Drejø kirkebog 1700-1731

| | |
Drejø's kirkebog 1700-1731 afskrift af Karin Jørgensen

1700

2 p epiph havde Anne Jensis en datter til dåben blev kaldet Karen, hvis faddere var: Rasmus Hansens kone bar det. Rasmus Andersen, Hans Nielsen, Rasmus Nielsen, Mette Gregersdatter.

Samme dag havde Maren Pedersdatter en uægte datter til dåben blev kaldet Anne, hvis faddere var: Anne Clausis bar det. Rasmus Strangesen, Hans Rasmussen, Rasmus Andersen, Anne Cathrine Mortensdatter.

3 p epiph havde Hans Karlsen degn en datter ved dåben blev kaldet Karen, hvis faddere var: min hustru bar det. Rasmus Nielsen, Hans Rasmussen, Maren Rasmusdatter, Karen Jensdatter.

Samme dag havde Peder Ibsen en datter ved dåben, blev kaldet Maren, hvis faddere var: Anne Sophie Christensdatter bar det. Rasmus Ibsen, Rasmus Rasmussen, Maren Jerrichsdatter, Margrethe Jochumsdatter.

Samme dag lod Maren Pedersdatter et uægte barn begrave ætat 9 dage

Septurag havde Mads Thomsen på Birkholm en datter ved dåben blev kaldet Maren, hvis faddere var: Jørgen Thomsens hustru som bar det, Jens Hendrichsen, Laurs Rasmussen, Rasmus Risting, Barbara Rasmusdatter.

7. februar havde Rasmus Josephsen på Skarø en datter ved dåben blev kaldet Karen. Fadderne var Hans Hansens hustru som bar det, Peder Koch, Peder Nielsens søn, Anne Josephsdatter

Innov. blev Anne Jensis ledt i kirke

Rem. blev Hans Carlsens hustru ledt i kirke

8. marts blev Johanne Ibsdatter på Skarø begravet af alder 80 år

Oculi blev Peder Ibsens hustru på Drejø introduceret

Latære blev Mads Thomsens hustru på Birkholm introduceret

Ann. Maria blev Rasmus Josephsens hustru på Skarø introduceret

Palm. havde Rasmus Laursen på Skarø en søn ved dåben blev kaldet Lars. Fadderne var: Peder Nielsens hustru som bar det. Jørgen Madsen, Hans Hansen, Peder Kochs svend og Niels Hansens datter.

2 pasch havde Peder Hansen på Skarø en datter ved dåben blev kaldet Anne, hvis faddere var: Hans Christensens hustru som bar det. Rasmus Josephsen, Peder Nielsen, Jørgen Madsens søn, Niels Hansens datter.

3 p pasch havde Anders Thomsen på Skarø en søn ved dåben kaldet Niels, hvis faddere var efterfølgende: Peder Hansen, Arent Nielsen, Jørgen Madsen, Peder Nielsens datter, Jørgen Thomsens hustru bar det.

Asecensionis blev Peder Hansens hustru på Skarø introduceret

2 pent. blev Anders Rasmussens hustru introduceret

2 pt havde Rasmus Haar på Drejø en søn ved dåben blev kaldet Rasmus. Faddere var efterfølgende; Henniche Ibsen, Niels Rasmussens søn, Rasmus Nielsen, Karen Christophersdatter, Voldborg Peder Ibsens bar det.

7 pt blev Rasmus Haars hustru på Drejø introduceret

15 pt lod Rasmus Laursen på Skarø en søn begrave af alder 5 år

17 pt havde Niels Rasmussen på Hjortø en datter ved dåben blev kaldet Anne. Faddere var disse: min hustru som bar det, Hans Rasmussen, Rasmus Rasmussen, Bodil Rasmusdatter, Kirsten Rasmusdatter

6. oktober havde Hans Hansen på Skarø en datter ved dåben blev kaldet Maren. Faddere var Sidsel Rasmusis bar det. Niels Jørgensen, Hans Rasmussen, Maren Larsdatter, Kirsten Nielsdatter

15. oktober lod Rasmus Strangesen på Drejø sin hustru begrave af alder 52 år

23 pt lod Niels Rasmussen på Hjortø sin hustru introducere

24 pt Rasmus Nielsen på Drejø 1 søn begravet 4 dage

1. advent lod Hans Hansen på Skarø sin hustru introducere.

Samme dag lod Laurs Rasmussen på Birkholm 1 dødfødt barn begrave

2. december lod Hans Carlsen sin hustrus moder begrave af alder 89 år

11. december lod Hans Hansen på Skarø 2 døtre begrave den ene var 11 år den anden 19 år og 10 måneder.

27. december lod Hans Hansen på Skarø en datter begrave af alder 16 år.

1701
3. januar lod Hans Hansen på Skarø sin hustru begrave af alder 34 år

12. januar lod Laurs Rasmussen på Birkholm sin hustru introducere

Novi anni lod Rasmus Nielsen på Drejø sin hustru introducere

Innov. havde Hans Rasmussen på Skarø en søn ved dåben kaldet Niels, hvis faddere var: Margrethe Andersdatter som bar det. Rasmus Andersen, Peder Nielsen, Jørgen Madsens søn og Niels ? datter

26. februar blev Jens Hansen på Drejø begravet ætat 53 år

Latære havde Rasmus Rasmussen en datter ved dåben blev kaldet Karen. Faddere var efterfølgende: Anne Sophie Christensdatter som bar det. Peder Ibsen, Herrich Rasmussen. Jeppe Henningsen, Anne Cathrine Mortensdatter.

2 pasch lod Hans Rasmussen på Skarø sin hustru introducere

2 p pasch lod Rasmus Rasmussen på Drejø sin hustru introducere

6 p pasch havde Rasmus Rasmussen på Hjortø en datter ved dåben kaldet Inger, hvis faddere var: Morten Josephsens hustru som bar det, Claus Rasmussen, Rasmus Nielsen, Jeppe Rasmussen, Anne Rasmusdatter

2 pentac havde Jerrich Rasmussen på Drejø 1 søn ved dåben blev kaldet Rasmus. Faddere var disse: min hustru som bar det, Rasmus Andersen, Peder Haar, Rasmus Ibsens svend, Anne Cathrine Mortensdatter

1 pt lod Rasmus Rasmussen på Drejø 1 datter begrave af alder 12 uger

3 pt lod Rasmus Rasmussen på Hjortø sin hustru introducere

4 pt blev Hans Hansen på Skarø og Maren Herrichsdatter sammenviet

5 pt lod Herrich Rasmussen på Drejø sin hustru introducere

Samme dag havde Anders Hansen på Drejø en datter ved dåben blev kaldet Karen. Faddere var min hustru som bar det. Christen Hansen, Niels Rasmussen, Margrethe Andersdatter, Maren Hansdatter

6 pt havde Morten Josephsen på Drejø en datter ved dåben blev kaldet Anne, hvis faddere var min hustru som bar det. Niels Rasmussen, Jerrich Hansen, Rasmus Josephsen, Anne Rasmusdatter, Margrethe Jochumsdatter

10 pt lod Anders Hansen på Drejø sin hustru introducere

11 pt lod Morten Josephsen på Drejø sin hustru introducere

Samme dag havde Jens Rasmussen på Birkholm 1 datter ved dåben blev kaldet Anne Cathrine, hvis faddere var: Anders Strynøkalvs hustru som bar det. Laurs Rasmussen, Rasmus Risting, Jens Hendrichsen, Barbara Jensdatter

Samme dag lod Jerrich Rasmussen på Drejø en søn begrave ætat 12 uger

12. september lod Christen Hansen på Drejø sin tjenestepige begrave ætat 23 år

17 pt lod Jens Rasmussen på Birkholm sin hustru introducere

Samme dag havde Rasmus Nielsen på Drejø 1 datter ved dåben kaldet Bodil, hvis faddere var: Hans Skarøs hustru som bar det, Peder Haar, Rasmus Nielsen, Hans Rasmussen, Anne Cathrine Mortensdatter

22 pt lod Rasmus Nielsen på Drejø sin hustru introducere

24 pt blev Rasmus Strangesen og Karen Hansdatter sammenviet

2 advent blev Christen Hansen og Mette Hansdatter sammenviet

3 advent havde Jens Rasmussen på Skarø en søn ved dåben blev kaldet Joseph, hvis faddere var Hans Hansens hustru som bar det. Peder Josephsen, Hans Mortensen, Hans Hierrichsen, Peder Nielsens datter

1702
2 p epiph havde Henniche Ibsen på Drejø en søn ved dåben blev kaldet Jørgen, hvis faddere var min hustru som bar det. Hans Christensen, Rasmus Nielsen, Hans Herrichsen, Volborg Jørgensdatter

3 p epiph havde Mads Thomsen på Birkholm en søn ved dåben blev kaldet Peder, hvis faddere var: Rasmus Nielsens hustru som bar det, Jens Hendrichsen, Jørgen Thomsen, Rasmus Pedersen, Margrethe Pedersdatter

4 p epiph lod Jens Rasmussen på Skarø sin hustru introducere

Samme dag havde Laurs Rasmussen på Birkholm en søn ved dåben blev kaldet Jens, hvis faddere var: Jørgen Thomsens hustru som bar det, Peder Friis, Anders Strynøkalv, Jacob Rasmussen, Margrethe Pedersdatter.

