Gelskov skifteprotokol 1719-1774 - Muckadel Godsarkiv

| | |
Gelskov skifteprotokol 1719-1774 - Muckadel Godsarkiv
 • Maren Pedersdatter, Vantinge, II-3, 10.06.1719
 • oo Hans Lauritsen
 • Peder Hansen
 • .... ?
 • Johanne Hansdatter
 • Anne Hansdatter
 • Elisabeth Hansdatter
 • farbror Ole .... her i Vantinge er ordineret værge
 • farbror Niels Lauritsen i Volbro?
 • morbror Hans Pedersen i Vantinge
 • morbror Niels Pedersen i Volbro?
 • Jørgen Jensen, Hågerup, II-6, 08.02.1720
 • oo Dorthe Michelsdatter, se 05.03.1739
 • Karen Jørgensdatter
 • Jens Jørgensen
 • Michel Jørgensen
 • Voldborg Jørgensdatter
 • Christopher Jørgensen
 • Maren Jørgensdatter
 • Peder Jørgensen
 • farbror Hans Jensen, Hillerslev
 • Karen Clausdatter, NybølleII-6, 25.05.1720
 • oo gamle Anders Rasmussen, se 13.04.1731
 • hendes søn er Hans Jensen i Nybølle
 • Jesper Mortensen, Eskebjerg, II-7, 23.12.1720
 • oo Anne Jørgensdatter
 • Morten Jespersen
 • Jørgen Jespersen
 • Johanne Jespersdatter
 • Maren Jespersdatter
 • farbror Rasmus Mortensen, Hundstrup
 • morbror Rasmus Jørgensen, Hundstrup
 • Birgitte Knudsdatter, Sallinge, II-10, 21.01.1721
 • oo Morten Hansen
 • hendes børn
 • Hans Knudsen
 • Niels Christensen
 • Karen Christensdatter oo Christen Rasmussen i Højrup
 • Christen Madsen, Nybølle, II-11, 15.02.1721
 • oo Kirstine Andersdatter, lavværge Christopher Pedersen i Gelskov Mølle
 • Rasmus Christensen på Turøe
 • Niels Christensen i Nybølle
 • Mads Christensen i Rue
 • Peder Christensen tjener Mads Andersen i Lunde
 • Jørgen Christensen tjener Morten Hansen i Sallinge
 • Johanne Christensdatter oo Niels Jensen i Herringe
 • de er alle enkens stedbørn
 • Anders Christensen
 • Søren Christensen
 • værge morbror Mads Andersen i Lunde
 • Maren Andersdatter, Ollerup, II-12, 06.09.1721
 • oo Frands Frandsen
 • arvinger er Knud Olsen på Lavind?
 • og Andreas i Priorgården på bemeldte Lavind?
 • Søren Larsen, Tørringe, II-13, 10.10.1721
 • Skifte efter begge hans hustruer: se II-53, 23.07.1732
 • oo1 Anne Michelsdatter
 • Niels Sørensen
 • Kirsten Sørensdatter
 • oo2 Mette Rasmusdatter
 • stedfar er Mads Olsen i Strandby oo moderen Karen Jørgensdatter
 • søster Anne Rasmusdatter i Strandby
 • ½ bror Hans Hansen i Vester Hæsinge
 • ½ bror Laurs Hansen tjener i Tommerup
 • ½ bror Jørgen Hansen i Åbylund
 • ½ søster Karen Andersdatter tjener stedfaderen Mads Olsen
 • Peder Frandsen, Ollerup, II-14, 03.10.1724
 • oo Sidsel Pedersdatter
 • Hans Pedersen
 • Maren Pedersdatter
 • værge Jochum Christiansen, Ollerup
 • Enkens fæstemand er Hans Rasmussen
 • Karen Rasmusdatter, Pejrup, II-14, 26.10.1724
 • oo Rasmus Jacobsen
 • Karen Rasmusdatter
 • Susanne Rasmusdatter
 • Jacob Rasmussen
 • Niels Rasmussen
 • værge morbror Rasmus Rasmussen i Katterød
 • Cathrine Rasmusdatter, Sallinge II-15, 09.04.1725
 • oo Peder Jensen smed
 • Johanne Pedersdatter
 • Kirsten Pedersdatter
 • Jens Pedersen
 • Bonde Pedersen
 • Niels Pedersen
 • morfar Rasmus Bondesen i Øster Hæsinge
 • Hans Laursen, Dals Mølle, II-16, 22.06.1725
 • oo Margrethe Jensdatter
 • Kirsten Hansdatter i Svanninge
