Fjellebro Skifteprotokol del 2

| | |
Fjellebro Skifteprotokol del 2 af Karin Jørgensen
 • Elisabeth Henrichsdatter, Espe, I-537, 16.08.1751
 • oo Laurits Hansen, tømmermand
 • Henrich Larsen, 16 år
 • Hans Larsen, 13 år
 • Rasmus Andersen, træskomand, Nybølle, I-544, 04.10.1751
 • oo Sophie Jørgensdatter, lavværge Laurits Nielsen, Nybølle
 • Jørgen Rasmussen, 25 år
 • Jens Rasmussen, 22 år
 • Rasmus Rasmussen, 18 år
 • Peder Rasmussen, 16 år
 • Anders Rasmussen, 6 år
 • værge Rasmus Jensen NBuch
 • Rasmus Jacobsen, Lydingegårde, I-547, 10.11.1751
 • oo Karen Sørensdatter, værge Hans Anderen, Lydinge Mølle
 • Karen Rasmusdatter, 5 år
 • Anen Margrethe Rasmusdatter, 2 år
 • Værge Hans Andersen Aagaard
 • Margrethe Jensdatter, Lydingegårde, I-553, 04.12.1751
 • oo 1 Jørgen Nielsen, skifte 24.06.1740
 • Charlotte Amalie Jørgensdatter, 14 år, værge farbror Jens Nielsen, Trunderup
 • oo2 Niels Hansen
 • Jørgen Nielsen, 10 år
 • Rasmus Christensen, Herringe, I-559, 08.12.1751
 • oo Maren Lauritsdatter, værge Niels Hansen Skov
 • Christen Rasmussen, 23 år
 • Laurits Rasmussen, 20 år
 • Niels Rasmussen, 12 år
 • Karen Rasmusdatter, 16 år
 • Maren Rasmusdatter
 • Kirsten Rasmusdatter
 • værge farbror Christen Nielsen i Vantinge
 • Apelone Frandsdatter, Skovsgårdeshus, I-567, 10.12.1751
 • oo Jørgen Hansen
 • Frands Jørgensen, 19 år
 • Maren Jørgensdatter oo Christian smed, Lydingegårde
 • Anne Jørgensdatter, 17 år
 • Dorthe Jørgensdatter, 15 år
 • Johanne Jørgensdatter, 12 år
 • Mette Jørgensdatter, 8 år
 • Maren Clausdatter, Herringe, I-569, 17.12.1751
 • oo Laurits Pedersen smed
 • Peder Larsen smed i Espe
 • Dorthe Larsdatter oo Andreas Knudsen i Stenstrup
 • Maren Larsdatter, 34 år
 • Karen Hansdatter Straruplund, I-571, 12.02.1752
 • oo Povl Jacobsen
 • Jacob Povlsen, 17 år
 • Hans Povlsen, 3 år
 • Karen Povlsdatter, 14 år
 • Anne Povlsdatter, 10 år
 • tilstede Christen Jacobsen og Peder Jacobsen, Espe
 • Thomas Hansen, murmester, Espe, I-577, 04.10.1752
 • oo Maren Henrichsdatter, værge kæreste Anders Rasmussen
 • Henrich Thomsen, 4½ år
 • Vilhelm Thomsen, 2 år
 • værge Henrich Pedersen, Espe
 • Niels Hansen, Lydingegårde, I-581, 10.10.1752
 • oo Johanne Andersdatter, kæreste Anders Pedersen fæster gården
 • hans søn Jørgen Nielsen, 11 år
 • værge farbror Anders Hansen, Sandager
 • Jens Rasmussen, ungkarl, Nybølle, I-584, 05.12.1752
 • tjente hos Rasmus Jacobsen
 • mor hos Ejler Olufsen i Espe, lavværge Rasmus Jacobsen, Nybølle
 • hans 3 søstre
 • Kirsten Rasmussdatter oo Laurits Jensen, Hillerslev
 • Johanne Rasmusdatter
 • Dorthe Rasmusdatter oo afdøde Laurits Bertelsen, Espe, værge Laurits Nielsen, Nybølle
 • Hans Andersen, tømmermand, Vantinge, I-590, 20.01.1753
 • oo Anne Cathrine Hermandsdatter, lavværge Mads Madsen, Vantinge
 • Karen Hansdatter, 2½ år
 • værge Søren Andersen tømmermand
 • Hans Rasmussen, Nybølle, I-594, 20.02.1753
 • oo Birthe Henrichsdatter, inds hos Rasmus Jacobsen, lavværge Anders Christophersen, Nybølle
 • se 20.05.1750
 • hans broderbørn
 • Rasmus Andersen, 35 år, Nybølle
 • Niels Andersen, 30 år tjener i Odense
 • Johanne Andersdatter tjener i Svendborg
 • Jens Olufsen, Espe, I-599, 14.04.1753
 • oo Kirsten Hansdatter, lavværge Rasmus Jørgensen, Espe
 • Ole Jensen, 4½ år
 • Hans Jensen, 2½ år
 • Karen Jensdatter, 9 år
 • værge Ejler Olufsen
 • Bodil Madsdatter, Espe, I-605, 24.05.1753
 • oo1 Lars Jespersen, I-66, 06.10.1729
 • Rasmus Larsen, 40 år, Bolteskov
 • Karen Larsdatter, 34 år oo Povl Jacobsen, Straruplund
