Vester Åby præstearkiv, skifteprotokol 1747-1813

| |
Vester Åby præstearkiv, skifteprotokol 1747-1813
 • Søren Nielsen Blok, Vester Åby, forestod præstegårdens avling,< 1, 14.08.1747
 • oo Maren Ågård Blok, lavværge skoleholder Henning Kiøng
 • Laurits Ågård Blok, 26½ år
 • Jørgen Blok, 15 år
 • Margrethe Christine Blok, 24½ år
 • Elisabeth Sofie Blok, 22½ år
 • Hans Hansen evt. Jensen, bødker, i et værelse i V. Åby præstegård, 7, 28.05.1748
 • oo Maren Larsdatter
 • han døde i Gærup og blev begravet der.
 • 2 brødre er døde, den første har efterladt sig 3 døtre
 • den anden 2 sønner
 • en søster oo JensA ndersen, Lydingegårde
 • Kirsten Rasmusdatter, indsidderhos Ole Nielsen, V. Åby, 8, 02.04.1749
 • oo gamle Niels Pedersen
 • Ole Nielsen er eneste søn
 • Anne Rasmusdatter, Vester Åby, 8b, 30.04.1749
 • enke efter Peder Sten
 • Ide Jørgensdatter angav arvingerne til at være:
 • søn Anders Pedersen Steen i Hans Løvenhelms compagni i Svendborg oo Ide Jørgensdatter
 • hans broder Morten Pedersen Steen tjener i Skovsbo
 • Niels Pedersen, Vester Åby, 9, 18.12.1751
 • oo 1 ?
 • Jørgen Nielsen, husmand i Fleninge
 • Peder Nielsen, hmd. her ved kirken
 • Johanne Nielsdatter tjener i Pejrup hos Peder Bondegaard
 • Karen Nielsdatter, ugift tjener i Gundestrup hos Niels Hansen Degn
 • oo 2 Kirsten Rasmusdatter, 8, 02.04.1749
 • Ole Nielsen snedker
 • Peter Pettersen Evaldt, Vester Åby, 9, 06.05.1752
 • oo Anna Catharina Jørgensdatter Evaldt
 • alle børn +
 • mandens søskende:
 • Frederich Pettersen Evald, kældersvend i Vestergade i København
 • Niels Pettersen Evald, kældersvend ibid på Christianshavn
 • Anna Catrine Pettersdatter Evald oo Hans Henrich Müller rytter i Kolding
 • hun skal opholde sig i Striv (Strib?) ved Fredericia
 • Jørgen Sørensen Blok, 11, 03.05.1753
 • Fordrer sin fædrene arv, da han har afsluttet læretid hos snedkermester Jacob Erichsen
 • i Odense. Hans værge broderen Laurits Aagaard Blok skoleholder i Åstrup er død. Nær-
 • meste værge på faderens side er da faderens søskendebarn handelsmand Erich Povlsen
 • i Odense
 • Anne Pedersdatter, Vester Åby, 12b, 05.06.1753
 • oo Hans Hansen
 • Ingen livsarvinger, men arvingerne er hendes brødre
 • Morten Jensen og Peder Jensen, begge i Vester Hæsinge
 • Christian Olesen, murmester, Vester Åby, 14, 2. påskedag 1754
 • oo Anne Lisbeth Berndtsdatter
 • Ole Christiansen, 25 år, døbt 04.04.1730. Arbejder hos en mester for kongen
 • i Frederiksborg
 • Karen Hansdatter, Vester Åby, 15, 12.07.1754
 • enke efter husmand Rasmus Nielsen i Birkende
 • til huse hos sin datters mand Rasmus Madsen i Vester Åby præstegårds hus
 • Arvingerne er hendes børn
 • Hans Rasmussen, inderste i Mesinge by
 • Anne Rasmusdatter oo Rasmus Madsen i V. Åby
 • Anne Mortensdatter Skomer, Vester Åby, 15, 12.07.1754
 • en gammel ungpige hos Anne, Peder snedkers enke
 • en bror Hans Mortensen + 30.05.1745 i Vester Åby
 • Morten Hansen, 34 år hmd. på Beierholm i Vester Skerninge
 • Maren Hansdatter oo Hans Hansen, til huse i Bielidt i Ulbølle
 • en bror Peder Mortensen, man mente han var død som soldat i krigen på floden i
 • kong Frederik 4's tid
 • Johanne Nielsdatter, Vester Åby, 17, 01.05.1755
 • henved 60 år, har aldrig været gift
 • hendes slægt:
 • Niels Nielsen, gårdmand i Åstrup
 • Hans Nielsen, gårdmand i Gundestrup
 • Kirsten Nielsdatter oo Peder Hansen Jyde
 • 24, 18.12.1756: Niels Jensen døbt i Diernisse festo trin. 1728. Hans far var en bror
 • til Johanne Nielsdatter
 • Hans Carlsen fra Hagested, Sjælland, 18, 05.06.1755
 • døde hastigt da han var i Vester Åby med degnen for Hagested og Gislinge menigheder.
