Skibsfører J. Mouritzen - Confidence af Thurø

Skibsfører J. Mouritzen - Confidence af Thurø