Drejø kirkebog 1732-1749

| | |
Drejø's kirkebog 1732-1749 afskrift af Karin Jørgensen

1732
11. maj havde Jens Larsen på Birkholm ved den hellige dåb en datter som blev kaldet Karen. Faddere var Maren Anders som bar barnet og Karen Hansøn begge fra Drejø. Thomas Andersen fra Skarø, Anders Hansen husmand på Drejø, Ane Nielsdatter fra Skarø.

22. maj lod Peder Eriksen husmand på Drejø en datter døbe som blev kaldet Ane, hvis faddere var Peder Top ...der og farver i Svendborg, Niels Friis tolderens søn i Svendborg. Hans Eriksen fra Drejø. Ane Nielsdatter bar barnet. Ane Eriksdatter, Peder Josephsens hustru, begge fra Drejø

25 maj lod Arent Nielsen fra Skarø og Jeppe Henningsen fra Drejø deres hustruer introducere.

15. juni lod Jens Larsen fra Birkholm sin datter begrave som var 5 uger gammel.

Samme dag lod Jacob Nielsen fra Hjortø et pigebarn begrave som var dødfødt.

22. juni lod Jens Larsen af Birkholm sin hustru introducere

29. juni lod Peder Erichsen fra Drejø sin hustru introducere

17. juli blev Andreas Rasmussens hustru fra Drejø begravet

27. juli blev Jacob Nielsens hustru fra Hjortø introduceret

31. august blev Hans Andersens (Drejø) barn christnet og kaldet Karen, hvis faddere var Niels Christensens hustru som bar barnet. Rasmus Clausens hustru Christine Pedersdatter. Mandsdfaddere Christen Hansen, Niels Jacobsen, Hans Pedersen, ungkarle.

Festo michaelis blev Rasmus Andersen fra Skarøs datter christnet, hvis faddere var degnens kone Maren Nielsdatter som bar det. Peder Jacobsens kone fra Skarø. Arent Nielsen, Skarø, Hans Erichsen, Rasmus Hansen fra Skarø, Hans Andersen ungkarl.

19. oktober blev Hans Andersen hustru fra Drejø introduceret

9. november blev Rasmus Andersens hustru fra Drejø introduceret.

Samme dag blev salig Strange Nielsens søn salig Hans Strangesen begravet at 11

7. december havde Morten Josephsen fra Skarø en datter ved dåben som blev kaldet Karen. Hans Hansens hustru bar barnet. Pigefadder Maren Andersdatter fra Skarø, Mandsfaddere: Arent Nielsen, Mads Nielsen, Hans Pedersen ungkarl.

eod die blev Rasmus Rasmussen fra Drejø lille salig datter begravet som tilforn var hjemmedøbt og kaldet Maren

14. december blev den ældste af Hans Erichsen fra Drejøs tvillinger kristnet og kaldet Erich. Peder Josephsens hustru bar barnet, pigefadder: Ane Clausdatter. Mandsfaddere: Jens Hansen Koch, Rasmus Clausen, Hans Andersen.

eod die blev Hans Erichsens yngste tvilling begravet som var dødfødt

23. december blev Hans Hansen fra Drejø begravet otatis 54

26. december blev Hans Erichsens ældste tvilling begravet.

Epihan blev Rasmus Rasmussens hustru af Drejø efter sin barnefødsel introduceret

1 past epiphan havde Hans Rasmussen fra Drejø en søn ved dåben som blev kaldet Jørgen, hvis faddere var Kirsten Pedersdatter og Ane Clausdatter. Christen Hansen, Jeppe Rasmussen, Niels Jacobsen, Niels Rasmussen.

2 past epiphan blev Morten Josephsens hustru fra Skarø introduceret

3 past epiphan blev Hans Erichsens hustru på Drejø efter hendes barnefødsel introduceret.

eod dom havde Peder Rasmussen fra Birkholm en søn ved dåben som blev kaldet Rasmus, hvis faddere var Peder Josephsens hustru som bar barnet og Ane Marie Mortensdatter. Mandsfaddere: Rasmus Strynøkalv, Jens Larsen og Rasmus Larsen ungkarl.

invocavit blev Hans Rasmussens hustru på Drejø introduceret

11. marts havde Jens Nielsen en søn ved dåben som blev kaldet Christopher, hvis faddere var: Kirstene Pedersdatter Qvist som bar det, Ane Clausdatter, Rasmus Rasmussen, Jens Rasmussen og Niels Hansen.

12. april havde Anders Hansen skrædder af Drejø en datter ved dåben som blev kaldet Anne Cathrine, Hans Andersens kone fra Drejø bar barnet, Niels Christophersens hustru. Mandsfaddere: Hans Erichsen, Rasmus Clausen, Niels Rasmussen ungkarl.

19. april blev Jens Nielsen fra Drejøs mindste søn begravet 3 uger

26. april blev Rasmus Christophersen og Ane Rasmusdatter salig Hans Hansens enke copulerede.

3. maj blev Jens Nielsens hustru fra Drejø introduceret.

eod dom havde Hans Hansen fra Drejø en datter ved dåben som blev kaldet Karen. Ane Clausdatter bar barnet, Hans Rasmussens hustru. Mandsfaddere:Hans Erichsen, Rasmus Clausen og Jens Rasmussen.

17. maj Havde Anders Hansen skrædders hustru fra Drejø sin kirkegang efter hendes barnefødsel.

onsdag 27. maj havde Anders Hansen Skarø fra Drejø en søn ved dåben som blev kaldet Niels. Kvindefaddere var: Niels Christensens hustru og Hans Erichsens hustru som bar barnet. Mandsfaddere: Jeppe Henningsen og Niels Rasmussen og Niels Rasmussen ungkarle.

1 pt blev Anders Hansen Skarøs barn begravet som var 14 dage

eoa dom blev Hans Hansens hustru fra Drejø introduceret

1 pt blev Andreas Rasmussen fra Drejø og Ane Clausdatter copuleret

1 pt havde Rasmus Clausen et barn ved dåben som blev kaldet Claus. Kvindefaddere var Claus skrædders hustru som bar barnet, og Ane Marie Mortensdatter. Mandsfaddere: Christen Hansen degn, Hans Hansen, Niels Rasmussen.

eod dom holdt Andreas Hansen skrædders hustru sin kirkegang efter sin barselsseng

8 pt havde Morten Rasmussen fra Drejø en søn ved dåben som blev kaldet Christen. Kvindefaddere: Christine Pedersdatter Qvist som bar barnet og Hans Andersens hustru. Mandsfaddere: Niels Rasmussen, Rasmus Clausen, Niels Strangesen.

10 pt blev Rasmus Clausens hustru introduceret

eod dom blev Peder Josephsens søn kristnet som blev kaldet Erich. Kvindefaddere: min kære hustru Martha Rehlings som bar og hendes søster Mette Holmstad Schurmanns som holdt kristenhuen. Mandsfaddere: mons.Thomas Schurmann, mons. Andreas Schurmann, mons. Henric Schurmann, Jens Hansen Koch, Jens Andersen

13 pt holdt Morten Rasmussens hustru på Drejø sin kirkegang efter hendes barselsseng.

16 pt blev Peder Josephsens hustru på Drejø introduceret

eod dom havde degnen Henrich Hansen en datter ved dåben som blev kaldet Ane Cathrine. Kvindefaddere: min kære hustru Martha Rehlings som bar barnet og Christine Pedersdatter, mandsfaddere: mons Thomas Churmann, Christen Hansen degn, Christopher Hansen Koch.

I lige måde havde Jens Hansen Koch fra Drejø et barn ved dåben som blev kaldet Karen. Kvindefaddere: Jens Nielsens hustru bar barnet og Morten Rasmussens hustru. Mandsfaddere: Jeppe Rasmussen, Hans Erichsen, Jens Rasmussen ungkarl

Festo michaelis blev Jens Larsen på Birkholm hans datter christnet som blev kaldet Karen. Kvindefaddere: Anders Jensens hustru fra Birkholm bar barnet, Maren Madsdatter fra Drejø. Mandsfaddere: Jens Andersen fra Drejø, Henrich Jacobsen

20 pt havde Rasmus Jensen fra Birkholm en søn ved dåben som blev kaldet Henric. Kvindefaddere var Niels Christensens hustru som bar barnet og Jens Nielsens hustru. Mandsfaddere: Hans Andersen, Jørgen Andersen fra Skarø Jens Andersen.

20 pt blev Jens Hansen Kochs hustru introduceret.

Festo reformation holdt degnens hustru sin kirkegang.

24 pt havde Hans Nielsen fra Hjortø et barn ved dåben som blev kaldet Ane. Morten Josephsens kone bar barnet og Christine Pedersdatter. Mandsfaddere: Jørgen Pedersen, Rasmus Nielsen og Niels Nielsen.

25 pt havde Christen Hansen degn på Drejø en datter ved dåben og blev kaldet Karen. Kvindefaddere: min kære hustru Martha Rehlings og Anne Marie Mortensdatter. Mandsfaddere: Jeppe Rasmussen, Rasmus Clausen og Hans Andersen.

1 advent blev Jens Larsens hustru fra Birkholm introduceret

eod dom havde Rasmus Nielsen fra Hjortø en datter ved dåben blev kaldet Karen. Kvindefaddere: Niels Jacobsens hustru bar barnet og Kirsten Pedersdatter. Mandsfaddere: Jens Nielsen, Hans Nielsen og Jens Rasmussen ungkarl.

2. december blev Christen Hansen Degns hustru begravet atotis 37. år

2. advent blev Rasmus Jensens hustru fra Birkholm introduceret

3. advent havde Peder Jacobsen fra Skarø tvende døtre ved dåben den ene blev kaldet Birte og båret af Hans Pedersens hustru fra Skarø den anden blev kaldet Kirsten og båret af Peder Josephsens hustru her af byen. Mandsfaddere: Anders Hansen Skarø, Arent Nielsen, Rasmus Andersen, Jørgen Andersen, Joseph Hansen, Hans Hansen

14. december blev Jens Hansen fra Drejø begravet at 48de år

4. advent blev Christen Hansen degns mindste datter begravet 5 uger

2. juledag blev Hans Nielsens hustru fra Hjortø introduceret

samme dag (26.12) havde Jacob Nielsen fra Hjortø en søn ved dåben som blev kaldet Niels. Jeppe Rasmussens hustru fra Drejø bar, den anden fadder var Ane Rasmusdatter, Søren Nielsen, Niels Rasmussen, Hans Mortensen og Jens Mortensen

1734
Dom past circum. holdt Rasmus Nielsens hustru af Hjortø sin kirkegang efter hendes barnefødsel.

1 p epiph havde Christen Rasmussen Mose en datter i kirke som 8. januar af mig er hjemmedøbt og kaldet Gyde. Kvindefaddere: min hjertekære hustru Martha Rehlings og Jepp Henningsens hustu. Mandsfaddere: mons. Thomas Schurmann, Lars Rasmussen og Jens Mortensen.

Samme dag blev Rasmus Nielsen fra Hjortøs mindste datter begravet 6 uger

13,. januar blev Peder Jacobsen fra Skarø hans ældste tvilling begravet 4 uger.

30. januar blev Christen Rasmussens mindste datter begravet 16 dage.

5 p epip blev Jacob Nielsens hustru fra Hjortø introduceret.

Samme dag havde Christen Christensen fra Skarø en ung søn ved dåben som blev kaldet Jens. Kvindefaddere: Hans Rasmussens hustru som bar barnet og Thomas Andersens hustru. Mandsfaddere: Niels Josephsen, Rasmus Hansen, Morten Josephsen.

21. februar blev Peder Jacobsens hustru fra Skarø introduceret

eod die havde Peder Erichsen et pigebarn til dåben, som blev kaldet Johanne. Kvindefaddere: Jeppe Henningsens hustru som bar barnet og Anne Marie Mortensdatter. Mandsfaddere: mons. Thomas Schurmann, Peder Josephsen og Anders Mose

Septurag havde Hans Erichsen fra Drejø en søn ved dåben og blev kaldet Jørgen og båret af Jeppe Henningsens hustru, de øvrige faddere var mons. Thomas Schurmann, Anders Hansen Skarø, Peder Henningsen, Mette Christensdatter

Samme søndag havde Christen Hansen fra Birkholm en datter ved dåben som blev kaldet Birthe Sophie og båret af vores stuepige Christine Pedersdatter Qvist, de øvrige faddere var Rasmus Jensen, Henrich Larsen, Rasmus Larsen, Maren Madsdatter

septurag blev Christen Moses hustru af Drejø introduceret

1. marts blev Jacob Nielsens mindste søn på Hjortø begravet 9 uger

onsdag den 17. marts havde Niels Rasmussen fra Drejø en søn ved dåben som blev kaldet Rasmus og båret af vores stuepige Christine Pedersdatter Qvist. De andre faddere var Jens Hansen Koch, Niels Pedersen, Niels Hansen, Anders Skarøs og Anders Rasmussens hustruer.

reminisere havde Peder Madsen en søn ved dåben som blev kaldet Hans og båret af Kistine Pedersdatter Qvist, de andre faddere var Rasmus Clausen, Niels Jacobsen, Anders Rasmussen, Anders Skarøs og Anders Moses hustruer

eod die blev Christen Christensens hustru fra Skarø introduceret

Maria renselsesdag havde Hans Andersen på Drejø en søn ved dåben som blev kaldet Morten og båret af Christine Pedersdatter Qvist. De øvrige faddere var Anders Skarø, Jeppe Rasmussen, min karl Jens Rasmussen.

oculi havde Rasmus Rasmussen fra Drejø en søn ved dåben, blev kaldet Rasmus og båret af vores stuepige Christine Pedersdatter Qvist. Faddere var min svoger mons. Thomas Schurmann, Niels Jensen, min karl Jens Rasmussen og Niels Rasmussen

cantate havde Hans Erichsens hustru på Drejø sin kirkegang

28. marts havde Peder Erichsens hustru på Drejø sin kirkegang

7. april blev Christen Moses ældste datter begravet gl. 6 år

judica blev Christen Hansens hustru på Birkholm introduceret

17. april blev Niels Rasmussens hustru på Drejø begravet gl. 42 år

30. april blev Morten Josephsen fra Skarø begravet gl. 50 år

? blev Hans Andersens hustru på Drejø introduceret

misericord blev Rasmus Rasmussens hustru fra Drejø introduceret

rogate blev Peder Madsens hustru fra Drejø introduceret

9. juni havde Søren Nielsen fra Drejø en søn ved dåben som blev kaldet Hans og båret af Niels Christensens kone her i byen, de andre faddere var Morten Rasmussen, Rasmus Christophersen, Erich Hansen og Maren Sørensdatter

13. juni blev Hans Erichsens yngste søn straks efter fødselen hjemmedøbt og kaldet Jørgen og 3. pinsedag blev hans dåb konfirmeret i kirken. Vores stuepige Christine Pedersdatter Qvist bar barnet, de øvrige faddere var: Hans Hansen, Anders Skarø, Hans Andersen ungkarl og Mette Christensdatter

trinitatis blev dette salig barn begravet

1 pt havde Anders Hansen Skarø en søn ved dåben som blev kaldet Hans. Kvindefaddere: Jep Henningsens hustru og Rasmus Clausens hustru. Mandsfaddere: Jeppe Rasmussen, Rasmus Christophersen, Joseph Mortensen

3 pt blev Søren Nielsens hustru fra Drejø introduceret

5 pt holdt gl. Hans Erichsens hustru sin kirkegang

6 pt blev Anders Skarøs hustru introduceret

4. august blev sal. Strange Nielsens søm begr. 15 år

24. august blev Rasmus Hansens søsterdatter på Skarø Ane Rasmusdatter begravet gl. 26 år.

