Lodskommandør Knud Linde - Svendborg

Lodskommandør Knud Linde - Svendborg

Lodskommandør Knud Linde

Om Svendborg (1903) : "Skattergade var i det hele taget den Gang en fin Gade. Der boede ogsaa Lodskommandør (Linde) i det nuværende "Kronen", ligesom ogsaa Toldinspektør Justitsraad Hasle boede i denne Gade. De  her nævnte i Forbindelse med Byfogden og Herredsfogden udgjorde Byens egentlige Aristokrati, saa var her nogle enkelte større Købmænd. Resten var mindre Handlende, Haandværkere og Skippere".