstrup +
 • Niels Rasmussen i København
 • Maria Rasmusdatter oo husmand Rasmus Olsen, Volstrup
 • bror Otto Larsen + i Herringe
 • Johannes Ottosen tjener i Rudme
 • Anna Ottesdatter i Herringe hospital
 • Maria Ottersdatter tjener i Vester Hæsinge
 • Maren Ottesdatter, tjener i Herringe
 • søster Gertrud Larsdatter + oo husmand Steen Rasmussen, Sdr. Broby
 • Rasmus Steensen, tjener Allerup
 • Hans Steensen tjener i Broby
 • Maren Steensdatter tjener i Odense
 • Karen Steensdatter, tjener i Odense
 • Anna Steensdatter, tjener i Odense
 • Dorthe Steensdatter tjener i Allerup
 • Kirsten Steensdatter tjener i Sdr. Broby mølle
 • Hans Jørgensen, gårdmand, Espe, I-998, 01.12.1775
 • oo Johanne Pedersdatter, lavværge gårdmand Niels Nielsen, Espe
 • Peder Hansen, 26 år, hjemme
 • Frederik Hansen, 20 år, hjemme
 • Anne Margrethe Hansdatter, 32 år oo ny fæster Rasmus Hansen, Espe
 • farbror Lars Jørgensen, gårdmand, Volstrup
 • Johanne Hansdatter, Nybølle, I-1006, 15.01.1776
 • oo Jesper Hansen, gårdmand
 • Hans Jespersen, 30 år, tjener far
 • Anna Elisabeth Jørgensdatter, Herringe, I-1008, 02.04.1776
 • oo Lars Andersen, husmand og murmester
 • Anders Larsen, myndig
 • Jørgen Larsen, myndig
 • Johanne Larsdatter, tjener på Fjellebro
 • Mette Larsdatter oo Peder Madsen, rytter, Fåborg
 • Anne Cathrine Hansdatter, Pensylvanien, I-1009, 23.05.1776
 • oo Christian Hansen, husmand
 • far Hans Johansen, husmand, Sandager på Løkkesholm gods
 • Maren Henrichsdatter, Espe, I-1011, 21.06.1776
 • oo 1 Rasmus Jørgensen
 • Henrich Rasmussen, 20 år tjener hjemme
 • Maren Rasmusdatter
 • Anna Rasmusdatter
 • Karen Rasmusdatter
 • Anne Dorthea Rasmusdatter, de er alle hos stedfaderen
 • værger deres farbrødre Jørgen Rasmussen, gårdmand, Findinge og Peder Rasmussen, gårdmand Rudme og gamle Lars Larsen, Espe.

 • oo 2 Lars Nielsen, gårdmand
 • Mette Jørgensdatter, Boltinge, I-1013, 24.06.1776
 • hos gårdmand Hans Hansen, Boltinge
 • datter Dorthea Sophie Jensdatter oo Lars Pedersen, rytter i Odense, ellers på Sjælland
 • datter Anne Jensdatter oo skoleholder Hans Pedersen, Langsted, Flødstrup sogn
 • datter Birthe Jensdatter oo Hans Hansen i Boltinge
 • Birthe Cathrine Nielsdatter, Nybølle, I-1021, 13.09.1776
 • oo husmand Henrich Nielsen
 • far: Niels Henrichsen smed i Årslev
 • Lars Jørgensen, gårdmand, Volstrup, I-1023, 21.12.1776
 • oo 1 Mette Jørgensdatter, sksifte 10.02.1764
 • Anne Margrethe Larsdatter tjener degnen i Espe
 • Maren Larsdatter tjener i Rudme
 • Karen Larsdatter tjener hr. Flor på RTåsinge
 • Dorthe Larsdatter tjener Jens Lang, Svendborg
 • Værge morbror Jørgen Rasmussen, Findinge
 • oo 2 Karen Pedersdatter, værge bror Anders Pedersen, gårdmand Volstrup på Egeskov gods
 • Anne Kirstine Christensdatter, Nybølle, I-1036, 27.10.1777
 • oo 1 Hans Hansen skifte 03.04.1763
 • Gertrud Hansdatter, 17 år formynder Rasmus Rasmussen, Sallinglunde
 • oo 2 Peder Hansen, skifte 19.06.1769
 • Hans Pedersen, 14 år, farfar Hans Nielsen i Kirkeby
 • oo 3 Anders Rasmussen, gårdmand
 • Anne Dorthea Andersdatter, 7 år