16 pt havde Arent Nielsen på Skarø en søn ved dåben som blev kaldet Hans og båret af Hans Hansen Kochs kone på Skarø, de øvrige faddere var Rasmus Hansen, Hans Pedersen, Jens Mortensen og Rasmus Andersens kone

18 pt havde Peder Rasmussen fra Birkholm en søn ved dåben som blev kaldet Lars og båret af degnens kone. De øvrige faddere var: Anders Jensen og Peder Larsen, så og Rasmus Jensens kone fra Birkholm.

24.11 blev Peder Rasmussens hustru fra Birkholm introduceret

1. advent blev Arent Nielsens hustru fra Skarø introduceret

3. advent havde Jeppe Henningsen på Drejø en søn ved dåben som blev kaldet Erich og båret af Peder Josephsens hustru. De øvrige faddere var Hans Erichsen. Niels Jacobsen, Erich Hansen og Strange Rasmussens datter.

12. december blev Ane Hansdatter, Lars Rasmussens kones søster på Drejø forløst med en søn som 4. advent blev hjemmedøbt og kaldet Hans. Samme søndag blev dette løsagtige kvindemenneske trolovet med Joseph Jensen.

24. december blev samme hendes barn begravet.

1735
1 p epiph blev præsteenkens karl Hans Mortensen og hendes pige Ane Rasmusdatter trolovede, forlovere var gl. Hans Erichsen og Morten Rasmussen fra Drejø

sexages. blev Hans Mortensen og Anne Rasmusdatter fra Drejø copulerede

11. januar blev Niels Pedersen af Drejø begravet gl. 40 år

2 p epiph blev Jeppe Henningsens hustru fra Drejø introduceret

21. januar lod Peder Rasmussen fra Birkholm 2 drengebørn begrave, den ældste 2 år og den yngste 12 uger

3 past epiph havde Rasmus Nielsen på Hjortø en datter ved dåben som blev kaldet Karen og båret af degnens hustru, de øvrige faddere var: Hans Rasmussen, Jens Hansen, Jens Rasmussen og Ane Rasmusdatter

Samme søndag havde Jens Hansen husmand på Skarø trolovelse med Johanne Andersdatter, forlovere var (blank)

exaudi havde bemeldte personer bryllup.

torsdag den 27. januar havde Andreas Jensen Zieding borger og skrædder i København trolovelse med vores stuepige Christine Pedersdatter Qvist, trolovere var på brudgommens side Christian Peter Berg, borger og indvånder i Frederiksborg og på brudens side (blank)

tirsdag den 26. april havde bemeldte personer bryllup

4 past epiph blev Ane Hansdatter introduceret.

Samme søndag blev Ane Hansdatter viet til Joseph Jensen fra Drejø

Samme søndag havde Rasmus Andersen fra Skarø en datter ved dåben, som blev kaldet Anne og båret af mandens søster Maren Andersdatter, de øvrige faddere var Jeppe Rasmussen og Rasmus Hansen fra Skarø og Hans Andersen og Jørgen Andersen

11. februar blev Peder Madsen fra Drejø hans yngste søn begravet 1 år

Reminisere blev Rasmus Nielsens kone fra Hjortø introduceret

Cantate blev Rasmus Andersens kone fra Skarø introduceret

Samme søndag havde Christen Hansen fra Drejø trolovelse med Maren Andersdatter, forlovere (blank)

Misericord havde bemeldte personer bryllup

16. maj blev Christen Rasmussens søster på Drejø begravet gl. 25 år

Rogate havde Hans Rasmussen fra Drejø en søn ved dåben som blev kaldet Rasmus og båret af unge Hans Erichsens kone. De øvrige faddere var Niels Jacobsen, Jens Hansen Koch, Jørgen Andersen og Niels Jørgensen.

Festo ass.Christi blev Jens Nielsens datters dåb konfirmeret i kirken, barnet blev kaldet Margrethe, degnens kone bar hende. De øvrige faddere var Jep Rasmussen Koch, Hans Erichsen, Rasmus Strangesen

2. juni blev Christen Rasmussens hustru fra Drejø begravet gl. 42 år

3 pt blev Jens Nielsens hustru fra Drejø introduceret

Visit Maria blev Hans Rasmussens hst fra Drejø introduceret

eod die havde Jacob Nielsen fra Hjorte en datter til dåb som blev kaldet Mette Kirstine og båret af degnens hustru, de andre faddere var Jens Nielsen og Jens Hansen på Drejø, Christen Christensen på Skarø og Niels Jørgensen fra Hjortø

8 pt holdt Jacob Nielsens hustru fra Hjortø sin kirkegang

eod dom blev Christen Hansen på Birkholm hans yngste datter begravet gl. 1½ år

15 pt havde Jens Mortensen og Kirsten Hansdatter salig Niels Pedersens enke trolovelse, forlovere var Anders Rasmussen og Hans Rasmussen fra Drejø.

23 pt blev de copulerede

16 pt blev degnens yngste datter begravet gl. 2 år

eod dom havde Niels Rasmussen på Drejø en datter ved dåben som blev kaldet Ellen og båret af Hans Rsmussens hustru fra Drejø, de øvrige faddere var Rasmus Christophersen, Anders Mose, Peder Lassen og Johanne Pedersdatter.

Michaelis havde Hans Mortensen fra Drejø en søn ved dåben som blev kaldet Morten og båret af Niels Larsens kone, de andre faddere var Jens Nielsen, Jeppe Henningsen, Jens Mortensen og Jens Rasmussen.

17 pt blev degnens ældste datter begravet gl. 6 år.

18 pt blev Jep Henningsens ældste søn på Drejø begravet gl. 3½ år.

13 oktober blev Anders Hansen på Drejø begravet gl. 47 år og hans yngste søn 1 1/4 år kom i samme kiste som faderen.

Samme dag blev Jens Kochs stifsøn begravet gl. 8 år.

15. oktober blev Hans Hansens svigermoder fra Skarø begravet i sin alders 74 år.

19 pt havde Niels Jørgensen og Apelone salig Strange Nielsens enke trolovelse og forlovere var Jeppe Henningsen og Jens Hansen Haar fra Drejø.

3. advent blev dette brudepar copulerede

21 pt blev Hans Mortensens hustru på Drejø introduceret.

festo reformations holdt Niels Rasmussens hustru på Drejø sin kirkegang

Onsdag den 9. november blev Hans Rasmussens yngste søn fra Drejø begravet gl. ½ år.

16. november blev Thomas Andersens datter fra Skarø begravet gl. 9 år

23. november blev Rasmus Andersens yngste datter på Skarø begravet gl. 1 år

1 advent blev Peder Jacobsens datter fra Skarø begravet gl. 2 år

2 advent blev Hans Hansens søsterdatter fra Skarø begravet gl. 4 år

4 advent havde Rasmus Clausen en søn ved dåben som blev kaldet Rasmus og blev båret af Anders Rasmussens hustru, de øvrige faddere var Peder Josephsen, Jens Nielsen, Niels Jørgensen og Christopher Hansen.

1736
1 p epiph blev Arent Nielsen fra Skarø hans tvende sønners dåb confirmeret som var hjemmedøbte. Den ældste søn var kaldet Anders og blev båret af Hans Andersens hustru på Drejø, den yngste søn var kaldet Jens og blev båret af Arent Nielsens ældste datter Cathrine Arentsdatter, de øvrige faddere var Jep Rasmussen fra Skarø, Niels Jørgensen, Hans Andersen, Niels Rasmussen, Peder Henningsen, Hans Hansens hustru, Peder Josephsens datter fra Drejø.

11. januar blev Niels Ibsen fra Hjortø begravet gl. 74 år

2 p epiph havde degnen Henrich Hansen en søn ved dåben som blev kaldet Hans og båret af Hans Hansens hustru, de andre faddere var Jeppe Rasmussen, Rasmus Clausen, Jens Rasmussen og Johanne Pedersdatter.

3 p epiph blev Rasmus Clausens hustru fra Drejø introduceret

invocavit blev degnens hustru introduceret

Samme dag blev den yngste af Arent Nielsens tvillinger begravet.

eod dom havde Christopher Hansen og Ane Nielsdatter afg. Anders Hansens enke trolovelse, forlovere var Niels Jacobsen og Jep Henningsen.

misericord havde dette brudepar bryllup

oculi havde Christen Hansen fra Drejø en søn ved dåben som blev kaldet Hans og båret af Niels Christensens hustru, de andre faddere var Jens Koch, Niels Jørgensen, Hans Andersen og Jørgen Andersen.

Onsdag den 7. marts havde Peder Madsen på Drejø en søn ved dåben som blev kaldet Hans og båret af hans kones søster Ane Andersdatter, de øvrige faddere var Christopher Hansen, Peder Henningsen, vores stuepige Apelone ?Peders og Hans Hansens hustru.

21. marts havde Jens Hansen Haar (?Saar) fra Drejø en søn ved dåben som blev kaldet Hans og båret af Hans Hansens hustru, de øvrige faddere var Niels Jørgensen, Hans Nielsen, Peder Josephsen og Christopher Hansen.

Palmarum blev Arent Nielsens hustru fra Skarø introduceret

3. påskedag holdt Christen Hansens hustru sin kirkegang

qvasimodog blev Rasmus Hansens søster fra Skarø begravet gl. 42 år.

Onsdag den 18. april havde Anders skrædder en datter ved dåben som blev kaldet Johanne og båret af Niels Christensens hustru, de øvrige faddere var Morten Rasmussen, Niels Christensen, Hans Clausen og Niels Rasmussens hustru.

Jubilate blev Peder Madsens hustru fra Drejø introduceret.

eod dom havde Søren Nielsen fra Drejø en datter ved dåben som blev kaldet Maren og båret af Anne Marie Mortensdatter, de øvrige faddere var Peder Josephsen, Rasmus Clausen, Mads Andersen.

Fredag den 4. maj blev Hans Andersen fra Drejø begravet gl. 54 år.

Rogate blev Jens Hansens hustru fra Drejø introduceret.

Samme søndag havde Anders Rasmussen en datter ved dåben som belv kaldet Maren og båret af Niels Jørgensens hustru, de øvrige faddere var Christen Hansen, Hans Hansen, Anders Mose og Maren Sørensdatter.

2. pinsedag blev Søren Nielsens hustru af Drejø introduceret

Samme dag havde Joseph Jensen fra Drejø en søn ved dåben som blev kaldet Jens og båret af unge Hans Erichsens hustru, de øvrige faddere var Jep Henningsen, Rasmus Rasmussen, Rasmus Clausen og Johanne Pedersdatter.

3. pinsedag holdt Anders skrædders hustru sin kirkegang.

Samme dag havde Jens Hansen Koch på Drejø en søn til dåben som blev kaldet Anders og båret af Niels Jørgensens hustru, de andre faddere var Hans Nielsen, Christopher Hansen, Hans Clausen og Rasmus Clausens hustru.

2 pt blev Anders Rasmussens hustru fra Drejø introduceret.

6. juni blev Anders Rasmussens lille datter fra Drejø begravet.

3 pt blev Joseph Jensens hustru fra Drejø introduceret.

Johan.Baptist holdt Jens Kochs hustru sin kirkegang.

5. juli blev Anders Jensens [gode] moder fra Birkholm begravet gl. 63 år

10 pt blev Jens Rasmussen og Karen Mortensdatter sl. Hans Andersens enke trolovede, forlovere var Hans Hansen og Rasmus Rasmussen fra Drejø

15 pt blev bemeldte brudepar copulerede.

11 pt havde Christen Rasmussen på Drejø en datter ved dåben som blev kaldet Ellen og båret af Niels Rasmussens hustru, de andre faddere var Niels Jacobsen, Jens Rasmussen, Hans Andersen, Niels Christensens hustru.

17 pt blev Christen Rasmussens hustru fra Drejø introduceret

20 pt havde Christopher Hansen på Drejø en datter ved dåben som blev kaldet Karen og båret af Jeppe Rasmussens kone Karen, de andre faddere var Jens Nielsen af Drejø, Hans Erichsen ibidem

Samme dag blev Rasmus Nielsen og Kirsten Larsdatter trolovede, forlovere var Hans Erichsen og Jeppe Henningsen af Drejø

23 pt havde Hans Rasmussen på Drejø en datter ved dåben som blev kaldet Karen og båret af Niels Jørgensens hustru Abelone fra Drejø, de andre faddere var degnens hustru. Mandsfaddere: Jens Nielsen, Hans Erichsen,

25 pt blev Christopher Hansens hustru på Drejø introduceret

19 november havde Christen Hansen fra Birkholm et barn ved dåben som blev kaldet Birthe Maria og båret af Jens Nielsens hustru fra Drejø Anne Marie, de andre faddere var Niels Jacobsen fra Drejø, Rasmus Jensen fra Birkholm.

1 advent blev Rasmus Nielsen og Kirsten Larsdatter copulerede

2. advent blev Hans Rasmussens kone introduceret

Samme dag havde Peder Erichsen et barn til dåben som blev kaldet Karen og båret af Johanne Pedersdatter, de andre faddere var Christen Hansen, Hans Christensen, Niels Jørgensen, Jens Nielsens kone, alle fra Drejø

3. advent havde Christen Christensen fra Skarø et barn til dåben som blev kaldet Maren og båret af Jens Rasmussens pige fra Drejø Karen Sørensdatter, de andre faddere var Christen Hansen fra Drejø, Mads Nielsen, Peder Jacobsens hustru, begge af Skarø.

Samme dag blev Christen Hansens kone fra Birkholm introduceret.

1737
Epiph blev Christen Hansens barn fra Birkholm begravet

Samme dag blev Niels Rasmussen og Anne Marie Mortensdatter trolovet

1 p epiph blev Rasmus Andersens barn fra Skarø begravet

2 p epiph blev Lars Rasmussen og Margrethe Jensdatter fra Birkholm trolovede

3 p epiph blev Peder Erichsens hustru introduceret

Samme dag havde Rasmus Nielsen på Drejø et barn til kirke som blev kaldet Ane. Niels Larsens kone Valborg bar det. De andre kvindefaddere var Jens Hansens kone Kirsten, Jens Hansens hustru Ane Malene Rasmusdatter og mandsfaddere Jeppe Henningsen, Rasmus Christophersen, Niels Rasmussen, alle fra Drejø

Purific.Maria havde Rasmus Rasmusssen fra Drejø en søn til dåben som blev kaldet Niels, blev båret af degnens hustru, de andre kvindefaddere var Hans Hansens kone, Peder Jacobsens datter fra Drejø, Mandsfaddere var Rasmus Clausen.

Samme dag blev Christen Christensens kone fra Skarø introduceret

5. februar blev Strange Rasmussens ældste søn Rasmus Strangesen begravet.

