Stensgaard skifteprotokol II, 1777-1826

| | |
Stensgaard skifteprotokol II, 1777-1826
 • Rasmus Clausen, Drejø, II-451. 14.05.1777
 • enkemand efter Anne Madsdatter
 • Morten Rasmussen har fæstet 20.07.1771
 • Jørgen Rasmussen, 25 år ungkarl
 • Anne Cathrine Rasmusdatter oo Hans Hansen, gårdmand Drejø
 • Kirsten Rasmusdatter oo Peder Hansen, gårdmand, Drejø
 • bror Joseph Clausen
 • Maren Rasmusdatter, Drejø, II-451, 14.05.1777
 • oo Erich Hansen
 • Hans Erichsen, 36 år
 • Rasmus Erichsen, 34 år
 • Niels Erichsen, 30 år
 • Hans Pedersen, Drejø, II-454, 15.10.1777
 • enkemand efter Maren Hansdatter
 • Maren Hansdatter morbror Hans Hansen gårdmand, oo gl. Rasmus Nielsen
 • Anne Margrethe Jensdatter, Drejø, II-454, 22.12.1777
 • oo 1 Erich Pedersen
 • Jens Erichsen, værge farbror Hans Pedersen
 • Anne Marie Erichsdatter, 13 år værge morbror Christopher Jensen
 • oo2 Rasmus Jensen, I,2-23.06.1773
 • Anne Rasmusdatter, værge farfar Jens Andersen, Hjortø og dennes svigersøn Erich Hansen, Drejø
 • oo 3 Niels Nielsen
 • Forrige fæster Rasmus Andersen er i gården.
 • Kirsten Rasmusdatter, Drejø, II-456, 28.04.1778
 • oo Jørgen Hansen
 • Anne Marie Jørgensdatter, + for 3 uger siden
 • Jacob Nielsen, husmand, Drejø, II-456, 11.07.1778
 • oo Anne Cathrine Andersdatter, lavværge Anders Jørgensen
 • Ellen Jacobsdatter, 15 år
 • Formynder Henning Ibsen
 • Peder Lassen, Drejø, II-457, 28.06.1780
 • enkemand efter Johanne Pedersdatter, 18.11.1773
 • Peder Pedersen er fæster af gården
 • Johanne Pedersdatter oo Niels Josephsen
 • Maren Pedersdatter oo Niels Andersen, Skerningeballe
 • Anne Cathrine Pedersdatter, værge morbror Hans Pedersen
 • Jørgen Nielsen Banke, Drejø, II-460, 17.04.1781
 • oo Johanne Jørgensdatter, far Jørgen Andersen
 • Jørgen Jørgensen Banke, 5 år
 • Maren Jørgensdatter* efter fars +
 • afdødes søskendebarn er Hans Andersen
 • Anders Arentsen, indsidder hos Niels Josephsen, II-463, 17.04.1781
 • oo Anne Cathrine Pedersdatter
 • Anders Andersen * efter fars død
 • farbror Hans Arentsen
 • morbror Peder Pedersen, Drejø
 • Niels Christensen, enkemand, Drejø, II-467, 09.11.1784
 • søn Christen Nielsen
 • datter Anne Nielsdatter oo Rasmus Jensen, Vester Skerninge
 • Jacob Christensen, husmand, Drejø, II-468, 29.11.1784
 • oo Johanne Andersdatter
 • oo 1 Søren Hansen skræder
 • Anders Sørensen, 40 år husmand
 • Johan Jacobsen, 40 år
 • Maren Pedersdatter, Drejø, II-470, 09.12.1786
 • oo Peder Nielsen husmand
 • hendes søskende:
 • Joseph Pedersen, Birkholm
 • Hans Pedersen, Drejø
 • Erich Pedersen +
 • Jens Erichsen
 • Anne Marie Erichsdatter
 • værge morbror Christopher Jensen
 • Johanne Pedersdatter + oo Peder Lassen
 • Peder Pedersen, gårdmand, Drejø
 • Johanne Pedersdatter oo Niels Josephsen
 • Maren Pedersdatter oo Niels Andersen, husmand, Øster Skerninge
 • Anne Cathrine Pedersdatter oo Hans Andersen, Hundstrup
 • Johanne Pedersdatter, Drejø, II-47?, +10.01.1787
 • oo Niels Josephsen
 • Joseph Nielsen, 6 år
 • Johanne Nielsdatter, 9 år
 • værge morbror Peder Pedersen
 • Karen Jørgensdatter, Drejø, II-473, 12.05.1787
 • oo Claus Rasmussen i et værelse hos gfm. Jørgen Hansen
 • Maren Clausdatter, 2½ år
 • morfar Jørgen Hansen
 • Hans Hansen, gårdmand, Drejø, II-476, 19.09.1788
 • oo Malene Nielsdatter, værge unge Rasmus Nielsen
 • søsterdatter Maren Hansdatter oo gårdmand gamle Rasmus Nielsen, Drejø
 • Karen Madsdatter, Drejø, II-481, 07.04.1790
 • oo 1 Hans Strangesen
 • Anne Hansdatter oo Peder Pedersen, gårdmand, Drejø