 • den afdødes stedfar er Lorentz Friedrich Rudolf i Sdr. Broby kro
 • Jens Rasmussen, ungkarl, Nybølle, I-1045, 08.12.1777
 • hos stedfar Rasmus Steffensen, Nybølle
 • mor Barbara Jensdatter oo Rasmus Steffensen
 • helbror Jørgen Rasmussen, tjener stedfar
 • halvbror Hans Rasmussen, bor i Kirkeby
 • halvsøster Margrethe Rasmusdatter oo Jesper Mortensen i gården Holm under Hvidkilde
 • Peder Nielsen, gårdmand, Espe, I-1047, 13.02.1778
 • oo Anne Hansdatter, lavværge Hans Madsen, Hågerup
 • hans søskende:
 • Rasmus Nielsen i Espe
 • Niels Nielsen i Nybølle
 • Hans Nielsen, gårdmand, Herringe
 • Lars Nielsen +
 • Hans Larsen, tjener Fjellebro
 • Anne Larsdatter tjener Fjellebro
 • Margrethe Nielsdatter oo husmand Jens Johansen, Pensylvanien
 • Henrich Haagensen, væver Espe, I-1049, 25.10.1776
 • oo 1
 • Jørgen Ernst Henrichsen, 28 år soldat tjener i Nybølle
 • Anders Henrichsen, 22 år tjener i Nybølle
 • Mette Henrichsdatter, tjener Herringe
 • Maren Sophie Henrichsdatter + oo sergent Schou i Diernisse
 • Hans Andersen, 1½ år
 • Jørgen Andersen 2½ år
 • Christen Andersen, 1½ år
 • oo 2 Anne Cathrine Jørgensdatter, lavværge stedfar Jens Andersen, Diernisse
 • Lisbeth Henrichsdatter
 • Frederikke Henrichsdatter
 • børnenes værge Anders Larsene Steen, murmester i Espe
 • væversvend Hans Nielsen fæster huset og gifter sig med enken.
 • Peder Rasmussen, Ageruphus, I-1056, 09.10.1778
 • oo 1 Anne Margrethe Sørensdatter, skifte 21.10.1740
 • Rasmus Peersen oo til huse i Espe
 • Niels Peersen, husmand i Herringe
 • oo 2 Maria Mortensdatter, lavværge Mads Mortensen, Krarup
 • Anne Margrethe Pedersdatter oo husman Niels Hansen i Krarup
 • Karen Pedersdatter 26 år tjener i Snarup
 • Maren Pedersdatter, 25 år er hjemme
 • Jens Jensen, husmand, Espe, I-1058, 22.01.1779
 • oo Karen Henrichsdatter, lavværge gl. Lars Larsen, gårdmand i Espe
 • Henrich Jensen, 23 år tjener i Sdr. Broby
 • Jens Jensen, 4 år
 • Anne Marie Jensdatter tjener i Sdr. Broby
 • Marie Kirstine Jensdatter
 • Johanne Jensdatter
 • Elisabeth Jensdatter
 • værge farbror Didrich Jensen, Rynkeby
 • Karen Rasmusdatter, Flintagerhus, I-1060, 19.03.1779
 • oo Mads Larsen
 • Niels Madsen, 2 år
 • Maren Madsdatter, 4 år
 • Povl Madsen, gårdmand, Espe, I-1062, 22.04.1779
 • oo 1 Dorthea Offersdatter, skifte 04.01.1768
 • Karen Povlsdatter oo gamle Lars Nielsen, gårdmand, Espe
 • Mette Povlsdatter oo gårmand Henrich Andersen, Hågerup under Trolleborg gods
 • oo 2 Dorthe Sophie Rasmusdatter, lavværge Cornelius Jørgensen, gårdmand Espe
 • Dorthea Povlsdatter, 10 år
 • Mads Povlsen, 9 år
 • Rasmus Povlsen, 7 år
 • Maren Povlsdatter, 5 år
 • Bodil Povlsdatter, 2½ år
 • farbror Jens Madsen gårdmand i Bolteskov, morbrødre Christen Rasmussen og Morten Rasmussen ungkarle i Hågerup

 • Hans Andersen, møller, Lydinge Mølle, I-1068, 16.04.1779
 • oo Maren Sørensdatter, lavværge Peder Busch, Galtebjerg i Hundstrup sogn
 • Anders Hansen, 39 år tjener i Nybølle
 • Søren Hansen, 37 år i Nybølle
 • Peder Hansen, 28 år tjener i møllen
 • Rasmus Hansen, 26 år tjener i Espe