5. marts blev Jørgen Pedersen fra Hjortø begravet

1. søndag i fasten blev Niels Christensens søn begravet 14 dage

Samme dag blev Rasmus Rasmussen og Rasmus Nielsens kone begge fra Drejø introduceret.

Samme dag havde Christen Hansen fra Drejø en søn til dåben som blev kaldet Rasmus og båret af degnens hustru, item Christopher Hansens kone, Mandsfaddere: mons. Andreas Richard, Jeppe Rasmussen, Hans Hansen, alle fra Drejø

27. marts blev Rasmus Andersens kone fra Skarø introduceret

judica blev Niels Christensens kone fra Drejø introduceret

2. påskedag havde Jeppe Henningsen fra Drejø en søn ved dåben som blev kaldet Henning og blev båret af dydædle jomfru Giertrud Catharine ....., de andre kvindefaddere var Peder erichsens kone, og Niels Christensens pige Johanne Pedersdatter, mandsfaddere Rasmus Clausen, Niels Rasmussen og Claus skrædders søn Hans Clausen, alle fra Drejø

3. påskedagblev Christen Hansens kone fra Drejø introduceret.

Samme dag blev Lars Rasmussen og Margrethe Jensdatter fra Birkholm copulerede

1. maj blev Niels Rasmussen fra Drejø copuleret til sin brud Anne Marie Mortensdatter

8. maj blev Rasmus Rasmussen fra Drejø begravet gl. 31 år

22. maj blev Strange Rasmussens søn Niels Strangesen, gl. 21 år begravet

29. maj blev Rasmus Clausens kone fra Drejø begravet gl. 39 år

Christi Himmelfart blev Jeppe Henningsens kone fra Drejø introduceret

4. juni blev Lars Rasmussens kone fra Birkholm begravet 48 år

27. juni blev Strange Rasmussens søn Anders begravet i Brody på Fyn, hvor han døde da han lå under bartskærs hånd, at cureres i sin fod, gl. 25 år

4 pt havde Peder Rasmussen fra Birkholm en datter til dåben som blev kaldet Kirsten og båret af Niels Rasmussens kone Anne Marie, de andre kvindefaddere var Morten Rasmussens kone, Hans Erichsens kone, mandsfaddere var Hans Andersen, Peder Henningsen,

24. juli blev Jørgen Hansen fra Birkholm begravet ætat 50 år

9 pt blev Peder Rasmussens kone fra Birkholm introduceret

4. september blev Niels Rasmussen fra Drejø begravet gl. 26 år 9 mdr

13 pt havde Joseph Jensen fra Drejø en søn ved dåben, som blev kaldet Niels og båret af Hans Hansens kone på Drejø, de andre kvindefaddere var Jep Henningsens kone og degnens pige Kirsten Rasmusdatter, mandsfaddere var Jens Nielsen og hans karl Niels Rasmussen fra Drejø

Samme dag havde Peder Jacobsen fra Skarø tvendetvillinger ved dåben, den ene båret af min kære hustru som blev kaldet Jacob, den anden båret af Rasmus Hansens kone fra Skaræ og kaldet Rasmus. De andre medfølgende kvindefaddere var Hans Kochs kone, Thomas Andersens kone, Je s Hansens kone og Maren Hansdatter, mandsfaddere var Rasmus Andersen, Arent Nielsen, allesammen fra Skarø

14 pt blev Peder Jacobsens tvillinger fra Skarø begravet

27. september blev Peder Josephsen fra Drejø begravet, æt 66 år 6 mdr

14 pt blev Rasmus Rasmussen og Ane Nielsdatter fra Drejø copulerede

16 pt havde Anders Rasmussen fra Drejø en søn ved dåben som blev kaldet Hans og båret af Jep Kochs kone, de andre kvindefaddere var Christen Hansens kone Maren Andersdatter og degnens pige Kirsten Rasmusdatter. Mandsfaddere var Christen Hansen, Christopher Hansen, Hans Andersen, alle fra Drejø

Samme dag var til konfirmation

Hans Nielsen
Hans Hansen
Jacob Nielsen, alle fra Drejø

Jens Henrichsen fra Birkholm

Karen Mortensdatter
Karen Sørensdatter, fra Drejø

Karen Nielsdatter
Johanne Rasmusdatter
Anne Arentsdatter, fra Skarø

18 pt blev Joseph Jensens kone fra Drejø introduceret

19 pt havde Jens Hansen Saar en datter ved dåben som blev kaldet Ane og båret af mon kone. De andre kvindefaddere var degnens kone, Christopher Hansens kone, Christen degns kone, mandsfaddere: Jens Nielsen, Niels Rasmussen, Jeppe Rasmussen, Claus skrædders søn Hans, alle fra Drejø

Festo reformations havde Jens Mortensen husmand en søn ved dåben som blev kaldet Niels og båret af Niels Rasmussens kone fra Drejø, de øvrige kvindefaddere var enkekonen Anne Marie Mortensdatter, Karen Mortensdatter, mandsfaddere var Hans Hansen, Jeppe Rasmussen, Peder ... ungkarl, alle Drejø

21 pt holdt Anders Rasmussens kone fra Drejø sin kirkegang

13. november blev Peder Jacobsens kone fra Skarø introduceret

20. november blev Lars Rasmussn og Catharine Madsdatter, Birkholm, copulerede

22. november havde Niels Strangesen og enken Anne Marie Mortensdatter trolovelse efter hans kongl. maj. bevilling, da de var i 3. led beslægtet.

23 pt blev Christen Hansen og Jeppe Rasmussen, begge af Drejø by indsatte til at være mine hjælpere og efter loven aflagde for mig og nogle af sognemændene deres troskabsed.

Samme dag blev Rasmus Strangesen begravet.

1. advent blev Søren skrædders steddatter Ane begravet

2. adv havde Arent Nielsen en søn til dåben fra Skarø som blev båret af Jens Hansens kone sammesteds Johanne, de andre kvindefaddere var Christen Hansens kone fra Drejø, Hans Pedersens kone fra Skarø og Rasmus Hansens datter sammested, mandsfaddere Rasmus Andersen, Niels Christensen og Niels Strangesen, alle fra Drejø

Samme dag blev Jens Hansen Saars kone fra Drejø introduceret

11. december havde Hans Mortensen husmand på Hjortø en søn ved dåben som blev kaldet Niels og båret af min kære hustru Giertrud Catharine, de øvrige kvindefaddere var Jacob Nielsens kone, Rasmus Nielsens og Hans Nielsens koner, alle fra Hjortø, mandsfaddere: Jens Andersen, Hjortø, Rasmus Christophersen af Drejø, Joseph Jensen ibid og min karl Rasmus Ibsen.

3. advent holdt Jens Mortensens kone sin kirkegang

20. december blev Niels Strangesen og Anne Marie Mortensdatter copulerede.

23. december blev Jens Hansen Saars kone fra Drejø begravet æt. 33 år.

1738
23. januar blev Arent Nielsens søn på Skarø begravet 6 uger

17. januar blev Rasmus Andersen af Drejø og enken Anne Erichsdatter trolovede, forloverne var Christen Hansen og Jeppe Rasmussen, begge af Drejø

3 p epiph blev Søren skrædders kone begravet

Samme dag Jens Andersens barn fra Hjortø begravet

Samme dag blev Hans Mortensens kone fra Hjortø introduceret

27. januar blev Niels Rasmussen og Ane Rasmusdatter fra Birkholm copulerede

31. januar blev Hans Andersen ungkarl fra Drejø begravet 25 år

Maria Renselsesf. blev Arent Nielsens kone fra Skarø introduceret

5. februar blev Jens Hansen Saar fra Drejø begravet æt 42 år

Fastelavns søndag havde Rasmus Andersen fra Skarø et pigebarn ved dåben som blev kaldet Anne. Rasmu Hansens kone bar det til dåben, de andre kvindefaddere var Rasmus Clausens kone, Anders Rasmussens kone og Christen Hansens kone alle fra Drejø, mandsfaddere: Mads Nielsen fra Skarø og Niels Erichsen og Erich Hansen ungkarl fra Drejø

1. søndag i fasten holdt Jens Andersens hustru fra Hjortø sin kirkegang

24. februar blev Peder Henningsen af Drejø begravet æt 25 år

28. februar blev ovennævnte Rasmus Andersen og Anne Erichsdatter copulerede

7. marts blev Peder Lassen og Johanne Pedersdatter trolovede, trolovningsmændene var 2 mand af Drejø Christen Hansen og Jeppe Rasmussen

14. marts blev Strange Rasmussen af Drejø begravet æt 65 år 4 mdr

Skrætorsdag som var 3. april blev Arent Nielsens datter af Skarø Cathrine Arentsdatter begravet

1 p påske var til konfirmation

fra Skarø Morten Hansen
fra Hjortø Joseph Mortensen
Karen Jacobsdatter

2 p påske blev Rasmus Andersens kone fra Skarø introduceret

1 pt havde Jens Rasmussen af Drejø en datter ved dåben som blev kaldet Maren og båret af Niels Jacobsens kone, de andre kvindefaddere var Rasmus Clausens hustru, Johanne Clausdatter, Kirsten Mortensdatter, mandsfaddere Anders Mose, Rasmus Ibsen, Hans Clausen, alle af Drejø

11. juni blev Peder Lassen af Drejø copuleret til Johanne Pedersdatter

2 pt havde Jens Nielsen af Drejø en søn ved dåben som blev kaldet Christopher båret af min kære hustru Giertrud Catharine Tønders, de andre kvindelige faddere var Rasmus Clausens hustru, jun. Hans Erichsens kone,Johanne Clausdatter, mandsfaddere var Niels Jørgensen, Peder Lassen, Peder Hansen alle af Drejø

eodem die blev Mads Nielsens broder af Skarø begravet ved navn Jens Nielsen

18. juni blev Hans Nielsen af Hjortø begravet at. 34 år

9. juli blev Hans Rasmussen og Sidsel Rasmusdatter af Skarø trolovede.

6 pt blev Jens Rasmussens hustru af Drejø introduceret

8 pt holdt Jens Nielsens hustru af Drejø sin kirkegang

30. juli blev Hans Rasmussen af Skarø copuleret til sin brud Sidsel Rasmusdatter

12 pt havde Jacob Nielsen af Hjortø en søn ved dåben, som blev kaldet Lorents og båret af min kære hustru Giertrud Catharine Tønders, de andre kvindefaddere var degnens kone, Niels Rasmussens kone af Drejø og Rasmus Hansens datter af Skarø, mandsfaddere gl. Hans Erichsen, Rasmus Andersen, Rasmus Ibsen, alle Drejø

13 pt den 31. august havde Niels Rasmussen af Birkholm en søn ved dåben som blev kaldet Jørgen, båret af Anders Rasmussens kone Ane af Drejø, de andre kvindefaddere var Henrich jacobsens kone ... Rasmussens kone Maren Madsdatter, mandsfaddere var Rasmus Jensen, Peder Rasmussen af Birkholm, Christen degn, Hans Andersen, Mads Andersen af Drejø

15 pt den 14. september havde Niels Strangesen af Drejø en datter som blev båret af min svigermoder madam Dorothea Basse og kaldet Susanne, Mandsfaddere Jens Nielsen, Niels Jacobsen, Jens Rasmussen, kvindefaddere Abelone Niels Jørgensens kone, Hans Rasmussens kone Lene, Johanne Clausdatter, alle af Drejø.

17 pt havde Christen Hansen af Drejø en datter ved dåben som blev kaldet Kirsten båret af min kære søster jfr. Maren Tønder, de andre kvindefaddere var Rasmus Clausens kone, Peder Lassens kone, mandsfaddere Jep Rasmussen, Rasmus Andersen, Rasmus Ibsen ungkarl, alle af Drejø

17 pt havde Jacob Nielsens kone i Hjortø sin kirkegang

fest. Michaelis blev Niels Rasmussens hustru i Birkholm introduceret

10 pt confirmerte

Joseph Clausen
Peder Nielsen
Ane Hansdatter af Drejø


Maren Pedersdatter
Ane Hansdatter
Niels Arentsen af Skarø

20 pt som var den 19. oktober havde Christopher Hansen på Drejø en søn til dåben kaldet Anders båret af min hustru Giertrud Catharine Tønders, de andre kvindefaddere: Jens Nielsens kone, Rasmus Rasmussens kone og Niels Christensens kone. Mandsfaddere: Jep Rasmussen Koch, Rasmus Clausen, Jens Hansen Koch, alle af Drejø

Samme dag holdt Niels Strangesens kone af Drejø sin kirkegang.

21 pt blev Christen Hansens kone af Drejø introduceret

festo om.sanc. havde Jens Koch af Drejø en datter ved dåben kaldet Kirsten, båret af min kære hustru Giertrud Catharine Tønders, de hosstående kvindefaddere var Jep Henningsens kone, Maren Rasmusdatter, Karen, mandsfaddere Niels Jørgensen, Hans Nielsen, Rasmus Ibsen, alle af Drejø

28. november blev Hans Stephensen, bødker i Hundstrup sogn copuleret til Elsebeth Hansdatter af Drejø.

1 advent den 30. november havde Christen Rasmussen af Drejø en datter ved dåben som blev kaldet Anne Cathrine og båret af Hans Rasmussens kone af Drejø, andre kvindefaddere var Niels Strangesens kone, Maren Pedersdatter, mandsfaddere Niels Jacobsen, Rasmus Ibsen, Jacob Nielsen, alle af Drejø

Samme dag blev Christopher Hansens kone af Drejø introduceret

2 advent holdt Jens Hansen Kochs kone af Drejø sin kirkegang

2. juledag havde Anders Rasmussen af Drejø en datter ved dåben som blev kaldet . båret af søstermoderen Maren skrædders, de andre kvindefaddere Maren Erichses, Rasmus Christensens kone, Karen Mortensdatter, mandsfaddere Jep Henningsen, Niels Jacobsen, Anders Mose. Barnet blev kaldet Anne Cathrine.

20. december blev Søren skrædder og Johanne Andersdatter copulerede.

1739
Hellig 3 kongers dag blev Christopher Hansens søn af Drejø begravet som blev qvalt i sengen hos sine forældre, æt 11 uger.

1 p epiph blev Christen Rasmussens kone af Drejø introduceret.

2 p epiph som var 18. januar havde Henrich Hansen degn et pigebarn til dåben kaldet Maren, og båret af min hustru Giertrud Catharine Tønders, de hosstående kvindefaddere var gl. Hans Erichsens kone, Hans Hansens kone, gl. Hans Erichsens datter, mandsfadddere Rasmus Rasmussen, Hans Rasmussen, Rasmus Christophersen, Hans Andersen ungkarl, alle af Drejø.

septurag den 25. januar havde Jens Andersen af Hjortø en datter ved dåben som blev kaldet Maren, båret af Hans Rasmussens kone Lene af Drejø, mandsfaddere var Rasmus Rasmussen, Jep Henningsen, Niels Jacobsen, kvindefaddere Maren Eriches gl. Hans Erichsens datter Johanne Hansdatter.

