De Vissenbjerg bønder

| |
Rentekammeret Fyns stifts renteskriver, Kommission mod 36 Vissenbjerg-bønder 1745-1763 (RA)

Alle wisse rentte och jordebogh paa alle bynder och krwnetienere i Wissenbierk sogn, udateret.Alle wisse rentte och jordebogh paa alle bynder och krwnetienere i Wissenbierk sogn, udateret.Samarbejde mellem Ole Christensen, Ejvind Rasmussen og Karin Jørgensen  

 

Jordebogen er udateret, men ved at sammenholde den med Kommissionssagen mod de 36 Vissenbjergbønder 1745-46,  har jeg i jordebogen under Gadsbølle fundet bonden Hans Basse. Fra kommissionssagen fra 1745-46 har jeg kopieret følgende:

"A Tingsvidne af Vissenbjerg birketing 19.1.1509 for Hans Basse af Gadsbølle, at Lars Jensen og Hans Thomisen af Skalbjerg for lang tid siden, efter at Lars Hintzbo var død, på Baag herredsting havde skødet Jes Hintzbo en gård i Gadsbølle, som Hans Basse nu iboer. bd. I s. 752-56, her efter Danmarks Riges Breve 2.rk VI, s. 348-49.

B Skøde af Vissenbjerg birketing 1509 for Jep Hansen Basse og hans hustru Karen i Gadsbølle fra Hans Hansen på fjerdeparten af en marsel jord fra Hans Hansen. 1509. Bd. I s. 756-60, her efter Danmarks Riges Breve 2. rk. VI, s. 436-37 Skøde 1509 fra Hans Basse til Jes Hindseboe på gården og jord over al Gadsbølle og Assenbølles marker. Bd. III s.265

Skøde 1518 til Hans Basse på ½ marsel jord. bd. III s.266"

Så et forsigtigt skøn peger på at jordebogen kan dateres til 1510-1520 

 

 

 

BilagStørrelse
commissionsacter.pdf288.15 kB
Alle wisse rentte och jordebogh paa alle bynder och krwnetienere i Wissenbierk sogn- udateret--.pdf9.73 MB

Vissenbjerg Selvejere /K. Rasmussen (1914)

Se Historisk Samfunds hjemmeside http://www.histfyn.dk/Description.aspx