Drejø kirke i dag uden cement

Drejø kirke i dag uden cement

Sagn om Drejø kirke

Drejø ligger midt vejs mellem Fyen og Ærø, og hertil hører tre andre smaa øer, Skarø nordøst for, Hjortø øst for og Birkholm sydøst for Drejø. En mærkelighed ved denne kommune er, at hver ø har sin stamherre. Birkholm hører under stamhuset Langeland, Hjortø hører under stamhuset Taasing, Skarø under Lehn og Drejø under Hvedholm, hvorimod kirken hører til Lehn. Da kirken blev bygget, var der begyndt på den midt i byen, men om morgenen var alt flyttet til det sydøstlige hjørne paa øen. Den blev da flyttet tilbage igjen, men næste morgen var det atter flyttet hen saa samme sted, hvorfor de mente, at det var Guds bestemmelse, at kirken skulde bygges der. Der blev da taget kraftigt fat paa arbejdet, endskjøndt det var paa et meget lavt sted og langt fra øens beboere. Der var heller ikke noget uheld senere. Optegnet var R. Kristensen, Vester Skerninge-

Tang Kristensen: Danske Sagn, bd III, 1895