 • Vurdering af hans medbragte ting.
 • Peder Hansen Knap, fhv. gdm. i Vester Åby, 20, 18.05.1756
 • Henvisning til skiftet efter ham 15.01.1746 i Holstenshus
 • oo Karen Rasmusdatter, Holstenshus I-92, 22.06.1748, oo 2 Rasmus Hansen Greve
 • Hans Pedersen *1742
 • Marie Pedersdatter *1744
 • hendes søn i 2. ægteskab:
 • Peder Rasmussen *jan. 1747
 • Hans Hansen på Munkebro meddelte, at sl. Mads Hansen Greve, gdm. Trolleborg som døde
 • i 1755, havde været født værge for hans farbror Peder Hansen Knaps datter. Han var selv
 • værge for pigen.
 • I lige måde mødte Hans Rasmussen, gårdmand i Hundstrup under Egeskov og henviste til
 • skifte 22.07.1748 efter Karen Rasmusdatter. Marie Pedersdatter, Peder Hansens var død
 • for 5-6 år siden i Snarup hos morbroderen Peder Rasmussen, som også var bror til Hans
 • Rasmussen.
 • pag. 22: henvisning til pag. 20.
 • Den sl. kones halvbroder er Rasmus Rasmussen i Hundstrup, der er arv efter hendes far
 • Rasmus Hansen i Hundstrup
 • Mette Rasmusdatter Svarer, Vester Åby, 21, 29.08.1756
 • ee Lars Nielsen Jyde
 • Rasmus Larsen Jyde, 23 år
 • Peder Larsen Jyde, 19 år, tjener Niels Holm
 • Anne Larsdatter Jyde, 21 år tjener i Fåborg
 • datterens værge er morbror Anders Rasmussen Svarer, 22, 29.09.1756 auktion
 • Anne Hansdatter, Vester Åby, 21, 21.08.1756
 • ee Peder snedker
 • en bror Niels Hansen, gårdmand i Birkebjerg på Hindsholm.
 • en slægtning til ham er Anne Rasmusdatter oo Rasmus Madsen i Vester Åby
 • Henrich Sørensen Kok Vilhelm, Vester Åby, birkedommer, 25, 14.06.1757, + onsdag 15.06.1757
 • oo 1 Abigal Wolrathsdatter Randorph
 • Frederich Christian Henrichsen Kok oo i Nakskov
 • Abigal Henrichsdatter Kok oo i København
 • Anne Margrethe Henrichsdatter Kok, var for 15 år siden hjemme fra Holsten
 • Søren Henrichsen Kok +
 • Lisbeth Henrichsdatter Kok +
 • oo2 Dorothe Madsdatter
 • Claus Præbiørn Henrichsen Kok *22.12.1742
 • Hans Frederich Henrichsen Kok *11.04.1745
 • Niels Henrich Henrichsen Kok *07.06.1747
 • den afdødes søster Anne Sørensdatter Kok gav oplysningerne om børnene i 1. ægteskab
 • den afdødes brødre er værger for børnene:
 • Hans Sørenseen Kok smed i Heldager
 • Peder Sørensen Kok Vilhelm i Kogtvedgård
 • Frands Sørensen Kok i Vester Skerninge.
