Tegnelser over alle Landene 1556-1558

| | | | | | | | |
Danske Kancelli (RA)
Tegnelser o.a. Lande 1556-1558Tegnelser o.a. Lande 1556-1558 Kong Christian IIIKong Christian III
.
BilagStørrelse
Tegnelser-1556-1558.pdf4.04 MB
Tegnelser-1556-1558-02.pdf9.04 MB
Tegnelser-1556-1558-03.pdf9.23 MB
Tegnelser-1556-1558-04.pdf9.85 MB
Tegnelser-1556-1558-05.pdf9.27 MB
Tegnelser-1556-1558-06.pdf8.68 MB
Tegnelser-1556-1558-07.pdf7.1 MB
Tegnelser-1556-1558-08.pdf4.32 MB
Tegnelser-1556-1558-09.pdf8.18 MB
Tegnelser-1556-1558-10.pdf7.05 MB
Tegnelser-1556-1558-11.pdf8.69 MB
Tegnelser-1556-1558-12.pdf5.73 MB
Tegnelser-1556-1558-13-1557.pdf9.58 MB
Tegnelser-1556-1558-14-1557.pdf9.48 MB
Tegnelser-1556-1558-15-1557.pdf8.8 MB
Tegnelser-1556-1558-16-1557.pdf9.36 MB
Tegnelser-1556-1558-17-1557.pdf9.31 MB
Tegnelser-1556-1558-18-1557.pdf9.53 MB
Tegnelser-1556-1558-19-1557.pdf8.65 MB
Tegnelser-1556-1558-20-1557.pdf9.08 MB
Tegnelser-1556-1558-21-1557.pdf9.74 MB
Tegnelser-1556-1558-22-1557.pdf9.07 MB
Tegnelser-1556-1558-23-1557.pdf9.49 MB
Tegnelser-1556-1558-24-1557.pdf9.24 MB
Tegnelser-1556-1558-25-1557.pdf9.78 MB
Tegnelser-1556-1558-26-1557.pdf9.63 MB
Tegnelser-1556-1558-27-1557.pdf9.34 MB
Tegnelser-1556-1558-28-1557.pdf9.65 MB
Tegnelser-1556-1558-29-1557.pdf7.84 MB
Tegnelser-1556-1558-30-1557.pdf5.58 MB
Tegnelser-1556-1558-31-1558.pdf9.95 MB
Tegnelser-1556-1558-32-1558.pdf9.25 MB
Tegnelser-1556-1558-33-1558.pdf9.15 MB
Tegnelser-1556-1558-34-1558.pdf9.99 MB
Tegnelser-1556-1558-35-1558.pdf9.44 MB
Tegnelser-1556-1558-36-1558.pdf9.8 MB
Tegnelser-1556-1558-37-1558.pdf9.38 MB
Tegnelser-1556-1558-38-1558.pdf9.37 MB
Tegnelser-1556-1558-39-1558.pdf8.81 MB
Tegnelser-1556-1558-40-1558.pdf9.69 MB
Tegnelser-1556-1558-41-1558.pdf7.78 MB
Tegnelser-1556-1558-42-1558.pdf5.43 MB