Purif. havde Peder Ibsen på Drejø en datter ved dåben blev kaldet Karen, hvis faddere var min hustru som bar det. Christen Hansen, Hans Rasmussen, Anders Christensen, Anne Rasmusdatter

3. februar lod Niels Rasmussen på Drejø sin hustru begrave af alder 81 år

7. februar lod Anders Pedersen på Drejø sin hustru begrave af alder 84

Fastelavns søndag lod Henniche Ibsen på Drejø sin hustru introducere

8. marts lod Anders Thomsen på Birkholm sin hustru introducere

15. marts lod Lars Rasmussen på Birkholm sin hustru introducere

Oculi lod Peder Ibsen på Drejø sin hustru introducere

Latære blev Hans Josephsen og Maren Rasmusdatter sammenviet

Palm lod Rasmus Nielsen på Drejø sin hustru introducere

15. maj lod Rasmus Ibsen på Drejø sin hustru begrave af alder 52 år

5 p pasch havde Niels Strangesen på Drejø 1 søn ved dåben blev kaldet Rasmus, hvis faddere var Rasmus Strangesens hustru som bar det. Rasmus Andersen, Peder Haar, Hans Kochs svend, Anne Cathrine Mortensdatter

23. juni lod Jerrich Hansen på Drejø en søn begrave af alder 22

Visitation lod Niels Strangesen på Drejø sin hustru introducere

5 pt havde Rasmus Laursen på Skarø en søn ved dåben blev kaldet Peder, hvis faddere var Rasmus Josephsens hustru som bar det. Peder Nielsen, Hans Josephsen, Jørgen Madsens søn og Hans Hansens tjenestepige

2 pt havde Jens Hansens Rasmus på Drejø en datter ved dåben blev kaldet Johanne hvis faddere var Rasmus Strangesens hustru som bar det. Rasmus Andersen, Rasmus Nielsen, Hans Rasmussen, Mette Gregersdatter

7 pt lod Jens Hansens Rasmus på Drejø sin hustru introducere

10 pt lod Rasmus Laursen på Skarø sin hustru introducer

Samme dag lod Henniche Ibsen på Drejø en søn begrave af alder 31 uger

11 pt havde Hans Hansen på Skarø en søn ved dåben blev kaldet Rasmus, hvis faddere var Rasmus Laursens hustru som bar det, Peder Nielsen, Peder Koch, Jørgen Madsens pige, Niels Hansens hustru

15 pt blev Christen Jensen og Voldborg Jørgensdatter sammenviet

Samme dag havde Jerrich Rasmussen på Drejø en datter ved dåben blev kaldet Karen, hvis faddere var Rasmus Haars hustru som bar det. Hans Mortensen, Christen Hansen, Rasmus Clausens datter, Rasmus Hansens søn

17 pt blev Anders Pedersen og Mette Gregersdatter sammenviet

Samme dag lod Hans Hansen på Skarø sin hustru introducere

19 pt blev Ole Hansen og Karen Clausdatter sammenviet

20 pt lod Rasmus Nielsen på Drejø et barn begrave af alder 3 dage

9. november blev Niels Hansen på Skarø begravet i sit alders 62. år

22 pt lod Jerrich Rasmussen på Drejø sin hustru introducere

1. advent havde Rasmus Josephsen på Skarø en søn ved dåben blev kaldet Joseph hvis faddere var: Hans Rasmussens hustru på Skarø som bar det, Hans Christensen og Niels Jørgensen, Peder Nielsen, Bodil Josephsdatter

2 advent blev Niels Jensen og Anne Nielsdatter sammenviet

Samme dag lod Rasmus Nielsen på Drejø sin hustru introducere

1703
1 p epiph lod Rasmus Josephsen på Skarø sin hustru introducere

2 p epiph havde Morten Josephsen på Drejø en datter ved dåben blev kaldet Karen, hvis faddere var: Henniche Ibsens hustru som bar det, Rasmus Strangesen, Christen Hansen, Hans Rasmussen, Anne Josephsdatter

Purif havde Niels Jensen tvende sønner ved dåben som blev kaldet Niels og Jens hvis faddere var: Niels Tøsings hustru og Rasmus Josephsens hustruer begge Skarø som bar dem. Peder Nielsen, Hans Christensen, Hans Christensens steddatter, Jørgen Madsens søn

Innov. lod Morten Josephsen på Drejø sin hustru introducere

Rem. lod Rasmus Rasmussen på Hjortø et dødfødt barn begrave

Oculi blev Strange Rasmussen og Maren Hansdatter sammenviet

Palm lod Niels Jensen på Skarø sin hustru introducere

1 p pasch havde Rasmus Hansen på Drejø en søn ved dåben blev kaldet Hans, hvis faddere var Karen Christophersdatter som bar det. Rasmus Andersen, Hans Rasmussen, Bodil Josephsdatter

4 pt havde Christen Hansen på Drejø en søn ved dåben blev kaldet Niels. Fadderne var Rasmus Nielsens hustru som bar det, Rasmus Ibsen, Hans Rasmussen, Hans Hierrichsen, degnens datter

5 pt blev Hans Jensen og Karen Christophersdatter sammenviet

6 pt lod Rasmus Hansen på Drejø en søn begrave ætat 11 uger

7 pt havde Anders Hansen på Drejø en datter ved dåben blev kaldet Johanne, hvis faddere var Rasmus Nielsens hustru som bar det. Claus Hjortø, Rasmus Rasmussen, Hans Rasmussen, degnens datter

9 pt lod Christen Hansen på Drejø sin hustru introducere

14 pt lod Anders Hansen på Drejø sin hustru introducere

16 pt blev Rasmus Ibsen og Anne Rasmusdatter sammenviet

21 pt havde Niels Jørgensen på Skarø en søn ved dåben (blank) hvis faddere var: Henniche Ibsens kone som bar det. Hans Christensen, Peder Nielsen, Jørgen Madsen, Hans Christensens datter

3 advent lod Niels Jørgensen på Skarø sin hustru introducere

3 advent havde Rasmus Nielsen på Drejø en datter ved dåben (blank) hvis faddere var Hans Jensens hustru på Drejø bar det. Hans Mortensen, Hierrich Hansen, Jørgen Hansen, Hans Jensens datter

4 advent havde Rasmus Laursen på Skarø en datter ved dåben blev kaldet Anne hvis faddere var Hans Hansens hustru på Skarø som bar det, Hans Christensen, Peder Nielsen, Peder Nielsens søn Peder Kochs pige

1704
Septuag lod Rasmus Nielsen på Drejø sin hustru introducere

Fastelavns søndag lod Rasmus Laursen på Skarø sin hustru introducere

Samme dag havde Peder Ibsen på Drejø en søn ved dåben blev kaldet Rasmus hvis faddere var: Hans Kochs hustru som bar det. Rasmus Ibsen, Henniche Ibsen, Claus Rasmussens svend, Hans Nielsens datter

3. i fasten havde Rasmus Rasmussen på Hjortø en søn ved dåben blev kaldet Niels, hvis faddere var: Rasmus Ibsens hustru som bar det. Rasmus Clausen, Claus Rasmussen, Anne Rasmusdatter, Maren Jensdatter

Judic lod Peder Ibsen på Drejø sin hustru introducere

Ann. Maria havde Henniche Ibsen på Drejø en datter ved dåben blev kaldet Karen, hvis faddere var min hustru som bar det, Rasmus Ibsen, Rasmus Clausen, Søren Nielsen, degnens datter

Palm lod Rasmus Rasmussen på Hjortø sin hustru introducere

Skærtorsdag havde Strange Rasmussen en datter ved dåben blev kaldet Karen hvis faddere var min hustru som bar det. Jerrich Rasmussen, Peder Haar, Hans Jerrichsen, Anne Cathrine Mortensdatter

3 pasch havde Hans Nielsen på Skarø en datter ved dåben blev kaldet Karen hvis faddere var Rasmus Josephsens hustru som bar det. Hans Christensen, Anders Thomsen, Peder Nielsens ældste søn, Hans Christensens steddatter

1 p pasch havde Morten Josephsen på Drejø en datter ved dåben blev kaldet Karen hvis faddere var Jerrich Hansens hustru som bar det. Jerrich Hansens søn, Anne Cathrine Mortensdatter