Samme dag blev et drengebarn hos Niels Christensen af Drejø begravet som var dødfødt

sexag. holdt Anders Rasmussens kone af Drejø sin kirkegang

5. februar blev Lars Rasmussens barn af Birkholm begravet, som var et dødfødt drengebarn

2 søndag i fasten blev degnens hustru introduceret

2. søndag i fasten havde Rasmus Clausen en datter ved dåben som blev kaldet Ane Cathrine, og båret af min kære hustru Giertrud Catharine Tønders. Mandsfaddere Rasmus Andersen, Jep Henningsen, Mads Andersen, kvindefaddere Hans Hansens kone, Maren Jensdatter, alle fra Drejø

eodem die som var 12. februar blev Niels Christensens kone af Drejø introduceret.

Latære holdt Jens Andersens kone af Hjortø sin kirkegang

Judica holdt Lars Rasmussens kone af Birkholm sin kirkegang

Maria Bebudelsesdag den 21. marts havde Niels Rasmussen af Drejø en datter ved dåben kaldet Malene og båret af Jens Mortensens kone. Mandsfaddere Hans Hansen, Niels Jacobsen, Rasmus Ibsen ungkarl. Kvindefaddere Jep Henningsens kone, Niels Jørgensens kone og gl. Hans Erichsens datter, alle af Drejø

Misericord som var 12. april havde Anders Jensen af Birkholm en datter ved dåben kaldet Ane Catharine og båret af Jens Larsens kone ibim, de andre kvindefaddere: Joseph Jensens kone, Niels Strangesens kone, mandsfaddere: Rasmus Clausen, Jens Rasmussen ungkarl, Joseph Mortensen, alle disse hosstående faddere af Drejø

Rogate den 3. maj var et pigebarn hos Jens Rasmussen af Drejø begravet gl. 47 uger.

Samme dag blev Niels Rasmussens hustru af Drejø introduceret.

3. pinsedag blev Anders Jensens kone af Birkholm introduceret.

Den 24. maj havde Peder Madsen af Drejø en datter ved dåben kaldet Maren, båret af Peder Lassens kone. Mandsfaddere Jep Rasmussen, Christen Rasmussen husmand, Rasmus Ibsen ungkarl. Kvindefaddere: Rasmus Rasmussens kone, Rasmus Clausens kone, gl. Hans Erichsens datter Ane, alle af Drejø

11. juni havde Peder Andersen og Karen Pedersdatter af Hjortø bryllup.

4pt 22 juni havde Arent Nielsen af Skarø en søn til dåben kaldet... båret af Bodil, Hans Pedersens kone. Mandsfaddere Niels Josephsen, Hans Rasmussen, Peder Ibsen. Kvindefaddere Hans Hansens kone, Johanne Rasmusdatter af Skarø og Rasmus Andersens kone, Anne Eriches af Drejø

6 pt blev Peder Madsens kone af Drejø introduceret

11 pt den 9. august havde Hans Rasmussen af Skarø en søn til dåben kaldet Rasmus og båret af Rasmus skrædders kone Ane. De Andre kvindefaddere Rasmus Clausens kone, og Christopher Hansens kone af Drejø. Mandsfaddere Rasmus Andersen, Hans Hansen, Mads Nielsen alle af (?)Drejø.

Samme dag blev Arent Nielsens kone introduceret

18. august blev Rasmus Risting af Birkholm begravet æt. 70

11. september blev Morten Rasmussen af Drejø begravet som af og til havde været syg og sengeliggende i 9 år, æt. 49

16 pt havde Hans Rasmussen af Drejø en datter ved dåben kaldet Bodil båret af min kære hustru G. Tønders, de andre kvindefaddere Karen Kochs, Niels Jacobsens hustru, Karen Sørensdatter. Mandsfaddere Jens Rasmussen, gl. Hans Erichsen, Niels Jørgensen, alle af Drejø

Samme dag havde Rasmus Nielsen af Drejø en datter ved dåben kaldet Margrethe båret af Peder Lasssens kone Johanne, de andre kvindefaddere Rasmus Clausens kone, Niels Rasmussens og Christen Rasmussens koner, Mandsfaddere Hans Nielsen, Niels Jacobsen, Hans Hansen alle af Drejø

Endnu blev samme dag døbt et pigebarn hos Hans Christian handskemager af Ærøskøbing, hvis kone gjorde barsel her på Drejø, da hun på en rejse til Fåborg blev af uvejr opholdt. Barnet blev båret af min tjenestepige Karen Madsdatter og kaldet Anne Kirstine, de hosstående kvindefaddere Anders Hansens hustru, Kirsten Rasmusdatter, mandsfaddere Christopher Hansen, Niels Arentsen.

20 september holdt Hans Rasmussens hustru af Skarø sin kirkegang

19 pt var til konfirmation

Jacob Christensen
Rasmus Rasmussen, af Drejø

Rasmus Mortensen
Giertrud Nielsdatter
Karen Arentsdatter, af Skarø

Rasmus Henrichsen
Anne Margrethe Rasmusdatter
Maren Jørgensdatter, af Birkholm

20 pt den 11. oktober havde Jep Henningsen af Drejø en søn ved dåben kaldet Peder båret af Peder Lassens hustru Johanne, kvindefaddere Abelone Niels Jacobsens kone, Rasmus Clausens kone, Niels Rasmussen, Anders Rasmussen, Rasmus Ibsen, alle af Drejø

Samme dag blev Hans Christian handskemagers hustru fra Ærø introduceret

21 pt den 18. oktober havde Rasmus Nielsen af Hjortø en datter ved dåben kaldet Inger båret til dåben af Rasmus Andersens kone af Drejø, kvindefaddere: Jacob Nielsens kone, Jens Andersens kone begge af Hjortø. Mandsfaddere Peder Andersen af Hjortø, Rasmus Ibsen af Drejø, Joseph Pedersen ibim

Samme dag holdt Hans Rasmussens hustru af Drejø sin kirkegang

21. oktober havde Peder Erichsen af Drejø en søn ved dåben kaldet Erich og båret af Søren skrædders ældste datter Maren, kvindefaddere: Rasmus Clausens kone, Jens Rasmussens kone, Johanne Clausdatter. Mandsfaddere Rasmus Rasmussen, Rasmus Ibsen, Christopher Hansen, alle af Drejø

22 pt blev Rasmus Nielsens kone af Drejø (?) introduceret

31. oktober blev Peder Erichsens søn begravet 10 dage

24. pt havde Peder Jacobsen af Skarø en datter ved dåben kaldet Birthe og båret af Rasmus Andersens kone ibid, kvindefaddere: Mads Nielsens kone, Hans Hansens, Thomas Andersens, mandsfaddere: Jens Hansen, Hans Rasmussen, Peder Ibsen, alle af Skarø

25 pt holdt Jep Henningsens kone af Drejø sin kirkegang

18. november blev et pigebarn hos Peder Jacobsen på Skarø kaldet Birthe begravet 8 dage gl.

Samme dag blev Rasmus Ibsen og Bodil Rasmusdatter af Drejø trolovede, trolovningsmændene var Hans Rasmussen og Niels Rasmussen begge af Drejø.

26 pt den 22. november havde Søren skrædder af Drejø en søn ved dåben som blev kaldet Anders båret af hans datter Maren Sørensdatter, kvindefaddere Karen Henrichs, Anne Margrethe Rasmusdatter, mandsfaddere Jep Rasmussen, Niels Jacobsen, Hans Andersen, alle af Drejø

1. december blev Joseph Jensen af Drejø begravet æt. 37

30. november fødte Christopher Hansens kone af Drejø en dødfødt søn,

2. adv blev denne søn begravet.

Samme dag holdt Peder Erichsens kone af Drejø sin kirkegang

17. december blev Rasmus Ibsen og Bodil Rasmusdatter copulerede.

2. juledag blev Peder Jacobsens hustru af Skarø introduceret.

1740
1 p epiph havde Christopher Hansens kone af Drejø sin kirkegang

2 p epiph blev Søren skrædders kone af Drejø introduceret

3 p epiph blev gamle Rasmus Hansen begravet æt 68

4 p epiph 31. januar havde Niels Strangesen af Drejø en søn ved dåben kaldet Niels båret af Maren Mortensdatter ibid, Mandsfaddere Niels Jørgensen, Jep Rasmussen, Rasmus Henrichsen, kvindefaddere Kirsten Clauses, Niels Jacobsens kone og Ane Hansdatter alle af Drejø

24. februar blev Hans Strangesen og Karen Madsdatter trolovede, forlovningsmændene var 2 underskrevne Rasmus Andersen, Peder Lassen

2 søndag i fasten holdt Niels Strangesens kone af Drejø sin kirkegang

Samme dag som var 13. mart havde Rasmus Rasmussen af Drejø en søn ved dåben kaldet Rasmus båret af Jep Henningsens kone. Mandsfaddere Rasmus Ibsen, Hans Clausen. Kvindefaddere: Christopher Hansens kone, Karen Madsdatter, alle af Drejø

22. marts blev Hans Strangesen og Karen Madsdatter copulerede.

2. april blev Hans Pedersen af Skarø hans ældste søn Hans Hansen begravet æt 30 år

Skærtorsdag blev Rasmus Rasmussens kone af Drejø introduceret

Samme dag blev Rasmus Larsen ungkarl af Birkholm begravet æt 36 år

Qvasimodog. var til konfirmation

Christopher Hansen
Niels Jensen
Rasmus Mortensen, alle af Drejø

2 p påske blev degnens svigermor Kirsten Øboes begravet, ætat (blank)

13. maj blev begravet en dødfødt søn hos Lars Rasmussen, Birkholm

18. maj blev Christopher Mortensen af Søby på Tåsinge og Karen Jacobsdatter af Hjortø trolovede, forløsningsmændene var tvende mænd af Drejø Jens Nielsen og Hans Erichsen

14. juni blev gl. Hans Erichsens af Drejø begravet ætat 63

trinitatis blev Lars Rasmussens kone af Birkholm introduceret

16. juni blev Rasmus Rasmussen af Drejø begravet ætat 32

Sct Hansdat den 24. juni havde Hans Mortensen af Hjortø en datter ved dåben som blev kaldet Anne Kirstine og båret af Jens Mortensens kone Kirsten, kvindefaddere Maren fostermoder, Mandsfaddere: Peder Andersen af Hjortø, Hans Clausen af Drejø

tirsdag den 20. juni blev Christopher Mortensen og Karen Jacobsdatter copulerede

6 pt den 24. juli havde Peder Lassen af Drejø en søn til dåben kaldet Peder båret af Ane Erichsdatter. Mandsfaddere Hans Hansen, Jep Henningsen, Joseph Mortensen, kvindefaddere Maren Hansdatter, Maren Pedersdatter.

Samme dag blev Hans Mortensens kone af Hjortø introduceret

7 pt den 31. juli havde Niels Christensen af Drejø 2 sønner ved dåben den førstefødte og -døbte blev kaldet Christian og båret af Jens Rasmussens kone. Den anden kaldtes Peder og båret af Niels Strangesens kone. De hosstående faddere: Jep Rasmussen, Hans Rasmussen, Niels Jacobsen, Hans Andersen ungkarl, kvindefaddere: Christen degns kone, Anders Rasmussens kone og Anne Margrethe Rasmusdatter, alle af Drejø

3. august blev Hans Clausen af Drejø trolovet med Ane Nielsdatter enkekone ibid, som forløsningsmænd var Jep Henningsen og Hans Erichsen.

11 pt havde Peder Lassens kone af Drejø sin kirkegang

12 pt blev Niels Christensens hustru af Drejø introduceret

15 pt blev den yngste af Niels Christensens tvillingedrenge Peder begravet 8 uger

4. oktober blev Hans Clausen og Ane Nielsdatter copulerede

18 pt den 16. oktober havde Rasmus Clausen af Drejø en søn til dåben kaldet Lars båret af min svigermor Giertrud Cathrine Basse af Synderby de andre kvindefaddere Ane Erichsdatter, Maren Henrichs. Mandsfaddere Rasmus Ibsen, Hans Clausen, alle af Drejø.

23 pt den 20. november havde Jens Rasmussen af Drejø en søn ved dåben kaldet Hans båret af Anders Moses kone, de hosstående faddere var Peder Lassen, Ane Eriksdatter, Niels Jacobsen, Christopher Hansen ungkarl alle af Drejø

Samme dag blev ledt i kirke Rasmus Clausens kone

1. advent blev Jens Rasmussens søn begravet æt 8 dage

1. advent den 27. november havde Jens Andersen af Hjortø en søn ved dåben kaldet Peder, båret af Ane Eriksdatter, kvindefaddere Hans Hansens kone, Karen Mortensdatter, mandsfaddere Peder Andersen og Jens Nielsen begge Hjortø

7. december havde Peder Andersen af Drejø en datter ved dåben kaldet Inger båret af Jep Henningsens kone af Drejø, kvindefaddere Maren (Henrichs), Christopher Hansens kone, Ane Eriksdatter alle af Drejø, mandsfaddere Jens Andersen, Rasmus Nielsen af Hjortø.

8. december blev Peder Eriksen af Drejø født en søn kaldet Erik som blev hjemmedøbt af søstermoderen.

10. december blev samme lille barn begravet.

1. juledag 25 december havde Hans Strangesen af Drejø til dåben en søn kaldet Strange min kone bar i fællig med Hans Eriksens kone. Niels Rasmussens kone og Karen Strangesdatter stod hos. Anders Mose og Hans Pedersen ungkarl, alle af Drejø

1741
Nytårsdag havde Jens Hansen af Drejø en søn til dåben kaldet Hans, båret af Karen Kockis, Anelone og Christopher Hansens kone stod hos. Hans Clausen, Rasmus Mortensen ungkarl var mandsfaddere

Samme dag blev Jens Rasmussens kone af Drejø introduceret

2 p epiph blev Peder Eriksens kone introduceret

25. januar blev Jens Hansens lille søn af Drejø begravet 4 uger

28. januar blev Hans Strangesens søn af Drejø begravet 5 uger

Septurag. blev Jens Andersens kone af Hjortø ledt i kirke

Maria Renselsesdag holdt Hans Strangesens kone af Drejø sin kirkegang

Sexages. den 5. februar blev Jens Hansens kone af Drejø introduceret

Samme søndag havde Christen Hansen af Drejø en datter til dåben som blev kaldet Karen båret af Ane i Kraagen, videre hafer Maren Pedersdatter, Hans Clausen, Peder Lassen, Hans Andersen ungkarl

Fastelavns søndag blev Peder Andersens kone af Hjortø introduceret

10. marts blev gamle Kirsten Draastis af Hjortø begravet æt 74.