 • Karen Hansdatter oo Anders Hansen, husmand Skovsbo
 • Kirsten Hansdatte oo Niels Rasmussen, tjener i gården, ny fæster
 • oo 2 Jacob Henrichsen
 • Jacob Henrichsen, Drejø, II-482, 10.08.1790 (Hennichsen)
 • enkemand efter Karen Madsdatter, 07.04.1790
 • bror Peder Henrichsen er fæster på Birkholm
 • Jørgen Hansen, gårdmand, Drejø, II-482, 12.01.1791
 • oo Johanne Rasmusdatter, oo Peder Jensen som fæster gården
 • hans søster Anne Hansdatter, 66 år ugift er i gården, nærmeste pårørende Hans Pedersen
 • Henvisning til skifte 22.09.1769 efter Hans Erichsens hst. Maren Henrichsdatter
 • Maren Jensdatter, Drejø, II-484, 12.01.1791
 • oo Anders Christensen
 • Christen Andersen, 34 år, gårdmand
 • Kirsten Andersdatter, 23 år
 • Maren Hansdatter, Drejø, II-484, 12.01.1791
 • oo gamle Rasmus Nielsen
 • Maren Rasmusdatter, 10 år
 • Ellen Ramsusdatter, 5 3/4 år
 • nærmeste pårørende i moderens slægt husmand Peder Nielsen
 • Maren Sørensdatter, Drejø, II-485, 12.01.1791
 • oo Jørgen Andersen
 • Anders Jørgensen, 40 år, husmand Drejø
 • Ellen Sophie Jørgensdatter oo Johan Frederik Jacobsen, husmand, Drejø
 • Johanne Jørgensdatter oo Morten Jørgensen, her
 • Rasmus Mortensen, Birkholm, II-485, 06.05.1791
 • han tjente gdm. Niels Rasmussen, Korshavn
 • oo Anne Cathrine Jensdatter, Birkholm, lavværge Jens Andersen
 • de umyndiges børns værge er Joseph Pedersen.
 • Registreringen blev foretaget for Grevskabet Langeland
 • Niels Christensen, husmand, Drejø, II-486, 24.09.1791
 • oo Kirsten Christensdatter, lavværge Henning Ibsen
 • Christen Nielsen, 22 år curator gdm. Peder Jensen
 • Maren Nielsdatter, 25 år tjener i præstegården
 • Ellen Nielsdatter, 17 år tjener gdm. Morten Pedersen
 • Kirsten Nielsdatter, 10 år
 • Deres nærmeste slægt er morbror Anders Christensen, gårdmand, Drejø
 • Søren Nielsen, ungkarl, gårdfæster, Avernakø, II-492, 04.04.1792
 • druknede den 09.01.1792 på hjemrejse fra Ærø
 • hans søskende:
 • Jørgen Nielsen, 22 år, tjener i gården
 • Anders Nielsen, 19 år, tjener i byen
 • Jacob Nielsen, 15 år er hjemme i gården
 • Peder Nielsen, 12 år do
 • Anne Marie Nielsdatter, 32 år, er hjemme i gården
 • Værger morbrødrene Anders Pedersen, Ulbølle Strandhuse og
 • Hans Pedersen, ejendomshusmand, Stokkeby, Ærø
 • Gårdmand Hans Hansen Koch var af nærmeste slægt.
 • Jørgen Jensen fæster gården trolovet med Anne Marie Nielsdatter.
 • Peder Pedersen, ungkarl, Avernakø, II-497, se 489, 29.05.1792, se II-505, 18.09.1792
 • druknede 09.01.1792
 • hans søskende:
 • Anders Pedersen, Strandhuse
 • Hans Pedersen, Stokkeby, Ærø
 • Johanne Pedersdatter+
 • Jørgen Nielsen, værge Hans Hansen, Korshavn
 • Anders Nielsen do
 • Anne Pedersdatter, ugift
 • Peder Hansen Koch, Drejø, II-501, ..... 1792
 • oo Kirsten Rasmusdatter, bror husmand Jørgen Rasmussen, Drejø
 • Hans Pedersen, 19 år, curator Henning Ibsen
 • Mads Pedersen, 14 år
 • Karen Pedersdatter, 11 år
 • Anne Pedersdatter, 8 år
 • Gårdmand Christopher Hansen, Drejø er nærmeste frænde og værge
 • Peder Pedersen, Avernakø, II-18.09.1792
 • Arvingerne er hans søskende:
 • Anders Pedersen, Strandhuse under Rødkilde gods
 • Hans Pedersen, selvejerhusmand, Stokkeby
 • Johanne Pedersdatter +
 • Jørgen Nielsen, værge Hans Hansen gårdmand, Korshavn
 • Anders Nielsen do
 • Jacob Nielsen
 • Peder Nielsen
 • Anne Marie Nielsdatter oo Jørgen Jensen, gårdmand
 • Anne Pedersdatter, tjener i Korshavn
 • Mor Karen Andersdatter enke efter gårdmand Peder Pedersen, Avernakø