Svenskekrig

| | |

Karl Gustav skuer ud over sin hær fra Brandsø i Lillebælt.Karl Gustav skuer ud over sin hær fra Brandsø i Lillebælt.Peter Storm, Middelfart

Da den strenge vinter i januar 1658 frøs bælter og sunde til, lå landet sårbart for den svenske konge Carl Gustavs stormagtsdrømme. Med sin hær var han marcheret op gennem Sønderjylland og stod nu ved Hejls, hvor han stirrede ærgerrigt over mod Fyn henover det isbelagte Lillebælt.

Før han bestemte sig for at gå over isen, sendte han en rytterdeling ud til Brandsø for at prøve om isen kunne bære. Det gjorde den og hele svenskehæren marcherede over. En dristig – vel nærmest en dumdristig – beslutning. Heldet var med ham.

Svenskerne besatte Fyn og marcherede videre mod hovedstaden, som de gav sig til at belejre. Efter forgæves at have løbet storm mod København i februar 1659 måtte svenskerne fortrække. De holdt en tid efter fast på Fyn. Danskerne og deres allierede gik nu i offensiven. Polske og brandenburgske hjælpetropper rykkede op gennem Jylland og nåede til Lillebælt, der stoppede videre fremrykning. Svenskerne havde jo med forudseenhed inddraget eller ødelagt alle skibe og både, der kunne tjene en fjendes overgang til Fyn. I stedet gav polakkerne og brandenburgerne sig til at rykke efter flådeforstærkning fra København. Men der var andre planer med flåden. Den var udset til at sejle soldater til en større landgangsoperation ved Kerteminde.

Svenskerne lå forskanset på Hindsgavl og ved Middelfart med kanonbatterier er. Uden skibe  og dækning fra egne kanoner kunne vore tropper ikke gå over bæltet – gode råd var dyre. Man havde 13 fiskerbåde til rådighed og 60 musketerer blev udtaget. De gik i land ved Kongebro, hvor de erobrede de svenske stillinger og bed sig fast. I næste omgang overførtes resten af rytteriet og fodfolket. Rytterne havde deres heste svømmende ved siden af bådene.

Samtidigt fandt den storstilede landgangsmanøvre sted ved Kerteminde, hvor den svenske hær ydede voldsom modstand. Men de kunne ikke modstå landgangsfartøjerne og skibenes kanonild. Også her måtte svenskerne erkende nederlaget.