Latære blev Christen Hansens hustru af Drejø introduceret

22. marts havde Christopher Hansen af Drejø en søn ved dåben kaldet Anders båret af Karen Henrichs. Hans Clausen, Rasmus Ibsen, Niels Strangesens kone, Ane Arentsdatter,m alle af Drejø var faddere

3. påskedag blev dette liden barn begravet

Qvasimodog var til konfirmation

Hans Pedersen
Anne Cathrine Hansdatter
Ane Hansdatter
Maren Hansdatter, af Drejø

Hans Rasmussen af Hundstrup

Peder Hansen
Kirsten Jørgensdatter
Karen Thomasdatter, af Skarø

28. april havde Rasmus Ibsen af Drejø en søn ved dåben kaldet Morten båret af min kone Gertrud Cathrine Tønders. Hans Eriksen, Peder Hansen ungkarl, Hans Rasmussens og Niels Rasmussens hustruer var vidner, alle af Drejø

4 p pasch blev Christopher Hansens kone af Drejø introduceret

Christi Himmelfartsdag blev Rasmus Ibsens søn af Drejø begravet 9 dage

25. maj blev Jep Rasmussen af Drejø som var medhjælper begravet æt 44 år 3 måneder

1 pt gik Rasmus Ibsens kone af Drejø i kirken efter sin barnefødsel

24. juni sct. Hansdag havde Rasmus Andersen af Skarø 2de pigebørn til dåben den førstfødte kaldet Johanne og båret af Christen degns hustru, den sidstfødte kaldet Kirstine og båret af Hans Rasmussens hustru af Skarø. De andre faddere: Rasmu skrædder, Niels Josephsen, Peder Hansen ungkarl, alle Skarø. Gertrud Nielsdatter, Johanne Rasmusdatter, Thomas Andersens kone, alle af Skarø

9 pt blev moderen til disse 2de børn introduceret

19 pt havde Niels Strangesen af Drejø en datter ved dåben kaldet Maren båret af Abelone, de andre Jens Rasmussens kone af Drejø, Kirsten Jørgensdatter af Skarø. Mandsfaddere: Niels Christensen, Niels Jensen, Christopher Hansen ungkarl af Drejø.

18. oktober blev enkens datter af Skarø nafnl. Karen Mortensdatter begravet ætat 10 år mindre 4 uger

21 pt den 22. oktober havde Arent Nielsen af Skarø en søn ved dåben kaldet Rasmus båret af Jens Hansens kone ibid, Mads Nielsen, Rasmus Andersen, Johanne Rasmusdatter ibid var fadddere.

Samme dag havde også Hans Christensen, husmand af Hjortø, en datter ved dåben kaldet Maria båret af min kære hustru G. C. Tønders, Jens Andersen af Hjortø, Hans Hansen og Jens Nielsen af Skarø, item Jacob Nielsens kone af Hjortø var faddere.

23 pt havde Niels Rasmussen af Drejø en søn til dåben kaldet Rasmus båret af Karen Henrickes, Niels Jørgensen, Niels Jacobsen, Bodil og Hans Strangesens kone alle af Drejø var faddere.

24 pt blev Niels Strangesens kone af Drejø introduceret

25 pt blev Hans Christensens kone af Hjortø introduceret

2. advent holdt Arent Nielsens kone af Skarø sin kirkegang

13. december blev Niels Rasmussens kone af Drejø introduceret

4 advent 24. december havde Hans Rasmussen af Drejø en datter ved dåben kaldet Kirstine båret af Niels Rasmussens kone, Erik Hansens kone, Hans Eriksens kone, Jeppe Henningsen. Rasmus Ibsen, Rasmus Mortensen var vidner

3. juledag blev Niels Strangesens lille datter begravet ætat 11 uger.

1742
Septuages havde Hans Strangesen af Drejø en datter ved dåben kaldet Ane båret af Rasmus Clausens kone Ane Eriksdatter, Johanne Madsdatter, Hans Eriksen, Hans Clausen og Niels Jensen var faddere, alle af Drejø

Sexages blev Hans Rasmussens hustru af Drejø introduceret

Oculi blev Hans Strangesens hustru af Drejø introduceret

eadem blev Jeppe Henningsen af Drejø indsat til at være medhjælper og derpå taget i ed i nogle af bymændenes nærværelse.

2. påskedag 26 marts havde Christen Hansen af Birkholm en søn til dåben kaldet Rasmus, båret af Anders Jensens hustru ibim, mandsfaddere: Niels Rasmussen, Niels Nielsen, Jens Henrichsen, kvindefaddere: Rasmus Jensens kone, Maren Thomasdatter.

Qvasimodog. til konfirmation:

Lars Nielsen
Christian Christensen, fra Drejø

Jacob Henrichsen, fra Birkholm

Ane Mortensdatter, fra Skarø

miseric. den 8. april havde Jens Hansen Kok af Drejø en datter ved dåben kaldet Ane Catharine, båret af Lehne, degnekonen og Ane Hansdatter, Christen degn, Rasmus Ibsen, Christopher Hansen ungkarl, var faddere alle af Drejø

Jubilate den 15. april havde Erich Hansen af Drejø en søn ved dåben kaldet Hans, båret af faderens søster Ane Hansdatter, de andre: Jep Henningsen, Rasmus Ibsen, Lehne og Rasmus Clausens kone, af Drejø allesammen

20. april blev Kirsten Jacobsdatter begravet, gl. 78

Christi Himmelfart blev Christen Hansens kone af Drejø introduceret.

Exaudi den 6. maj havde Hans Clausen af Drejø en søn ved dåben kaldet Anders, båret af min hustru, de andre: Christen Hansen, Anders Rasmussen, Christen degns kone og Anne Catharine Hansdatter af Drejø

Pentacost de 2de den 14. maj havde Jens Rasmussen af Drejø en søn ved dåben kaldet Hans, båret a Niels Strangesens kone, de andre: Niels Christensen, Peder Lassen, Joseph Mortensen, Ane i Kraagen og Anne Margrethe Rasmusdatter

Samme dag gik Kirsten Clauses i kirke

trinitatis blev Erik Hansens kone af Drejø introduceret

1 pt blev et pigebarn hos Hans Strangesen af Drejø begravet, ætat 18 dage

3 pt blev Hans Clausens kone af Drejø introduceret

4 pt blev Jens Rasmussens kone af Drejø introduceret

18. juni blev Niels Nielsen af Birkholm og Karen Thomasdatter copulerede.

16. juli fødte Jens Mortensens kone af Drejø en datter som blev af jordemoderen hjemmedøbt, men døde før dets dåb blev konfirmeret.

10 pt den 29. juli blev dette lille barn begravet, æt 14 dage

13 pt blev Jens Mortensens kone af Drejø introduceret

24. august fødte Christopher Hansens kone af Drejø et dødfødt barn

15 pt blev dette lille barn begravet

13. september fødte Lars Rasmussens kone af Birkholm et dødfødt pigebarn

17 pt blev samme lille barn begravet

20. pt blev Christopher Hansens kone af Drejø introduceret

Samme dag den 7. oktober havde Anders Rasmussen af Drejø en datter til dåben kaldet Maren, båret af min kone, Jens Rasmussen, Niels Christensen, Joseph Mortensen, Hans Clausens kone og Karen Jensdatter, alle af Drejø var vidner

23 pt blev Lars Rasmussens kone af Birkholm introduceret

26pt holdt Ane i Kraagen sin kirkegang

1 advent den 2. december havde Niels Strangesen af Drejø en datter til dåben kaldet Maren, båret af Jens Rasmussens kone, Rasmus Ibsen, Erik Hansen, Joseph Mortensen, degnekonen og Ane Arentsdatter var vidner, alle af Drejø

4 advent den 23 december havde Christen Mose af Drejø en datter til dåben kaldet Maren, båret af Abelone, de andre faddere: Jens Hansen, hans Strangesen, Peder Nielsen, Hans Eriksens hustru og Rasmus Christophersens steddatter, alle af Drejø

1743
1 p epiph blev Niels Strangesens kone af Drejø introduceret

3 p epiph holdt Christen Moses kone af Drejø sin kirkegang

Kyndelmissedag den 2. februar havde Jens Andersen af Hjortø en søn til dåben kaldet Anders, og båret af min kære hustru. Niels Jørgensen, Rasmus Andersen og Rasmus Mortensen alle af Drejø, så og Maren Pedersdatter ibidem, item Jacob Nielsens hustru af Hjortø var faddere.

Saxages. nemlig den 17. februar havde Rasmus Ibsen af Drejø en søn til dåben kaldet Jeppe, båret af min kære hustru. De andre faddere var: Niels Jørgensen, Jens Hansen Kok, Niels Jensen ungkarl, unge Karen Henriches, Ane Hansdatter, alle af Drejø

6. marts blev kristnet for Hans Mortensen af Hjortø en søn kaldet Jens, båret af Christen degns kone af Drejø, de andre faddere: Christopher Hansen, Jens Mortensen, Hans Clausens hustru og Ane Hansdatter, som og alle var af Drejø

Reminisc. gik Jens Andersens kone af Hjortø i kirke efter sin barnefødsel

13. marts havde Hans Rasmussen af Skarø et pigebarn til dåben kaldet Lehne, båret af Ane Eriksdatter af Drejø, Niels Josephsen, Thomas Andersen, Peder Hansen og Ane Mortensdatter, alle af Skarø, item Christen degns hustru af Drejø, disse var vidner.

Latære blev Rasmus Ibsens hustru introduceret efter hendes barnefødsel

Judica den 31. marts havde Rasmus Nielsen af Hjortø en søn ved dåben kaldet Rasmus, båret af Hans Rasmussens hustru af Drejø, de andre vidner var: Jens Andersen af Hjortø, Jens Rasmussen af Drejø, Jens Nielsen ungkarl af Hjortø, Peder Andersens kone ibim og Johanne Clausdatter af Drejø

3. april havde Hans Strangesen af Drejø en datter til dåben kaldet Ane, båret af unge Karen Henriches, mandsfaddere Niels Jensen, Jens Hansen, Hans Pedersen ungkarl, Peder Lassens kone og Ane Hansdatter, alle af Drejø.

Palmesøndag blev Hans Mortensens kone af Hjortø introduceret.

2. påskedag havde Rasmus Clausen af Drejø en søn og en datter til dåben, sønnen blev kaldet Morten og båret af degnens hustru og datteren blev kaldet Karen og båret af Ane i Kraagen, faddere var Hans Eriksen, Hans Strangesen, Peder Kok, Hans Pedersen, Hans Rasmussen, Erik Hansen, Kirsten Clauses, Anne Cathrine Hansdatter, alle af Drejø

3. påskedag blev Søren skrædder af Drejø begravet æt 56 år

23. april blev Peder Ibsen af Skarø og Karen Mortensdatter af Drejø trolovede. Forløsningsmænd var tvende af Drejø navnl. Hans Eriksen og Hans Hansen.

Qvasimodog. var til konfirmation

Hans Mortensen
Jørgen Christophersen
Johanne Andersdatter
Johanne Hansdatter, af Drejø

Rasmus Pedersen, af Hjortø

Misericord blev Volborg Rasmusdatter begravet ætat 40 år

Samme dag blev Hans Rasmussens hustru af Skarø introduceret

Eadem samme dag havde Niels Christensen af Drejø en datter til dåben kaldet Johanne Marie, båret af Christen degns kone, de andre faddere Jens Rasmussen, Niels Strangesen, Christian Christensen, Niels Strangesens kone og Maren Jørgensdatter, alle af Drejø

Jubilate havde Peder Eriksen af Drejø en datter ved dåben kaldet Ellen, båret af min tjenestepige Ane Hansdatter. Faddere Rasmus Andersen, Peder Lassen Jacob Christensen. Christen degns og Hans Clausens hustruer, alle af Drejø

Samme dag blev et dødfødt barn begravet for ovenmeldte Peder Eriksen

Samme dag blev et pigebarn for Rasmus Clausen af Drejø begravet æt 14 dage

Cantate blev Rasmus Nielsens hustru af Hjortø introduceret

17. maj blev Peder Ibsen og Karen Mortensdatter copulerede

Rogate blev Hans Strangesens kone af Drejø introduceret

Ass. Christi holdt Rasmus Clausens kone af Drejø sin kirkegang.

exaudi blev Niels Christensens hustru af Drejø introduceret.

5 pt den 14. juli havde Carl Henrichsen af Drejø en søn til dåben kaldet Hans båret af min hustru. Niels Christensen, Hans Clausen, Christian Christensen, Anne Cathrine Hansdatter, alle disse af Drejø var faddere.

Samme dag blev Peder Eriksens hustru af Drejø introduceret

21. juli havde afgangne Søren skrædders enke Johanne Andersdatter af Drejø en søn til dåben kaldet Søren, båret af min pige Ane Hansdatter, Jep Henningsen, Anders Rasmussen, Christopher Hansen ungkarl, Kirsten Clauses og Maren Pedersdatter var faddere.

12. august blev Peder Rasmussen af Strynø og Karen Arentsdatter , Skarø trolovede, for hvilket par folk vi undertegnede tvende mænd af Skarø gav forløsningsløfte efter loven, sign. Rasmus Hansen, Niels Josephsen.

4 pt blev Carl Henrichsens hustru introduceret

11 pt afg. Søren skrædders hustru ligeså

12 pt blev næstbemeldte kones lille barn begravet æt 6 uger

2. oktober blev Jacob Christensen og Johanne Andersdatter begge af Drejø trolovede for hvilket par holdt vi undertegnede tvende mænd af Drejø går i løfte efter loven, sign. Hans Eriksen, Jeppe Henningsen.

18. oktober blev Peder Rasmussen fra Strynø copuleret til Karen Arentsdatter fra Skarø

19 pt den 20. oktober havde Niels Nielsen af Birkholm en søn til dåben kaldet Niels, båret af min hustru, faddere var Niels Rasmussen, Lars Rasmussen og Jens Henrichsen af Birkholm, Peder Rasmussens og Jens Larsens koner ibim.

19. november blev Mads Clausen enkemand af Strynø og Anne Margrethe Andersdatter af Birkholm trolovede, hvilket par folk vi tvende undertegnede mænd af Birkholm love at være fri for slægtsskab og ægteskabsløfte andre steder, sign. Rasmus Jensen, Niels Nielsen.

21. november blev Hans Rasmussen og Gertrud Nielsdatter begge af Skarø trolovede for hvilket par folk vi undertegnede tvende mænd af Skarø love at de er fri for slægtsskab og publiseret ægteskabsløfte på andre steder, sign. Peder Jacobsen, Rasmus Andersen.

21. november kl. 6 om morgenen fødte Christopher Hansens hustru af Drejø tvillinger nemlig en søn og en datter, hvilke straks hjemmedøbtes, sønnen blev kaldet Hans og datteren Ane.

24 pt blev disse børns dåb konfirmeret. Sønnen båret af degnens kone, datteren af Maren Mortensdatter. Peder Lassen Erik Hansen. Niels Hansen, Rasmus Mortensen, Ane i Kraagen, Hans Strangesens kone, Anne Margrethe Hansdatter var faddere.

29. november blev Christopher Hansen smed og Johanne Clausdatter copulerede

1 advent blev Niels Nielsens hustru af Birkholm introduceret

14. december blev for Christopher Hansen af Drejø et lidet pigebarn begravet ætat 3 uger

16. december blev Mads Clausen og Anne Margrethe Andersdatter copulerede.

18. december blev Jacob Christensen og Johanne Andersdatter copulerede.

Juleaften blev Mads Nielsen af Skarø begravet æt 60 år, som under Fyns land faldt ud af båden og druknede.

Søndag mellem jul og nytår blev Christopher Hansens kone af Drejø introduceret.

I næstleden år 1743 er fødte 16, døde 7 og copuleret 5 par.

1744
8. januar blev Hans Rasmussen og Gertrud Nielsdatter af Skarø copulerede.

