Tegnelser over alle Landene 1548-1551

| | | | | | | | |
Danske Kancelli (RA)
Tegnelser o.a. Landene 1548-1551Tegnelser o.a. Landene 1548-1551 Kong Christian IIIKong Christian III 
.
BilagStørrelse
Tegnelser-1548-1551.pdf8.69 MB
Tegnelser-1548-1551-02.pdf7.88 MB
Tegnelser-1548-1551-03.pdf9.92 MB
Tegnelser-1548-1551-04.pdf9.72 MB
Tegnelser-1548-1551-05.pdf9.54 MB
Tegnelser-1548-1551-06.pdf9.12 MB
Tegnelser-1548-1551-07.pdf9.27 MB
Tegnelser-1548-1551-08.pdf8.98 MB
Tegnelser-1548-1551-09.pdf9.26 MB
Tegnelser-1548-1551-10.pdf9.93 MB
Tegnelser-1548-1551-11.pdf9.64 MB
Tegnelser-1548-1551-12.pdf9.02 MB
Tegnelser-1548-1551-13.pdf9.07 MB
Tegnelser-1548-1551-14.pdf9.4 MB
Tegnelser-1548-1551-15.pdf9.1 MB
Tegnelser-1548-1551-16.pdf8.54 MB
Tegnelser-1548-1551-17-1550.pdf7.39 MB
Tegnelser-1548-1551-18-1550.pdf9.75 MB
Tegnelser-1548-1551-19-1550.pdf8.65 MB
Tegnelser-1548-1551-20-1550.pdf9.37 MB
Tegnelser-1548-1551-21-1550.pdf9.02 MB
Tegnelser-1548-1551-22-1550.pdf9.8 MB
Tegnelser-1548-1551-23-1550.pdf9.23 MB
Tegnelser-1548-1551-24-1550.pdf9.38 MB
Tegnelser-1548-1551-25-1550.pdf9.97 MB
Tegnelser-1548-1551-26-1550.pdf9.1 MB
Tegnelser-1548-1551-27-1550.pdf9.52 MB
Tegnelser-1548-1551-28-1550.pdf8.95 MB
Tegnelser-1548-1551-29-1550.pdf8.65 MB
Tegnelser-1548-1551-30-1550.pdf8.87 MB
Tegnelser-1548-1551-31-1550.pdf8.66 MB
Tegnelser-1548-1551-32-1550.pdf9.35 MB
Tegnelser-1548-1551-33-1550.pdf8.97 MB
Tegnelser-1548-1551-34-1550.pdf9.58 MB
Tegnelser-1548-1551-35-1550.pdf6.76 MB
Tegnelser-1548-1551-36-1551.pdf9.57 MB
Tegnelser-1548-1551-37-1551.pdf9.26 MB
Tegnelser-1548-1551-38-1551.pdf9.26 MB
Tegnelser-1548-1551-39-1551.pdf9.37 MB
Tegnelser-1548-1551-40-1551.pdf9.26 MB
Tegnelser-1548-1551-41-1551.pdf8.42 MB
Tegnelser-1548-1551-42-1551.pdf9.28 MB
Tegnelser-1548-1551-43-1551.pdf9.63 MB
Tegnelser-1548-1551-44-1551.pdf8.94 MB
Tegnelser-1548-1551-45-1551.pdf9.24 MB
Tegnelser-1548-1551-46-1551.pdf9.39 MB
Tegnelser-1548-1551-47-1551.pdf9.13 MB
Tegnelser-1548-1551-48-1551.pdf9.6 MB
Tegnelser-1548-1551-49-1551.pdf9.13 MB
Tegnelser-1548-1551-50-1551.pdf9.19 MB
Tegnelser-1548-1551-51-1551.pdf7.76 MB
Tegnelser-1548-1551-52-1551.pdf9.97 MB
Tegnelser-1548-1551-53-1551.pdf9.14 MB
Tegnelser-1548-1551-54-1551.pdf9.39 MB
Tegnelser-1548-1551-55-1551.pdf9.27 MB
Tegnelser-1548-1551-56-1551.pdf9.63 MB
Tegnelser-1548-1551-57-1551.pdf9.12 MB
Tegnelser-1548-1551-58-1551.pdf9.18 MB
Tegnelser-1548-1551-59-1551.pdf8.85 MB
Tegnelser-1548-1551-60-1551.pdf9.64 MB
Tegnelser-1548-1551-61-1551.pdf9.38 MB
Tegnelser-1548-1551-62-1551.pdf9.59 MB
Tegnelser-1548-1551-63-1551.pdf9.62 MB
Tegnelser-1548-1551-64-1551.pdf9.06 MB
Tegnelser-1548-1551-65-1551.pdf7.81 MB
Tegnelser-1548-1551-66-1551.pdf6.12 MB