Tegnelser over alle Landene 1552-1556

| | | | | | | | |
Danske Kancelli (RA)
Tegnelser o.a. Lande 1552-1556Tegnelser o.a. Lande 1552-1556 Kong Christian IIIKong Christian III
.
BilagStørrelse
Tegnelser-1552-1556--1552.pdf9.33 MB
Tegnelser-1552-1556-02-1552.pdf9.49 MB
Tegnelser-1552-1556-03-1552.pdf9.23 MB
Tegnelser-1552-1556-04-1552.pdf9.47 MB
Tegnelser-1552-1556-05-1552.pdf8.83 MB
Tegnelser-1552-1556-06-1552.pdf9.13 MB
Tegnelser-1552-1556-07-1552.pdf9.12 MB
Tegnelser-1552-1556-08-1552.pdf9.58 MB
Tegnelser-1552-1556-09-1552.pdf8.68 MB
Tegnelser-1552-1556-10-1552.pdf9.97 MB
Tegnelser-1552-1556-11-1552.pdf9.39 MB
Tegnelser-1552-1556-12-1552.pdf9.79 MB
Tegnelser-1552-1556-13-1552.pdf9.51 MB
Tegnelser-1552-1556-14-1552.pdf9.85 MB
Tegnelser-1552-1556-15-1552.pdf9.31 MB
Tegnelser-1552-1556-16-1552.pdf8.89 MB
Tegnelser-1552-1556-17-1552.pdf9.31 MB
Tegnelser-1552-1556-18-1552.pdf9.06 MB
Tegnelser-1552-1556-19-1552.pdf9.2 MB
Tegnelser-1552-1556-20-1552.pdf8.23 MB
Tegnelser-1552-1556-21-1552.pdf8.73 MB
Tegnelser-1552-1556-22-1552.pdf9.35 MB
Tegnelser-1552-1556-23-1552.pdf9.29 MB
Tegnelser-1552-1556-24-1552.pdf9.78 MB
Tegnelser-1552-1556-25-1552.pdf8.61 MB
Tegnelser-1552-1556-26-1552.pdf2.62 MB
Tegnelser-1552-1556-27-1553.pdf8.11 MB
Tegnelser-1552-1556-28-1553.pdf8.84 MB
Tegnelser-1552-1556-29-1553.pdf8.35 MB
Tegnelser-1552-1556-30-1553.pdf9.84 MB
Tegnelser-1552-1556-31-1553.pdf9.36 MB
Tegnelser-1552-1556-32-1553.pdf8.73 MB
Tegnelser-1552-1556-33-1553.pdf9.53 MB
Tegnelser-1552-1556-34-1553.pdf9.1 MB
Tegnelser-1552-1556-35-1553.pdf8.68 MB
Tegnelser-1552-1556-36-1553.pdf8.79 MB
Tegnelser-1552-1556-37-1553.pdf9.76 MB
Tegnelser-1552-1556-38-1553.pdf9.8 MB
Tegnelser-1552-1556-39-1553.pdf8.66 MB
Tegnelser-1552-1556-40-1553.pdf8.62 MB
Tegnelser-1552-1556-41-1553.pdf9.37 MB
Tegnelser-1552-1556-42-1553.pdf8.57 MB
Tegnelser-1552-1556-43-1553.pdf8.92 MB
Tegnelser-1552-1556-44-1553.pdf7.79 MB
Tegnelser-1552-1556-45-1553.pdf9.25 MB
Tegnelser-1552-1556-46-1553.pdf8.46 MB
Tegnelser-1552-1556-47-1553.pdf3.63 MB
Tegnelser-1552-1556-48-1554.pdf8.99 MB
Tegnelser-1552-1556-49-1554.pdf9.54 MB
Tegnelser-1552-1556-50-1554.pdf8.16 MB
Tegnelser-1552-1556-51-1554.pdf8.7 MB
Tegnelser-1552-1556-52-1554.pdf8.94 MB
Tegnelser-1552-1556-53-1554.pdf8.32 MB
Tegnelser-1552-1556-54-1554.pdf8.53 MB
Tegnelser-1552-1556-55-1554.pdf9.66 MB
Tegnelser-1552-1556-56-1554.pdf9.53 MB
Tegnelser-1552-1556-57-1554.pdf9.3 MB
Tegnelser-1552-1556-58-1554.pdf9.16 MB
Tegnelser-1552-1556-59-1554.pdf8.6 MB
Tegnelser-1552-1556-60-1554.pdf8.85 MB
Tegnelser-1552-1556-61-1554.pdf9.23 MB
Tegnelser-1552-1556-62-1555.pdf9.57 MB
Tegnelser-1552-1556-63-1555.pdf7.77 MB
Tegnelser-1552-1556-64-1555.pdf8.71 MB
Tegnelser-1552-1556-65-1555.pdf8.93 MB
Tegnelser-1552-1556-66-1555.pdf9.79 MB
Tegnelser-1552-1556-67-1555.pdf9.48 MB
Tegnelser-1552-1556-68-1555.pdf9.71 MB
Tegnelser-1552-1556-69-1555.pdf9.04 MB
Tegnelser-1552-1556-70-1555.pdf8.99 MB
Tegnelser-1552-1556-71-1555.pdf8.52 MB
Tegnelser-1552-1556-72-1555-56.pdf4.82 MB