 • Mads Larsen, 26 år, Nybølle
 • oo2 Niels Rasmussen, I-194, 01.05.1736
 • Laurits Nielsen, 21 år, tjener stedfaderen
 • oo3 Rasmus Jørgensen
 • Johan Nielsen, natmand, Nybølle, I-606, 09.06.1753
 • oo blank, værge Oluf Christensen, natmand, Hillerslev
 • Mathias Johansen, 16 år
 • Anders Johansen, 11 år
 • Else Johansdatter, 8 år
 • Rasmus Johansen, 1 år
 • Peder Hansen, Nybølle, I-608, 03.07.1753
 • oo Gertrud Andersdatter, lavværge Anders Christensen
 • hans far Hans Hansen, indsidder i Ølsted, søn Hans Hansen mødte, da far var gammel og svag
 • Hans Jørgensen, Volstrup, I-609, 21.07.1753
 • oo Abel Frandsdatter, kæreste Peder Hansen fæster gården, I-660, 28.12.1759
 • Anne Margrethe Hansdatter, 14 år
 • Maren Hansdatter, 10½ år
 • Jørgen Hansenm 9 år
 • Frands Hansen, 4 år
 • Johanne Hansdatter, 2 år
 • farbror Jens Jørgensen Svarer, Egeskov
 • Niels Nielsen, Heden, I-610, 05.11.1753
 • oo Anne Pedersdatter, lavværge Anders Jørgensen, Heden
 • hans halvbror Christen Jørgensen, Heden
 • Hans Andersen, Palleshave, I-612, 08.11.1753
 • oo Maren Nielsdatter, lavværge Peder Pedersen, Gestelev
 • Anders Hansen, 22 år
 • Kirstine Hansdatter, 24 år
 • farbror Peder Andersen, Ringe
 • Rasmus Jensen Giøg, Espe, I-613, 15.03.1754
 • oo Anne Hansdatter, kæreste Jens Kndsen
 • hans børn
 • Maren Rasmusdatter oo Henrich Nielsen, Hundtofte
 • Karen Rasmusdatter oo Rasmus Rasmussen, Nybølle
 • Johanne Rasmusdatter oo Rasmus Andersen, Ravndrup
 • Anne Rasmusdatter, 28 år hos stedmor i gården
 • jomfru Sophie Faxøe, Salling Lunde Mølle, i-614, 08.05.1754
 • hos møller Peder Hansen
 • hun var kørende fra Assens til Svendborg men blev syg
 • hendes morbror byfoged Mandrup Jørgensen, Svendborg
 • arvinger er afdødes søstre
 • madame Anna Faxø i København oo sn. Guldberg corporal i Kgl. livgarde til hest
 • madame Cathrina Faxøe oo købmand Hirnkendejn, Næstved
 • Hans Madsen, Volstrup, i-618, 07.05.1754
 • oo Dorthe Clemensdatter, lavværge ladefoged Laurits Jørgensen, Volstrup
 • bror Niels Madsen, Frørup
 • søster Karen Madsdatter, Egense oo Anders Andersen
 • bror Johan Madsen + i Volstrup
 • Anna Johansdatter
 • Anders Madsen, indsidder, Herrringe, I-620, 12.10.1754
 • indsidder hos Lars Nielsen Kouborg
 • søskende
 • søster Sophie Madsdatter, Herringe, som afdøde døe hos
 • søsterbørn:
 • Mads Larsen, 30 tjener i Kirkeby
 • Niels Larsen, 21 år, tjener i Espe
 • Maren Larsdatter, 31 år
 • Johanne Larsdatter, 26 år
 • søstersøn af Mads Jørgensen
 • Anders Madsen, 22 år tjener i Krarup
 • søster Sophie Madsdatter i Herringe
 • søster Sidsel Madsdatter i Snarup
 • Karen Hansdatter, Herringe, I-623, 31.03.1755
 • oo Rasmus
 • Niels Rasmussen, tjener Skovsgaard
 • Anne Cathrine Rasmusdatter
 • Hans Rasmussen, tjener i Herringe
 • Margrethe Rasmusdatter
 • Birthe Rasmusdatter hendes kæreste er Povl Jørgensen
 • Anica Rasmusdatter oo Hans Larsen i Pederstrup
 • Peder Frandsen, Volstrup, I-624, 03.05.1755
 • hos svoger Peder Hansen gårdmand
 • broderdatter Maren Nielsdatter tjener i Sallinge værge Anders Ibsen, Sallinge
 • søster Abel Frandsdatter oo Peder Hansen gdm
 • Mads Larsen, Rudme, I-627, 12.08.1755
 • oo 1
 • Laurits Madsen, 25 år
 • Rasmus Madsen, 22 år
 • Margrethe Madsdatter, 24 år
 • værge for de 2 yngste Jørgen Christensen, skytte på Egeskov
 • oo2 Maren Knudsdatter, kæreste Niels Offersen
 • Knud Madsen, 5 år
 • Jesper Madsen, 2½ år
 • Hans Madsen, 4 uger
 • Anne Madsdatter, 8 år
 • værge Peder Rasmusen, Lydingegårde