 • Jørgen Hansen, 21 år tjener på Krængerup
 • Margrethe Hansdatter oo Mads Rasmussen i Lille Løjtved
 • Maren Hansdatter oo Henrich Kiempe her i møllen
 • Dorthea Hansdatter, 19 år er hjemme
 • Birthe Hansdatter, 15 år er hjemme
 • formyner Hans Knudsen i Sødinge af Boltingegårds gods
 • Anders Rasmussen, hjulmand, Espe, I-1077, 25.09.1779
 • oo Maren Henrichsdatter
 • hans søskendebørn er arvinger
 • Lars Jensen, inderste i Snarup på Egeskov gods
 • Kirsten Jørgensdatter, enke i GFindinge uner Boltingegård gods
 • Rasmus Jørgensen + forhen gårdmand i Espe
 • Henrich Rasmussen tjener i Espe
 • Maren Rasmusdatter
 • Anna Rasmusdatter
 • Karen Rasmusdatter
 • Anne Dorthea Rasmusdatter, de tjener alle på Fjellebro
 • Mette Jørgensdatter + oo forhenværende gårdmand Lars Jørgensen, Volstrup
 • Anna Margrethe Larsdatter oo gdm. Jørgen Larsen, Volstrup
 • Maren Larsdatter tjener degnen i Espe
 • Dorthe Larsdatter, hos svoger Jørgen Larsen
 • Karen Larsdatter hos svoger Jørgen Larsen
 • Bodil Jørgensdatter + oo gårdmand Hans Pedersen, Lørup på Krumstrup gods
 • Jørgen Hansen i Lørup
 • Karen Hansdatter + oo med gårdmand i Lørup
 • Lars Nielsen + forhen gårdmand i Nybølle
 • Niels Larsen, gårdmand i Nybølle
 • Jørgen Larsen, gårdmand i Volstrup
 • Karen Larsdatter oo gårdmand i Rynkeby
 • Elisabeth Larsdatter, vides ikke hvor er
 • Mads Nielsen + i Nybølle
 • Sidsel Madsdatter vides ikke hvor er
 • Karen Rasmusdatter, Herringe, I-1083, 13.03.1780
 • oo husmand Niels Rasmussen
 • hendes søskende:
 • Christen Rasmussen, træskomager i Vantinge
 • Lars Rasmussen Mosegår i Nybølle
 • Niels Rasmussen gårdmand i Espe
 • Kirsten Rasmusdatter oo Christen Svarer i Kværndrup
 • Maren Rasmusdatter oo husmand Hans Knudsen i Heden
 • Niels Rasmussen, forrig gårdmand i Espe, I-1085, 08.11.1774
 • kontrakt med stedsøn Jens Rasmussen om afståelse af gården
 • frit husværelse i gårdensom Mette Jørgensdatter nu bebor men fraflytter.
 • Jens Rasmussen skal udbetale sine søskendes tilgodehavende arv:
 • Hans Rasmussen
 • Peder Rasmussen
 • Anne Marie Rasmusdatter
 • Jens Nielsen, Rudme, I-1087, 19.03.1778
 • kontrakt med svigersøn Morten Pedersen om afståelse af gården
 • hans hustrus 3 sønner giver afkald på arv efter Niels Offersen
 • Knud Madsen
 • Hans Madsen
 • Mads Nielsen
 • Karen Pedersdatter, Volstrup, I-1090, 27.05.1777
 • enke efter Lars Jørgensen
 • kontrakt med Jørgen Larsen om afståelse af gård
 • Karen Larsdatter, Staulund, I-1091, 29.05.1780
 • oo 1 Povl Jacobsen
 • Lars Povlsen, 27 år tjener i Espe
 • Niels Povlsen, 25½ år tjener i Espe
 • Karen Povlsdatter 22 år tjener på stedet
 • morbror er unge Lars Nielsen, gårdmand i Espe
 • Dines Isaksen, gårdmand, Lydinge, I-1093, 29.06.1780
 • oo Anna Cathrine Jørgensdatter, lavværge Niels Larsen, gårdmand, Nybølle
 • Jørgen Diensen, 11 år
 • Rasmus Dinesen., 9 år
 • Isak Dinesen, 7 år
 • Hans Dinesen, 6 år
 • Anders Dinesen, 5 år
 • Niels Dinesen, 2 år
 • Maria Dinesdatter, 4 uger
 • farbrødrene Jens Isaksen, gårdmand, Rasmus Isaksen husmand af Ringe
