Københavns Universitets Matrikel 1611-1740

| | | |
Københavns Universitets Matrikel i 2 bind, af S. Birket-Smith. Udgivet København 1890-94

I Københavns Universitets Matrikel i 2 bind, af S. Birket-Smith. Udgivet København 1890-94 ses immatrikulerede studerende, medstuderende, deres lærere og rektor: 

Første bind: årene 1611-1667

Andet bind: årene 1667-1740

+ register arrangeret efter årstal