 • Hans Hansen, ungkarl, Straruplund, I-629, 03.12.1755
 • hans mor og hans brødre:
 • Jørgen Hansen, Espe
 • Mogens Hansen, Espe
 • søster oo Peder Jacobsen, Espe
 • søster oo Hans Madsen, Espe
 • Margrethe Simonsdatter, Herringe,I-630, 05.12.1755
 • oo Henrich Varnach tømmermand
 • Frederik Henrichsen, 9 år
 • Zacharias Henrichsen, 5 år
 • Anne Elisabeth Henrichsdatter, 17 år
 • Margrethe Cathrine Henrichsdatter, 14 år
 • Anne Lisbeth Henrichsdatter, 13 år
 • Maren Pedersdatter, Findinge, I-631, 10.12.1755
 • oo 1 Jørgen
 • Rasmus Jørgensen, Espe
 • Kirsten Jørgensdatter oo Peder Jensen, Findinge
 • Bodil Jørgensdatter oo Jens Andersen, Lørup
 • Mette Jørgensdatter oo Henrich Jørgensen, Volstrup
 • oo2 Rasmus Nielsen
 • Jørgen Rasmussen, hos faderen, han har fæstet gården
 • Peder Rasmussen tjener Laurits Jørgensen, Volstrup
 • Laurits Nielsen, Findinge, I-632, 28.03.1756
 • oo Karen Hansdatter, lavværge Rasmus Knudsen, Allested
 • Anne Lauritsdatter, 5 år
 • Birthe Lauritsdatter, 4 år
 • Hans Lauritsen, 1½ år
 • værge farbror Hans Nielsen, Herringe
 • Anne Larsdatter, pige, Krarup, I-633, 08.04.1756
 • hos Rasmus Rasmussen, Krarup
 • bror Hans Hansen, Snarup
 • søster oo Rasmus Rasmussen, Krarup
 • Maren Jensdatter, Rudme, I-634, 15.05.1756
 • oo Peder Pedersen
 • hendes mor Inger Madsdatter, enke, lavværge Rasmus Povlsen, Rudme
 • bror Mads Jensen, 28 år
 • bror Peder Jensen, 22 år
 • bror Rasmus Jensen, 22 år
 • søster Johanne Jensdatter, 14 år
 • Karen Jacobsdatter, Agerup, I-635, 16.10.1756
 • oo Anders Jacobsen
 • Jacob Andersen, 22 år
 • Jens Andersen, 14 år
 • Karen Andersdatter, 24 år
 • Johanne Andersdatter, 23 år
 • Maren Andersdatter, 19 år
 • Anne Cathrine Andersdatter, 12 år
 • Maren Blichs, enke, Espe, I-636, 28.10.1756
 • ee Anders Jensen, i et kammer hos Hans Hansen
 • Jørgen Andersen er bortrømt
 • Maren Andersdatter tjener i Sandager
 • Maren Larsdatter, Herringe, I-637, 19.04.1757
 • oo 1 Rasmus
 • Knud Rasmussen, 18 år, værge bror Christen Rasmussen
 • oo2 Jørgen Jacobsen, smed
 • Rasmus Pedersen, ungkarl, Espe, I-639, 13.09.1757
 • hos gårdmand Christen Madsen
 • hans mor i Herringe hospital
 • bror Niels Pedersen, Nybølle
 • søster Johanne Steffensdatter oo Jens Jørgensen, Espe
 • Laurits Nielsen, Espe, I-640, 13.09.1757
 • oo Maren Lauritsdatter, lavværge Laurits Hansen, Espe
 • bror Anders Nielsen, Espe
 • bror i Jylland
 • Kirsten Rasmusdatter, Espe, I-641, 13.09.1757
 • oo Hans Rasmussen, bødker
 • Rasmus Hansen, 25 år
 • Karen Hansdatter, 19 år
 • Mette Hansdatter, ? år
 • Rasmus Nielsen, ungkarl, Bebbe, Søfælde, I-642, 19.09.1757
 • i Hans Bebbes gård
 • mors mand Jacob Nielsen, Brangstrup
 • søster Anne Kirstine Nielsdatter oo Peder Pedersen, Lørup
 • bror Christian Nielsen tjener Egneborg
 • bror Peder Nielsen
 • Peder Hansen, møller, Sallingelunde Mølle, I-643, 06.10.1757
 • oo Sophie Amalie Larsdatter
 • oo 1 Christen Nielsen, se 27.07.1740
 • hans steddatter Anne Kirstine Christensdatter, 24 år
 • Hans Christian Pedersen, 16 år
 • Laurits Pedersen, 12 år
 • Christopher Pedersen, 9 år
 • Maren Pedersdatter, 4½ år
 • Værge den ældste farbror Søren Hansen i Gummerup
 • Enkens værge sn. Hans Hansen, fuldmægtig ved Vejle og Lunde gårde, bebor Vejle Mølle
 • Peder Ibsen, Herringe, I-651, 30.12.1758
 • oo Karen Povlsdatter, værge Rasmus Povlsen, Rudme
 • en broderdatter oo Thomas Jørgensen, ladefoged
 • brodersøn Jeppe Marcusen
 • broderdatter oo Jørgen Andersen
 • Henrich Hansen, som Thomas ladefoged på Boltingegård ...
