Tre slægtled på Egebjerg Mølle gennem 100 år

| | | | | | |

Egebjerg MølleEgebjerg Mølle  Egebjerg Mølle 2014Egebjerg Mølle 2014Egebjerg MølleEgebjerg MølleAf Torben Ploug Andersen

Offentliggøres efter aftale med familien

Udsigten fra Egebjerg Bakker 1863, ved Peder R. Møller.

 I året 1863 kom vor tjenestekarl hjem fra Svendborg med den nyhed, at Frederik den 7. var død. Hvor skæbnesvangert dette dødsfald var for Danmark, stod ikke alle lige klart, mindst jævne bønder, men mere eller mindre følte man uvejret nærme sig. At der var forræderi med i spillet, var almindelig troet, kongen var simpelthen forgivet af folk, som ville Danmark ilde, eller han var slet ikke død, han var taget til fange og ført syd på af vore uvenner.

Den dag kongeskibet "Slesvig" med liget ombord ventedes her forbi kysten, kørte jeg for mine forældre til Egebjerg, hvor en slægtning af os skulle jordfæstes. Som vi nåede op på De fynske Alper, holdt vi stille og nød udsigten mod syd ned over det lave land med strand og øer i baggrunden, et ualmindeligt kønt skue. Netop da kom "Slesvig" til syne mellem Skjoldnæs og Korshavn, og i det klare vejre kunne vi øjne flaget på halv stang. Vi blev længe holdende og fulgte med blikket skibet, der gled langsomt forbi. Da, som det nærmede sig pynten ved Lehnskov, gled en anden damper frem i modsat retning, også den havde flaget på halv stang, da den gled forbi kongeskibet. Det var en damper med indkaldt mandskab på vej til Dannevirke. Vor nabos søn, som var blandt de indkaldte, fortalte mig senere, at ved forbisejlingen stod mandskabet med blottede hoveder, medens det istemte sangen "Vel mødt igen, kong Frederik, ved hæren!" Og han tilføjede, at ikke mange af de ombordværende havde tørre øjne. Så brød krigen ud den 1. februar 1864. 

Se også Otto Jonasen: Egebjerg Mølle (1984)

Se også højskoleforstander Grønvald Nielsen: Minder fra min barndom og ungdom (1923)

BilagStørrelse
TreSlaegtLed.pdf1.32 MB