4 p pasch havde Jens Rasmussen på Skarø en datter ved dåben blev kaldet Anne hvis faddere var Triniche på Birkholm som bar det. Jerrich Hansen, Laurs Rasmussen, Peder Nielsens søn, Hans Christensens datter

5 p pasch lod Henniche Ibsen på Drejø sin hustru introducere

Assen. lod Hans Nielsen på Skarø sin hustru introducer

6 p pasch lod Strange Rasmussen på Drejø sin hustru introducere

2 pendic lod Morten Josephsen på Drejø sin hustru introducere

Trin lod Jens Rasmussen på Skarø sin hustru introducere

Samme dag lod Rasmus Haar på Drejø en søn begrave ætat 4 dage

4. juni lod Rasmus Rasmussen på Hjortø en søn begrave ætat 17 uger

3 pt blev Claus Rasmussen og Maren Hansdatter sammenviet

4 pt havde Anders Thomsen på Skarø en datter ved dåben blev kaldet Johanne hvis faddere var Jørgen Thomsens hustru på Birkholm som bar det. Mads Thomsen, Niels Tøsing, Hans Rasmussens søn, Peder Nielsens datter

9 pt lod Anders Thomsen på Skarø sin hustru introducere

Samme havde Rasmus Rasmussen på Drejø en datter ved dåben blev kaldet Karen hvis faddere var min hustru som bar det. Anders Pedersen, Morten Nielsen, Strange Rasmussens hustru, Christen Hansens pige

10 pt havde Hans Rasmussen på Skarø en søn ved dåben blev kaldet Jens hvis faddere var Rasmus Josephsens hustru som bar det, Hans Christensen, Rasmus Laursen, Hans Nielsens svend, Niels Tøsings datter

15 pt lod Rasmus Rasmussen på Drejø sin hustru introducere

Samme dag lod Hans Rasmussen på Skarø sin hustru introducere

16 pt havde Rasmus Nielsen på Drejø en datter ved dåben blev kaldet Kirsten hvis faddere var Hans Kochs hustru som bar det, Jerrich Rasmussen, Hans Rasmussen, Jens Nielsen, Kirsten Laursdatter

10 pt havde Mads Thomsen på Birkholm en datter ved dåben blev kaldet Cathrine hvis faddere var Jørgen Thomsens hustru som bar det. Rasmus Risting, Jens Hendrichsen, Laurs Rasmussens søster, Rasmus Ibsens svend

21 pt lod Rasmus Nielsen på Drejø sin hustru introducere.

22 pt havde Claus Rasmussen på Drejø en datter ved dåben blev kaldet Anne hvis faddere var degnens kone som bar det, Henniche Ibsen, Jerrich Rasmussen, Maren Rasmusdatter, Anders Rasmussen

23 pt lod Mads Thomsen på Birkholm sin hustru introducere

27 pt lod Claus Rasmussen på Drejø sin hustru introducere

3 advent havde Hans Jensen på Drejø en datter ved dåben kaldet Maren hvis faddere var min hustru som bar det, Rasmus Strangesen, Claus Hjortø, Hans Rasmussen, Anne Cathrine Mortensdatter, alle på Drejø

1705
2 p epiph lod Hans Jensen på Drejø sin hustru introducere

Taksigelsesfaste havde Niels Rasmussen på Hjortø en søn ved dåben kaldet Hans hvis faddere var min hustru som bar det, Rasmus Birkholm, Rasmus Rasmussen, Jens Nielsen, Jens Hansens datter

18 februar blev Christopher Nielsen begravet ætat 65 år (notat foran i protokollen: + 12 februar 65 år og nogle måneder).

Aske onsdag havde Jerrich Rasmussen på Drejø en søn ved dåben kaldet Peder hvis faddere var Christen Hansens hustru som bar det. Rasmus Ibsen, Peder Haar, Jens Nielsen, Hans Mortensens tjenestepige

Ann. havde Strange Rasmussen på Drejø en søn ved dåben kaldet Rasmus hvis faddere var Hans Nielsens hustru som bar det, Rasmus Clausen, Jerrich Hansen, Jens Nielsen, Anne Jensdatter

Skærtorsdag lod Jerrich Rasmussen sin hustru introducere

3 pasch havde Rasmus Josephsen på Skarø en datter ved dåben kaldet Anne hvis faddere var Rasmus Strangesens hustru som bar det, Hans Hansen, Rasmus Laursen, enkemandens søn på Skarø, Hans Christensens steddatter

Palm lod Niels Rasmussen på Hjortø sin hustru introducere

2 p pasch lod Rasmus Nielsen på Drejø et barn begrave ætat 4 dage

3 p pasch havde Niels Jørgensen på Skarø en søn ved dåben blev kaldet Jørgen hvis faddere var Hans Rasmussens hustru som bar det, Rasmus Josephsen, Niels Tøsing, Hans Hansens pige Jerrich Hansens søn

Samme dag lod Strange Rasmussen på Drejø sin hustru introducere

5 p pasch lod Rasmus Josephsen på Skarø sin hustru introducere

2 pent. havde Laurs Rasmussen på Birkholm en søn ved dåben blev kaldet Rasmus hvis faddere var Anders Strynøkalvs hustru bar det, Jerrich Hansen, Morten Josephsen, Bodil Rasmusdatter, Anne Jensdatter

1 pt lod Rasmus Nielsen på Drejø sin hustru introducere

og samme dag lod Niels Jørgensen på Skarø sin hustru introducere

20. juni blev Rasmus Rasmussen på Birkholm begravet ætat 41 (dag)

27 juni blev Hans Rasmussen på Skarø begravet ætat 59

3 pt havde Rasmus Haar på Drejø en søn ved dåben blev kaldet Hans hvis faddere var Morten Josephsens hustru som bar det, Henniche Ibsen, præstens svend, Anne Cathrine Mortensdatter, Karen Rasmusdatter

30. juni blev Rasmus Ibsen på Drejø begravet ætat 55 (57?)

5 pt lod Laurs Rasmussen på Birkholm sin hustru introducere

Samme dag lod Niels Jørgensen på Skarø 1 søn begrave ætat 11 uger

25. juni blev Rasmus Haar på Drejø begravet ætat 81 år

23 pt blev Anders Rasmussen og Maren Jensdatter copulerede

24 pt havde Rasmus Rasmussen på Hjortø en datter ved dåben blev kaldet Karen hvis faddere var Rasmus Nielsens hustru som bar det, Christen Hansen, Jens Hansen, Rasmus Hansen, Jensens datter, Jacob Nielsen

2 advent havde Hans Nielsen på Skarø en søn ved dåben blev kaldet Niels hvis faddere var Hans Hansens hustru som bar det, Niels Tøsing, Peder Hansen, Peder Nielsen, Peder Hansens tjenestepige

2 nativ lod Rasmus Rasmussen på Hjortø sin hustru introducere

3 nativ blev Morten Nielsen og Anne Rasmusdatter på Drejø copulerede

1706
Nov. Ann. havde Rasmus (Hansen) på Skarø en datter ved dåben blev kaldet Sidsel hvis faddere var Rasmus Josephsens hustru som bar det, Hans Hansen, Niels Tøsing, Peder Nielsens datter og Peder Nielsens søn

1 p epiph lod Hans Nielsen på Skarø sin hustru introducere

26. januar lod Hans Nielsen på Skarø et barn begrave 1½ år

Sept havde Anders Hansen på Drejø en datter ved dåben blev kaldet Maren hvis faddere var Christen Hansens hustru som bar det, Jerrich Rasmussen, Hans Jensen, Hans Rasmussen, Gertrud Simonsdatter

2. ferbuar lod Hans Rasmussens enke på Skarø en søn begrave ætat 5 år

Samme dag lod Rasmus Laursen på Skarø en datter begrave ætat 5 uger

18 februar lod Niels Jørgensen på Skarø en søn begrave ætat 2½ år

23. februar lod Henniche Ibsen på Drejø sin svend begrave ætat 26 år 4 uger

11. marts lod Hans Hansen på Skarø en søn begrave ætat 3½ år

23. marts lod Henniche Ibsen på Drejø en datter begrave ætat ? år og nogle uger

24. marts lod Hans Carlsen på Drejø en datter begrave ætat - år 10 uger

Samme dag lod Claus Rasmussen på Drejø en datter begrave ætat - år veniger 3 uger

2. april lod Niels Strangesen en søn begrave ætat 4 år

3. april lod Rasmus Nielsen på Drejø en søn begrave ætat 17 år

6. april lod Strange Rasmussen på Drejø en datter begrave ætat 3 år

Qvasimodog eniti lod Peder Josephsen på Drejø en søn begrave ætat 7 år veniger 14 dage