 • Hans Knudsen i Kiellerup som formynder for sine stedbørn
 • Carl Steensen som haver i løfte for de andre
 • Anders Pedersen fra Lydingegårde som formynder for sine 2 stedsønner
 • Marchus Erichsen i Rudme på sin steddatters vegne
 • Lars Pedersen i Brangstrup declarerede ligesom de andre arvinger på sin hustrus Johanne Ditlevsdatter,
 • se 30.07.1759
 • Niels Nielsen i Kirkeby declarerer ligeså
 • Ejler Rasmussen, hjulmand, Nybølle, I-653, 06.06.1759
 • oo Ellen Jørgensdatter, værge stedfar Hans Ibsen, Egneborg
 • Rasmus Ejlersen, 16 år
 • Mette Ejlersdatter, 13 år
 • Bente Ejlersdatter, 11 år
 • enkens bror Christen Jørgensen af Hattebæk Mølle
 • Lars Pedersen, Brangstrup, I-656, 30.07.1759
 • og hustru Johanne Ditlevsdatter
 • Jens Larsen, 24 år, har fæstet gården
 • Hans Larsen, 18 år
 • Niels Larsen, 14 år
 • Ditlev Larsen, 10 år
 • ældste datter oo Rasmus Erichsen, Lombjerge
 • Sidsel Sophie Larsdatter, 8 år
 • Værge Hans Larsen, Brangstrup
 • Niels Jensen, fæstehusmand, Vantinge, I-657, 23.07.1759
 • oo Anne Cathrine Hermandsdatter, værge Mads Madsen, Vantinge, se I-735, 26.03.1765
 • oo 1 Hans Andersen, I-590, 20.01.1753
 • steddatter Karen Hansdatter, 8 år
 • Hans Nielsen, 5 år
 • Hermand Nielsen, 21½ år
 • Niels Nielsen, ½ år
 • Værger Jørgen Hermandsen og Frandfs Hermandsen begge af Vantinge
 • Bente Hansdatter, Rynkeby, I-657, 16.10.1759
 • oo1 Lars
 • Anne Marie Larsdatter, 15 år
 • oo2 Anders Pedersen, I-661, 31.12.1759
 • Hans Andersen, 13 år
 • Ellen Andersdatter, 9 år
 • Maria Elisabeth Andersdatter, 1 år
 • Værger Povl Thomsen, Rynkeby og Rasmus Christensen, Kiellerup
 • Rasmus Hansen Bech, Nybølle, I-659, 17.10.1759
 • oo 1 Cathrine Jørgensdatter
 • Hans Rasmussen, 21 år
 • Margrethe Rasmusdatter, 15 år
 • oo 2 Barbara Jensdatter, bror Hans Jensen, Krarup
 • Jens Rasmussen, 12 år
 • Jørgen Rasmussen, 8 år
 • formyndere Hans Jørgensen, Lydinge og Jesper Hansen, Nybølle
 • Abel Frandsdatter, Volstrup, I-660, 28.12.1759
 • oo 1 Hans Jørgensen, I-609, 21.07.1753
 • Anne Margrethe Hansdatter, 21 år
 • Jørgen Hansen, 15 år
 • Frands Hansen, 11 år
 • værge farbror Jens Jørgensen, Egeskov
 • oo2 Peder Hansen
 • Hans Pedersen, 4 år
 • Anders Pedersen, Rynkeby, I-661, 31.12.1759
 • oo 1 Bente Hansdatter, I-657, 16.10.1759
 • Hans Andersen, 13 år
 • Ellen Andersdatter, 9 år
 • Marie Elisabeth Andersdatter
 • værge morbror Povl Thomsen, Rynkeby
 • oo 2 Anne Christine Jørgensdatter, stedfar Niels Nielsen, Rynkeby
 • Jens Knudsen, Espe, I-662, 08.01.1760
 • oo Anne Hansdatter, værge Rasmus Jørgensen, Espe
 • hans mor Johanne Jensdatter Knudsdatter i Espe, , I-671, 06.03.1760
 • søster Bente Knudsdatter i Pavehuset
 • bror Lars Knudsen, skrædder, Nybølle
 • Ingeborg Larsdatter, Vantinge, I-665, 10.01.1760
 • oo Søren Andersen
 • Anders Sørensen, 8 år
 • farfar Anders Sørensen, tømmermand, Vantinge
 • Jens Andersen, Espe, I-666, 11.01.1760
 • oo Johanne Knudsdatter, lavværge Rasmus Jørgensen, Espe
 • arvinger
 • Gertrud Pedersdatter, hendes søn er Anders Pedersen
 • Karen Andersdatter oo Jens Hansen
 • Anne Andersdatter oo Peder Christophersen
 • Povl Jacobsen, Straruplund, I-670, 15.02.1760
 • oo 1 Karen Hansdatter, I-571, 12.02.1752
 • Jacob Povlsen, 26 år
 • Hans Povlsen, 9 år
 • Karen Povlsdatte oo Hans Sørensen, Snarup
 • Anne Povlsdatter, 17 år
 • oo 2 Karen Larsdatter, lavværge Christen Jacobsen, Espe
 • Lars Povlsen, 6 år
 • Niels Povlsen, 4 år
 • Karen Povlsdatter, 2 år
 • formynder Rasmus Larsen, Bolteskov
 • Johanne Jensdatter, Espe, I-671, 06.03.1760
 • oo1 Knud Jespersen, 24.08.1740
 • Lars Knudsen, skrædder, Nybølle
 • Bente Knudsdatter oo Rasmus Madsen, Pavehuset
 • oo 2 Jens Andersen, I-666, 11.01.1760
 • Henrich Pedersen, Espe, I-675, 18.03.1760
 • oo Maren Jensdatter, værge Rasmus Jacobsen, Espe
 • Peder Henrichsen, 11 år
 • Mads Henrichsen, 8 år
 • Knud Henrichsen, 4½ år
 • Hans Henrichsen, 1½ år
 • Jens Hansen, Espe, I-676, 30.03.1760
 • oo Anne Cathrine Hansdatter, værge kæreste Jacob Povlsen, som fæster gården
 • hans stedsøn Hans Rasmussen i Hågerup
 • datter Sara Marie Jensdatter oo Jørgen Rasmussen Skov, Espe
 • Anders Jacobsen, Agerup, I-679, ........ 1760
 • oo Sara Erichsdatter, lavværge Peder Andersen, Højeslunde
 • Jacob Andersen, 24 år
 • Jens Andersen, 18 år
 • Karen Andersdatter oo Rasmus Rasmussen i Hundstrup
 • Maren Andersdatter, 23 år
 • Johanne Andersdatter, 25 år
 • Anne Cathrine Andersdatter, 16 år
 • Værge Rasmus Rasmussen Straruplund
 • Christen Jacobsen, Espe, I-680, 28.03.1760
 • oo ?