 • Maren Hansdatter i Vantinge
 • Anne Hansdatter
 • Mette Hansdatter
 • Margrethe Hansdatter
 • Jens Hansen
 • værger er enkens svoger Christen Nielsen møller i Heden mølle og
 • mandens bror Anders Laursen i Nybølle
 • Michel Nikolajsen møller, Lyndelse, II-18, 04.10.1725
 • oo 1 henvisning til skiftebrev 03.05.1709
 • Karen Michelsdatter
 • oo 2 Maren Hansdatter
 • Hans Michelsen
 • Mads Michelsen
 • Jørgen Michelsen
 • Holger Michelsen
 • Maren Michelsdatter
 • Kirsten Michelsdatter
 • Mads Knudsen møller i Sandholt mølle beskikket værge for sønnerne
 • Mads Andersen i Sallinge Lunde værge for døtrene
 • Enkens fæstemand er Rasmus Pedersen
 • Elisabeth Margrethe Boemands i Sallinge, II-19, 23.01.1726
 • i Simon Jørgensen murmesters hus
 • hendes børn:
 • Rasmus Andersen
 • ? Andersdatter i København
 • hendes søster Anne Boemands, værge hendes svoger? Simon Jørgensen
 • Morten Hansen, Sallinge, II-21, 28.05.1726
 • oo Johanne Hansdatter, værge hendes fader Hans Pedersen, Vantinge
 • Rasmus Mortensen
 • Birgitte Mortensdatter
 • farbrødre Peder Hansen i Hårby og Laurs Hansen i Vøjstrup
 • Kirsten Laursdatter, Gislev, II-22, 26.06.1726
 • oo Knud Laursen se skifte 22.02.1730
 • Laurs Knudsen
 • Orville? Knudsdatter
 • farbror Hans Laursen
 • Den afdødes søskendebarn er Hans Andersen
 • Rasmus Andersen?, Vantinge, II-22, 01.07.1727
 • oo Anne Ottesdatter
 • Rasmus Rasmussen
 • morbror Hans Ottesen
 • Karen Madsdatter, Vantinge, II-23, 01.07.1727
 • oo Jørgen Hansen
 • hendes børn
 • Christen Rasmussen, Palleshave
 • Rasmus Rasmussen, Vantinge
 • Laurs Jørgensen, Hillerslev, II-23, 27.01.1728 (+08.11.1727)
 • oo Sophie Rasmusdatter
 • hans arvinger er hans helsøskende:
 • + Niels Jørgensen, Lyndelse
 • Laurs Nielsen
 • Mette Nielsdatter
 • Maren Nielsdatter
 • Karen Nielsdatter i Svanninge
 • + Henrich Jørgensen datters børn
 • Maren Nielsdatter
 • Jørgen Nielsen
 • Anne Nielsdatter
 • Erich Nielsen i Lyndelse
 • Mette Nielsdatter i Sallinge
 • + Mette Jørgensdatter i Nybo
 • har efterladt sig børn
 • Birgitte Jørgensdatter i Skovhusene
 • Malene Jørgensdatter i Sønderbroby
 • + Johanne Jørgensdatter
 • Niels Hansen, Vester Hæsinge
 • Hans Hansen i Ollerup
 • Jørgen Hansen er uden landet
 • + Kirsten Jørgensdatter
 • Jørgen Michelsen, Tørringe
 • Anne Nielsdatter, Tørringe
 • Peder Michelsen, Ollerup
 • Karen Michelsdatter, Broby
 • og hans ½ søskende
 • + hr. Christopher Jørgensen i Ærøskøbing
 • hr. Jørgen Christophersen
 • Magdalene Christine Christophersdatter
 • + Michel Jørgensen, Ærø
 • Knud Michelsen på Ærø
 • + Erich Jørgensen i Hillerslev
 • Jørgen Erichsen, Hillerslev
 • Margrethe Erichsdatter i Hagendrup
 • Karen Hansdatter, Pejrup, II-30, 18.07.1727
 • oo1 Lars ...
 • oo2 Hans Hansen
 • hans steddatter
 • Anne Larsdatter
 • ordineret værge Anders Holm i Pejrup
 • Peder Hansen, Nybølle, II-31, 09.02.1728
 • oo Kirsten Laursdatter, hun er arving sammen med sine døtre., se 20.03.1744
  Anne Pedersdatter, ugift i 1744
 • Johanne Pedersdatter oo Hams Pedersen, Elleskov Mølle, 1744
 • Enkens søn Peder Rasmussen er værge for moderen og hendes døtre.
