To tårne på Nyborg Slot

| | |

Nyborg købstad og slot i 1700-talletNyborg købstad og slot i 1700-tallet Kong Christian IIIKong Christian IIII 1530erne hærgede Grevens Fejde Danmark. Denne borgerkrig fik sin afslutning med Reformationen i 1536, men konge og adel glemte ikke lige med det samme de oprør, som borgere og bønder havde foranstaltet. Befolkningen var dog en ting og en større, fremmed hær noget helt andet. Den kunne forventes at medbringe kanoner af en væsentlig bedre standard end i middelalderen, og Christian III indså, at han måtte forstærke rigets borge og fæstninger.

Han tog fat på at udbygge bl.a. Riberhus og Koldinghus, mens han i Nyborg både renoverede slottet og byggede en helt ny fæstning omkring til afløsning for den middelalderlige voldgrav.

 

 

 

Nyborg SlotNyborg Slot Stentavle på Krudttårnet dateret 1549Stentavle på Krudttårnet dateret 1549 Stranges Tårn 1754Stranges Tårn 1754 HesselagergårdHesselagergård Hesselager kirkeHesselager kirkeDet store tårn mod øst synes at have været første projekt. Det undergik en reparation, som nok er foregået omkring 1549, da en stentavle på tårnet omtales dette år.

Vestfløjen forlængede Christian III først mod nord sådan at det fik den udstrækning, det har i dag. .... Foran den nuværende indgang byggede Christian III i hjørnet mellem vest- og nordfløj et trappetårn, som fik navnet Stranges Tårn. Det var foroven afsluttet med renæssancegavle efter italiensk forbillede, der mindede lidt om de gavle, man kan se på den sydøstfynske herregård Hesselagergård. Tårnet blev revet ned i 1789, men det kendes fra gamle opmålingstegninger. (Uddrag fra informationsstander på Nyborg Slot)


...

Kong Christian IVKong Christian IV Inventarium Nyborg Slot 1598Inventarium Nyborg Slot 1598I Nyborg lensarkiv på Rigsarkivet opbevares et interessant bilag, som måske kan give nogle os ideer om opførselstidspunktet for de to tårne som begge omtales i dokumentet.

"Effternr Annammitt aff Jnuentarium
Den 10 Aprilis (15)98 Konng Maÿtt.. Var paa Slottett, lod hans Maÿtts Nedertage aff det store Torn, saa oc Aff Strangess Torn effterne Kaabber stöcker

 

 

 

 

Svendborgs byvåben 1527Svendborgs byvåben 1527 

"Krigsmemorial" fra Chr. III's tid"Krigsmemorial" fra Chr. III's tidFörst Kaabber stöcker mz Suenborgs Vaben oc dato 1557 som var v (5) Alne lang
Kaabberstöcker .. j

Jtem j Falckenette mz Veiell Stadtz Vaaben paa firre Alne lang Och dato 1558 (Stednavneforsker Bent Jørgensen bekræfter at der står Vejle stads våben)
Kobber Falckenet ....j

 

 

 

Rytterifane fra Chri. III's tidRytterifane fra Chri. III's tidNock ett Kobber stöcke x (10) Alne lanngh mz 3 Löffver paa mz dato 1542
Kobber stöcker ....j

Ennd ett Falckenett mz same Danmarckis Vaaben 3 löffver paa med dato 1542
Kobber Falckentter ...j

Hvis den gode kong Christian IV har fjernet kobberstykkerne i samme rækkefølge, som de to tårne nævnes, ja så stammer de ældste stykker kobber fra Stranges Tårn, hvilket så kunne bestyrke den tanke, at stentavlen på krudttårnet er flyttet fra Stranges Tårn til Krudttårnet.