14. april lod Rasmus Hansen på Drejø en søn begrave ætat 6 år (evt. 8)

17. april lod Hans Jensen på Drejø en datter begrave ætat 1½ år nogle uger

2 p påske lod Rasmus Hansen på Drejø en søn begrave ætat 1 år 9 uger

Samme dag lod Anders Hansen på Drejø en datter begrave ætat 3 år veniger nogle uger

17. april lod Niels Rasmussen på Drejø en datter begrave ætat 2 år veniger nogle uger

19. april lod Jens Hansen på Drejø en dreng begrave ætat 7 år, en datter ætat 2 år veniger 9 uger

28. april lod Jens Hansen på Drejø en datter begrave 3 år

og Rasmus Birkholm på Hjortø sin datters datter ætat 7 år

5 p pasch havde Rasmus Andersens Rasmus en søn ved dåben blev kaldet Rasmus hvis faddere var Claus Hjortø, Hans Andersen, Jens Nielsen, præstens pige, Giertrud Simonsdatter

6. juni blev Rasmus Laursen på Skarø begravet ætat 40 år og nogle uger (evt. 46 år)

3 pt lod Jens Hansens Rasmus på Drejø sin hustru introducere

5 pt blev Hans Rasmussen og Christopher Nielsens enke copulerede

14 pt havde Niels Jørgensen på Skarø en datter ved dåben blev kaldet Karen hvis faddere var Rasmus Josephsen hustru som bar det, Peder Koch, Hans Christensen, Niels Tøsings søn, salig Hans Rasmussens datter

19 pt lod Niels Jørgensen på Skarø sin hustru introducere

21 pt lod Rasmus Andersens søn Anders sin hustru introducere (?? Anders/Rasmus)

13 september havde jeg en datter ved dåben som var for svagheds skyld hjemmedøbt og her kaldet Dorthe hendes faddere var hendes moster der er Sophie som holdt hende ved dåben. Rasmus Strangesen, Hans Jensen, Rasmus Nielsen, Susanne Christophersdatter

2 advent havde Rasmus Nielsen på Drejø en søn ved dåben som blev kaldet Verner Mathiesen. Faddere var Verner Gummes som bar det. Gumme Gummesen, Peder skrædder, Claus skrædders hustru og min nye tjenestepige

23 pt blev Rasmus Rasmussen og Maren Nielsdatter copulerede

25 pt blev Jep Rasmussen og Valborre Pedersdatter på Skarø copulerede

2 nativ havde Morten Josephsen på Drejø en datter ved dåben blev kaldet Maren hvis faddere var Claus Rasmussens hustru som bar det, Jerrich Hansen, Hans Rasmussen, Jens Nielsen, Kirsten Nielsdatter

1707
1 p epiph lod Rasmus Nielsen på Drejø sin hustru introducere

2 p epiph havde Hans Koch på Drejø en søn ved dåben blev kaldet Jens hvis faddere var sl. Christopher Nielsens hustru som bar det. Peder Haar, Jens Nielsen, Maren Rasmusdatter, Anders Rasmussens hustru

6 p epiph lod Hans Jensen på Drejø sin hustru introducere

Sages. lod Morten Josephsen på Drejø sin hustru introducere

3. marts blev Niels Nielsens hustru på Drejø begravet ætat 80 år og 1 måned

Latære havde Rasmus Josephsen på Skarø en datter ved dåben blev kaldet Maren hvis faddere var Hans Hansens hustru som bar det, Peder Josephsen, Peder Koch, Morten Nielsens hustru, Jerrich Hansens søn

Skærtorsdag lod Rasmus Hansen på Drejø et dødfødt barn begrave

3 p pasch lod Rasmus Josephsen på Skarø sin hustru introducere

Samme dag havde Hans Fromand på Drejø en datter ved dåben blev kaldet Kirsten hvis faddere var min hustru som bar det, Peder Josephsen, Hans Christensen, Hans Hansens hustru, Rasmus Clausens datter

4 p pasch havde Jens skrædder på Skarø en søn ved dåben blev kaldet Hans hvis faddere var Niels Jørgensens hustru som bar det, Peder Koch, Jeppe Rasmussen, Peder Nielsens søn, Hans Rasmussens datter

Ascensions lod Rasmus Hansen på Drejø sin hustru introducere

6 p pasch blev Jørgen Pedersen og Karen Rasmusdatter copulerede

Trinitatis havde Claus Rasmussen skrædder på Drejø en datter ved dåben ved navn Anne Cathrine hvis faddere var Morten Josephsens hustru som bar det, Hans Rasmussen, Rasmus Strangesens søn, Hans Jensens datter, Peder Haar

1 pt lod Hans Fromand på Drejø sin hustru introducere

3 pt lod Jens skrædder på Skarø sin hustru introducere

Samme dag havde Hans Hansen på Skarø en datter ved dåben blev kaldet Anne hvis fadddere var Rasmus Jeppesens hustru som bar det, Peder Haar, Jep Rasmussen, Hans Jerrichsen, Peder Nielsens datter

5 pt lod Claus Rasmussen på Drejø sin hustru introducere

7 pt havde Henniche Ibsen på Drejø en søn ved dåben blev kaldet Jørgen, hvis faddere var Morten Josephsens hustru som bar det. Morten Nielsen, Hans Rasmussen, Jerrich Hansens søn, degnens datter

10 pt lod Hans Hansen på Skarø sin hustru introducere

13 pt lod Henniche Ibsen sin hustru introducere

samme dag havde Jeppe Rasmussen på Skarø en søn ved dåben blev kaldet Rasmus, hvis faddere var Peder Nielsens hustru som bar det, Rasmus Birkholm, Rasmus Rasmussen, Peder Nielsens datter, (Claus) Jensen

18 pt lod Jep Rasmussen på Skarø sin hustru introducere

9. november lod Jørgen Pedersen på Hjortø et dødfødt barn begrave

21 pt lod Rasmus Nielsen på Drejø en søn begrave ætat 1 år 4 uger

16. november blev Hans Christensen på Skarø begravet ætat 37 år

1 adv. havde Rasmus Rasmussen på Drejø en søn ved dåben blev kaldet Rasmus, hvis faddere var Rasmus Nielsens hustru som bar det. Rasmus Andersen, Jacob skomager, Jerrich Hansens hustru, Maren Rasmusdatter

2 advent havde Hans Nielsen på Skarø en datter ved dåben blev kaldet Karen, hvis faddere var Niels Jørgensens hustru som bar det, Jens skrædder, Strange Rasmussen, Niels Pedersen (?), min tjenestepige Kirsten

7 december havde Niels Nielsens Rasmus på Drejø en datter ved dåben som blev kaldet Karen hvis faddere var Morten Josephsens hustru som bar hende, Henniche Ibsen, Hans Koch, Jep (søn), Anne Rasmusdatter

3 nativ lod Rasmus Rasmussen på (?) sin hustru introducere

1708
epiph lod Jørgen Pedersen på Hjortø sin hustru introducere

Samme dag havde Peder Ibsen på Drejø en datter ved dåben som blev kaldet Anne, hvis faddere var Rasmus Strangesens hustru som bar det, (clips) Rasmus Nielsen, Rasmus Rasmussen, Anne Rasmusdatter

1 p epiph lod Hans Nielsen på Skarø sin hustru introducere

2 p epiph lod Rasmus Nielsen på Drejø sin hustru introducere

3 p epiph lod Peder Ibsen på Drejø et barn begrave ætat 3 uger veniger 4 dage

Sexag. lod Peder Ibsen på Drejø sin hustru introducere

Invoc. havde Rasmus Nielsen på Drejø en søn ved dåben som blev kaldet Niels hvis faddere var Morten Josephsens hustru som bar ham, Hans Jensen, Hans Rasmussen, Jens Nielsen, Kirsten Nielsdatter

Langfredag blev Anne Jørgensdatter på Drejø begravet, ætat 63 år

2 p pasch lod Rasmus Nielsen på Drejø sin hustru introducere

11. april blev Jørgen Madsen på Skarø begravet ætat 66 år og 6 måneder

30. april lod Jens Rasmussen på Skarø en datter begrave ætat 12 år

6. maj lod Jeppe Rasmussen på Skarø et barn begrave ætat ½ år

2 pentac blev Rasmus Sørensen og Barbara Rasmusdatter copulerede

10 pt havde Rasmus Rasmussen på Drejø en søn ved dåben som blev kaldet Jens, hvis faddere var min hustru som bar ham, Peder Josephsen, Rasmus Strangesen, Niels Strangesens datter, Hans Mortensens svend

22 august blev min hustru begravet ætat 41 år veniger 6 uger

14 pt havde Laurits Rasmussen på Birkholm en søn ved dåben som blev kaldet Henrich, hvis faddere var Claus skrædders hustru på Drejø som bar ham. Rasmus Risting, Jens Henrichsen, Christopher Nielsens (?), Morten Josephsens svend