 • Christen Nielsen, Vester Hæsinge, II-32, 21.07..1728
 • oo Maren Hansdatter
 • Rasmus Christensen, se 19.09.1753
 • Peder Christensen
 • Poul Christensen
 • Niels Christensen
 • morfar er Hans Poulsen i Stenderup
 • farbror Rasmus Nielsen i Findinge
 • Peder Rasmussen, Eskebjerg, II-35, 09.12.1729 (+14.11.1729)
 • oo Anne Jørgensdatter
 • hans arvinger er brødrene
 • Hans Rasmussen, Åby
 • Jesper Rasmussen tjener Peder Larsen på Gammelgård i Hundstrup og
 • søsterdatteren Anne Margrethe Pedersdatter, værge morbror Hans Rasmussen
 • afdøde Jesper Mortensens børns værger er Rasmus Jørgensen og Rasmus Mortensen i Hundstrup
 • Knud Laursen, Gislev, II-38, 225.02.1730
 • oo 1 Kirsten Larsdatter henvisning til skifte 26.06.1726
 • Laurs Knudsen
 • Oville Knudsdatter
 • oo2 Karen Knudsdatter
 • farbror Hans Laursen i Gislev
 • Mette Jørgensdatter, Hillerslev, II-39, 14.02.1731
 • oo Jørgen Hansen
 • Dorthe Jørgensdatter
 • morbror Rasmus Jørgensen i Højrup
 • Else Simonsdatter, Hillerslev, II-40, 25.03.1731
 • oo Mads Michelsen
 • Lars Madsen
 • morfar Simon Sørensen, Palleshave
 • farfar Michel Nielsen, Hillerslev
 • Maren Thomasdatter, Nybølle, II-41, 13.04.1731
 • oo gamle Anders Rasmussen, se 25.05.1720
 • hendes bror er Anders Thomsen i Findinge
 • Karen Pedersdatter, Gelskov Mølle, II-42, 19.05.1731
 • enke efter Christopher møller
 • Peder Christophersen i Sallinge
 • Rasmus Christophersen, ladefoged på Sandholt
 • Anders Christophersen, 21 år
 • Søren Christophersen, 18 år farer til søs
 • Ditlev Christophersen, 13 år er hos bror Peder Christophersen
 • Anne Margrethe Christophersdatter i Hillerslev
 • Anne Christophersdatter oo Niels Christophersen i Sallinge
 • morbror Hans Pedersen, hører i Fåborg
 • farbror Hans Pedersen i Hillerslev
 • Christen Pedersen, Heden, II-511, 19.07.1732
 • oo Karen Madsdatter
 • hans morbror Hans Christensen i Assens og
 • morbror Peder Christensen i S. Søby
 • søstersøn Jørgen Rasmussen i Hillerslev
 • Søren Laursen, Tørringe, II-53, 23.07.1732
 • oo1 Anne Michelsdatter, II-13, 10.10.1721
 • Niels Sørensen, 22 år, tilsynsværge Lars Larsen, Tørringe
 • Kirsten Sørensdatter, 17 år, tilsynsværge Lars Larsen, Tørringe
 • oo2 Mette Rasmusdatter, II-13, 10.10.1721
 • oo3 Mette Ipsdatter, hendes far Jeppe Andersen af Sallinge
 • Rasmus Sørensen, 8 år
 • ?... Sørensen, 2 år
 • Laurs Sørensen, 2 år
 • Thomas Sørensen, Sallinge, II-57, 04.04.1733
 • oo madame Anne Margrethe
 • Søren Thomasen, 16 år
 • Bernhardus Thomasen, 12 år
 • Birgitte Cathrine Thomasdatter, 9 år
 • værge Søren degn i Espe-Vantinge
 • Hans Ibsen, Vantinge, II-62, 09.01.1734
 • oo Dorothea Christensdatter
 • hans bror Jørgen Ibsen i Søby
 • Maren Andersdatter, Vantinge, II-67, 22.06.1734
 • oo Peder Rasmussen, husmand
 • Rasmus Pedersen, 10 år
 • Ellen Pedersdatter, 6½ år
 • født værge Mads Andersen, Gl. Lunde, hvis morbror er Jørgen Pedersen i Sallinge
 • Laurs Hansen, Heden, II-71, 09.10.1734
 • oo Kirsten Madsdatter, II-133, 11.06.1743, trolovet med Michel Jørgensen
 • Mads Larsen 1½ år
 • værge Christen Hansen, Heden
 • ? Pedersdatter, Åby, II-75, 21.12.1734
 • oo Rasmus Friis
 • Hans Rasmussen Friis har fæstet stedet
 • Johanne Rasmusdatter Friis oo Ole Hansen i Pejrup
 • Hans Pedersen, Hillerslev, II-77, 20.12.1734
 • oo Sophie ...
