Kong Christian I's breve til ridder og rigsråd Johan Bjørnsen til Nielstrup 1456-1471

| | | |
Rigsarkivet
Kong Christian IKong Christian I Muligvis Nielstrups ældste voldstedMuligvis Nielstrups ældste voldsted  Johan Bjørnsen Bjørn (-1475) til Nielstrup havde 3 sønner: 1) Erik Johansen Bjørn 2) Bjørn Johansen Bjørn 3) Jachim Johansen Bjørn (-1467). Sidstnævnte Jachim Johansen Bjørn skrev sig også til Nielstrup. Hans søn, Jachim Jachimsen eller Bjørnsen, der ligeledes skrev sig til Nielstrup, var ifølge Sune Dalsgård: (Poul Laxmands Sag: dyk i dansk historie omkring år 1500, (2000) s. 88) gift med en datter, Anne, af Claus  Neb (-1492) til Fuglsang på Lolland.
Pastor Crone, Herrested har i sine optegnelser om Nielstrup: "Jakob Bjørnsen, lensmand på Lekkende, 1494, gift med Ane Bølle (Neb) af Tureby. Ingen børn. Johan Bjørnsen arvede."
Denne Anne optræder i et kgl. brev, dateret 25. januar 1509, hvoraf fremgår, at kongen har talt med Fru Anne, Jachim Bjørnsens efterleverske om den skov hun har i Lolland, hvilken Kronen skal have i mageskifte. (Rigsarkivets seddelregistratur).

Jachim Jachimsens fars fætter, Johan Bjørnsen Bjørn (-1534) , søn af Bjørn Johansen Bjørn til Valby (nu Juellinge på Stevns) var den der førte det fynske Nielstrup videre i sit ægteskab med Gertrud Parsberg.
.
BilagStørrelse
Kong-Christian-I-breve-til-Johan-Bjørnsen-1456-1471.pdf9.58 MB
Nielstrup gods .pdf636.42 kB
Ollerup Kirke 1504-2004.pdf1.18 MB
Bjørn-DAA.pdf1.19 MB