 • Anna Pedersdatter, Volstrup, I-1096, 13.11.1780
 • oo Peder Hansen, gårdmand
 • Jens Pedersen, 16 år
 • Niels Pedersen, 6 år
 • Abel Pedersdatter, 13 år
 • Kirsten Pedersdatter. 10 år
 • morbror Jens Pedersen, gårdmand i Egeskov
 • Mads Hansen, gårdmand, Espe, I-1097, 16.02.1781
 • oo Gertrud Jørgensdatter, lavværge Lars Nielsen, gårdmand, Espe
 • alle børnene er med Jørgensen som efternavn i skiftet
 • Jørgen Jørgensen, 13 år
 • Kirsten Jørgensdatter, 16 år
 • Anna Jørgensdatter, 10 år
 • Karen Jørgensdatter, 7 år
 • Maren Jørgensdatter, 5 år
 • morbror Cornelius Jørgensen gårdmand i Espe
 • Maren Hansdatter, Espe, I-1103, 05.04.1781
 • oo 1 Anders Rasmussen
 • Rasmus Andersen, 30 år tjener i Espe
 • Hans Andersen, 23 år tjener i Espe
 • Anna Andersdatter, 33 år tjener i Espe
 • Kirsten Andersdatter, 25 år er hjemme
 • værge farbror Niels Rasmussen, husmand i Herringe og morbror Anders Hansen i Egeskov
 • oo 2 Rasmus Clausen
 • Karen Rasmusdatter, 19 år, værge farbror Jørgen Clausen, gårdmand, Nybølle
 • oo 3 unge Lars Nielsen
 • Anders Nielsen, Pensylvanien, I-1109, 28.05.1781
 • oo Severine Jensdatter, lavværge bror Niels Jensen, Findinge
 • Jens Andersen, 11 år
 • Conrad Andersen, 2 år
 • Sophie Amalie Andersdatter, 8 år
 • Ellen Kirstine Andersdatter, 5 år
 • født værge gårdmand Lars Mortensen, i Hillerslev, Trolleborg gods
 • enken oo Anders Nielsen, Espe, som fæster stedet
 • Niels Peersen Post, Herringe, I-1113, 30.05.1781
 • oo Christiana Jørgensdatter, lavværge Hans Hansen Koberg
 • Christen Nielsen, 8 år
 • farbror Hans Pedersen Post i Herringe
 • Hans Andersen glarmester, husmand, Volstrup, I-1117, 03.11.1781
 • oo 1 Anne Kirstine Hermandsdatter
 • Hans Hansen over 25 år tjener her i byen
 • Johanne Hansdatter i Roldshuse i Vissenbjerg trol Jørgen Johansen i Fjeldsted
 • Anne Marie Hansdatter, tjener i Findinge
 • oo 2 Kirsten Hansdatter lavværge gdm. Hans Peersen, Volstrup
 • Hans Christian Hansen, 10 år
 • Anders Hansen, 6 år
 • værge morbror Hans Hansen væver i Hågerup da farbror Jens Andersen Glarmester i Røgerup havde undskyldt sig

 • ungkarl Jørgen Jørgensen rytter, Herringe, I-1122, 26.11.1781
 • hos gårdmand Rasmus Nielsen
 • mor Anna Madsdatter enke i Acherup i Hårby sogn
 • bror Mads Jørgensen tjener forpagteren på Glorup
 • bror Mads Jørgensen tjener bror Jørgen Rasmussen, gårdmand, Findinge
 • søster Maren Jørgensdatter oo Mads Clausen hmd i Langsted, Verninge sogn
 • søster Anna Jørgensdatter tjener i Nårup
 • søster Karen Jørgensdatter tjener i Acherup
 • ung- og frikarl Jørgen Hansen, Herringe, I-1123, 19.12.1781
 • hos husmand Hans Rasmussen, Herringe
 • helbror Frands Hansen tjener på Nybøllegård
 • halvbror Hans Pedersen tjener i Nybølle
 • gårdmand Jens Nielsen, Lydinge, I-1124, 16.01.1782
 • oo Kirsten Jensdatter, lavværge Morten Jensen, gårdmand, Espe
 • oo 1 Niels Rasmussen skifte 12.02.1771
 • søn Jacob Nielsen tjener bror Peder Hansen i Volstrup
 • hans far Niels Pedersen, inerste i Nybølle
 • Johan Danielsen, husmand, Skovgårdshus, I-1126, 23.04.1782