16 pt lod Rasmus Rasmussen på Drejø sin hustru introducere

19 pt lod Laurits Rasmussen på Birkholm sin hustru introducere

23 pt havde Anders Hansen på Drejø en datter ved dåben som blev kaldet Anne Kirstine hvis faddere var Margrethe Rasmussis som bar hende. Rasmus Strangesen, Rasmus Nielsen, Jens Hansen, Niels Strangesens datter

4. december lod Laurits på Birkholm sin moder gamle Anne begrave ætat 70 (evt. 76)

3. advent lod Anders Hansen på Drejø sin hustru introducere

samme dag havde Jeppe Rasmussen på Skarø en datter ved dåben som blev kaldet Malene, hvis faddere var Jørgen Pedersens hustru på Hjortø som bar hende. Henniche Ibsen, Niels Ibsen, Rasmus Clausens søn, Niels Strangesens datter

1709
Epiph havde Hans Koch på Drejø en søn ved dåben som blev kaldet Christopher hvis faddere var Rasmus Nielsens hustru som bar ham. Hans Rasmusssen, Strange Rasmussen, Kirsten Nielsdatter, Jeppe Henningsen

Septuag havde Rasmus Øboe på Drejø en søn ved dåben som blev kaldet Rasmus hvis faddere var Jens Rasmussens hustru som bar ham. Hans Jensen, Morten Nielsen, Jens Nielsen, Kirsten Nielsdatter

Samme dag lod Jeppe Rasmussen på Skarø sin hustru introducere

4. februar lod Rasmus Nielsen på Drejø sin far begrave ætat 82 år 2 måneder

Fastelavns søndag lod Hans Koch på Drejø sin hustru introducere

samme dag havde Rasmus Nielsen på Drejø en datter ved dåben som blev kaldet Maren hvis faddere var Claus skrædders hustru som bar hende. Morten Nielsen, Hans Jensen, Rasmus Strangesens søn, Rasmus Nielsens datter

2. februar blev Jørgen Hansen på Birkholm begravet 61 år og nogle uger

Oculi havde Niels Jørgensen på Skarø en datter ved dåben som blev kaldet Anne hvis faddere var Henniche Ibsens hustru som bar hende. Rasmus Josephsen, Morten Josephsens pige, Hans Hansens dreng

Latære lod Rasmus Øboe på Drejø sin hustru introducere

Palm lod Rasmus Nielsen på Drejø sin hustru introducer

19 april døde min sl. formand hr. Johan Schmeichel og den gamle præsteenkes Karen Augustidatters søster, og hr. Johan begravet den 29. april og den gamle kvinde den 30. april

Cantate havde Strange Rasmussen en søn ved dåben som blev kaldet Hans

Samme dag havde Mads Thomsen på Birkholm en datter ved dåben som blev kaldet Sidsel.

2 pt havde Jørgen Pedersen på Hjortø en datter ved dåben som blev kaldet Lene.

Samme dag lod Morten Josephsen sin hustru introducere

6 pt lod Strange Rasmussen på Drejø sin hustru introducere.

7 pt lod Mads Thomsen på Birkholm sin hustru introducere

8 pt lod Jørgen Pedersen på Hjortø sin hustru introducere

21 pt havde Anders Rasmussen en søn ved dåben blev kaldet Rasmus hvis faddere var Rasmus Nielsens hustru som bar ham. Jens Øbø og Rasmus Rasmussen

26 pt lod Anders Rasmussen på Drejø sin hustru introducere

Samme dag havde Søren Nielsen på Drejø en datter ved dåben som blev kaldet Karen.Fadderne var Rasmus Strangesens hustru som bar hende. Claus Rasmussen og Peder Josephsen

1 advent lod Søren Nielsen på Drejø sin datter begrave ætat 14 dage

3 advent lod Jeppe Rasmussen på Skarø sin stedsøn begrave ætat 7 år og nogle uger

4 adventlod Søren Nielsen på Drejø sin hustru introducere

1 p nativ lod Hans Nielsen på Skarø et barn begrave som var dødfødt.

1710
2 p epiph havde Anders Hansen på Drejø en datter ved dåben som blev kaldet Anne Kirstine, hvis faddere var Henniche Ibsens hustru som bar hende. Rasmus Nielsen, Peder Josephsen og Claus Hjortø

Sexag lod Hans Nielsen på Skarø sin hustru introducere

Samme dag lod Anders Hansen på Drejø sin hustru introducere

20. marts blev Hans Hansen på Skarø begravet 64 år

Palm havde Claus skrædder på Drejø en søn ved dåben som blev kaldet Hans, hvis faddere var mad. Maren Basse som bar ham, Peder Josephsen, Henrich Hansen

jub. havde Rasmus Josephsen på Skarø en datter ved dåben som blev kaldet Sidsel, og fadderne var Claus Rasmussens hustru som bar hende. Niels Tøsing, Morten Josephsen, Niels Josephsen

(-) maj havde Jeppe Rasmussen på Skarø en søn ved dåben som blev kaldet Rasmus, hvis faddere var Henniche Ibsens hustru på Drejø som bar ham. Niels Tøsing, Rasmus Josephsen og Rasmus Hjortø

Cant. lod Claus skrædder på Drejø sin hustru introducere

Trin. lod Rasmus Josephsen på Skarø sin hustru introducere

1 pt lod Jeppe Rasmussen på Skarø sin hustru introducere

4 pt havde Hans Pedersen på Skarø en søn ved dåben som blev kaldet Hans, hvis faddere var Jørgen Pedersens hustru på Hjortø som bar ham. Anders Christensen og Rasmus Josephsen

8 pt lod Hans Pedersen på Skarø sin hustru introducere

9 pt lod Rasmus Risting på Birkholm sin søster begrave ætat 40 år

Anno 1710 den 6. november om morgenen straks efter solens opgang blev min søn født og blev døbt den 10 hujus af provsten mag. Mogens Lucoppidan og blev kaldet Valdemar Christopher. Faddere var mad. Karen Basse som bar ham. Hr.Thomas Vaabner og kierste på Avernache, Hans Jensen og (-) Nielsen, begge mænd af Drejø by og degnen Hans Carlsens hustru. Gud lade ham og opvokse og tiltage udi alder og visdom og ... hos Gud og mennesker.

21 pt havde Claus Hjortø på Drejø en søn ved dåben som blev kaldet Rasmus, hvis faddere var mad. Karen Basse på Hvidkilde som bar ham, Jens Rasmussen og Hans Mortensen.

28. november lod Claus Hjortø på Drejø sin mor begrave ætat 80 år

10. december blev min kone introduceret i kirken efter hendes barnefødsel af mag. Mogens Lucoppidan.

4. advent havde Peder Ibsen på Drejø en søn ved dåben som blev kaldet Hans, hvis faddere var Hans Rasmussens hustru på Drejø som bar ham, Rasmus Nielsen sen. og Rasmus Nielsen jun.

Samme dag lod Claus Hjortø på Drejø sin hustru introducere

2 nativ Chr. havde Rasmus Rasmussen på Hjortø en datter ved dåben som blev kaldet Kirsten, hvis faddere var min kone som bar det. Peder Josephsen, Rasmus Nielsen, Jens Nielsen ungkarl

3 nativ Ch. havde Rasmus Nielsen jun. på Drejø en søn ved dåben som blev kaldet (-) hvis faddere var Christen Hansens hustru på Drejø som bar ham. Hans Rasmussen, Christen Hansen ungkarl

1711
1 p epiph havde Hans Nielsen på Skarø en datter ved dåben, som blev kaldet Anne, hvis faddere var Jeppe Rasmussens hustru på Skarø som bar hende. Niels Jørgensen, Hans Hansen og Arent Nielsen.

3 p epiph lod Peder Ibsen på Drejø sin hustru introducere

Septuag lod Rasmus Rasmussen på Hjortø sin hustru introducere

Sexag lod Rasmus Nielsen jun. på Drejø sin hustru introducere

11. februar havde Strange Rasmussen på Drejø en søn ved dåben som blev kaldet Anders, hvis faddere var Rasmus Strangesen, Rasmus Nielsen sen. begge mænd på Drejø, Jens Nielsen ungkarl og min kierste som bar det.

Invocat. lod Hans Nielsen på Skarø sin hustru introducere

25. marts lod Strange Rasmussen på Drejø sin hustru introducere

Qvasimodogen. havde Niels Jørgensen på Skarø en søn ved dåben, som blev kaldet Jens, hvis faddere var Peder Koch, Jeppe Rasmussen, Anders Christensen og Anders Christensens hustru som bar det.