 • Jørgen Pedersen Vilhelm i Fåborg havde penge til gode
 • Anne Jørgensdatter, Vester Åby, 28, 17.09.1758
 • oo Jørgen Hansen, landsoldat i major Balmans compagni
 • hun døde 17.09.1758 hos mandens forældre i København
 • Johanne Marie Jørgensdatter, 7 år
 • hun havde en stedsøn Hans Jørgensen
 • Johan Andersen Monrad, Vester Åby, 29, 22.03.1759
 • inderste hos Niels Hansen Lyø. Han døde i Stenderup hos gdm. Niels Pedersen
 • oo Maren Michelsdatter, lavværge Anders Christophersen i Vester Åby
 • arvingerne er:
 • brodersøn Rasmus Herculsen, søn af Hercules Andersen
 • brodersøn Anders Herculsen, søn af Hercules Andersen, i Kyllingehuset i Egense
 • en søster Kirsten Andersdatter oo Rasmus Jørgensen, indsidder i Egeskov
 • Marie Henrichsdatter, Vester Åby, 30, +12.11.1759
 • til huse hos Hans Hansen oo helsøster Anne Henrichsdatter
 • Arvingerne er hendes søskende:
 • helbror Jørgen Henrichsen, husmand i Gundestrup
 • helsøster Anne Henrichsdatter oo Rasmus Ipsen, husmand, Gundestrup
 • helsøster Anne Henrichsdatter oo Hans Hansen, Vester Åby
 • halvbror Rasmus Henrichsen, ungkarl, soldat under Hvidkilde
 • halvbror Niels Henrichsen, husmand i Kværndrup
 • halvsøster Johanne Henrichsdatter er i Hundstrup
 • halvsøster Karen Henrichsdatter tjener i Snarup
 • pag. 38:
 • helbror Rasmus Henrichsen henvendte sig og havde følgende vitterlighedsvidner med:
 • Rasmus Andersen, gårdmand i Gundestrup
 • Rasmus Ipsen husmand i Gundestrup
 • Henrich Rasmussens hst. i Egense
 • Anders Rasmussen i Gundestrup, bor hos sønnen ovn. Rasmus Andersen
 • Else Hansdatter Lund, Vester Åby, 31, 33, 13.06.1760
 • ee Peder Madsen Lund i Lundehuset ved Nakkebølle
 • Karen Pedersdatter oo Niels Pedersen Skade som er på Als
 • Hans Pedersen Lund ugift
 • Mads Pedersen Lund + i Østerby
 • Peder Madsen, 10 år
 • Søren Madsen
 • Jørgen Madsen, børnene er hios deres stedfar Niels Hansen
 • Anne Hansdatter, Vester Åby, 32, 03.05.1761
 • oo Povl Nielsen Vanting
 • inderste hos mandens far Niels Jensen Vanting
 • arving er hendes far Hans Jensen til huse hos en søstersøn Peder Hansen Søfælde, Krarup
 • Kirstine Jensdatter, Vester Åby, 32, 08.09.1760
 • oo 1 Mads Hansen Greve
 • Rasmus Madsen, 14 år
 • Hans Madsen, 18 år
 • oo 2 Hans Jørgensen skytte
 • formyndere Hans Hansen Munkebro og Ole Jensen Greve
 • Christen Mørch, Vester Åby, præstens medhjælp, 33, 34, 10.06.1761
 • hans forældre:
 • Jørgen Mørch, fhv. capelan i Holbæk oo Mette Christine Pedersdatter Reenberg
 • søskende:
 • Peder Reenberg Mørch, København tjener i cancelliet
 • Anne Dorthea Mørch oo Peder Kiærulff, præst i Hasle, Skejby og Lisberg ved Århus
 • Dorthe Marie Mørch, opholder sig hos Jens Dons, præst i Brabrand og Casted
