Luftkampen over Emtekær 22. maj 1944

| | | |

Mindesmærke i Emtekær for engelske flyvere der omkom i 1944Mindesmærke i Emtekær for engelske flyvere der omkom i 1944Af Peter Storm, Middelfart

Niels Holger Henriksen var otte år, da han lidt efter midnat den 22. maj 1944 oplevede en luftkamp lige oppe over familiens hus ved Hjorte. Det var maskingeværernes knitren, der vækkede ham. Forældrene fortalte, at han bare skulle blive under dynen. Lidt efter lød et højt drøn og huset rystede. Taget blev revet af huset og hans far kunne fra loftet se brandskæret fra den nedstyrtede flyver på Nakke Skovgårds mark.

Det var en engelsk bombemaskine, der var blevet skudt ned af en tysk natjager. Alle syv besætningsmedlemmer blev dræbt. Englænderne havde til opgave at nedkaste magnetminer i Kielerbugten for at hindre den tyske flåde i at gå ud.

En forkarl, Jørgen Andreas Brandt fra Nymarksgården omkom, da han lige efter nedstyrtningen søgte hen til det brændende fly for at hjælpe. Han er sandsynligvis kommet til at udløse en af de ueksploderede miner.

I Ejby og Omegns Folkeblad kan man den 1. juni 1946 læse, at en kreds af lokale folk har haft iværksat en indsamling, som Tanderup Gymnastikforening forestod med det formål at skabe et mindesmærke for de faldne flyvere. Stenen står ved korsvejen i Emtekær By. Ved afsløringen var stenen hyllet ind i det engelske flag, der borttoges af tre unge, hvidklædte piger med bælter i Royal Air Force-farver, hvorefter flaget blev hejst ved siden af Dannebrog. Efter talerne sang forsamlingen ”Kæmp for alt, hvad du har kært”. Der afsluttedes med kaffebord i forsamlingshuset. Her mindedes man også Jørgen Andreas Brandt.

Lancaster III ND960 havde netop krydset Jylland på vej mod Kielerbugten i 4300 meters højde, da den blev blev angrebet af en Messerschmidt natjager med 3 mands besætning. Den tyske pilot overlevede krigen og havde indtil da nedskudt 26 allierede fly.

Den engelske maskine eksploderede i luften og styrtede herefter til jorden. Man fandt ligene af sergent Harold De Gray Griffiths og agterskytten Cyril J. Woodmass 500 meter fra nedstyrtningsstedet, mens kropsdele fra de øvrige var spredt over adskillige kilometer. Ud på dagen samlede tyskerne lig og kropsdele sammen – og begravede dem samme aften på kirkegården i Assens.

Efter krigen blev de øvrige identificeret som piloten Arthur T. Richards, flyingeniør Arthur W. Bugden, navigatør William T. Woodall, bombeskytte George Ferguson og sergent Thomas Edwards. Æret være deres minde.