Exaudi lod Niels Jørgensen på Skarø sin hustru introducere

2 pentac havde Rasmus Rasmussen en datter ved dåben som blev kaldet Johanne. Faddere var Rasmus (-), Claus Rasmussen og Christen Hansen ungkarl, og min hustru som bar det.

29. maj lod Hierrich Rasmussen sin hustru begrave ætat 44 år og 3 måneder

Trin. lod degnen sin hustrus søster begrave ætat 67 år 3 måneder

Samme dag havde Jørgen Pedersen på Hjortø en søn ved dåben, som blev kaldet Niels, hvis faddere var Niels Rasmussen af Hjortø, Rasmus Strangesen og Bodil Rasmusdatter af Hjortø som bar det.

4 pt lod Rasmus Rasmussen jun. på Drejø sin hustru introducere

5 pt lod Jørgen Pedersen på Hjortø sin hustru introducere

Fredag efter 5. pt lod Jens Henrichsen på Birkholm sin hustru begrave ætat 77 år

1. september havde Cathrine Marie Jensdatter en søn ved dåben, som blev kaldet Jens. Faderen til samme barn blev udlagt ved dåben, en karl navnlig Christen Madsen af Jylland. Faddere til barnet var Niels Strangesen, Rasmus Øbo, Christen Hansen og Anders Rasmussen begge unge karle af Drejø og Maren Christophers som bar det

19 pt havde Niels Rasmussen på (Hjortø) en søn ved dåben, som blev kaldet Niels, hvis faddere var Hans Rasmussens hustru som bar det. Rasmus Rasmussen på Hjortø, Hans Mortensen på Drejø, Hans Rasmussen på Drejø og Niels (-) på Hjortø

1. advent lod Niels Rasmussen på (Hjortø) sin hustru introducere

(-) december lod gamle Rasmus Rasmussen sin hustru begrave ætat 76 år.

3. advent havde Anders Christensen på Skarø en søn ved dåben, som blev kaldet Rasmus (?Claus), hvis faddere var Christen Hansens hustru på Drejø som bar det. Peder Koch på Skarø, Jeppe Rasmussen på Skarø og (-) Hansens søster på Skarø

17. december lod Hans Koch på Drejø sin moder (evt. far) begrave ætat 102 år

Anno 1712
Circumtif et fest Epiph havde Hans Koch på Drejø en datter ved dåben, som blev kaldet Maren, hvis faddere var min kone som bar hende til dåben. Jens Hansen på Drejø, degnens søn Christen Hansen, Morten Rasmussen og degnens datter Elsebeth.

Purif. Maria havde Morten Josephsen på Drejø en datter ved dåben, som blev kaldet Marie, hvis faddere var min kone som bar hende til dåben. Rasmus Andersen, Jens Hansen og Rasmus Rasmussen, alle boende på Drejø og min tjenestepige Susanne.

Fastelavns søndag havde Søren Nielsen en datter ved dåben som blev kaldet Karen, hvis faddere var min kone, som bar hende. Hans Rasmussen, Rasmus Nielsen, Christen Hansen ungkarl, alle af Drejø og Rasmus Nielsens hustru på Drejø

Innocavit lod Hans Koch på Drejø sin hustru intrducere

Samme søndag havde Arent Nielsen på Skarø en datter ved dåben som blev kaldet Anne, hvis faddere var Anders Christensens hustru på Skarø som bar hende til dåben. Morten Josephsen på Drejø, Jens skrædder på Skarø, Niels (-) ungkarl og Jeppe Rasmussens hustru på Skarø

7. marts blev min datter Cathrine og min søn Rasmus født klokken 10 formiddag.

Jud. lod Morten Josephsen på Drejø sin hustru introducere

16. marts var min datter Cathrine og min søn Rasmus i Drejø kirke. Faddere var min svoger hr. Thomas Vaabens kierste som bar sønnen, min kierstes søster Maren Basse som bar datteren. Morten Josephsen, Hans Mortensen, Claus Rasmussen, Rasmus Nielsen og Hans Rasmussen hans hustru Maren Christophers. Rasmus Nielsens hustru og Hans Jensens hustru. Gud lade dem begge både min søn og min datter (?) og deres (?) til glæde.

Palm lod Søren Nielsen husmand på Drejø sin hustru introducere.

3. marts lod Strange Rasmussen sin kones far begrave ætat 80 år

Skærtorsdag lod Arent Nielsen sin hustru introducere

Langfredag lod Peder Josephsen sin stedsøn begrave ætat 21 år

10 pt havde Henniche Ibsen en søn ved dåben blev kaldet Peder, hvis faddere var Niels (Jør)gensens hustru på Skarø som bar (-). Rasmus Rasmussen, Peder Josephsen, begge af Drejø og Christen Hansen ungkarl

26. august lod Rasmus Nielsen på Drejø sin hustru begrave ætat 42 år mindre en måned og nogle dage

2. september blev Peder Nielsen på Skarø begravet ætat 78 år

15 pt lod Henniche Ibsen på Drejø sin hustru introducere

1. september om middagstid døde min lille søn Rasmus Petersen på Drejø ætat ½ år og blev begravet udi Drejø kirke den 5. september.

23 pt havde Claus Hjortø en datter ved dåben som blev kaldet Karen, hvis faddere var min kone som bar det til dåben. Jens Hansen, Peder Josephsen og Rasmus Rasmussen, alle paa Drejø. Morten Nielsens hustru og (Rasmus) Nielsens datter Birte Rasmusdatter.

24 pt havde Hans Jensen en datter ved dåben som blev kaldet (-), hvis faddere var min kone som bar det. Rasmus Strangesen og Hans Koch, begge boendes på Drejø og Peder Mortensen og Christen Hansen begge unge karle tjenende på Drejø

2. advent lod Claus Rasmussen på Drejø sin hustru introducere

Samme søndag havde Rasmus husmand på Drejø en datter ved dåben, som blev kaldet (-) hvis faddere var min kone som bar hende til dåben. Rasmus Rasmussen jun., Claus skrædder, Christen Hansen ungkarl, Apelone Christophersdatter og degnens datter Elsebeth.

1713
Septuag havde Hans Pedersen på Skarø en søn ved dåben som blev kaldet Anders, hvis faddere var Hans Pedersens søster fra Tåsing som bar ham, Hans Nielsen, Rasmus Josephsen, Arent Nielsen, Rasmus Josephsen ungkarl, alle af Skarø

(14) februar havde Anders Hansen husmand på Drejø en datter ved dåben, som blev kaldet Anne, hvis faddere var Jens Rasmussens datter på Drejø navnlig Anne Rasmusdatter bar det til dåben. Morten Nielsen, Morten Josephsen, Hans Koch, Rasmus Nielsens datter på Drejø

Fastelavns søndag havde Hans Nielsen på (Skarø) en datter ved dåben som blev kaldet Maren, hvis faddere var Morten Josephsens hustru på Drejø som bar det til dåben. (-) Josephsen, Arent Nielsen, Morten Josephsen, (-) Hansen, alle af Skarø

(-) dag blev sl. Hans Hansen husmand begravet ætat 50 år

Latære lod Hans Pedersen på Skarø sin hustru introducere

Palm lod Hans Nielsen på Skarø sin hustru introducere

Skærtorsdag lod Anders Hansen husmand på Drejø sin hustru introducere.

Misericord havde Jeppe Rasmussen på Skarø en søn ved dåben, som blev kaldet Peder, hvis faddere var H (-) hustru på Drejø som bar ham til dåben. (-) Hiertø, Hans Nielsen på Skarø, Jens skrædder (-) Skarø, Anders Thomsens søn på Skarø

(-) maj lod Peder Ibsen sin søn Christen Pedersen begrave ætat 22 år 3 måneder 2 dage.

16. maj lod Rasmus Nielsen sen. på Drejø sin fader begrave ætat 84 år 2 måneder.

Trin. lod Jeppe Rasmussen på Skarø sin hustru introducere

4. juli havde Henrich Jacobsen på Birkholm en søn ved dåben, som blev kaldet Hans, hvis faddere var min kierste som bar ham til dåben, Morten Nielsen på Drejø, Laurits Ras(mussen) på Birkholm, Peder Mortensen ungkarl på Birkholm og Laurits Rasmussen ungkarl også opå Drejø (-) unge degnekone.

