De gamle kongers private jordegods på Langeland

| | | |

Tranekær ca 1855Tranekær ca 1855 Langeland (01)Langeland (01)

 

 

 

 

 

Langeland (2)Langeland (2) Langeland (3)Langeland (3) Langeland (4)Langeland (4) Langeland (5)Langeland (5) Langeland (6)Langeland (6) 

 

 

 

 

Langeland (7)Langeland (7) Langeland (8)Langeland (8) Langeland (9)Langeland (9) Langeland (10)Langeland (10) Langeland (11)Langeland (11) 

 

 

 

 

Langeland (12)Langeland (12) Langeland (13)Langeland (13) Langeland (14)Langeland (14) Langeland (15)Langeland (15) Langeland (16)Langeland (16) 

 

 

 

 

Langeland (17)Langeland (17)