 • Rasmus Pedersen, Lydingegårde ??
 • Peder Christensen, Nybølle
 • Pernille Christensdatter oo Ramus Jensen, Nybølle
 • Karen Christensdatter, 24 år
 • Maren Jørgensdatter, Espe, I-682, 29.03.1760
 • oo Mads Andersen,
 • Anders Madsen, har fæstet gården I-682, 03.05.1760
 • formyndere: Niels Michelsen i Hillerslev og Christopher Jørgensen i Hågerup
 • Anders Madsen, Espe, I-682, 03.05.1760
 • hans far Mads Andersen og hans søskende: 29.03.1760
 • Jens Madsen, 15 år
 • Karen Madsdatter, 12 år
 • Dorthe Madsdatter, 8 år
 • Anders Rasmussen, Espe, I-684, 06.05.1760
 • oo ?, værge kæreste Rasmus Clausen, Espe, som fæster gården
 • Rasmus Andersen, 11 år
 • Hans Andersen, 1½ år
 • Kirsten Andersdatter, 5 år
 • Anne Andersdatter, 13 år
 • Værge Rasmus Jørgensen, Espe
 • Anders Larsen, Espe, I-685, 28.05.1760
 • oo Kirsten Pedersdatter, lavværge Mads Hansen, Espe, se 30.07.1763
 • Anne Cahrine Andersdatter, 7 år
 • hans stedbørn:
 • Jens Hansen, 22 år, tjener Arreskov
 • Povl Hansen, 20 år tjener Nybølle
 • Mads Hansen, 14 år
 • Hans Hansen, 12 år
 • Maren Hansdatter, 19 år
 • værge Rasmus Jørgensen, Espe
 • Isak Rasmussen Ringe, I-686, 26.07.1760
 • oo Gertrud Andersdatter, værge Rasmus Pedersen, Findinge
 • Jens Isaksen
 • Dines Isaksen
 • Rasmus Isaksen
 • Karen Isaksdatter
 • steddatter Marie Dinesdatter oo Rasmus Pedersen Bech, Vindinge
 • Simon Meier, skrædder, Herringe, I-687, 11.08.1760
 • oo Mette Marie Rasmusdatter, bror Frederik Rasmussen i Moore Skov
 • Johan Rudolf Simonsen Meier, 9½ år
 • Simon Melkior Simonsen Meier, 8 1/4 år
 • Cathrine Dorthea Simonsdatter Meier, 6½ år
 • Lovise Charlotte Simonsdatter Meier, 5 år
 • brev fra Hamburg., værgen + ?på Simon Holzens arvingers vegne underskriver Johan Peder Rønnkamp
 • Rasmus Jacobsen, Espe, I-691, 20.09.1760
 • oo 1 Maren Pedersdatter, I-292, 09.11.1739
 • Peder Rasmussen, 31 år
 • Jacob Rasmussen, 29 år
 • Niels Rasmussen, 22 år
 • Karen Rasmusdatter, 34 år
 • Johanne Rasmusdatter, 26 år
 • oo2 Maren Hansdatter, I-317, 24.06.1740
 • oo 3 Anne Pedersdatter, værge Rasmus Pedersen, Rynkeby
 • Jens Rasmussen, 19 år
 • Peder Rasmussen, 17 år
 • Hans Rasmussen, 10 år
 • Anne Marie Rasmusdatter, 15 år
 • Anne Margrethe Hansdatter, pige, Volstrup, I-694, 06.03.1761
 • indsidder hos Jep Nielsen
 • bror Jørgen Hansen
 • bror Frands Hansen
 • halvbror Hans Pedersen
 • Jørgen bødker, Glamsbjerg, I-695, 27.03.1761
 • hans børn:
 • Peder Jørgensen, bødker
 • Anne Jørgensdatter, Glamsbjerg
 • Maren Jørgensdatter, Glamsbjerg
 • Else Jørgensdatter, Søby
 • Birthe Jørgensdatter, Lydinge, I-697, 30.03.1761
 • oo 1 Rasmus
 • Rasmus Rasmussen, 24 år
 • Jens Rasmussen, 20 år
 • oo 2 Jacob
 • Jørgen Jacobsen
 • oo 3 Niels Rasmussen
 • Jacob Nielsen, 14 år
 • Karen Nielsdatter, 10 år
 • værger Hans Jørgensen og Jens Mortensen begge i Lydinge
 • Kirsten Andersdatter, Espe, I-698, 03.02.1762
 • oo Henrich Haagensen væver
 • Marie Sophie Henrichsdatter, 16 år
 • Jørgen Ehrens Henrichsen, 10 år
 • Anders Henrichsen, 7 år
 • Mette Henrichsdatter, 5 år
 • morbror Lars murmester, Herringe
 • Peder Rasmussen, Herringe, I-702, 29.03.1762
 • oo Inger Hansdatter, bror gdm. Peder Hansen, Volstrup
