Torbenhoved

| | | |

Ældre landingssted ved stranden på Torbenhoved – i baggrunden Svinø.Ældre landingssted ved stranden på Torbenhoved – i baggrunden Svinø.Af Peter Storm, Middelfart

Midtvejs ude på Fønsskov ligger Torbenhøj, en større gård opført i 1886 og forlængst nedlagt som selvstændig landbrugsejendom. Mod nord springer Torbenhoved frem i Gamborg Fjord. Hvem er nu denne Torben? Det fantaserede jeg om igennem mange år, når jeg var på sommerferie på denne dejlige halvø. Der gik en myte om, at der i fordums tid havde ligget en ridderborg herude et sted. Og måske havde ridderen netop heddet Torben.

Vi skal nok lede i en helt anden retning. På et matrikelkort fra 1810 finder vi betegnelsen Toppen Hoved Klint og på ældre geodætiske kort finder vi betegnelsen Torphoved. Tager vi det sidste, så er det med hoved klart nok. Der er tale om en et rundet landskabeligt fremspring fra kysten. Og torp betyder en mindre landsbydannelse. Vi finder betegnelsen meget udbredt i Sverige og herhjemme går den igen i landsbynavne med endelsen –trup. Fx. Svendstrup på den anden side Gamborg Fjord. Det er såkaldte udflytterlandsbyer efter middelalderen, hvor man har søgt mere plads fra en gammel landsby og så lavet en satelitlandsby.

Der har faktisk ligget en lille landsbydannelse (torp) på Torbenhoved. Her lå en tre-fire huse eller smågårde nærmere kysten, hvortil man kom ad en sidevej fra hovedlandevejen lige vest for den nuværende skole, hvor der dengang også lå nogle smågårde. En skole oprettedes her af grev Wedell i 1742, fordi man havde for langt til skolen i Føns.  I dag er kun skolen og et enkelt hus (engang stedets købmand) tilbage. Den murede skole erstattede i 1920 den stråtækte og blev nedlagt i 1964.