 • Niels Hansen, 30 år
 • Rasmus Hansen, 22 år
 • Peder Hansen, 18 år
 • Birgitte Hansdatter, 26 år
 • Abel Hansdatter, 24 år
 • Anne Hansdatter oo Søren Jørgensen, Vantinge
 • Johanne Hansdatter, 16 år
 • Karen, Søren Laursens i Lyndelse, II- 1736 ???? mangler
 • oo Søren Laursen
 • hendes søskendebørn:
 • Maren Andersdatter oo Anders Pedersen i Ribe
 • Hans Andersen i Slagelse i Sjælland
 • Maren Pedersdatter, Sallinge, II-89, 14.12.1736
 • oo Jørgen Christensen
 • Christen Jørgensen
 • Kirsten Jørgensdatter
 • Anne Jørgensdatter
 • morbror Rasmus Hansen i Nybølle
 • Karen Laursdatter, Nybølle, II-91, 13.03.1737
 • ½ søster Johanne Laursdatter, Øster Hæsinge, værge Jens Marcussen
 • ½ søster Kirsten Laursdatter i ?.. på Sjælland, værge søn Henrich Hansen
 • + ½ bror Jørgen Lauritsen af Krarup
 • Laurs Jørgensen i Brahetrolleborg sogn
 • Jørgen Jørgensen i Brahetrolleborg sogn
 • søster Anne Laursdatter af Hågerup, værge Laurs Hansen, Nybølle
 • fuldsøster Sophie Laursdatter oo Anders Knudsen, Nybølle
 • + helbror Rasmus Laursen, Højrup
 • hans børn
 • Rasmus Hansen, Lyndelse, II-93, 08.04.1737
 • oo Anne Madsdatter, kommende mand Ole Nielsen
 • ingen arvinger
 • Maren Jacobsdatter, Vantinge, II-99, 13.12.1737
 • oo Anders Jensen
 • Birgitte Andersdatter, 11 år
 • Niels Andersen, 8 år
 • Hans Andersen, 4 år
 • tilsynsværge Niels Christensen, Vantinge
 • Anne Jørgensdatter, Volstrup, II-102, 08.02.1738
 • oo 1 Henrich ...
 • Rasmus Henrichsen i Svendborg
 • Maren Henrichsdatter i Diernisse, morbror Hans Jørgensen ved Boltinggård
 • Maria Henrichsdatter i Fåborg oo Rasmus Adamsen
 • Margrethe Henrichsdatter
 • oo Niels Nielsen
 • Dorthe Michelsdatter, Hågerup, II-105, 05.03.1739 (+10.02.1739)
 • oo 1 Jørgen Jensen, 08.02.1720.
 • Jens Jørgensen, 35 år, i Nørre Broby
 • Michel Jørgensen, 34 i Heden
 • Christopher Jørgensen, 26 år
 • + Karen Jørgensdatter oo Knud Laursen, Hågerup
 • Karen Knudsdatter, 8 år
 • Voldborg Jørgensdatter, 31 år i Flening oo Niels Rasmussen
 • Maren Jørgensdatter, 24 år hos stedfaderen
 • Peder Jørgensen, 23 år er bortrømt
 • oo2 Rasmus Hansen
 • Dorthe Rasmusdatter, 17 år
 • Ide Margrethe Rasmusdatter, 14 år
 • Karen Rasmusdatter, Elleskov Mølle, II-106, 07.04.1740
 • oo Hans Pedersen, hans far Peder Hansen lever endnu og råder for møllen
 • Rasmus Hansen, 5 år
 • hendes morbror er Niels Povlsen i Egense
 • hendes bror Hans Rasmussen tjener i Sallinge

 • Anders Andersen, Pejrup,
  II-108, 29.12.1739 +76 år 17.10.1739
 • oo 1... ?
