Forfatteren Josefine Ottesen var selvfølgelig blandt tilhørerne

Forfatteren Josefine Ottesen var selvfølgelig blandt tilhørerne