Invocavit den 16. februar havde Erik Hansen af Drejø en søn til dåben kaldet Rasmus, båret af degnekonen, Christopher Hansen, Niels Strangesen, Jens Rasmussens kone og Anne Cathrine Hansdatter

19. februar blev døbt for Peder Lassen på Drejø en datter kaldet Johanne båret af min kierste. Unge Karen Henrichis gik hos, Rasmus Andersen, Christopher smed og Joseph Pedersen var faddere.

Judica den 15. marts havde Hans Christensen af Hjortø en datter ved dåben kaldet Bodil båret af Maren Mortensdatter på Drejø. Rasmus Nielsen. Peder Andersen, Jens Andersens hustru af Hjortø var faddere.

Palme søndag blev Erik Hansens kone af Drejø introduceret.

Skærtorsdag blev Peder Lassens kone af Drejø introduceret

28. marts blev Rasmus Mortensen af Skarø begravet æt 22 år gl.

Qvasimodog. var til konfirmation, navnl.

Rasmus Strangesen
Niels Andersen
Peder Nielsen
Maren Hansdatter, af Drejø

Ane Jacobsdatter af Hjortø

Bodil Mortensdatter af Tåsinge

Jubilate den 19. april havde Lars Rasmussen af Birkholm en datter til dåben kaldet Karen, båret af Maren Madsdatter. Jens Nielsen, Christen degn af Drejø og Anne Ristings og Hans Carlsens hustru af Birkholm var vidner.

Samme dag blev Hans Christensens hustru af Hjortø introduceret

Rogate den 3. maj havde unge Hans Rasmussen af Skarø en datter ved dåben kaldet Karen båret af Hans Pedersens hustru ibim. Rasmus Andersen, Anders Nielsen, Ane Kokkis og Johanne Rasmusdatter alle af Skarø var vidner

8. maj blev Anders Clausen af Strynø og Ane Cathrine Hansdatter af Drejø trolovede. For hvilket par folk vi tvende undertegnede love og hermed forsikre at de er fri for ægteskabsløfte på andre steder og at de er ikke hverandre i ringeste måde beslægtede. sign. A. T. Friis, Peder Lassen.

Trinitatis blev Larsis kone af Birkholm introduceret.

2 pt den 7. juni havde Hans Rasmussen af Drejø en søn ved dåben kaldet Rasmus, båret af Jens Andersens kone på Hjortø. Jens Hansen, Niels Strqangesen, Abelone og Maren Jørgensdatter var vidner.

Samme dag blev unge Hans Rasmussens kone på Skarø introduceret.

18. juni blev Rasmus Clausen af Strynø og Anne Cathrine Hansdatter af Drejø copulerede.

26. juni blev Niels Rasmussen af Drejø begravet ætat 50 år

5 pt den 28. juni havde Rasmus Andersen af Skarø en datter ved dåben kaldet Karen, båret af Christen degns kone, Peder Jacobsens kone, Kirsten Jørgensdatter, Thomas Andersen og Hans Rasmussen af Skarø var faddere.

7 pt blev Hans Rasmussens kone af Drejø introduceret.

27. juli blev Lars Rasmussen husmand af Birkholm hans hustru begravet 45 år

5. august blev Rasmus Andersens kone af Skarø introduceret

Samme dag blev Jens Kochs søn af Drejø begravet navnl. Anders Jensen, ætat 8 år

Vi tvende næstunderskrevne mænd af Skarø går i løfte for ærlige velagte ungkarl Niels Arentsen og ærlige og gudfrygtige pige Karen Nielsdatter som den 14. august blev trolovede, at de er fri for slægtsskabs og ægteskabs løfte på andre steder. sign. Peder Jacobsen, Rasmus Andersen.

Vi tvende underskrevne mænd af Drejø går i forløftelse for den ærlige og velagte mand af Birkholm navnl. Lars Rasmussen og den dydige og gudfrygtige pige Karen Sørensdatter af Drejø, at de er frie på begge sider for ægteskab til andre, så og at de ej er hverandre i ringeste måde beslægtede. Drejø den 21. september 1744. sign. Hans Eriksen, Niels Jacobsen.

24 september blev Jens Larsen af Birkholm begravet, som tillige med sin kone og 3 andre druknede mellem Birkholm og Drejø, da de skulle i kirke. Ætat 45 år.

3. oktober blev Peder Rasmussen af Birkholm begravet æt. 50 år

Samme dag blev Jens Larsens hustru ibim begravet ætat 46 år.

5. oktober blev ovenmeldte Peder Rasmussens kone Maren Rasmusdatter begravet ætat 35 år.

Samme dag Jens Henrichsen også Birkholm begravet æt. 25 år

10. oktober blev Niels Arentsen og Karen Nielsdatter copulerede

11. oktober havde Peder Jacobsens hustru på Skarø et dødfødt drengebarn. 18. oktober blev hans lille barn begravet.

11. november havde Niels Strangesen af Drejø en søn ved dåben kaldet Christopher, båret af Lehne, Christopher Hansen, Hans Clausen, Karen Henrichis og Maren Hansdatter var faddere.

12. november blev Lars Rasmussen af Birkholm og Karen Sørensdatter af Drejø copulerede.

1. advent blev Peder Ibsens hustru af Skarø introduceret.

2 advent den 6. havde Christopher Hansen smed på Drejø en søn ved dåben kaldet Hans, båret af min hustru. Peder Lassen, Joseph Clausen, Maren Henrichis og Johanne Madsdatter var vidner.

9. december blev Ane Ristins fra Birkholm begravet æt. 50 år.

4. advent holdt Niels Strangesens hustru sin kirkegang efter sin barnefødsel.

23. december blev et drengebarn for Christopher smed begravet æt. 14 dage.

28. december blev Christen Hansen af Birkholm begravet æt. 68 år.

I næstleden år 1744 er fødte 10, døde 13, copulerede 4 par.

1745
Nytårsdag havde Niels Arentsen fra Skarø en søn ved dåben kaldet Christen, båret af Rasmus Andersens kone ibm. Faddere: Jacob Nielsen af Skarø, Christopher Hansens af Drejø, Ane Arentsdatter og ?den lille mands kone.

Samme dag havde Christen Mose af Drejø en søn ved dåben kaldet Rasmus, båret af Hans Erichsens hustru ibm. Hans Clausen, Jens Hansen, Niels Koks kone og Anne Margrethe Jensdatter af Drejø.

9. januar blev Jep Rasmussen fra Birkholm begravet ætat 71 år

4. januar som var 1 p epiph blev en søn døbt for Christen degn kaldet Niels, båret af min hustru. Niels Jørgensen, Mads J...., .... Kokis hustru og Johanne Andersdatter var vidner.

2 p epiph holdt Christopher Hansen smeds hustru sin kirkegang

20. januar blev Hans Pedersen og Maren Rasmusdatter copulerede

Samme dag havde Hans Strangesen et barn til dåben kaldet Karen, båret af Maren Mortensdatter. Niels Jørgensen, Anders Rasmussen, Rasmus Ibsens hustru og Johanne Hansdatter var faddere.

26. januar blev et drengebarn hos Niels Nielsen fra Birkholm begravet ætat 1 år 13 uger.

Maria Renselsesdag den 2. februar havde Hans Rasmussen af Drejø en datter ved dåben kaldet Maren, båret af min kære hustru. Faddere: Jep Henningsen, Hans Clausen, Peder Clausens hustru og Maren Jørgensdatter

3. februar blev Rasmus Jensens søn af Birkholm begravet 15 år 8 måneder

5 p epiph blev Christen Moses hustru introduceret

Septurag blev Christen Hansens hustru af Drejø introduceret.

Sexagisme Niels Arentsens hustru af Skarø ligeså

Fastelavns søndag Hans Strangesens hustru af Drejø ligeså

9. marts blev Mads Nielsens enke Anne Hansdatter begravet fra Skarø ætat 64 år

Samme dag gamle Maren Rasmusdatter fra Drejø ætat 57 år

2 søndag i fasten blev Jens Rasmussens hustru af Drejø introduceret.

Oculi havde Jep Henningsen af Drejø en datter ved dåben kaldet Anne Cathrine båret af Ane Erichsdatter, Christopher Hansen, Rasmus Mortensen, Hans Pedersen og Johanne Andersdatter var vidner, alle af Drejø

31. marts havde Anders Rasmussen på Drejø en datter ved dåben kaldet Karen, båret af degnens hustru. De andre var Jens Hansen, Hans Pedersen, Johanne Hansdatter, alle af Drejø.

Palmesøndag den 11. april havde Jacob Christensen af Drejø en søn ved dåben kaldet Christian, båret af degnens hustru. Jens Kok, Rasmus Mortensen og Johanne Andersdatter var vidner.

3. påskedag blev et lidet drengebarn kaldet Christian for Jacob Christensen af Drejø begravet af alder 8 dage

Qvasimodog var til konfirmation

Niels Christensen
Niels Sørensen
Ane Mortensdatter
Maren Strangesdatter, alle af Drejø

Samme dag havde Niels Kok af Drejø en søn til dåben kaldet Hans, båret af min kære hustru. De andre faddere var Christopher Hansen, Christen Hansen, Peder Hansen og Maren Henrichis.

Misericord den 2. maj havde Christopher Hansen af Drejø en datter ved dåben kaldet Anne Marie, båret af Jens Nielsens hustru. Niels Jørgensen, Hans Pedersen og Johanne Madsdatter var vidner.

Samme dag blev ledt i kirke Jep Henningsens hustru af Drejø.

Jubilate blev Anders Rasmussens hustru af Drejø introduceret.

10. maj havde unge Hans Rasmussens kone på Skarø et dødfødt drengebarn. 14de blev dette barn begravet.

Vi tvende underskrevne mænd nafnl. Henrik Jacobsen af Birkholm og Hans Erichsen af Drejø går i løfte for ærlig og velagte ungkarl Joseph Pedersen af Birkholm og Anne Margrethe Rasmusdatter ibid, at de er fri for ægteskabsløfte til andre, så og at de ej er hverandre i ringeste måde hverandre beslægtede. Drejø den 17. maj 1745, sign. Henrich Jacobsen, Hans Erichsen.

18. maj blev Christen degns svigermor Johanne Nielsdatter begravet ætat 79 år.

Exaudi blev Niels Kochs hustru introduceret.

2. pinsedag blev ledt i kirke Christopher Hansens hustru af Drejø

Trinitatis blev unge Hans Rasmussens hustru af Skarø introduceret.

14. juli blev Niels Rasmussen af Birkholm og Kirsten Jørgensdatter af Skarø trolovede, for hvilket par folk vi underskrevne mænd af Skarø love, at de på begge sider er fri for ægteskabsløfte til andre, så og at de ej er hverandre beslægtede i nogen måde. sign. Peder Jacobsen og Jep Rasmussen.

6. juli blev Joseph Pedersen og Anne Margrethe Rasmusdatter af Birkholm copulerede.

11. august blev Hans Nielsen af Skarø og enken Ane Rasmusdatter af Birkholm trolovede, for hvilket par folk vi tvende mænd af Birkholm love, at de (?) er hverandre beslægtede ej heller forbunden af ægteskabsløfte på andre steder. sign. Henrich Jacobsen, Joseph Pedersen.

25. august blev Niels Rasmussen af Birkholm og Kirsten Jørgensdatter copulerede

Samme dag blev Joseph Mortensen af Skarø begravet æt. 26 år.

15. september blev Hans Nielsen og Anne Rasmusdatter copulerede

6. oktober havde Jens Hansen af Drejø en datter ved dåben kaldet Anne Marie, båret af Ane i Kraagen. Hans Pedersen, Christopher smed, Niels Kochs kone var vidner.

17 pt den 10. oktober havde Hans Clausen af Drejø en datter til dåben kaldet Maren, båret af degnens hustru. Jep Henningsen, Jens Rasmussen, Peder Lassens hustru og Ane Mortensdatter var vidner.

18 pt den 17. oktober havde Niels Christensen af Drejø en datter ved dåben kaldet Ane, båret af Anne Margrethe Rasmusdatter, Jens Rasmussen, Hans Pedersen, Niels Strangesens kone var faddere.

26. oktober blev Lars Rasmussen af Drejø begravet æt. 63

20 pt 31. oktober havde Arent Nielsen af Skarø en søn ved dåben kaldet Anders, båret af Johanne Rasmusdatter, Hans Rasmussen, Peder Hansen og Karen Nielsdatter var faddere.

Alle helgensdag den 1. november bar min hustru et barn for Hans Pedersen af Drejø til dåben kaldet Anne Kirstine, Niels Jørgensen, Peder Nielsen og Anne Margrethe Rasmusdatter var vidner.

21. pt 7. november havde Jens Andersen på Hjortø en søn til dåben som blev kaldet Jørgen, båret af Abelone på Drejø. Hans Rasmussen, Niels Andersen og Ane Jacobsdatter var vidner.

22 pt den 14. november bar Niels Rasmussens hustru af Birkholm et barn til dåben for Niels Nielsen ibim kaldet Maren. Vidnerne var Rasmus Jensen, Hans Andersen, Maren Jørgensdatter

Samme søndag blev Jens Kokis hustru på Drejø introduceret.

23 pt den 21. november blev Christopher Hansen smed på Drejø hans datter nafn. Karen både født og igenfødt, båret af Maren Pedersdatter, Jens Nielsen, Hans Pedersen og Ane Mortensdatter var vidner.

Samme dag gik Hans Clausens kone i kirke efter sin barnefødsel.

1. advent blev Maren Mortensdatter introduceret.

For den unge karl Jørgen Andersen og ærlige pige Maren Sørensdatter, som den 9. december blev forlovede og trolovede går vi tvende underskrevne mænd af Drejø i løfte efter loven. sign. Hans Strangesen, Peder Eriksen.

3. advent gik Hans Pedersens hustru af Drejø i kirke efter sin barselsseng.

4. advent blev tvende koner introduceret. Arent Nielsens af Skarø og Niels Nielsens af Birkholm.

Vi tvende underskrevne mænd lover og forsikrer at den ærlige karl Hans Henrichsen som after at begive sig i ægteskab med Ane Nielsdatter både er fri for slægtsskab med hverandre så og ej at have gjort ægteskabsløfte til andre. Drejø den 20. december. sign. Hans Eriksen, Peder Clausen.

29. december fødte Rasmus Nielsens hustru i Drejø en datter kaldet Johanne, båret af min hustru, Maren Strangesdatter, Rasmus Ibsen og Ditlev Jensen, som var de øvrige vidner.

I året 1745 er født 20, døde 10, copuleret 4 par.

1746
Nytårsdag blev Jens Andersens hustru af Hjortø introduceret.

Søndag efter nytår blev ligeså smedens kone af Drejø

11. januar blev Jørgen Andersen og Maren Sørensdatter copulerede.

Septurag. blev Rasmus Nielsens hustru af Drejø introduceret.

9. februar blev Hans Henrichsen og Ane Hansdatter copulerede.

3. marts blev et drengebarn for Jens Andersen på Hjortø begraven 15 uger. og 2 dage, som blev kvalt i sengen hos moderen.

Oculi blev et drengebarn 1 år for Niels Arentsen af Skarø begravet

3. påskedag den 12. april havde Hans Christensen af Hjortø en datter ved dåben kaldet Ane Kirstine båret af Jacob Nielsens hustru ibim. Hans Rasmussen, Rasmus Birkholm på Drejø og Peder Andersens hustru på¨Hjortø var vidner.