 • Povl Nielsen Vanting, Vester Åby, 38, 29.04.1763
 • hos faderen Niels Jensen Vanting
 • Johanne Christensdatter, Vester Åby, 39, 25.03.1764
 • oo Hans Rasmussen Fik
 • Anne Hansdatter Fik oo D?mand i præstegården Hans Jensen
 • Maren Cathrine Hansdatter Fik døbt i Åby 25.08.1746
 • Mads Christensen oo moster er værge for den yngste pige
 • Anne Marie Pedersdatter, Vester Åby, 39, 25.03.1764
 • oo Ole Nielsen snedker
 • Niels Olesen døbt 2.07.1749
 • Anne Kirstine Olesdatter døbt 19.02.1751
 • Karen Olesdatter døbt 31.07.1763
 • hans bror Peder Nielsen Ringer i Åby på Trolleborg gods
 • hendes bror Rasmus Pedersen i Åby på Holstenshus gods
 • Hans Hansen, Vester Åby, 40, 02.08.1766
 • oo Marie Henrichsdatter i et hus på Munkebro grund tilhørende præstegården,
 • lavværge Rasmus Jensen smed
 • Anne Marie hansdatter ugift
 • Frederica Christiane Hansdatter oo Jørgen Hansen, gårdmand, Pejrup
 • Frederich Christensen i Åby er formynder for den umyndige pige
 • Maaren Aagaard, Vester Åby, 42, 20.07.1768
 • ee Søren Blok
 • Margrrethe Kirstine Aagaard Blok
 • Jørgen Aagaard Blok i Ribe
 • sønnesøn mons. Severin Blok i Frørup
 • Christen Clemensen, Strandhuse, 43, 13.01.1769
 • oo Anne Margrethe Hansdatter, lavværge Mogens Nielsen, gdm., V. Åby
 • svigersønnen Morten Hansen, Strandhuse
 • svigersønnen Rasmus Henriksen af Lunde
 • Christoffer Christensen 18 år
 • Hans Christensen, 15 år
 • Clemen Christensen, 9 år
 • Værge David skrædder, Ulbølle
 • Niels Vantinge, Vester Åby, 45, 21.05.1770
 • inderste, naboen får de ringe efterladenskaber
 • Ole Nielsen snedker, Vester Åby 45, 07.08.1770
 • oo Maren Olesdatter, lavværge Frederich Christensen
 • Anne Kirstine Olesdatter, 21 år
 • Margrethe Olesdatter, 19 år
 • Niels Olesen, 15 år
 • Karen Olesdatter, 7 år
 • børnenes farbror Peder Nielsen, husmand på Trolleborg
 • morbrødre Rasmus Pedersen i Åby og Peder Pederseen i Vester Skerninge
 • 49, 08.05.1771
 • enken er forløst med en datter Bodil Olesdatter-
 • Frederich Christensen er + i stedeet bliver hans bror Mads Christensen værge
 • 54, 30.05.1777
 • Bodil Olesdatter, 1 år
 • hendes halvsøskende er Margrethe og Maren Olesdøtre
 • Anders Pedersen Steen, Vester Åby, 50, 20.02.1771
 • oo Ide Jørgenssdatter, som er død inden skiftet er afsluttet
 • yngste datter Karen Andersdatter
 • brev fra dattermand Jens Jensen i København
 • Mette Christensdatter, Vester Åby, 53, 07.06.1777
 • ee Claus skrædder
 • Margrethe Clausdatter, 30 år
 • Cathrine Clausdatter, 26 år
 • farbror Hans Rasmussen i Vester Skerninge
 • Edel Cathrine Hansdatter, Vester Åby, 54, 11.01.1775
 • oo Hans Hansen bødker, hun døde i Stenstrup hos Christen skrædder