 • Rasmus Pedersen, 3/4 år
 • værge Hans Hansen, Herringe
 • Anne Nielsdatter, Trunderup, I-704, 30.05.1762
 • oo Hans Rasmussen
 • hendes far og mor er Niels Hansen og Maren Jørgensdatter i Sandager
 • Christen Madsen, Espe, I-705, 19.10.1762
 • oo Maren Larsdatter, brødre Hans Larsen og Lars Larsen, begge gdm. i Espe
 • Jens Christensen, er myndig
 • 2 farbrødre er Peder Knudsen i Volstrup og Rasmus Madsen i Kiellerup
 • Hans Hansen, ungkarl, Findinge, I-706, 10.12.1762
 • i Rasmus Blichs hus
 • hans far er Hans Andersen i Ringe
 • Hans Hansen, Nybølle, I-707, 03.04.1763
 • oo Anne Kirstine Christensdatter, stedfar Lorens Rudolf Møller i Sallinglunde Mølle
 • Gertrud Hansdatte, 3 år
 • formynder Rasmus Rasmussen, Sallinglunde
 • Rasmus Larsen, Heden, I-709, 21.04.1763
 • oo Karen Michelsdatter, far Michel Jørgensen, Heden
 • hans søskende:
 • Jørgen Larsen, Ørbæk
 • Niels Larsen, Strarup
 • Anne Larsdatter oo Henrich Andersen, Heden
 • Niels Offersen, Rudme, I-710, 27.04.1763
 • oo Maren Knudsdatter, lavværge Peder Offersen, Espe
 • oo 1 Mads Larsen, I-627, 12.08.1755
 • Knud Madsen, 13 år
 • Hans Madsen, 7 år
 • Anne Madsdatter, 16 år
 • Mads Nielsen, 4 år
 • Værger: Lars Madsen, Espe og Peder Rasmussen, Lydingegårde
 • Marie Hansdatter, Herringe, I-715, 20.06.1763
 • oo Hans Nielsen
 • hendes søskende:
 • søster oo Rasmus Larsen, Boltingskov
 • broderdatter hos stedfar i Heden, værge Jacob Christensen, Heden
 • brodersøn Hans Knudsen tjener i Espe
 • broderdatter Anne Knudsdatter, hos Jørgen Skov i Espe,
 • for hende underskriver Jesper Rasmussen i Herringe
 • Kirsten Pedersdatter, Espe, I-717, 30.07.1763
 • oo 1 Hans Madsen
 • se I-685, 28.05.1760
 • 5 børn, 4 sønner og 1 datter
 • oo 2 Anders Larsen, I-685, 28.05.1760
 • Anne Cathrine Andersdatter
 • oo 3 Mads Hansen
 • Værger: morbror Hans Pedersen i Stenderup og farbror Peder Madsen i Lounghus
 • Rasmus Povlsen, Rudme, I-718, 15.09.1763
 • oo Kirsten Rasmusdatter, lavværge Jørgen Rasmussen, Trunderup
 • hans søskende:
 • Johan Povlsen i Lydingegårde
 • brodersøn Povl Pedersen, Langeland
 • søster Karen Povlsdatter i Herringe
 • Mette Jørgensdatter, Volstrup, I-720, 10.02.1764
 • oo Lars Jørgensen
 • Anne Margrethe Larsdatter, 15 år
 • Maren Larsdatter, 14 år
 • Karen Larsdatter, 13 år
 • Dorthe Larsdatter, 11 år
 • morbrødre: Rasmus Jørgensen, Espe og Jørgen Rasmussen, Findinge
 • Rasmus Povlsen, Bolteskov, I-724, 25.06.1764
 • oo Maren Antonsdatter, lavværge Anders Christensen, Bolteskov
 • Anton Rasmusssen, 24 år
 • Povl Rasmussen, 15 år
 • Peder Ramussen, 8 år
 • værger Rasmus Larsen og Rasmus Rasmussen, Bolteskov
 • Dorthe Jørgensdatter, Espe, I-724, 09.10.1764
 • oo Rasmus Hansen bødker
 • Kirsten Rasmusdatter, 2 år
 • morfar Jørgen Knudsen, Lydingegårde
 • Marie Villemsdatter, Trunerup, I-726, 21.09.1764
 • indsidder hos Hans Rasmussen
 • hendes børn:
 • Bodil Enoksdatter oo Hans Sørensen, Nøjborg
 • Elisabeth Enoksdater oo Jens Povlsen, snedker i Odense
 • datter +
 • Karen Enoksdatter oo corporal Eyselers, Odense
 • Anne Cathrine Enoksdatter tj. Mogens Faber i Odense
 • Margrethe Cathrine Enoksdatter tjener i Nyborg