 • oo Dorthea Hansdatter
 • hans mor Maren Nielsdatter til huse i Sallinge på Arreskov gods
 • bror Niels Danielsen, gårdmand i Bolteskov
 • bror Hans Danielsen gårdmand i Sallinge under Arreskov
 • søster Anna Danielsdatter oo Peder Larsen, husmand, Stenderup på Søby gods
 • søster Sara Danielsdatter oo Peder Madsen indsider hos Rasmus Jørgensen i Krarup, Trolleborg gods
 • Christiane Jørgensdatter, Herringe, I- 1127, 24.04.1782
 • ee husmand Niels Pedersen Post
 • søn Christen Nielsen, farbror Hans Pedersen Post
 • slegfreddatter Anne Kirstine Hansdatter, 23 år, værge Hans Rasmussen skytte på Fjellebro
 • Maren Jensdatter, Herringe, I-1132, 01.07.1785
 • oo Knud Jensen snedker Herringe
 • Christiane Knudsdatter, 7½ år
 • morbror Rasmus Jensen, Herringe
 • ungkarl og landsoldat Hans Jørgensen, Nybølle, I-1133, 15.07.1782
 • hos gårdmand Morten Knudsen, Nybølle
 • mor Mette Nielsdatter til hus hos gårdmand Morten Knudsen
 • søster Anne Marie Jørgensdatter oo gårdmand Morten Knudsen
 • søster Karen Jørgensdatter ugift, tjener i gården
 • Anne Marie Jørgensdatter, Nybølle, I-1134, 12.11.1782
 • oo gårdmand Morten Knudsen
 • Anna Mortensdatter, 11 uger
 • værge morbror? Jeppe Knudsen tjener i gården
 • Dorthea Hansdatter, Skovsgårdshus, I-1136, 13.01.1783
 • oo husmand Niels Larsen
 • helbror Iver Hansen, gårdmand i Kjellerup
 • helbror Anders Hansen, gårdmand i Højrup på Boltinggård gods
 • helbror Rasmus Hansen, kornmåler i Nyborg
 • helsøster Kirsten Hansdatter oo Jacob snedker i Kjellerip
 • helsøster Karen Hansdatter + oo Peder Pedersen gårdmand i Rudme
 • Maren Pedersdatter tjener i Volstrup
 • halvsøster Anne Christensdatter oo gårdmand Erich Hansen, Kjellerup
 • halvsøster Maren Christensdatter enke efter Anders Sørensen handskemager i Odense
 • Anders Rasmussen, gårdmand, Nybølle, I-1137, 14.01.1783
 • oo 1 Anna Kirstine Christensdatter
 • Anne Dorthea Andersdatter, 13 år, lavværge sl. fars stedfar Niels Larsen selvejergdm Højeslunde
 • oo 2 Maren Jørgensdatter, lavværge far gdm. Jørgen Rasmussen, Findinge
 • henvisning til skifter 06.04.1763, 10.06.1769 og 27.10.1777
 • hans stedbørn: Hans Pedersen og Gertrud Hansdatter
 • Anders Christensen, gårdmand, Nybølle, I-1140, 04.07.1783
 • oo Mette Rasmusdatter, lavværge Niels Knudsen, gårdmand, Trunderup under Egeskov
 • Rasmus Andersen, 29 år fæster gården
 • Margrethe Andersdatter oo gårdmand Knud Hansen, Hillerslev, Arreskov gods
 • Anne Andersdatter oo gårdmand Jørgen Hansen, Hågerup, Trolleborg gods
 • Maren Andersdatter, 18 år
 • Christiane Andersdatter, 14 år
 • nærmeste værge husmand Søren Madsen, Sallinge på Arreskov gods, søskende barn til den afdøde
 • Maren Rasmusdatter, Herringe, I-1142, 30.09.1783
 • oo husmand Hans Rasmussen
 • bror Jesper Rasmussen indsidder hos Morten Hansen, Herringe
 • bror Jens Rasmussen, + i Volstrup
 • Jens Rasmussen, 22, tjener i Herringe
 • Rasmus Jensen, 15 år tjener i Findinge
 • Maren Jensdatter, 27 år tjener på stedet
 • Anders Johansen, gårdmand, Volstrup, I-1144, 10.11.1783