 • Kirsten Hansdatter, 10 år
 • nærmeste pårørende er Hans Madsen af Pejrup og Hans Nielsen i Åby
 • Karen Madsdatter, Vester Åby, 55, 04.09.1776
 • oo Morten Andersen
 • mor er Anne Andersdatter enke efter Mads Pedersen i Lunde
 • bror Peder Madsen tjener i Høje
 • søster Kirsten Madsdatter oo Jens Hansen i Hundtofte
 • søster Anne Madsdatter+
 • halvsøster Maren Pedersdatter i Lunde, far Peder Pedersen
 • Jens Hansen, Strandhuse, 59, 21.11.1777
 • oo Christine Marie Christensd.,lavværge bror gdm.Christen Christensen, Brændelydinge
 • Hans Jensen, 4 år
 • Christine Jensdatter, 1½år
 • enken var frugtsommelig (Kirsten døbt*19.02.1778)
 • Børnenes værge farbror Rasmus Hansen, gdm., Højrup på Trolleborg gods
 • Skiftesamling 5.2.1778 enkens tilkommende mand: Morten Andersen
 • Kirsten Ibsdatter, Vester Åby, 63, 26.05.1781
 • oo Rasmus Madsen
 • helsøster Anne Ibsdatter er ugift
 • halvsøster Maren Christensdatter enke efter Niels Munkebro
 • halvsøster Marie Christensdatter oo Mads Christensen
 • halvsøster Agnete Christensdatter + oo Rasmus smed i Åby
 • søn Hans smed i Vester Skerninge
 • halvsøster Johanne Christensdatter + i Stenstrup
 • en søn og 2 døtre
 • halvsøster Johanne Christensdatter + oo Hans Fich
 • Anne Hansdatter oo Hans Jensen ??forpagter Vester Skerninge
 • Maren Cathrine Hansdatter oo Peder Holm
 • ??? bror Holger Møller i Næstved
 • ??? Mads Rasmussen skoleholder i Åby
 • 2. samling 25.06.1781:
 • Ms. Kruse var mødt med den afdødes søsters søn Christen Nielsen af Stenstrup.
 • Mads Christensen af Åby på sin hustrus vegne.
 • Søstrene Anne Ipsdatter og Maren Munkebros.
 • Hans Jensen og Peder Holm gifte med den ene afdøde søsters døtre.
 • 09.07.1781:
 • 1. helsøster Anne Ibsdatter
 • ½ bror Hans Christensen bor i Rødme på Løjtved gods, hans søn Niels Hansen fra Rødme
 • ½ søster Maren Christensdatter oo Niels Munkebro i Åby
 • ½ søster Marie Christensdatter oo Mads Christensen i Åby
 • ½ søster Agnete Christensdatter+ søn Hans smed i Vester Skerninge
 • ½ søster Johanne Christensdatter + : 1 søn 2 døtre i Stenstrup
 • ½ søster Johanne Christensdatter +: 2 døtre oo Hans Jensen og Peder Holm i Åby
 • Anne Margrethe Hansdatter, Strandhuse, 68, 18.04.1781
 • enke efter Christen Clemensen
 • Christoffer Christensen Riibe
 • Hans Christensen Riibe
 • Clemen Christensen Riibe
 • Else Cathrine Christensdatter+
 • oo 1 Rasmus Kiøng:
 • Christen Rasmussen, 15 år
 • oo 2 Rasmus Henriksen, Lunde:
 • Rasmus Rasmussen, 12 år
 • Cathrine Rasmusdatter, 11 år
 • oo 3 Jens Sørensen, nu i Ollerup
 • Søren Jensen, 9 år
 • Anne Marie Christensdatter+, oo Morten Hansen, Strandhuse
 • Hans Mortensen, 12 år
 • Lars Mortensen, 9 år