 • Anne Povlsdatter, Espe, I-728, 02.02.1765
 • oo Lars Andersen
 • hendes søskende:
 • Knud Povlsen i Espe
 • Karen Povlsdatter + i Espe
 • halvsøskende:
 • Povl Madsen, Espe
 • Bodil Madsdatter oo Rasmus Nielsen, Espe
 • Niels Jørgensen, Bolteskov, I-728, 04.02.1765
 • oo Anne Jørgensdatter, bror Niels Jørgensen, Barløse
 • Marie Nielsdatter, tjener
 • Anne Margrethe Nielsdatter oo Henrich Larsen, Vantinge
 • Anne Nielsdatter, 19 år
 • Dorthe Nielsdatter, 17 år
 • værge Rasmus Jensen, Nybølle
 • Peder Rasmussen Natmand, Nybølle, I-732, 07.03.1765
 • oo Cathrine Christophersdatter, værge Niels Larsen, Nybølle
 • Mads Pedersen, 15 år
 • Christen Pedersen, 6 år
 • Hans Pedersen, 1 år
 • Else Pedersdatter, 4 år
 • værge Rasmus Steffensen, Nybølle
 • Anne Cathrine Hermandsdatter, Vantinge, I-735, 26.03.1765
 • oo 1 Hans Andersen, I-590, 20.01.1753
 • Karen Hansdatter, 14 år
 • oo 2 Niels Jensen, I-657, 23.07.1759
 • Hans Nielsen, 11 år
 • Hermand Nielsen, 8 år
 • Niels Nielsen, 5 år
 • oo 3 Christen Rasmussen
 • Maren Christensdatter, 3½ år
 • Værger: morbror Rasmus Hermandsen, Vantinge og Anders Sørensen tømmermand, Vantinge
 • Maren Jørgensdatter, Espe, I-736, 13.08.1765
 • oo Jørgen Jensen hattemager
 • Rasmus Jensen, gårdmand, Nybølle
 • Hans Jensen, husmand, Nybølle
 • Rasmus Jørgensen, Espe, I-736, 118.11.1765
 • oo Maren Henrichsdatter, lavværge Jørgen Rasmussen, Findinge
 • Henrich Rasmussen, 13 år
 • Bodil Henrichsdatter, 8 år
 • Maren Henrichsdatter, 6 år
 • Anne Henrichsdatter, 4 år
 • Karen Henrichsdatter, 3 år
 • Værger Lars Larsen, Espe og Peder Rasmussen, Rudme
 • Sidsel Pedersdatter, Nybølle, I-738, 06.12.1765
 • oo Ole Samuelsen
 • Hans Olesen, 14 år
 • Margrethe Olesdatter, 22 år
 • Margrethe Hansdatter, Espe, I-739, 17.10.1765
 • oo Hans Hansen Rygind
 • Hans Hansen, 25 år
 • Ellen Nielsdatter, Trunderup, I-747, 04.09.1766
 • oo Mads Jensen skrædder
 • ingen børn eller arvinger
 • Lars Hansen, Espe, I-750, 02.04.1767
 • oo 1 Elisabeth Henrichsdatter, I-537, 16.08.1751
 • Henrich Larsen i Vantinge
 • oo 2 Anne Jørgensdatter
 • Lisbeth Larsdatter, 15 år
 • Dorthe Nielsdatter, Rudme, I-751, 17.04.1767
 • oo1 Rasmus Hansen, henvisning til skifte 23.02.1747
 • Sophie Rasmusdatter, 21 år
 • værger morbror Lars Nielsen, Villenstrup, Lars Thomsen i Herrested og Thomas Jørgensen ladefoged fra Roundehuset
 • oo 2 Marcus Erichsen
 • Mads Mortensen, Lydinge, I.752, 06.05.1767
 • ?
 • Knud Madsen, gårdmand Lydinge
 • Anders Madsen, husmand, Nybølle
 • Dorthe Offersdatter, Espe, I-752, 04.01.1768
 • oo Povl Madsen, gårdmand
 • Karen Povlsdatter, 15 år
 • Mette Povlsdatter, 11 år
 • værge morbror Peder Offersen, Espe
 • Johanne Nielsdatter, Heden, I-753, 02.01.1768
 • oo Rasmus Rasmussen, husmand
 • hendes søskende:
 • søster oo Knud Christensen, Sandhuset, Trolleborg
 • søster oo Rasmus Rasmussen, + Gelsted
 • Anne Nielsdatter + oo urtegårdsmand Jørgen Hansen, Nordskov
 • Anne Hansdatter, Espe, I-756, 04.01.1768
 • oo Peder Nielsen, gårdmand
 • hendes søskende:
 • Jens Hansen, Findinge +
 • Niels Jensen, Findinge
 • Peder Jensen
 • Rasmus Jensen
 • søster oo Anders Knudsen i Stoud?