Qvasimodog var til konfirmation:

Morten Pedersen
Mads Pedersen
Hans Hansen
Johanne Marie Jensdatter, af Drejø

Hans Nielsen
Rasmus Hansen
Johanne Mortensdatter, af skarø

Peder Henrichsen
Maren Andersdatter, af Birkholm

Cantate blev Rasmus Rasmussens hustru af Drejø begravet, ætat 65.

Samme dag som var 8. maj havde Peder Ibsen af Skarø en søn ved dåben kaldet Niels båret af Hans Pedersens hustru på Drejø. Jørgen Andersen, Anders Hansen og Maren Hansdatter var vidner, alle af Skarø

Rogate eller den 15. maj havde Hans Strangesen af Drejø en dreng ved dåben kaldet Maren, båret af Jens Nielsens hustru. Hans Henrichsen, Hans Rasmussen og Ane Mortensdatter var vidner.

Samme dag blev Hans Christensens hustru af Hjortø introduceret.

Christi himmelfart den 19. maj havde Jørgen Andersen af Drejø en datter ved dåben kaldet Ellen Sophie båret af Christen degns hustru. Rasmus Clausen, Peder Lassen og Karen Sørensdatter var vidner.

Samme dag havde unge Hans Rasmussen af Skarø en datter ved dåben kaldet Ane båret af Rasmus Andersens hustru. Peder Ibsen, Hans Rasmussen og Ane Mortensdatter var vidner, alle af Skarø

26. maj havde Christopher Hansen af Drejø en datter ved dåben kaldet kaldet Gertrud Ane i Kraagen bar det. Hans Hansen, Hans Henrichsen, Christen degns kone var vidner.

Samme dag blev Hans Mortensen ungkarl af Drejø begravet 22 år.

10. juni blev Anders Nielsen og Johanne Rasmusdatter trolovede, for hvilke par folk tvende underskrevne mænd går i løfte, at de ej er hverandre beslægtede. sign. Rasmus Hansen, Peder Jacobsen.

10. juni havde Hans Mortensen af Hjortø en søn til dåben kaldet Hans båret af Ane Jacobsdatter ibim. Jacob Nielsen på Hjortø, Niels og degnens hustru var vidner.

1 pt blev et pigebarn for Christopher Hansen af Drejø begravet 14 dage gammel.

Samme dag havde Joseph Pedersen af Birkholm en datter ved dåben kaldet Anne Margrethe båret af Maren Pedersdatter på Drejø. Henrich Jacobsen, Rasmus Henrichsen og Maren Andersdatter alle af Birkholm var vidner.

2 pt blev Peder Ibsens hustru af Skarø introduceret.

Sct. Hansdag blev Jørgen Andersens hustru af Drejø introduceret.

3 pt blev Christopher smeds lille pigebarn begraven æt ½ år.

Samme dag blev Hans Strangesens hustru af Drejø introduceret.

Maria Rensesdag blev unge Hans Rasmussens hustru af Skarø introduceret

4 pt blev Christopher Hansens hustru af Drejø introduceret.

5 pt blev Hans Mortensens hustru af Hjortø introduceret.

6pt den 17. juli havde Carl Henrichsen af Drejø et drengebarn båret til dåben kaldet Rasmus, båret af Maren Mortensdatter. Niels Jacobsen, Rasmus Birkholm og Ane Mortensdatter var vidner.

Samme dag blev Joseph Pedersens hustru af Birkholm introduceret.

1. august blev Anders Nielsen og Johanne Rasmusdatter copulerede.

9 pt blev Hans Mortensens lille søn af Hjortø begravet 8 uger gl.

10. august blev et pigebarn 16 uger gl. begravet for Hans Christensen på Hjortø.

10 pt blev Carl Henrichsens hustru introduceret.

11 pt havde Jacob Christensen af Drejø en søn til dåben kaldet Johan Frederik båret af min hustru. Peder Lassen, Christopher Hansen og Karen Sørensdatter var vidner.

14 pt blev døbt et drengebarn for Erich Hansen af Drejø kaldet Niels båret af Lene. Niels Jørgensen, Hans Pedersen og Maren Pedersdatter var vidner.

14 pt blev Hans Strangesens mor begravet 67 år.

16 pt gik Jacob Christensens hustru i kirke efter sin barnefødsel.

Onsdag den 5. oktober blev Niels Kokis søn kaldet Jeppe født og igenfødt, han blev båret til dåben af Christen degns hustru. Jens Koch, Jeppe Henningsen og Johanne Andersdatter var vidner.

23 pt blev Niels Kochs hustru introduceret.

24 pt blev Niels Kochs lille søn begravet 6 uger 3 dage.

1. advent havde Niels Rasmussen af Birkholm en søn til dåben kaldet Rasmus båret af Niels Nielsens hustru ibim. Hans Andersen, Rasmus Henrichsen og Maren Henrichsdatter var vidner.

8. december blev Rasmus Christophersens hustru på Drejø begravet 67 år.

3. juledag havde Hans Rasmussen af Skarø en datter ved dåben kaldet Maren båret af Anders Nielsens hustru. Rasmus skrædder, Jacob Nielsen og Johanne Mortensdatter var vidner.

24. december blev et lidet pigebarn hos Hans Pedersen på Drejø begravet ætat 1 år.

I året 1746 er 14 født, 12 døde, 3 par copuleret.

1747
Hellig 3 kongersdag blev Niels Rasmussens hustru af Birkholm introduceret.

3 p epiph blev et lidet pigebarn for Jørgen Andersen på Drejø begravet 3/4 år.

11. februar holdt Hans Rasmussens hustru af Skarø sin kirkegang.

Tirsdag den 21. februar blev Niels Strangesen begravet 33 år

og samme dag Rasmus Pedersen ungkarl æt. 22 år tjenende i præstegården, hvilke begge ved den ulykkelige hændelse druknede fredag aften den 17. februar.

Onsdag den 22 februar blev Jep Henningsen begravet udi kirken som tilligemed de andre druknede. Samme aften blev ringet og prædiket over dem alle.

Samme dag blev trolovet ærlig og velagte enkemand Rasmus Christophersen til ærlig og velagte pige Maren Madsdatter begge fra Drejø. Forloverne såvel af bemeldte enkemand havde ladet holde lovlig skifte som også både han og fæstemøen var fri fra at være hinanden for nær pårørende i slægt og svogerskab, var Rasmus Clausen og Hans Clausen begge bønder på Drejø, hvilken vi egenhændig undertegner ydermere. sign Rasmus Clausen, Hans Clausen

Mandag den 6. marts blev hans velærværdighed nu salig hr. Oluf Tønder begravet udi kirken og blev ringet og prædiket udi hans 38 år 6 måneder, der ynkelig druknede fredag aften den 17. februar.

Torsdag den 9. marts blev ovenmeldte hæderlige og højædle nu sal. hr. Oluf Tønders sal. hustru madame Gertrud Catharine Pedersdatter sal. Tønders begravet udi kirken og prædiket og ringet, ætat 27 år 7 måneder.

Samme dag blev afgangne sal. hr. Tønders søstersøn Oluf Tønder begravet udi kirken uden prædiken i sin alders 15 år der tilligemed druknede bemeldte fredag aften den 17. februar.

Remins. blev Carl Henrichsens søn Rasmus Carlsen jordet uden nogen ringen eller prædiken, æt 3/4 år nogle uger.

Torsdag den 23. marts blev Hans Strangesens datter Maren Hansdatter her i byen begravet ætat (blank)

Samme dag blev Niels Arentsens barn af Skarø døbt af navn Christen båret af Anders Rasmussens hustru her i byen. Faddere Rasmus Hansen, Hans Nielsen, Anne Jensdatter. Christen Rasmussen.

Fredag den 24. marts blev Hans Hansen på Skarø jordet med prædiken og klokke, æt. 60 år.

Dom rogate blev Niels Arentsens barn på Skarø jordet 6 uger uden ringen eller prædiken.

Cantate blev jeg indsat til præst for Drejø menighed. Soli deo glorid debet amen. sign. F. L. Struck

Fredag den 12. maj blev Peder Jakobsen fra Skarø jordet med prædiken og klokke. Peder var 40 år.

Dom ? blev Niels Arentsens kone fra Skarø introduceret.

Tirsdag den 6. juni blev Karen Jørgensdatter her af byen jordet med prædiken og klokke, hendes alder var 74 år.

Sct. Hansdag den 24. juni blev Christopher Hansens dødfødte barn her af byen begraven uden ringen eller prædiken.

7 pt havde smeden på Drejø Christopher Hansen et pigebarn i kirke som blev døbt og kaldet Karen. Peder Koks kone her af byen frembar det. Vidnerne til barnets dåb var Rasmus Clausen, Rasmus Hansen, Morten Pedersen, Maren Jørgensdatter og Rasmus Christophersens kone.

Den 8 pt blev Christopher Hansens hustru introduceret.

Søndag den 28. juli blev Karen Christophersdatter her af byen jordet med prædiken og ringen, gl. 68 år.

10 pt blev Hans Pedersen fra Strynø og Anne Jensdatter fra Skarø copuleret som af hr. Palle Saaby i Egense i vacance blev trolovede.

Onsdag den 9. august blev Rasmus Hansen ungkarl fra Drejø og Anne Marie Mortensdatter enkekone ssammesteds trolovede, hvis forlovere var Hans Hansen og Rasmus Ibsen i lige måde fra Drejø

12 pt blev Christen Hansen smeds kone fra Birkholm introduceret.

17. august blev Peder Hansen Kok ungkarl trolovet til Karen Eriksdatter sl. Jep Henningsens enke.

15 pt blev Rasmus Nielsens barn fra Hjortø døbt som Rasmus Clausens kone her af byen frembar og ved dåben kaldet Niels. Vidner til barnets dåb var Rasmus Andersen, Peder Andersen, Jens Nielsen, Jacob Nielsens kone og datter, alle fra Hjortø

eoadem blev Niels Nielsens pigebarn fra Birkholm 1 ½ år gl. begraven uden prædiken og klokke.

Onsdag den 3. september blev et par ægtefolk her af byen ved navn Niels Larsen og Voldborg Hansdatter public absolveret for deres forfængelige levned, me... ... i 4 år selv modvillighed afholdt sig fra alterens sacremente, hustruen formedelst drukkenskab hun altid havde levet udi.

13 pt blev Rasmus Hansen ungkarl og Anne Marie Mortensdatter sl. Niels Strangesens enke copulerede.

Onsdag den 20. september blev Christopher Hansens drengebarn her af byen gl. 3 år 9 mdr og 3 uger jordet, over hvilket der blev ringet og prædiket.

Lørdag den 30. september blev Anders Rasmussens pigebarn nafnl. Karen gl. 2 år 6 mdr. 4 dage begravet.

Samme dag blev og Jens Rasmussens pigebarn med navn Maren gl. 2 år 7 mdr 6 dage jordet, begge her af byen, og der blev prædiket over dem begge.

18 pt blev Peder Hansen Kok ungkarl og Karen Eriksdatter sl. Jep Henningsens enke copuleret

Lørdag den 7. oktober blev Niels Hansens drengebarn af Drejø med navn Hans jordet med prædiken og klokker, ætate 2 år 6 måneder.

19. pt blev Niels Nielsens pigebarn fra Birkholm døbt og ved dåben kaldet Maren. Anne Mortensdatter fra Skarø frembar det til dåben. Faddere var Anders Jensen, Joseph Pedersen begge fra Birkholm og Jacob Henrichsen her af byen. Kvindefaddere Lene Jørgensdatter her af byen og Maren Andersdatter fra Birkholm.

20 pt blev Rasmus Nielsens kone fra Hjortø introduceret.

Onsdag den 18. oktober blev Jens Hansen Kochs pigebarn døbt og ved dåben kaldet Karen. Præstekonen bar det til dåben. Vidnerne til barnets dåb var Jens Nielsen, Hans Henrichsen, Christopher Hansen, smedekonen, Maren Jørgensdatter.

22 pt havde Hans Pedersen af Drejø et drengebarn ved dåben kaldet Niels og båret af Hans Rasmussens kone Lene Jørgensdatter. Vidnerne til barnets dåb var Hans Strangesen, Hans Henrichsen, Niels Nielsen ungkarl, Jens Mortensens kone og Anne Mortensdatter, alle her af byen.

23 pt havde Jens Andersen på Hjortø et drengebarn ved dåben som blev kaldet Rasmus og båret af præstekonen. Vidnerne til barnets dåb var Jacob Nielsen, Niels Arentsen, Jørgen Christophersen, Peder Andersens kone og Kirstine Marie, alle af Hjortø

25 pt blev 2de koner Niels Nielsens fra Birkholm og Niels Hansens her af byen introduceret.

26 pt blev Hans Pedersens kone her af byen introduceret.

Samme dag blev Lars Rasmussens pigebarn fra Birkholm døbt og ved dåben kaldet Cathrine. Anne Margrethe Rasmusdatter frembar det. Vidner til barnets dåb var Rasmus Christophersens kone, og Søren Hansens kone begge her af byen. Joseph Pedersen, Niels Rasmussen og Hans Andersen alle 3 fra Birkholm.

2 advent blev Joseph Pedersens 2de pigebørns dåb fra Birkholm confirmeret hvilke 2de børn tilforn formedelst svaghed var hjemmedøbt. Den ene blev kaldet Maren og den anden Karen. Maren blev frembåret af Maren Jørgensdatter her af byen. Karen frembar Anne Margrethe Rasmusdatter også her af byen. Vidnerne var Rasmus Jensen fra Birkholm, Rasmus Andersen og Peder Lassen begge her af byen. Maren Hansdatter, Anne Hansdatter også her af byen.

Torsdag den 14. december blev et pigebarn 1½ år gl. begravet for Joseph Pedersen på Birkholm uden klokke og prædiken.

3. advent blev Jens Andersens kone på Hjortholm introduceret.

Onsdag den 20. december blev 2 pigebørn som var tvillinger begravet 14 dage gamle for Joseph Pedersen på Birkholm.

3. juledag blev Lars Rasmussens kone fra Birkholm introduceret.

I afvigte år 1747 var fødte 10, døde 23, copuleret 4 par.

1748
Hellig 3 kongers dag bleev Joseph Pedersens hustru af Birkholm introduceret.

3 p epiph Carl Henrichsens pigebarn her af byen døbt og kaldet Karen, Anders Rasmussens kone frembar det. Mandsfaddere var hans Henrichsen, Hans Rasmussen og Hans Hansen ungkarl. Kvindefaddere Christen degns kone, Maren Jørgensdatter, alle af byen.

Purificat. blev Hans Strangesens drengebarn døbt ved dåben kaldet Rasmus, og båret af præstekonen. Faddere var Niels Jacobsen, Rasmus Hansen og Rasmus Mortensen ungkarl, Niels Christensens kone og Anne Margrethe Rasmusdatter, alle her af byen

5 p epiph blev Hans Christensen husmands af Hjortø hjemmedøbte blev kaldet Anne Kirstine pigebarns dåb konfirmeret. Anne Jakobsdatter af Hjortø frembar barnet til dåben, Faddere var Peder Andersen på Hjortø, Niels Hansen og Rasmus Ibsen her af byen. Hans Rasmussens kone ibim, og Maren Jørgensdatter.