 • Hans Andersen, er egen værge
 • Anders Andersen (navnet usikkert, ikke nævnt men Anders Andersen underskriver)
 • Kirsten Andersdatter oo Mads Hansen i Fagsted
 • +Anne Andersdatter oo Michel Michelsen af Åby +46 år 18.10.1739
 • børn
 • oo2 Karen Sørensdatter
 • Peder Andersen, 6 år
 • farbror Rasmus Andersen af Gjellebredde
 • Anne Andersdatter, Gjellebredee, II-113, 02.08.1740 (+25.07.1740)
 • oo Rasmus Andersen
 • Anders Rasmussen, 26 år
 • Henrich Rasmussen
 • Anders Rasmussen
 • Jens Rasmussen, 15 år
 • Peder Rasmussen, 13 år
 • Rasmus Rasmussen, 10 år
 • Karen Rasmusdatter oo Peder Andersen, Volstrup
 • Johanne Rasmusdatter oo Rasmus Nielsen i Tronnerup
 • Jens Jørgensen, Nørre Broby, II-117, 30.07.1740
 • oo Anne Laursdatter, oo2 Jørgen Mogensen (der står Maavensen)
 • Ide Jensdatter, 5 år
 • Maren Jensdatter, 3½ år
 • Jens Jensen 1/4 år
 • farbrødrene Michel Jørgensen i Heden og
 • Christopher Jørgensen i Hågerup
 • Jep Andersens hustru i Sallinge, II-122, 28.06.1742 (+27.06.1742)
 • oo Jep Andersen
 • Peder Ipsen
 • Anders Ipsen
 • datter oo Niels Andersen, Sønder Broby
 • Anne Ipsdatter oo Jørgen Madsen, Sallinge
 • Karen Ipsdatter, 20 år
 • Maren Ipsdatter, 14 år
 • Mette Ipsdatter, 12 år
 • Else Ipsdatter, 9 år
 • Christen Frederiksen, Hillerslev, II-125, 28.06.1742
 • oo Birthe Christensdatter
 • Mads Christensen, 4 år
 • farbror Hans Pedersen, Øster Hæsinge
 • fasters mand Knud Andersen, Øster Hæsinge
 • Claus Lauritsen, Sallinge, II-128, 04.02.1743
 • oo Ingeborg Himmersdatter, lavværge Peder Jensen, Sallinge
 • Mette Clausdatter er i Sjælland
 • Christence Clausdatter oo Anders Ibsen i Bjerregård i Sallinge
 • Rasmus Laursen, Vester Hæsinge, II-130, 26.03.1743
 • oo Johanne Christensdatter, forlovede Jørgen Michelsen har fæstet gården
 • hans far Laurs Hansen bødker
 • Maren Jensdatter, Sallinge, II-133, 13.05.1743
 • oo Peder Jensen smed
 • Jens Pedersen, 7 år
 • Cathrine Pedersdatter, 15 år
 • han har 5 børn fra 1. ægteskab
 • Kirsten Madsdatter, Heden, II-133, 11.06.1743
 • oo 1 Laurs Hansen, II-71, 09.10.1734
 • Mads Laursen, 10 år, værge farbror Jacob Hansen, Heden
 • oo2 Michel Jørgensen
 • Michel Michelsen, 6 år
 • Laurs Michelsen, 4 år
 • Dorthe Michelsdatter, 8 år
 • Karen Michelsdatter, 2 år
 • Anne Michelsdatter, nyfødt, moderen døde i barselsseng
 • Jørgen Madsen, Sallinge, II-134, 31.08.1743
 • oo Anne Ibsdatter, forlovede Jørgen Povlsen fæster gården
 • Karen Jørgensdatter, 5 år
 • Margrethe Jørgensdatter, 4 år
 • Mette Jørgensdatter, 2 år
 • morfar Jep Andersen, Bierregård, Sallinge
 • Jørgen Laursen, skrædder, Lyndelse, II-135, 25.10.1743
 • oo Maren Hansdatter, værge bror Søren Hansen, Vester Hæsinge
 • Hans Jørgensen, 12 år
 • Anne Jørgensdatter, 15 år
 • Charlotte Jørgensdatter, 11 år
 • morbror Niels Hansen, Øster Hæsinge
 • Henrich Jensen, Nybølle, II-136, 02.12.1743
 • oo ?
