Breve til Povl Abraham Lehn 1757-1804

| | | | | | |
Guldborgland godsarkiv. (Landsarkivet for Sjælland)

Povl Abraham Lehn (1732-1804) og hustruPovl Abraham Lehn (1732-1804) og hustru  HvidkildeHvidkildeI samtiden lovpristes Povl Abraham Lehn for sine mange initiativer. Baronen ejede foruden Hvidkilde, (i 1781 omdannet til baroniet Lehn) tillige baroniet Guldborgland på Lolland, hvor en samtidig topograf skrev: "Ingen proprietær i Lolland eller Fyn har hr. Kammerherrens herligheder, og hvo misunder en så velfortjent herre samme?. ...og hvor lystigt for hr. Lehn at kunne nu, uden at spænde for sin vogn, sejle mellem dette og sit dejlige Hvidkilde!". Når Povl Abraham Lehns lystyacht lagde til ved den fynske kyst skete det formentlig ved Tankefuld, hvor der var et udskibningssted.

I 1786 foretog August v. Hennings en sørejse fra Flensborg til Skelskør, hvor han passerede tæt forbi den fynske kyst: "og da vi kom ind i den Canal, som skiller Fyen fra den skiønne Øe Taasinge. Her havde vi en heel Mill det herligste Syn af Verden paa begge Sider. Lige ud til Vandet var der Skove fulde af Vildt, Kornmarker, Enge, Græsgange fulde af Qvæg, Landsbyer, Kiøbstæde, Herregaarde, Byen Svendborg med begge dens Kirker, og dens Havn, Husene paa Hvidkilde, Biørnemose, Taasinge, adskillige Landsbyekirker, Skibsværfter med Skibe paa Stabelen, og andre, der nys vare løbne af Stabelen, Veirmøller, Vandmøller, hvis Strømme vi saae, Fiskerbaade, og andre Fartøier, der svømmede omkring os; kort sagt: alt hvad der kan giøre et Landskab malersk, afvexlende og levende, viiste sig for Øiet, og saa nær, at vi kunde høre Køerne brøle, Fuglene qviddre i Skovene, Møllevandene suse, Larmen af de legende Børn eller de arbeidende Haandværksfolk paa Strandbredden. De sidste havde især travlt paa Hvidkilde med at fuldføre nye Huse, formodentlig til at udbrede en meget nyttig Landindustrie.....  

Nyt: baron Povl Abraham Lehns bo 1805 

..
BilagStørrelse
Povl-Abraham-Lehn-1757-1804.pdf8.26 MB
Povl-Abraham-Lehn-1757-1804-02.pdf9.63 MB
Povl-Abraham-Lehn-1757-1804-03.pdf8.09 MB
Povl-Abraham-Lehn-1757-1804-04.pdf8.76 MB
Povl-Abraham-Lehn-1757-1804-05.pdf8.52 MB
Povl-Abraham-Lehn-1757-1804-06.pdf9.69 MB
Povl-Abraham-Lehn-1757-1804-07.pdf8.6 MB
Povl-Abraham-Lehn-1757-1804-08.pdf9.43 MB
Povl-Abraham-Lehn-1757-1804-09.pdf9.18 MB
Povl-Abraham-Lehn-1757-1804-10.pdf9.21 MB
Povl-Abraham-Lehn-1757-1804-11.pdf8.63 MB
Povl-Abraham-Lehn-1757-1804-12.pdf9.59 MB
Povl-Abraham-Lehn-1757-1804-13.pdf8.96 MB
Povl-Abraham-Lehn-1757-1804-14.pdf7.97 MB
Povl-Abraham-Lehn-1757-1804-15.pdf8.31 MB
Povl-Abraham-Lehn-1757-1804-16.pdf9.61 MB
Povl-Abraham-Lehn-1757-1804-17.pdf9.31 MB
Povl-Abraham-Lehn-1757-1804-18.pdf4.05 MB
Baron_Povl_Abraham_Lehns_bo-1805.pdf27.99 MB