Rytterifane fra Chr. III's tid

Rytterifane fra Chr. III's tid