 • Henrich Henrichsen, Nybølle
 • Rasmus Henrichsen
 • Jens Henrichsen
 • Karen Henrichsdatter oo Anders Christophersen, Nybølle
 • morbror Jens Henrichsen, Lyndelse
 • Rasmus Hansen og hustru, Nybølle, II-138. 20.02.1744
 • Jens Rasmussen, 15 år
 • Mads Rasmussen, 11 år
 • Peder Rasmussen, 9 år
 • Søren Rasmussen, 7 år
 • Mette Rasmusdatter, 13 år
 • Laura Rasmusdatter, 3 år
 • Severine Rasmusdatter, nyfødt, moderen døde i barselsseng
 • farbror Hans Hansen, Nybølle
 • mors søsters mand Peder Jørgensen, Sallinge
 • Mette Rasmusdatter bliver trolovet med den ny fæster Anders Christensen, skal
 • giftes når hun når til skels år og alder
 • Kirsten Laursdatter, Nybølle, II-142, 20.03.1744
 • i et værelse hos Rasmus Hansen, hendes børn:, se 09.02.1728
 • Peder Rasmussen i Vantinge
 • Anne Pedersdatter ugift i Vantinge
 • Kirsten Rasmusdatter oo Hans Nielsen i Højrup
 • Johanne Pedersdatter oo Hans Pedersen i Elleskov Mølle
 • Hans Rasmussen, husmand, Ollerup, II-146, 15.06.1744
 • oo Sidsel Pedersdatter, trolovede fæstemand Jørgen Jespersen
 • Mads Hansen, 15 år
 • Karen Hansdatter, 18 år
 • børnenes værge Jørgen Hansen, Ollerup
 • Anne Marie Justsdatter, Lyndelse, II-147, 19.10.1744
 • oo Morten Pedersen
 • hendes datter: Ellen Marie Matiasdatter
 • Gertrud Ottesdatter, Tørringe, II-148, 05.06.1745
 • oo Rasmus Ibsen
 • Lars Rasmussen, 19 år
 • Rasmus Rasmussen, 18 år
 • Mette Rasmusdatter, 13 år
 • nærmeste pårørende Rasmus Jacobsen i Nybølle og Rasmus Hansen i Stenderup
 • Anne Marie Jensdatter, Hillerslev, II-149, 14.06.1745
 • oo Hans Erichsen
 • Jens Hansen, 12 år
 • Maren Hansdatter, 8 år
 • tilsynsværge Jørgen Hansen, Hillerslev
 • Anne Ibsdatter, Sallinge?, II-149, 24.10.1745
 • oo 1 Jørgen Madsen, II-134, 31.08.1743
 • Karen Jørgensdatter, 7 år
 • Margrethe Jørgensdatter, 6 år
 • Mette Jørgensdatter, 4 år
 • oo 2 Jørgen Poulsen
 • dreng 2 år
 • Erich Ibsen er hendes halvbroder
 • Anders Ibsen, Sallinge er hendes bror
 • David Jørgensen i Ollerup oo hendes søster
 • Niels Andersen, Sdr. Broby oo hendes søster
 • Johanne Pedersdatter, Elleskov Mølle, II-152, 22.04.1746
 • oo Hans Pedersen II-178, 21.01.1754, oo 1 Karen Rasmusdatter, I-106, 07.04.1740
 • Peder Hansen, 5 år
 • Jacob Hansen, 1½ år
 • Karen Hansdatter, 3 år
 • morbror Peder Rasmussen, Vantinge
 • Maren Sørensdatter, Hillerslev, II-153, 01.06.1746
 • oo Hans Jensen
 • Andreas Hansen, 8 år
 • Birte Hansdatter, 6 år
 • tilsynsværge Hans Rasmussen i Hillerslev
 • Peder Sørensen, Lyndelse, II-153, 03.10.1746
 • oo Maren Hansdatter, værge Hans Sørensen møller i Sandholt, arvingerne er hans søskende
 • ½ bror Hans Sørensen, Sallinge
 • ½ søster Severine Sørensdatter + oo Hans Ibsen
 • 2 sønner og 1 datter, værge Niels Michelsen, Hillerslev
 • ½ søster Margrethe Sørensdatter
 • 4 sønner og 3 døtre, alle myndige, værge Peder Jørgensen, Hillerslev
 • helsøster Kirsten Sørensdatter oo Christen Rasmussen, Øster Hæsinge
 • helsøster Anne Sørensdatter oo Mads Michelsen, Haagerup
 • Anne Hansdatter, Vantinge, II-150, 24.11.1746