Fastelavns søndag blev Jørgen Andersen fra Drejø hans pigebarn christnet præstekonen frembar barnet til dåben, hvor det blev kaldet Ellen Sophie. Vidner var Niels Jørgensen, Niels Jakobsen, Hans Pedersen ungkarl, Hans Rasmussens kone Lene og Maren Strangesdatter, alle her af byen.

Onsdag den 28. februar blev Carl Henriksens kone her af byen og Hans Christensens fra Hjortø introduceret.

Invocavit blev unge Hans Rasmussens pigebarn fra Skarø døbt, og ved dåben kaldet Maren, Peder Ipsens kone fra Skarø frembar barnet til dåben, de andre vidner var: Thomas Andersen, Anders Nielsen, Morten Hansen, Niels Andersens kone og Ane Mortensdatter, alle fra Skarø.

2. søndag i fasten den 10. marts blev Hans Strangesens kone her af byen introduceret..

Midfaste søndag blev Hans Mortensens barn fra Hjortø døbt, som ved dåben blev kaldet Maren. Jens Andersens kone frembar barnet. Fadderne var Joseph Clausen, Niels Arentsen, Jørgen Christophersen, Johanne Marie Jensdatter, Johanne Andersdatter, alle fra Hjortø

onsdag den 27. marts blev Henrich Hansens drengebarn døbt, som ved dåben blev kaldet Niels. Hans Hansens datter holdt barnet over dåben. Vidner var ellers mons. Marius Borgen, Hans Clausen, Hans Pedersen, Christen degns og Anders Rasmussens koner, alle her af byen.

eadem die blev Jørgen Andersens kone her af byen introduceret.

Judica blev unge Hans Rasmussens kone af Skarø introduceret.

Qvasimodog var til konfirmation

Rasmus Andersen
Anders Rasmussen
Christen Arentsen
Morten Mortensen
Karen Jørgensdatter, af Drejø

Hans Rasmussen af Skarø

Johanne Jakobsdatter
Anne Rasmusdatter, af Hjortø

2 p pasch blev Hans Mortensens hustru af Hjortø introduceret.

3 p pasch blev Carl Henrichsens pigebarn navnl. Karen begravet 14 uger.

Torsdag den 9. maj blev Rasmus Henrichsen ungkarl fra Birkholm gl. 27 år begravet, over hvilken der blev ringet og prædiket.

4 p pasch blev Henrich Hansen degns kone introduceret.

Onsdag den 15. maj blev Hans Nielsens drengebarn fra Millinge i Fyn som opholdt sig samme tid her i menigheden begravet gl. 3 år, under ringen og prædiken.

Torsdag den 17 maj blev Jørgen Andersen fra Skarø som der blev ringet og prædiket over, jordet ætat 64 år.

5 p pasch blev Peder Lassens pigebarn fra Drejø døbt, som ved dåben blev kaldet Maren. Præstekonen frembar barnet til dåben. Faddere var Hans Clausen, Rasmus Ipsen, Hans Hansens søn Hans, Christen degns kone og Niels Koks kone, alle fra Drejø

Exaudi 6. søndag efte påske blev Rasmus Clausens barn fra Drejø døbt, hvilket præstekonen frembar til dåben, hvor det blev kaldet Mads. Faddere var Hans Hansen, Rasmus Ipsen, Niels Andersne ungkarl, Niels Koks kone og Christopher Hansens kone, alle fra Drejø

Onsdag den 15. maj blev Jakob Hansen ungkarl fra Korshavn trolovet til Anne Jacobsdatter fra Hjortø, hvis forlovere var (blank)

2 pt blev Rasmus Hansens drengebarn her af byen døbt, som ved dåben blev kaldet Niels, Hans Rasmussens kone Lene frembar barnet. Faddere var Erik Hansne, Rasmus Ipsen, Christopher Nielsen ungkarl, Jens Nielsens kone og Anne Margrethe Rasmusdatter, alle her af byen.

eadem blev Peder Lassens kone introduceret.

3 pt blev Rasmus Hansen fra Drejø hans drengebarn nafnl. Niels jordet ætat 8 dage.

4 pt blev Jacob Hansen ungkarl fra Korshavn og Anne Jacobsdatter fra Hjortø copuleret.

eadem blev Rasmus Clausens kone her af byen introduceret.

6 pt blev Rasmus Hansens kone her af byen introduceret.

10 pt blev Christopher Hansens drengebarn her af byen døbt, som ved dåben blev kaldet Hans, præstekonen frembar det til dåben. Faddere var ellers Peder Hansen Kok, Christopher Hansen smed, Niels Andersen ungkarl, Niels Koks kone og Maren Strangesdatter, alle her af byen.

13 pt havde Niels Arentsen fra Skarø et pigebarn ved den hellige dåb, som blev frembåret af Anne Andersdatter (?Arentsdatter) og kaldet Kirsten. Faddere var Hans Rasmussen, Jens Hansen, Morten Hansen, Peder Ipsens kone og Anne Mortensdatter alle af Skarø

15 pt blev Christopher Hansens kone af Drejø introduceret.

17 pt havde Anders Rasmussen af Drejø et drengebarn ved dåben, som blev kaldet Jeppe. Peder Koks bar barnet. De andre vidner var Niels Jørgensen, Carl Henrichsen, Hans Hansen ungkarl, Jens Koks kone og min pige Anne Sørensdatter af byen.

19 pt blev Niels Arentsens kone fra Skarø introduceret.

20 pt havde Peder Ipsen fra Skarø et pigebarn ved dåben, som blev kaldet Lene, unge Hans Rasmussens kone frembar det. Faddere var Rasmus Hansen, Peder Kok, Arent Nielsen, Rasmus Andersens kone og Anne Mortensdatter, alle af Skarø

Onsdag den 26. oktober blev Ditlev Jensen ungkarl fra Drejø trolovet til en pige fra Skarø ved navn Maren Jørgensdatter.

Omnium Sonet blev næstfornævnte par af byen copuleret.

22 pt blev Anders Rasmussens kone her af byen introduceret.

1. advent blev Peder Ipsens kone fra Skarø introduceret.

3 nativ havde Joseph Pedersen på Birkholm et pigebarn ved den hellige dåb, hvor det blev kaldt Anne Margrethe. Niels Christensens kone frembar barnet til dåben. Faddere var Niels Nielsen, Hans Nielsen, Peder Henrichsen, Anders Jensens kone og Karen Jørgensdatter, alle af Birkholm.

I året 1748 var fødte 15, døde 5, copulerede 2 par.

1749
Onsdag den 9. januar holdt Joseph Pedersens kone på Birkholm sin kirkegang.

30. januar en torsdag formiddag kl. 10 blev min søn født til verden, og næste søndag som var Maria Renselsesdag den 2. februar blev han igenfødt udi den hellige dåb, hvor han blev kaldet Hans. Vidner til barnets dåb var min mama som bar ham, min søster Bolette Dorthea Husum fra Bregninge på Ærø, mons. Marius Borgen cand. mini..., begge mine naboer Hans Nielsen og Jens Nielsen.

Invocavit blev Ditlev Jensens dødfødte pigebarn jordet

26. februar blev Anders Rasmussens drengebarn med navn Jeppe jordet, ætat 20 uger.

Onsdag den 5. marts havde Niels Rasmussen fra Birkholm 2de pigebørn som er tvillinger ved dåben. Det ene båret af Niels Christensens kone her i bye blev kaldet Catrine, det andet bar Anne Margrethe Rasmusdatter, som blev kaldet Anne. Vidner til begge børn var Rasmus Jensen, Lars Nielsen, Joseph Pedersen, Peder Henrichsen, Niels Jacobsen, Niels Jensen, Jens Nielsens kone, Rasmus Hansens kone og Karen Jørgensdatter.

Midfaste søndag den 16. marts blev det ene af Niels Rasmussens tvillinger fra Birkholm navnl. Anne jordet 8 dage gammel.

Onsdag den 19. marts holdt min kone sin kirkegang.

21. marts en fredag blev Sidsel Hansdatter sl. Rasmus Josephsens enke på Skarø jordet med prædiken og ringen, ætat 79 år 1 måned 6 dage.

30. marts Christopher Hansens drengebarn navnl. Hans jordet udeb ringen og prædiken, 3/4 år gammel.

Langfredag den 4. april holdt Ditlev Jensens kone her af byen sin kirkegang.

5. dito blev Niels Jacobsens kone her af byen, nafnl. Maren Clausdatter jordet ætate 78 år, der blev prædiket og ringet. over hende.

2. påskedag holdt Niels Rasmussens kone fra Birkholm sin kirkegang.

Qvasimodog blev Hans Pedersens drengebarn nafnl. Niels her af byen begravet gl. 1 år 18 uger.

Qvasimodog var til konfirmation

Anders Christensen
Anders Pedersen
Maren Jensdatter
Anne Pedersdatter
Kirsten Arentsdatter
Ingeborg Nielsdatter, af Drejø

Maren Christensdatter af Birkholm.

Rogate blev Christen Rasmussen Mose her af byen begravet ætate 56 år

den 14. maj blev Jørgen Pedersens efterladte enke på Hjortø jordet ætate 83 år, der blev ringet og prædiket over hende.

Onsdag den 11. juni blev Peder Hansen Kop, husmand i Søby på Thorsinge trolovet til Anne Arentsdatter på Skarø. Forloverne af bemeldte enkemand havde ladet holde endelig skifte så og at både han og fæstemøen var fri for at være hinanden for nær pårørende i slægt eller svogerskab var Hans Hansen og Peder Rasmussen begge boende i bem. Søby, hvilket vi med egne hænder bekræfter. sign. Hans Hansen, Peder Rasmussen.

20. juni en fredag blev Peder Hansen Kok ungkarl fra Skarø trolovet til en pige her af byen ved navn Anne Margrethe Rasmusdatter, for hvilke tvende personer vi underskrevne mænd går i løfte og forsikrer at der hverken i slægts eller svogerskab er hverandre således pårørende at det efter loven kan hindre dem fra ægteskab. sign. Henrich Jacobsen, Niels Jørgensen.

Vi undertegnede 2de mænd går i løfte for Niels Jacobsen enkemand her på Drejø og Anne Pedersdatter sl. Hans Hansens efterladte enke på Skarø som begge i morgen, vil Gud, troloves tilsammen den 24. juni, og forsikrer at de hverken i slægts eller svogerskab er hinanden således pårørende at det efter loven kan hindre dem fra ægteskab. sign. Jens Rasmussen, Hans Strangesen.

3 pt den 6. juli blev der et uægte barn døbt hvis moder var Margrethe Rasmusdatter tjenende Peder Hansen Kok på Skarø og faderen efter Anne Mortensdatters tilståelse fra Skarø som bar barnet, Jens Hansen husmand fra bemeldte Skarø. Barnet var et drengebarn som ved dåben blev kaldet Hans. Vidner til samme barns dåb var som følger: Morten Hansen, Hans Andersen og Hans Nielsen, alle 3 fra Skarø. Kvindefaddere Rasmus Andersens kone her af byen og Ditlev Jensens kone ibim.

Eadem die blev Peder Hansen Kop fra Søby copuleret til Anne Arentsdatter fra Skarø

Tirsdag den 8. juli blev Søren Nielsen husmand her af byen jordet, ætat 68 år, der blev ringet over ham.

12. juli en lørdag blev Hans Hansens datter her af byen ved navn Karen jordet ætat 19 år 6 måneder, der blev ringet og prædiket over hende.

20 dito blev Peder Hansen fra Skarø og Anne Margrethe Rasmusdatter viede.

10 pt den 10. august blev Niels Jacobsen og Anne Pedersdatter copulerede.

eadem die blev der et uægte drengebarn døbt hvis moder var Johanne Andersdatter tjenende hos Peder Andersen på Hjortø og til barnefader blev udlagt ved dåbens forretning efter nok en tilståelse udi sin barselsnød, en ved navn Rasmus fra Svendborg, som hun hverken har set før ej heller siden. Barnet blev frembåret af Anders Rasmussens kone og blev kaldet Rasmus. Faddere var Rasmus Clausen, Peder Kok, Niels Rasmussen, Rasmus Andersens kone og Anne Pedersdatter.

12 pt den 24. august blev der døbt et drengebarn for Rasmus Andersen på Skarø. Peder Hansens kone frembar det til dåben, hvor det blev kaldet Rasmus. De andre faddere var Rasmus skrædder, Hans Nielsen, Morten Hansen, Maren Jørgensdatter og Johanne Mortensdatter, alle af Skarø.

eadem die blev Margrethe Rasmusdatter tjenende hos Peder Hansen på Skarø public absolveret som udlagde til sin barnefader Jens Hansen husmand på Skarø.

Vi tvende undertegnede mænd går i løfte for Mads Andersen og enken Malene Jensdatter som agter vil have på torsdag den 11. september trolovelse og forsikrer at de hverken slægts eller svogerskab er hinanden således pårørende, at det kan hindre dem fra ægteskab efter loven. sign. Hans Clausen, Peder Erichsen.

14 pt den ... havde Rasmus Hansen her af byen et drengebarn til dåben og blev kaldet Hans. Degnekonen frembar barnet til dåben. Faddere var (?Hans) Strangesen, Niels ..., Rasmus Mortensen, Anne Mortensdatter og Christen ... kone, alle her af byen.

eadem blev kristnet for Carl Henrichsen her af byen et pigebarn som blev frembåret af præstekonen og blev kaldet Maria Cathrine?. Faddere var .... ....., mons. Marius Borgen, Hans Henrichsen, Anne Sørensdatter og Johanne Marie Jensdatter, alle her af byen.

Onsdag den 10. september blev Rasmus Hansens hustru Anne Marie Mortensdatter jordet ætate 39 år og der blev ringet og prædiket over hende.

Torsdag den 11. september blev næstbemeldte 2de personer trolovede Mads Andersen og Malene Jensdatter, Søren Nielsens enke.

18 pt blev Mads Andersen og Malene Jensdatter copulerede.

eadem die blev Carl Henrichsens kone introduceret.

19 pt blev Rasmus Andersens kone fra Skarø introduceret.

21 pt blev Rasmus Hansens drengebarn ved navn Hans jordet ætat 6 uger.

eadem blev Johanne Andersdatter public absolveret for sin begangne synd mod det 6 bud, da hun udlagde en person som hun hverken har set før eller siden med navn Rasmus fra Svendborg.

Torsdag den 30. oktober blev Rasmus Hansen af byen trolovet til Maren Strangesdatter, som var næstsøskendebørn og derfor med kongl. allernådigste dispensation skal vies.

Mandag den 29. december blev Niels Jensen ungkarl jordet ætat 28 år og 4 måneder, der blev ringet og prædiket over ham.

Lørdag den 13. december blev Hans Pedersen fra Skarø begravet gl. 84 år, der blev ringet og prædiket over ham.

4. advent den 21. december blev der et pigebarn døbt for Anders Rasmussen af Drejø, som ved dåben blev kaldet Karen og båret af min kone. De andre vidner var mons. Marcus Borgen, og Christen Hansen, Hans Eriksen, Rasmus Andersens kone og min pige Maren Pedersdatter, alle her af byen.

I afvigte år 1749 er født 9, døde 15, copuleret 4 par.