Stensgaard, under Brahesborg, skifteprotokol I-2, 1751-1777

| | |
Stensgaard, under Brahesboorg, skifteprotokol I-2, 1751-1777

Uddrag - Drejø skifter

 • Peder Nielsen, gdm, Drejø, 984, 16.12.1763
 • oo Maren Hansdatter, værge fæstemand Henning Ibsen
 • Niels Pedersen, 6 år, værge morbror Christopher Hansen
 • Johanne Margrethe Pedersdatter, 9 år, værge Christopher Jensen
 • Maren Andersdatter, Drejø, hos Jørgen Christophersen, 987, 16.09.1765
 • hendes søskende:
 • Thomas Andersen, Skarø
 • Niels Andersen +
 • Lars Nielsen bor i Egense
 • Hans Andersen +
 • Morten Hansen bor på Drejø
 • Karen Andersdatter +
 • Karen Jensdatter på Birkholm
 • Sidsel Andersdatter på Drejø
 • Jørgen Christophersen
 • Rasmus Christophersen, Drejø 992, 01.04.1767 (*1698) ?* i V.Skr. far Christopher Rasmussen
 • hos stedsøn Hans Hansen som er ny fæster, som sammen med sin søster har arv indestående i boet
 • oo Maren Madsdatter
 • 1. søskendebarn
 • Rasmus Pedersen, Trunderup +
 • Peder Rasmussen oo i Trunderup
 • Hans Rasmussen bor i hus i Trunderup som tilhører Slæbækgård
 • Anne Rasmusdatter oo Anders Hansen, Trunderup under Egeskov
 • 2. søskendebarn
 • Rasmus Nielsen, Hundstrup +
 • Anne Rasmusdatter oo Jens Larsen, Hundstrup
 • Kirsten Rasmusdatter oo Rasmus Rasmussen i Mynderup
 • Mette Rasmusdatter + i Skovsgård
 • 4 piger og 1 dreng, værger Jens Larsen og Rasmus Rasmussen
 • 3. søskendebørn
 • Rasmus Rasmussen i Vester Skerninge under Egeskov +
 • Rasmus Rasmussen i Vester Skerninge
 • Maren Rasmusdatter + oo i Hundstrup
 • 3 piger: værge morbror Rasmus Rasmussen
 • Karen Rasmusdatter +(oo Mogens Michelseni Ulbølle (oo V.Skr.26.04.1710)
 • Rasmus Mogensen i Ulbølle
 • Anne Mogensdatter +
 • Maren Mogensdatter (*1722) oo Hans Hansen i Vester Skerninge
 • Apelone Rasmusdatter oo + (+14.03.1750 oo Christen Jensen Kiergård) i V. Skerninge, Holstenshus
 • 2 sønner og 3 døtre
 • ældste søn Jens Christensen (*28.08.1706 +30.01.1760 )+
 • de 2 pigers værge: Christen Rasmussen i Vester Skerninge, Egeskov gods, oo en af døtrene
 • (Anne Christensdatter *1713, + 80 år 21.05.1793)
 • Anne Rasmusdatter + i Vester Skerninge
 • 1 søn og 4 døtre
 • Karen Andersdatter + oo Niels Nielsen, Ballen
 • 1 søn
 • Bodil Andersdatter + oo Mads Christophersen, V. Skerninge
 • 1 søn værge Hans Hansen i V. Skerninge
 • 4. næstsøskendebarn Rasmus Clausen, Drejø
 • næstsøskendebarn Karen Mortensdatter, Drejø oo Jens Rasmussen
 • næstsøskendebarnKirsten Rasmusdatter oo Rasmus Nielen på Hjortø
 • Anne Mortensdatter, Drejø, 996, 09.05.1766
 • oo Rasmus Strangesen
 • Morten Rasmussen, 3 år
 • Apelone Rasmusdatter, 6 år
 • Malene Jensdatter, Drejø, 998, 02.04.1767
 • oo 1 Søren Nielsen
 • Niels Sørensen, bor Avernakø
 • Hans Sørensen, Hundstrup +
 • Rasmus Hansen, 5 år værge farbror Niels Sørensen på Avernakø
 • Maren Sørensdatter oo Peder Pedersen, Strynø
 • oo 2 Mads Andersen, husmand
 • Anne Madsdatter, Drejø, 1012, 19.05.1768
 • oo Rasmus Clausen
 • Morten Rasmussen, 25 år
 • Mads Rasmussen, 20 år
 • Jørgen Rasmussen, 16 år
 • Anne Cathrine Rasmusdatter, 20 år oo gl. Hans Hansen, Drejø
 • Kirsten Rasmusdatter, 12 år
 • mostermand Jacob Henrichsen, gdm., Drejø
 • hans bror Joseph Clausen
 • hans søster Johanne Clausdatter oo smed Christopher Hansen
 • Hans Henrichsen, gdm, Drejø 1015, 19.11.1768
 • oo Anna Hansdatter, lavværge Hans Pedersen
 • hans brødre Jacob Henrichsen gdm Drejø
 • Peder Hernichsen, gdm., Birkholm
 • (sted)søn Niels Josephsen fæster gården