 • oo Riborg Frederiksdatter, værge Hartvig Hansen, gårdmand, Egeskov
 • Hans Andersen, 23 år
 • Johan Andersen, 9 år, er begge hjemme
 • født værge Anders Hansen, husmand i Brangstrup oo faster
 • Karen Pedersdatter, Espe, I-1145, 06.03.1784
 • oo husmand Peder Hansen
 • Hans Pedersen, 15 år tjener i Espe
 • Karen Pedersdatter, 19 år tjener i Rudme
 • tilsynsværge Henrich Nielsen, husmand, Volstrup
 • Peder Nielsen gårdmand og hustru Kirsten Pedersdatter, Volstrup, I-1147, 14.08.1789
 • Niels Pedersen, 23 år tjener i Nyborg som møllersvend
 • Peder Pedersen, 20 år i gården
 • Christen Pedersen, 16 år tjener i Herringe
 • Rasmus Pedersen, 14 år
 • Apelone Pedersdatter, 11 år
 • Maren Pedersdatter, 5 år
 • farbror Niels Nielsen gårdmand i Espe
 • Maren Pedersdatter, Brangstrup, I-1155, 17.08.1784
 • oo Hans Nielsen, husmand
 • Niels Hansen, 5 år
 • Mette Marie Hansdatter, 7½ år
 • morbror Daniel Pedersen, husmand Boltinggård gods
 • Christiane Jensdatter, Pallishave, I-1156, 16.11.1784
 • oo gårdmand Niels Larsen
 • Jens Nielsen, 9 år
 • Lars Nielsen, 4½ år
 • Karen Nielsdatter, 10 år
 • Maren Nielsdatter, 1½ år
 • morfar sn. Jens Kier foged på Nordskov gods
 • Mette Henrichsdatter, Findinge, I-1158, 09.12.1784
 • oo boelsmand Niels Jensen
 • Jens Nielsen, 11 år
 • Henrich Nielsen, 7 år
 • Anna Sophie Nielsdatter, 16 år
 • Maren Nielsdatter, 9 år
 • værge gamle Lars Larsen gårdmand Espe oo moster
 • Anna Povlsdatter, Espe, I-1150, 11.12.1784
 • oo gårdmand Peder Knudsen
 • Povl Pedersen, 15 år
 • Knud Pedersen, 13 år
 • Peder Pedersen, 10 år
 • Christen Pedersen, 8 år
 • Rasmus Pedersen, 5 år
 • morbror Jacob Povlsen, gårdmand Espe
 • Kirsten Hansdatter, Espe, I-1161, 16.12.1784
 • oo 1 Jens Olsen
 • Ole Jensen, 34 år tjener i Espe
 • Hans Jensen, gårdmand, Lydinge
 • Karen Jensdatter oo gårdmand Hans Rasmussen, Kirkeby
 • oo 2 gårdmand Hans Larsen
 • Jens Hansen, 30 år tjener halvbror i Lydinge
 • Lars Hansen, 26 år er hjemme
 • Peder Hansen, 23 år er hjemme
 • Hans Rasmussen, skytte ved Fjellebro, I-1163, 11.01.1785
 • oo 1 Anne Hansdatter, skifte 02.07.1770
 • Frederik Hanbsen, smed i Espe
 • Edel Dorthea Hansdatter opo gårdmand Hans Koeberg i Herringe
 • Anna Kirstine Hansdatter oo gårdmand Hans Rasmussen Mosegård i Espe
 • Maria Hansdatter, 30 år tjener på Billesbølle
 • Maren Hansdatter, 28 år tjener hjemme
 • værge farbror Niels Rasmussen, husmand, Herringe
 • oo 2 Anna Olesdatter
 • Anna Hansdatter, Nybølle, I-1166, 20.07.1784
 • indsidder hos husmand Niels Hansen
 • hendes spæde sønner
 • Carl Jørgensen og
 • Frederik Jørgensen
 • avlet i lejemål med bondekarl Jørgen Nielsen tjener på Nakkebølle, som antog sig sønnerne.
 • Børnene opfødes hos Anders Madsen i Nybølle og Zacharias snedker i Herringe
 • Carl Carlsen, husmand, Pallishave, I-1170, 10.10.1785
 • oo Maren Rasmusdatter, bror Michel Rasmussen i Lørup
 • Carl Carlsen, 21 år tjener i byen
 • Peder Carlsen, 16 år tjener i Nybølle
 • Anne Carlsdatter, 27 år tjener i Nybølle
 • farbror Ole Carlsen, husmand i Vantinge på Gelskov gods