 • Christen Mortensen, 7 år
 • Søren Mortensen, 5 år
 • Christiane Mortensdatter, 11 år
 • Karen Madsdatter, Vester Åby, 74b, +21.08.1783
 • oo husmand Rasmus Madsen
 • nygødt søn Mads Rasmussen
 • hendes far er Mads Spillemand
 • Søren Rasmussen, husmand, Vester Åby, 75b, 25.01.1786
 • oo Gertrud Rasmusdatter, lavværge skoleholder Mads Rasmussen
 • hendes far er gdm Lars Christophersen
 • Anne Marie Sørensdatter * efter fars +
 • farbror skoleholder Mads Rasmussen
 • enken havde gæld til bl.a. mandens bror Rasmus Rasmussen, ugift tjener i Fiskerup
 • hendes bror Mads Nielsen tjener på Trolleborg
 • enken oo2 Jacob Andersen
 • Karen Jensdatter, Vester Åby, 79, 17.09.1786
 • død hos Jens Andersen som arver ifølge aftægtskontrakt af 31.12.1781
 • Maren Nielsdatter, Strandhuse, 81, 26.07.1788
 • oo Peder Hansen Bryde, husmand,
 • Kirsten Pedersdatter, 6 år
 • Anne Catrine Pedersdatter, 3 år
 • værge morbror Erich Nielsen, Håby på Trolleborg såvelsom gdm. Hans Henningsen, gdm. Håby
 • Anders Thomsen, Vester Åby, 83, 19.06.1786
 • oo Ellen ? + 19.01.1786 almisselem hos hmd. Jens Andersen
 • Jens Andersen
 • Thomas Andersen
 • Morten Andersen i Strandhuse
 • Anne Cathrine Andersdatter oo hmd Niels Andersen på Korshavn
 • Clemen Christensen Riibe, ungkarl, Strandhuse, 84, 26.02.1789
 • han døde på kysten fra Guinea til England
 • hans søskende er arvinger:
 • skipper Christoffer Riibe
 • Hans Christensen Riibe, kromand i Stenstrup
 • Anne Marie Christensdatter+
 • Hans Mortensen, 21 år
 • Lars Mortensen, 16 år
 • Christen Mortensen, 14 år
 • Søren Mortensen, 12 år
 • Christiane Mortensdatter 19 år
 • Else Cathrine Christensdatter+ i Ollerup
 • Rasmus Rasmussen, 22 år
 • Trine Rasmusdatter, 20 år
 • Christen Rasmussen, indsidder og skrædder i Stenstrup
 • Dorthe Sophie Tillemann, Vester Åby præstegård, 89, 03.02.1790
 • 1 en søsterdatter Anne Sophie Rasch oo Calle Callesen, skrædder i Gl. Haderslev
 • Helene Rasch
 • Margrethe Rasch bor i Svanninge
 • 2. en søster Magdalene Chathrine Tillemann+
 • oo birkedommer Wallengreen i Lund i Skåne
 • Frederik Gustav Wallengreen i Klagerup
 • Otto Wallengreen
 • Hilla Britta Wallengreen
 • Sophie Wallengreen
 • Anna Maria Wallengreen oo Jacob Robs i Helsingborg
 • Christine Wallengreen oo blank
 • 3. en bror Rasmus Tillemann + i Kiel
 • Charlotte Frederica Tillemann
 • Anne Margrethe Dorthea Tillemann
 • 4. en søsterdatter Elisabeth Fugl: en datter
 • Grethe Olufsdatter, Vester Åby, 97, 03.07.1793
 • oo hmd Mads Nielsen Vantinge
 • 1. en bror Jens Olsen, gdm i Thorby på Dalers gods
 • 2. en bror Søren Olsen +
 • Maren Sørensdatter oo Rasmus Nielsen gdm i Steensby
