Fåborg Gabs -øh Gaps - øh Fåborg Gibs -Stambog-nr. 2499

Fåborg Gabs -øh Gaps - øh Fåborg Gibs -Stambog-nr. 2499
Fåborg Gabs -øh Gibs født 5. januar 1958 hos TageToft, Knudstrup Overgård, Laurbjerg

Fåborg Gibs

Foto 23.11. 1962 af Knud P. Rasmussen (W.P.'s fotoarkiv, Ringe lokalhistoriske Arkiv)