 • Maren Hansdatter, Drejø, 1020, .........+01.05.1769
 • oo 1 Peder Nielsen, henvisning til skifte 16.12.1765
 • Niels Pedersen, 10 år
 • Johanne Margrethe Pedersdatter, 13 år
 • Værge Christopher Jensen
 • oo 2 Henning Ipsen
 • Jeppe Henningsen, 7 uger
 • Værge morbror Christopher Hansen
 • Erich Pedersen, Drejø, 1024, 21.09.1769
 • oo Margrethe Jensdatter, værge bror Christopher Jensen
 • Jens Erichsen, 1½ år
 • Anne Marie Erichsdatter, 5 år
 • farbror Hans Pedersen er beboer på gården
 • farbror Morten Pedersen
 • farbror Joseph Pedersen på Birkholm
 • Johanne Clausdatter, Drejø, 1030, 22.09.1769
 • oo Christopher Hansen, husmand
 • hans Christophersen, 14 år
 • Karen Christophersdatter, 22 år
 • Anne Cathrine Christophersdatter, 19 år
 • Anne Margrethe Christophersdatter, 16 år
 • tilsynsværger morbror Rasmus Clausen og Jacob Henrichsen
 • Maren Henrichsdatter, Drejø, 1033, 22.09.1769
 • oo Hans Erichsen, som er over 80 år
 • Jørgen Hansen har fæstet gården
 • Anne Hansdatter, 45 år, ugift formynder gdm Hans Pedersen, Drejø
 • Rasmus Rasmussen, Avernakø, 1035, 05.06.1771
 • oo Anne Michelsdatter, + for 5 år siden
 • Rasmus Rasmussen Klingenberg, gdm. Avernakø
 • Michel Rasmussen har fæstet gården
 • Anne Kirstine Rasmusdatter, 28 år
 • Karen Erichsdatter, Drejø, 1040, 06.06.1771
 • oo 1 Jeppe Henningsen
 • Erich Ibsen, gårdmand Thurø
 • Henning Ibsen, gårdmand Drejø
 • Peder Ibsen, 32 år tjener her
 • Anne Ibsdatter oo skibsmand Jens Christensen i Troense
 • oo 2 Peder Hansen
 • Jens Rasmussen, Drejø, 1043, 07.06.1771
 • oo Karen Mortensdatter
 • oo 1 Hans Andersen, Flintholm 05.06.1736
 • Morten Hansen
 • Hans Jensen har fået fæstebrev fra Egeskov 08.07.1762
 • Jens Hansen, Drejø, 1047, 07.06.1771
 • oo Kirsten Rasmusdatter, lavværge Rasmus Mortensen, Drejø
 • Maren Jensdatter oo Anders Christensen, gårdmand, Drejø
 • Karen Jensdatter oo Niels Hansen, gårdmand Skarø
 • Kirsten Jensdatter oo Rasmus Christensen er i gården
 • Maren Jensdatter oo Hans Mortensen gårdmand Skarø
 • dattermanden Rasmus Christensen har 04.04.1765 fæstet gården fra Egeskov
 • Bodil Rasmusdatter, Drejø, 1050, 14.08.1771
 • oo 1 Morten Rasmussen, Flintholm 28.10.1739
 • Rasmus Mortensen, gårdmand, Drejø
 • Christen Mortensen her i gården
 • Morten Mortensen, husmand Drejø
 • Karen Mortensdatter oo Peder Ibsen, gårdmand Skarø
 • Anne Mortensdatter + oo Rasmus Strangesen
 • Morten Rasmussen, 9 år
 • Apelone Rasmusdatter, 12 år
 • oo 2 Rasmus Ibsen, skifte samtidig med
 • Christen Mortensen fæster gården
 • Rasmus Ibsen, gårdmand, sognefoged, Drejø, 1050, 14.08.1771
 • oo Bodil Rasmusdatter
 • Han er ikke død, men ønsker at skifte i forbindelse med hustruens død.
 • 1/1 bror Peder Ibsen, gårdmand Skarø
 • 1/2 bror Niels Rasmussen +
 • Rasmus Nielsen, 37 år tjener gl. Hans Pedersen, Drejø
 • Rasmus Nielsen, 28 år tjener Hans Hansen, Drejø
 • Maren Nielsdatter oo Hans Hansen, gårdmand, Drejø
 • Anne Hansdatter, Drejø, 1055, 15.08.1771
 • enke efter Hans Hansen
 • Hans Hansen, gårdmand på stedet
 • Johanne Hansdatter oo Morten Hansen, husmand, Drejø
 • Anne Cathrine Hansdatter oo Anders Clausen, gårdmand, Strynø
 • Maren Hansdatter oo Jens Andersen, Birkholm
 • Der var tilfalden hende en arv efter hendes afdøde mands søster Sophie Dorthea Blishmern, som
 • døde i Lauenborg. Der var testamente dateret 14.09.1760.
 • Arvingerne havde undladt at anmelde dødsfaldet efter moderen, og det fremkom at arvingerne
 • havde delt moderens udenlandske arv.