 • Kirsten Sørensdatter 24 år hos mor i Ollerup på Dalers gods
 • 3. Hans Olsen, 30 år, tjener i Steensby
 • 4. Bodil Olesdatter oo gdm Mads Rasmussen, Søndersø
 • 5. Mette Olesdatter oo gdm Hans Rasmussen i Søndersø
 • 6. Maren Olesdatter oo gdm Lars Andersen i Steensby
 • 7. Karen Olesdatter 40 år tjener guldsmed Møller i Odense
 • 8. Dorthe Olesdatter oo Frederik Jørgensen i Vester Åby
 • Gertrud Rasmusdatter, Vester Åby (Jacob Andersens hustru), 104b, 27.08.1794
 • 1. Hans Andersen, 17 år en slegfredsøn
 • 2. Anne Marie Sørensdatter fra 1. ægteskab med Søren Rasmussen
 • 3. Anders Jacobsen, 1 år
 • morbror Mads Nielsen tjener Kragegård
 • Maren Jørgensdatter, Vester Åby, 108, 18.08.1796
 • oo Jens Andersen
  Jørgen Jensen, 22 år tjener gdm. Jens Olsen Vester Åby
 • Erich Jensen, 15 år tjener gdm Hans Greve
 • Dorthe Jensdatter, 19 år tjener på Beierholm
 • morbror Hans Jørgensen, gdm Vester Åby
 • Mads Nielsen Vantinge, Vester Åby, 110b, 02.03.1802
 • oo Anne Kirstine Andersdatter, lavværge gdm Jens Olsen
 • 1, bror Jens Nielsen i Vester Åby
 • 2. søster Anne Nielsdatter ee Lars Pedersen, hmd på Korshavn
 • 3. søster Kirstine Nielsdatter oo Gregorius Blikkenslager i Fåborg
 • Marie Margrethe Poulsdatter, Vester Åby, 114b, 03.07.1802
 • oo hmd Claus Pedersen
 • datter Anne Jacobsdatter, 11 år tjener hos stedfaderen
 • Den afdøde havde været besvangret med dette barn
 • morbror Frands Poulsen i Øxenhaugehuset
 • Christine Marie Christensdatter, Strandhuse, 118, 07.07.1809
 • oo 1 Jens Hansen
 • Hans Jensen, 35 år, skal være på kanonbåd i København
 • Kirstine Jensdatter, 32 år tjener Christen Sørensen i Hågerup
 • oo 2 Morten Andersen, boelsmand
  Jens Mortensen, 29 år i skarpskyttekorpset i København
 • Christen Mortensen, 28 år er i huset
 • Anders Mortensen, 26 år ved artilleriet i København
 • Mette Marie Mortensdatter forestår faderens husholdning
 • Jens Andersen, hmd, Vester Åby, 121, 30.12.1812
 • oo 1 Maren Jørgensdatter (skifte 18.08.1798)
 • Jørgen Jensen, 40 år gdm i Vester Åby
 • Erich Jensen, 24 år soldat i Helsingør
 • Dorthe Jensdatter tjener præsten
 • oo 2 Maren Larsdatter, værge gdm Hans Hansen Vester Åby
 • Lars Jensen, 14 år
 • Maren Jensdatter, 7 år tvilling med
 • Karen Jensdatter, 7 år
 • Peder Hansen Bryde, husmand, Strandhuse, 123, 04.03.1813
 • oo 1 Maren Nielsdatter
 • Kirsten Pedersdatter, enke efter snedker Peder Madsen ved Trolleborg
 • Anne Catrine Nielsdatter oo Anders Jørgenseb i Brændelydinge
 • oo 2 Maren Hansdatter, lavværge træskomand Rasmus Hansen
 • Maren Pedersdatter, 15 år, tjener i Brændelydinge
 • Anne Pedersdatter, 19 år tjener i Svendborg
 • Jens Pedersen, 13 år
 • antaget værge gdm Jørgen Pedersen, Strandhuse