 • oo Oluf Degn
 • bror Christen Hansen i Fiellerup
 • Peder Christensen, Heden, II-157, 14.03.1747
 • oo Anne Jensdatter, far Niels Nielsen i Heden, se 06.12.1751
 • Anne Pedersdatter, 2 år
 • Anne Christophersdatter, Sallinge, II-159, 15.11.1747
 • oo Niels Christensen
 • Christen Nielsen, 21 år
 • Christopher Nielsen, 17 år
 • Knud Nielsen, 15 år
 • Anders Nielsen, 10 år
 • værge Mads Michelsen i Hillerslev oo søster til afdøde
 • Hans Axelsen, Skerninge Balle, II-160, 02.02.1748
 • oo Maren Ibsdatter, lavværge Jesper Povlsen
 • Axel Hansen (*ca.1715, + 1759), fæster huset efter faderen
 • Anna Hansdatter
 • Rasmus Larsen, Sallinge, II-160, 02.02.1748
 • oo Helveg Simonsdatter, trolovet Rasmus Hansen som fæster huset
 • Lars Rasmussen, 1 år
 • Maren Rasmusdatter, 6 år
 • Else Rasmusdatter, 3 år
 • farbror Hans Larsen, Vester Hæsinge
 • Christen Haugsted, Heden, II-161, 30.08.1747
 • oo Else Olufsdatter se II-164, 27.01.1749
 • Apelone Christensdatter Haugsted oo Hans Jørgensen, handskemager i Nyborg
 • Maren smeds, til huse hos Anders Jensen i Vantinge, II-162, 16.03.1747
 • oo Rasmus Pedersen smed iflg. K.Bang Mikkelsen. Degne og skoleholdere
 • Peder Syhr, degn i Vigerslev
 • Maren Rasmusdatter oo Hans Svarer i Heden
 • Karen Rasmusdatter oo Bent N. i Vindinge
 • Hans Hansen, Pejrup, II-162, 22.05.1748
 • oo Bodil Nielsdatter
 • Jørgen Jespersen, Ollerup, II-163, 15.10.1748
 • oo Sidsel Pedersdatter, værge Hans Olsen, Ollerup
 • oo1 Hans Rasmussen, II-146, 15.06.1744
 • arvingerne er hans søskende
 • Morten Jespersen, Eskebjerg
 • Johanne Jespersdatter, tjener i Gundestrup
 • Karen Christensdatter, Nybølle, II-164, 14.11.1748
 • oo Mikkel Spire
 • Marta Christina Mikkelsdatter, 14 år
 • Birte Cathrine Mikkelsdatter, 5 år
 • Else Olufsdatter, Heden, II-164, 27.01.1749
 • oo 1
 • Anders Hansen, Sandager
 • Oluf Hansen i Amsterdam
 • Karen Hansdatter+ oo Hans Laursen, Fielleved Mølle
 • 2 sønner, 2 døtre er umyndige
 • Maren Hansdatter oo Mads Christensen, Søby
 • oo 2 Christen Haugsted se II-161, 30.08.1747
 • Apelone Christensdatter Haugsted oo Hans Jørgensen, handskemager i Nyborg
 • Karen Knudsdatter, Hillerslev, II-166, 01.05.1749
 • oo 1 Ole
 • Ulrike Cathrine Olesdatter oo Johan Frederiksen i Haagerup
 • oo Jens Hansen Kudsk
 • Rasmus Hansen, bødker, Heden, II-166, 04.08.1749
 • oo Anne Sophie
 • hans far Hans bødker i Salling
 • Maren Hansdatter, Oere, II-167, 03.05.1749
 • oo Rasmus Christensen
 • bror Helle Rasmussen + i Schiellerup: 4 sønner og 2 døtre
 • søster Anne Hansdatter oo Ole Laursen i Søllinge
 • Rasmus Frederiksen, Sallinge, II-167, 26.09.1749
 • oo Mette Hansdatter
 • Rasmus Rasmussen, 4 år
 • værge morbror Hans Hansen i Sallinge
 • Lars Rasmussen, Hillerslev, II-168, 01.10.1749
 • oo Karen Jørgensdatter
 • Jørgen Larsen, 14 år
 • Rasmus Larsen ½ år
 • Karen Larsdatter 11 år
 • Maren Larsdatter, 8 år
 • Johanne Hansdatter, Hillerslev, II-168, 17.11.1749
 • oo Jens Hansen Kudsk
 • arvinger er hendes søskendebørn:
 • Hans Jensen i Hillerslev