 • Anne Erichsdatter, Drejø, 1060, 01.05.1772
 • oo 1 Peder Josephsen
 • Joseph Pedersen, Birkholm
 • Hans Pedersen, Drejø
 • Morten Pedersen, Drejø
 • Erich Pedersen + oo til huse i gården
 • Jens Erichsen, 4 år
 • Anne Marie Erichsdatter, 7 år
 • værge enkens stedfar
 • Johanne Pedersdatter oo Peder Lassen, gårdmand, Drejø
 • oo2 Rasmus Andersen
 • Rasmus Jensen, Drejø, hos farbror Rasmus Andersen, 23.06.1773
 • han havde fået fæstebrev på gården, men endnu ikke taget den i beboelse
 • oo Margrethe Hansdatter
 • "der var ingen børn ved hans død, men enken gik vel med et under bæltet, som hun
 • fødte ved pinsetide"
 • Anne Rasmusdatter døbt 2. pinsesdag
 • barnets farfar Jens Andersen, Hjortø
 • enken oo2 Niels Nielsen, ungkarl, Drejø
 • Der er henvisning til skifte 01.05.1772 efter Rasmus Andersens hustru Anne Erichsdatter.
 • Kirsten Hansdatter, Drejø, 1071, 24.06.1773
 • oo 1 Niels Pedersen
 • Peder Nielsen, inderste, har fæstet huset
 • oo 2 Jens Mortensen
 • Niels Jensen, 35 år tjener Rasmus Strangesen
 • Kirsten Larsdatter, Drejø, 1073, 24.06.1773
 • oo 1 Rasmus Nielsen, henvisning til skifte 26.03.1751
 • Niels Rasmussen, 24 år tjener Jacob Henrichsen
 • Anne Nielsdatter oo Hans Nielsen, husmand, Drejø
 • Margrethe Nielsdatter oo Jens Hansen, husmand Hjortø
 • Johanne Nielsdatter, 27 år ugift
 • oo2 Lars Nielsen, husmand
 • Johanne Pedersdatter, Drejø, 1082, 18.11.1773
 • oo Peder Lassen, gårdmand
 • Peder Pedersen oo tjener i gården
 • Johanne Pedersdatter oo Niels Josephsen, gårdmand, Drejø
 • Maren Pedersdatter, 26 år tjener i gården
 • Anne Cathrine Pedersdatter, 21 år
 • morbror unge Hans Pedersen, gårdmand, Drejø
 • Christopher Hansen, gårdmand, Drejø, 1085, 08.12.1773
 • oo 1 Anne Nielsdatter, skifte 02.04.1750
 • Karen Christophersdatter oo Jørgen Hansen, gårdmand, Drejø
 • Anne Marie Christophersdatter, 27 år tjener Drejø
 • oo 2 Lene Jørgensdatter
 • oo 1 Hans Rasmussen
 • Anne Christophersdatter oo Peder Ibsen, har i 1771 fæstet gården
 • Lene Jørgensdatter, Drejø, 1085, 08.12.1773
 • er ikke død, men ønsker at skifte efter hendes 2. mands død
 • oo 1 Hans Rasmussen
 • Jørgen Hansen, forbemeldte gårdmand oo Karen Christophersdatter
 • Rasmus Hansen, 29 år
 • Karen Hansdatter oo Hans Jensen, gårdmand, Drejø
 • Stine Hansdatter oo Peder Rasmussen som tjener Niels Sørensen på Avernakø
 • oo 2 Christopher Hansen
 • Anne Christophersdatter oo Peder Ibsen, har i 1771 fæstet gården
 • Hans Nielsen, husmand, Drejø, 1092, 26.08.1774
 • oo Anne Rasmusdatter
 • hans bror Lars Nielsen husmand Drejø
 • Maren Hansdatter, Drejø, 1094, 29.04.1775
 • oo Hans Pedersen, gårdmand
 • Maren Hansdatter, 14 år
 • morbror gårdmand Hans Hansen
 • Niels Christensens enke (Maren Mortensdatter), Drejø, 1095, 11.07.1775
 • afstår gården til sønnen, som har fæstet den 08.07.162
 • Christian Nielsen
 • Anne Nielsdatter, værge nærmeste pårørende Hans Jensen
 • Anne Hansdatter, Drejø, 1098, 14.11.1775
 • oo Rasmus Rasmussen
 • Hendes søskende:
 • Niels Hansen, gårdmand, Skarø
 • Karen Hansdatter oo Jens Pedersen, Korshavn +
 • søn Hans Jensen har mors gård i fæste
 • Maren Hansdatter husmandsenke på Thurø efter Hans Rasmussen
 • Rasmus Christensen, Drejø, 1100, 31.10.1776
 • oo Kirsten Jensdatter, lavværge Rasmus Nielsen
 • Maren Rasmusdatter, 8 år
 • Anne Cathrine Rasmusdatter, 5 år
 • Karen Rasmusdatter, 2 år
 • værge farbror Anders Christensen
 • enken oo værgen Rasmus Nielsen som fæster gården