8 pt lod Henrich Jacobsen på Birkholm sin hustru introducere

10 pt havde Strange Rasmussen på Drejø en datter ved dåben som blev kaldet Karen, hvis faddere var min kone som bar hende til dåben. Rasmus Andersen, Christen Hansen, Laurits Rasmussen ungkarl og den unge degnekone

23. august lod Jens skrædder sin søn R(asmus) Jensen begrave ætat 25 år

12 pt havde sl. Rasmus (Jensen) (-) en datter ved dåben som blev kaldet Karen, hvis faddere var min kone som bar hende. Anders (-) Hans Hansen, Anders (?), og Niels (-)

13 pt havde Søren Nielsen på Drejø en søn ved dåben som blev kaldet Niels, hvis faddere var Apelone Strange (-)sens hustru som bar ham til dåben. (-) Ibsen på Hjortø, Morten Nielsens stedsøn og Hans Jensens hustru

Samme søndag havde Claus skrædder på Drejø en datter ved dåben, som blev kaldet Anne, hvis faddere var Hans Kochs (-) som bar hende til dåben, Rasmus Clausen, M8orten Nielsens) stedsøn, Jeppe Rasmussen, Margrethe Christophersdatter

15 pt lod Strange Rasmussen sin hustru introducere

17 pt havde Anders Rasmussen på Drejø en søn ved dåben, blev kaldet Hans, hvis faddere var min kone som bar ham til dåben, Strange (-), (-) Nielsen, Christen Hansen, begge unge karle og Margrethe Christophers

(-) søndag blev sl. Rasmus Jensens hustru introduceret

16 pt lod Søren husmand på Drejø sin hustru introducere

19 pt havde Niels Jørgensen på Skarø en søn ved dåben som blev kaldet Anders, hvis faddere var min kone som bar det til dåben. Anders Thomsen, Arent Nielsen, begge Skarø og Anne Erichsdatter (Drejø).

(samme) søndag lod Claus skrædder på Drejø sin hustru introducere

28. oktober blev sl. Peder Koch på Skarø begravet ætat 69 år

2 pt lod Anders Rasmussen på (-) sin hustru introducere

(-) november lod Søren Nielsen husmand på Drejø sin søn begrave ætat 9 uger

(-) november lod Anders Nielsen på Skarø et barn begrave som var dødfødt

Samme dag havde Anders Christensen på Skarø en søn ved dåben som blev kaldet Rasmus, hvis faddere var Rasmus Josephsens hustru på Skarø som bar ham til dåben. Arent Nielsen, Anders (-), Jeppe Rasmussens stedsøn, Rasmus Josephsen, (-) og Hans Pedersens hustru

(-) advent havde Arent Nielsen på Skarø en datter ved dåben som blev kaldet Cathrine, hvis faddere var min kone som bar hende. Rasmus Andersen (-) (-) Morten Josephsen og Margrethe (-) (-) Hierrichsdatter

Anno 1714
1 p epiph lod Anders Christensen (på Skarø) sin hustru introducere

2 p epiph lod Arent Nielsen på Skarø sin hustru introducere

12. februar lod Anders Christensen på Skarø sin søn begrave ætat 11 uger mindre 2 dage

3. marts lod Arent Nielsen på Skarø sin datter begrave ætat 2 år 3 uger

9. marts blev gamle sl. Anders Pedersen begravet ætat 84 år 4 uger

14. marts blev min lille søn født om morgenenkl. 8. Gud lade ham leve Gud til ære og sine forældre til glæde

Jud. bleev min lille søn døbt og kaldet Niels Basse, hvis faddere var hans moster Karen Basse som bar ham til dåben. Mademoselle Boldans, Christen Hansen, Rasmus Andersen og Hans Koch alle boende på Drejø

Palm havde Laurits Rasmussen på Birkholm en datter ved dåben som blev kaldet Anne Margrethe, hvis faddere var dommerens hustru på Strynø som bar hende til dåben, Claus Hjortø, gamle Jens på Birkholm, Claus Hjortøs søn navnlig Rasmus og Rasmus Ristings søn på Birkholm

Miseric. havde Oluf Lauridsen husmand på Drejø en datter ved dåben som blev kaldet Karen, hvis faddere var Valborg Jensdatter, som bar hende til dåben. Peder Josephsen, Rasmus Nielsen, Henr(-) Nielsens søn, Anne Jerrichsdatter og Henniche Ibsens datter

Cantate lod Laurits Rasmussen på (Birkholm) sin hustru introducere

2. pinsedag lod Oluf husmand på Drejø sin hustru introducere

2 pt havde den unge degn Henrich Hansen en søn ved dåben som blev kaldet Carl, hvis faddere var min kone som bar ham til dåben, Jens Han, Peder Josephsen, Claus Hjortø, Peder Mortensen, Morten Josephsens hustru, Anders (-) hustru, Christen Hansen, Hans Hansen, Jørgen (-) alle 3 unge karle og Anne Jensdatter og (Birte) Rasmusdatter

22. juni lod den unge degn Henrich Hansen sin sl. kone begrave ætat 24 år 3 måneder 2 dage

13 pt lod Claus Rasmussen på Drejø sine tvillingebørn begrave som var dødfødte

3. september blev gamle Jens Henrichsen på Birkholm begravet ætat 82 år

8. november blev den gamle præsteenke sl. Karen Augustidatter begravet ætat 87 år mindre 3 måneder

2. juledag havde Søren Nielsen husmand på Drejø en søn ved dåben som blev kaldet Niels, hvis faddere var min kone som bar ham til dåben. Strange Rasmussen, Jens Nielsen, Hans Kochs hustru.

dom p nativ Xti havde Strange Nielsen på Drejø en søn ved dåben som blev kaldet Niels, hvis faddere var min kone som bar ham til dåben, Hans Koch, Peder Josephsen, Hans Jensen, Hans Rasmussen, Rasmus Nielsens hustru, Margrethe Christophersdatter

1715
3 p epiph lod Søren husmand sin hustru introducere

4 pt lod Strange Nielsen på Drejø sin hustru introducere

Septuages havde Hans Nielsen på Skarø en datter ved dåben som blev kaldet Cathrine, hvis faddere var (-) Rasmussens hustru på Drejø som bar hende til dåben, Jeppe Rasmussen, Rasmus Hansen, Hans Hansen, Johanne Nielsdatter

Serages havde Hans Koch på Drejø en søn ved dåben, som blev kaldet (-) hvis faddere var Strange Nielsens hustru som bar ham til dåben, Rasmus Strangesen, Hans Rasmussen, Niels Hansen ungkarl, Margrethe Christophersdatter

Oculi lod Hans Nielsen af Skarø sin hustru introducere

Latære lod Hans Koch på Drejø sin hustru introducere

Jud. lod Morten Josephsen sin hustru introducere

6 pt lod Jeppe Rasmussen på Skarø sin hustru introducere

11 pt havde Hans Erichsen 2 sønner ved dåben den ene blev kaldet Erich, min kone bar det til dåben den anden blev kaldet Rasmus som Maren Christophers bar til dåben. Faddere Niels Strangesen, Morten Nielsen, Claus Hjortø, Anders Rasmussen ungkarl, Hans Nielsen en ungkarl, Degnens datter og Henniche Ibsens datter.

7. september lod Hans Erichsen på Drejø en søn begrave ætat 8 dage

16 pt lod Hans Erichsen på Drejø sin hustru introducere

Samme søndag havde Henniche Ibsen på Drejø en datter ved dåben som blev kaldet Anne, hvis faddere var min kone som bar hende til dåben. Erich Hansen, Hans Rasmussen, Hans (Koch) degnekonen, Margrethe Christophersdatter.

21 pt lod Henniche Ibsen sin hustru introducere

20. november lod Rasmus Rasmussen sin sl. hustru begrave ætat 46 år

dom p. nativ havde Strange Rasmussen en søn ved dåben som blev kaldet Niels, hvis faddere var min kone som bar ham til dåben. Hans Rasmussen, Hans Jensen, Rasmus (-), Hans Jensen og Peder Ibsens søn, begge unge karle.

Anno 1716
Nytårsdag lod Claus skrædder på Drejø en søn begrave ætat 6 år mindre 3 måneder

1 p epiph havde Hans Pedersen en søn ved dåben som blev kaldet Niels, hvis faddere var Karen Pedersdatter fra Ballen som bar ham til dåben. Rasmus Josephsen, Rasmus Hansen, Morten Josephsen og Jens skrædders datter, alle af Skarø

15. januar lod Henniche Ibsen sin lille datter begrave ætat 3 måneder.