 • Anders Jensen i Vantinge
 • Hans Madsen, Espe, II-169, 10.12.1749
 • oo Kirsten Pedersdatter
 • intet at arve for de umyndige børn
 • Karen Nielsdatter, Nybølle, II-171, 29.09.1750
 • oo Jacob Nielsen, til huse hos Laurs Rasmussen
 • Sara Jacobsdatter, 9 år
 • Mette Jacobsdatter, 2½ år
 • Jacob Hansen, Heden, II-171, 20.06.1751
 • oo
 • børn
 • Der er ikke noget at arve
 • Jesper Christensen, Nørrebroby, II-172, 22.07.1751
 • oo
 • Rasmus Jespersen
 • Christen Jespersen
 • Hans Jespersen, har fæstet huset
 • Anne Jensdatter, Heden, II-172, 06.12.1751, se 14.03.1747
 • oo Anders Jørgensen
 • 1 søn og 1 datter
 • morfar: Niels Nielsen, Heden
 • Jacob Rasmussen, Pejrup, II-173, 30.03.1753
 • oo Maren Andersdatter, værge bror Rasmus Andersen, Diernisse
 • Karen Jacobsdatter, 19 år
 • Anders Jacobsen, 14½ år
 • Jens Jacobsen, 9 år
 • værger farfar Rasmus Jacobsen og farbror Niels Rasmussen, V. Åby
 • Christen Nielsen, Baanchegård, Vester Hæsinge, II-175, 18.09.1753 (skifte 21.07.1728)
 • afkald fra søn Rasmus Christensen
 • Jørgen Povlsen, Sallinge, II-175, 19.09.1753
 • oo Karen Jonasdatter, far Jonas Rasmussen, Sallinge
 • Cathrine Jørgensdatter, 4 år
 • Johanne Hansdatter, Vantinge, II-176, 21.09.1753
 • oo Hans Rasmussen
 • Rasmus Hansen
 • Jørgen Madsens hustru i Vantinge, II-177, 13.10.1753
 • oo 1 Peder
 • Hans Pedersen, smed i Horne
 • Margrethe Pedersdatter oo Henrich Pedersen, Gestelev
 • Maren Pedersdatter, værge Morten Christensen, Vantinge
 • oo 2 Jørgen Madsen
 • Peder Jørgensen
 • Bodil Nielsdatter, Sallinge, II-177, 17.11.1753
 • oo Knud Pedersen
 • Peder Knudsen, 16 år
 • Værge hendes bror Laurs Nielsen, Hillerslev
 • Hans Pedersen, Elleskov Mølle, II-178, 21.01.1754
 • oo1 Karen Rasmusdatter (II-106, 21.01.1740)
 • Rasmus Hansen, værger: Niels Povlsen i Egense, Hans Rasmussen i Hillerslev
 • oo2 Johanne Pedersdatter (II-152, 22.04.1746)
 • Peder Hansen
 • Jacob Hansen
 • Karen Hansdatter
 • oo3 Anna Rasmusdatter: far Rasmus Hansen, Hundstrup, brødre Rasmus og Hans
 • Johanne Marie Hansdatter
 • Rasmus Christophersen, Nybølle, II-180, 08.03.1755
 • han var hos broderen Anders Christophersen, hans søskende er arvinger:
 • Anders Christophersen
 • Kirstine Christophersdatter +
 • Niels Johansen
 • Hans Johansen
 • Christen Johansen
 • Mette Johansdatter oo Henrich Rasmussen, Lyndelse
 • Margrethe Jonasdatter
 • Maren Jonasdatter
 • Hans Laursens hustru, Sallinge, II-181, 11.03.1755
 • hans steddatter Anne Cathrine Jørgensdatter, værge morfar Jonas Rasmussen, Sallinge
 • Johanne Christensdatter, Sallinge, II-182, 11.03.1755
 • oo Erich Ibsen
 • Jeppe Erichsen, 12 år
 • Jens Erichsen, 7 år
 • Maren Erichsdatter
 • Anne Erichsdatter
 • Værge Rasmus Hansen
 • Jacob Oure, Vantinge, II-183, 04.06.1755
 • oo Maren Christensdatter
 • 2 børn
 • Axel Hansen, husmand, Skerninge Balle, II-202, 16.11.1759
 • oo Maren Pedersdatter, (Hvidkilde 06.03.1776 oo2 Christen Arentsen)
 • Hans Axelsen, 6 år
 • Peder Axelsen, 3½ år
 • Johanne Axelsdatter, 9 år
 • enkens værge Christen Arentsen