Hvidkilde 1843

Hvidkilde 1843

Hvidkilde 1843

Rødt mærke syd for Hvidkilde sø markerer Søbo voldsted