 • Knud Hansen i Stenstrup +
 • Anders Knudsen, Stenstrup på alle sine søskendes veegne
 • Kirsten Andersdatter, Bolteskov, I-761, 01.02.1768
 • oo 1 Christen Nielsen, skifte 09.07.1740
 • Anne Christensdatter oo Hans Pedersen, Volstrup
 • oo2 Hans Larsen, gårdmand
 • Rasmus Andersen, Højeslunde, I-762, 09.01.1768
 • oo ? lavværge Marcus Madsen, Højeslunde, hendes stedfar er Jørgen Andersen, Snarup
 • Rasmus Rasmussen i Agerup
 • Anders Rasmussen, 27 år
 • Mads Rasmussen, 22 år
 • Niels Rasmussen, 13 år
 • Johanne Rasmusdatter oo Mads Andersen, Stenstrup
 • Karen Rasmusdatter oo Mads Andersen, Høje
 • Rasmus Madsen, Espe, I-768, 16.04.1768
 • han døde hos Jørgen Jensen hattemager
 • helbror Lars Madsen, gårdmand Espe
 • helsøster Anne Margrethe Madsdatter oo Jørgen Jensen hattemager
 • halvbror Knud Madsen, 18 år
 • halvbror Hans Madsen, 14 år
 • halvsøster Anne Madsdatter, 24 år
 • værge for halvsøskende deres stedfar Jens Nielsen, Rudme
 • Anne Christensdatter, Volstrup, I-769, 16.04.1768
 • oo Hans Pedersen, gårdmand
 • Jens Hansen, 2½ år
 • Peder Hansen, ½ år
 • Rasmus Larsen, gårdmand, Bolteskov, I-769, 14.08.1768
 • hans søskende:
 • Mads Larsen i Skielshus
 • Karen Larsdatter i Staulund
 • halvbror Lars Nielsen tjener Lars Andersen i Espe
 • Karen Andersdatter, Nybølle, I-770, 23.08.1768
 • oo Jacob Rasmussen, gårdmand
 • bror Christopher Andersen, gårdbeboer i Sallinge
 • Karen Nielsdatter, Skielshus, I-770, 03.10.1768
 • oo Mads Larsen
 • Lars Madsen, 2 år
 • Frands Madsen, 3 år
 • Bodil Madsdatter, 12 år
 • Anne Madsdatter, 9 år
 • Gertrud Madsdatter, 6 år
 • for børnene mødte Rasmus Rasmussen i Staulund
 • Maren Larsdatter, Herringe, I-771, 30.04.1769
 • oo 1 Rasmus Christensen, skifte 08.12.1751
 • Christen Rasmussen i Vantinge
 • Lars Rasmussen i Nybølle
 • Niels Rasmussen tjener stedfar
 • Karen Rasmusdatter oo Niels Rasmussen, Herringe
 • Maren Rasmusdatter oo Hans Knudsen, Heden
 • Kirsten Rasmusdatter oo Christen Svarer i Lørup
 • oo 2 Christen Rasmussen Mosegård
 • Jacob Jacobsen, ungkarl., Nybølle, I-773, 14.07.1769
 • døde hos bror Jørgen Jacobsen smed
 • halvbror Jens Jacobsen, på Tåsinge
 • halvbror Niels Hacobsen på Tåsinge
 • halvbror Jørgen Jacobsen i Nybølle
 • halvsøster Anne Jacobsdatter
 • halvsøster Maren Jacobsdatter
 • halvsøster Sara Jacobsdatter oo Jørgen Povlsen, Sallinge
 • halvsøster Anne Marie Jacobsdatter tjener uden for provinsen,
 • de er alle myndige
 • Peder Madsen, Volstrup, I-775, 28.06.1769
 • han døde hos Peder Nielsen, han var hans kones stedfar.
 • søskendebørn:
 • brodersøn Jens Christensen i Ærøskøbing: svoger Rasmus Jensen i Nybølle
 • broderdatter Sara Rasmusdatter i Kellerup
 • søster Karen Madsdatter i Gislev Holme
 • Peder Hansen, gårdmand, Nybølle, I-777, 19.06.1769
 • oo ?Pedersdatter, se skifte 26.01.1770, værge Rasmus Steffensen, gårdmand Nybølle
 • Hans Pedersen, 5 år
 • værge farfar Hans Nielsen, Kirkeby
 • Hans Jensen, gårdmand, Krarup, I-781, 01.05.1769
 • oo ? lavværge Hans Rasmussen, Trunderup
 • Jens Hansen, 13½ år
 • Christen Hansen, 7 år
 • Bodil Hansdatter, 12 år
 • Anne Hansdartter, 5 år
 • værge fars søsters mand Rasmus Steffensen, Nybølle
 • Anne Pedersdatter, Herringe, I-784, 26.01.1770
 • oo Mads Larsen, husmand
 • hendes søskende:
 • Mads Pedersen i Svendborg
 • Maren Pedersdatter i Svendborg
 • Hans Nielsen i Kirkeby som formynder for sin sønnesøn Hans Pedersen i Nybølle
 • Anne Larsdatter, Kirkeby, I-786, 19.02.1770
 • oo Hans Rasmussen, gårdmand
 • Rasmus Hansen, 1 år
 • tilsynsværge Rasmus Steffensen i Nybølle
 • Hans Peersen, Bolteskov, I-787, 26.03.1770
 • oo Maren Rasmusdatter, lavværge Niels Danielsen, gårdmand
 • Anders Hansen, 3 år
 • Maren Hansdatter, ½ år
 • formyndere Povl Andersen skytte på Boltinggård og Simon Pedersen gdm Boltinge
 • Hans Jensen, Nybølle, I-789, 03.05.1770
 • oo Anne Hansdatter, lavværge Niels Jørgensen,, gdm. Nybølle
 • Hans Hansen, 12 år, værge Rasmus Jensen, gdm. Nybølle