Marsvinsbrønden i Middelfart

| |

Marsvins brønden på Fisketorvet i MiddelfartMarsvins brønden på Fisketorvet i MiddelfartPeter Storm, Middelfart

Lægger vi mærke til kunstværket på Fisketorvet i Middelfart? Jeg går så tit forbi ofte optaget i egne tanker på vej til et eller andet. Det hænder, at jeg ser nærmere på Marsvinsbrønden. Den er efter min mening et smukt, veltalende og velplaceret værk.

Politimester Thomas Beckett, der kom til Middelfart lige efter krigen og ti år senere forfremmedes til politimester i Helsingør, var kultur- og kunsthistorisk interesseret. Hans far var kunsthistorikeren Francis Beckett, der havde siddet i Ny Carlsbergfondens bestyrelse indtil 1938. Politimester Beckett mødte sammen med formanden for byrådets forskønnelsesudvalg, plejer W. Schaff op i Ny Carlsbergfonden, der viste sig imødekommende.

Fonden gav opgaven til billedhugger Hans Olsen, som gennem studier af byen og dens historie besluttede sig for at skabe et værk med tilknytning til marsvinsjagten og naturligvis placeret i hjertet af marsvinjægernes by. Den 25. oktober 1957 blev værket afsløret. Det er en brønd med springvand og med udbankede kobberreliefer hele vejen rundt med motiver fra marsvinsfangsten.

Hans Olsen (1902-1983) er udlært sølvsmed og siden selvlært billedhugger. Hans tidlige værker fra 20erne er skåle og krukker støbt i bronze med figurmotiver. Fra 30erne begynder han på større skulpturer drevet frem i kobberplader, hvilket blev hans favoritteknik. Han har dog også udført granit- og mosaikskulpturer. Han virkede tillige gennem foreningsarbejde og var en tid formand for Billedhuggersamfundet. Han var med til at oprette Statens Kunstfond. Han modtog en række udmærkelser. Han udstillede ofte  sammen med Koloristerne og er repræsenteret på flere museer.

Vi kan med taknemmelighed tænke på, at byens forskønnelsesudvalg dengang fik skabt et både smukt og værdigt mindesmærke.