16. januar lod Peder Josephsen sin sl. hustru begrave ætat 60 år

22. januar lod Morten Rasmussen sin sl. fader begrave ætat 71 år

3. p epiph lod Hans Pedersen på Skarø sin søn begrave ætat 2 uger

29. januar lod Strange Rasmussen på Drejø sin hustrus sl. moder begrave ætat 70 år

31. januar lod Strange Rasmussen på Drejø sin sl. fader Rasmus Strangesen begrave ætat 74 år

Fest. purif. Maria lod Strange Rasmussen sin hustru introducere

3. februar blev sl. Laurits Rasmussen fra Birkholm begravet 45 år

6. februar lod Jacob skomager på Drejø sin sl. hustru begrave ætat 58 år

Sexag. lod Hans Pedersen på Skarø sin hustru introducere

Invoc. havde Claus Rasmussen en datter ved dåben som blev kaldet Karen, hvis faddere var min hustru som bar hende til dåben, Christen Hansen, Rasmus Nielsen jun., min karl, degnens kone

Oculi havde en kvinde navnlig Anne Rasmusdatter en søn ved dåbem som var hjemmedøbt og var kaldet Ditlev, hvid faddere var Rasmus Nielsens hustru på Drejø som bar ham til dåben. Hans Hansen, Anders Hansen, begge unge karle, Johanne Erichsdatter og Kirsten Rasmusdatter. Til barnefader blev lagt ud ved dåben en karl navnlig Jens Ditlevsen (-)ende på Drejø udi (-)

Palm blev Anders husmands datter begravet ætat 3 år og nogle uger

Skærtorsdag lod Claus Rasmussen (-) sin hustru introducere

Exaudi lod Søren Nielsen husmand sin lille søn begrave ætat 1½ år mindre 4 uger

3 pt blev gamle Maren begravet.

29. juni lod Henrich Jacobsen på Birkholm en datter begrave som var dødfødt

16. juli lod Mads Thomsen på Birkholm sin sl. hustru begrave ætat 47 år mindre 11 uger.

7 pt havde Rasmus husmand en søn ved dåben blev kaldet Rasmus. Min kones søster Maren Basse bar ham til dåben. Faddere foruden var Morten /Nielsen), Claus Hjortø, Jens Hansen, Jens Pedersen, begge unge karle.

6. august lod Hans Nielsen sin sl. hustru Triniche Jochumsdatter begrave ætat 62 år 1 uge 5 dage

9 pt lod Henrich Jacobsen på Birkholm sin hustru introducere

11 pt blev Maren Jensdatter introduceret

14 pt den 13. september blev min kære datter Gertrud Cathrine født om aftenen kl. 5 og af provsten mag. Mogens Jensen Lucoppidan døbt søndagen den 16. september. Hendes faddere var hendes moster Maren Basse som (- -) mons. Niels Pedersen, Erich Hansen, Henniche Ibsen, Peder Mortensen og Strange Nielsens hustru. Apelone Christophersdatter. Gud lade bemeldte min kære datter Gertrud Cathrine opvokse og (-) udi alder, visdom og (-) Gud og mennesker.

andag den 28. september blev Hans (Niel)sen af Skarø begravet ætat 49 år

4. november blev min kone introduceret af provsten mag. Mogens Jensen Lucoppidan.

Den 6. november blev sl. Anders Thomsen af (Skarø) begravet ætat 74 år.

22 pt havde Claus skrædder på Drejø en søn ved dåben som blev kaldet (-) min kone bar ham til dåben. De andre faddere var Peder Mortensen, Niels Strangesen (-) søn. Jens Nielsen, Rasmus Nielsens hustru. (-) og degnens datter Elsebeth.

16. november lod Rasmus Andersen af Skarø sin sl. moder begrave ætat 58 år.

5. december lod Niels Rasmussen af (-) sin sl. moder begrave ætat 83 år

2. advent havde Peder Josephsen en datter ved dåben blev kaldet (-)ne, min kone bar hende til dåben. (De) andre faddere var Hans Mortensen, Peder Mortensen, Hans Kochs hustru og Johanne Erichsdatter.

4. advent lod Claus skrædder sin hustru introducere

23. december døde min kære (datter) Gertrud Cathrine Petersdatter.

Anno 1717
1 p epiph lod Peder Josephsen sin hustru introducere

Septuag havde Oluf Lauritsen husmand på Drejø en søn ved dåben som blev kaldet Laurits hvis faddere var Rasmus Nielsens kone i krogen som bar ham til dåben, Claus Hjortø, Peder Josephsen, min karl Christen Hansen og Jens Nielsens datter, Margrethe Christophersdatter

Sexag havde Niels Jørgensen af Skarø en søn ved dåben som blev kaldet Peder, hvis faddere var Claus Rasmussens hustru på Drejø, Rasmus Nielsen, Peder Mortensen, Rasmus Nielsens hustru, Peder (-) datter på Skarø

Februar taksigelsesfest havde Arent Nielsen af Skarø en søn ved dåben som blev kaldet Niels, hvis faddere var Anders Christensens (-) på Skarø bar ham til dåben. Henniche Ibsen, Hans Hansen, Morten (-) Niels Josephsen

Reminisc. lod Oluf Lauritsen sin hustru introducere

Latære lod Niels Jørgensen på Skarø sin hustru introducere

Dom qudi havde Anders Hansen husmand på Drejø en datter ved dåben som blev kaldet Anne, hendes faddere var Peder Josephsens hustru som bar hende til dåben. Peder Mortensen, Christen Hansen, Hansen, begge unge karle, Karen Clausdatter og Kirsten Christensdatter, begge piger

Misericord havde Hans Pedersen af Skarø en søn ved dåben som blev kaldet Morten, hvis faddere var Niels Jørgenssens hustru af Skarø som bar ham til dåben. Jens skrædder, Peder Mortensen, Rasmus Andersens hustru, Peder Kochs datter

Jubil. lod Anders husmand på Drejø sin hustru introducere

Fest. Ascens. havde Anders Haar på Drejø en søn ved dåben som blev kaldet Jørgen, hvis faddere var degnen Hans Carlsens hustru som bar ham til dåben. Morten Josephsen, Peder Josephsen, Niels Jacobsen ungkarl og Johanne Erichsdatter

2. pentac lod Hans Pedersen på Skarø sin hustru introducere

3 pt lod Anders Haar på Drejø sin hustru introducere

1. juli lod Niels Jørgensen af Skarø sin sl. moder begrave ætat 88 år og nogle uger

23. juli blev sl. Niels Jørgensen af Skarø begravet ætat 49 år

11 pt lod enkekonen sl. Niels Jørgensens på Skarø hendes sl. søn begrave ætate 27 uger

17 pt havde Strange Nielsen en søn ved dåben som blev kaldet Christopher, hvis faddere var min kone som bar ham til dåben. Rasmus Nielsen, Peder Mortensen, Christen Hansen jun. og Hans Kochs hustru

18 pt havde Claus Rasmussen en datter ved dåben som blev kaldet Johanne, hvis faddere var Morten Josephsens hustru som bar hende til dåben. Strange Rasmussen, Hans Rasmussen, degnekonen og min tjenestepige ? (Carls)datter

21 pt lod Strange Nielsen på Drejø sin hustru introducere

23 pt havde Rasmus Hansen af Skarø en søn ved dåben som blev kaldet Hans, hvis faddere var Rasmus Nielsens hustru på Drejø som bar ham til dåben. Niels Ibsen, Niels Josephsen, min karl Jørgen Andersen.

Alle helgens dag havde Henrich Jacobsen en søn ved dåben, som blev kaldet Jens, hvis faddere var Peder Josephsens hustru på Drejø som bar ham til dåben. Rasmus Risting, Jeppe Rasmussen og Laurits Rasmussen

24 pt lod Claus Rasmussen på Drejø sin hustru introducere

12. november lod Laurits Rasmussen på Drejø sin datter begrave som var dødfødt

25 pt blev Niels Hansen og Ellen Jacobsdatter copulerede

1 advent lod Rasmus Hansen på Skarø sin hustru introducere

Samme dag blev Karen S...dtz begravet

3. advent lod Henrich Jacobsen af Birkholm sin hustru introducere

10. december blev Jens Christensen fra Birkholm begravet, ætat 50 år

Anden juledag blev Niels Josephsen og Anne Jensdatter copulerede

Anno 1718
Nytårsdag havde Søren husmand på Drejø en søn ved dåben som blev kaldet Rasmus, hvis faddere var Anne Rasmusdatter som bar ham til dåben, Hans Andersen, Strange Rasmussen, Jeppe Henningsen og Jeppe Rasmussen

28. januar blev sl. Niels Strangesen begravet, ætat 74 år

5 p epiph lod Søren Nielsen på Drejø sin hustru introducere

9. februar blev sl. Jacob skomager begravet, ætat 77 år

Jubilate havde Peder Josephsen på Drejø en søn ved dåben som blev kaldet Joseph, hvis faddere var Anders Haars hustru som bar ham til dåben. Rasmus Nielsen jun., Claus Hjortø, Hans Rasmussen, Gregers Hansen ungkarl.

Samme dag blev Christen Hansen og Kirsten Christensdatter copulerede

2 pentecost havde Morten Josephsen af Skarø en datter ved dåben som blev kaldet Johanne, hvis faddere var Rasmus Hansen, Rasmus Josephsen, Niels Josephsens hustru som bar hende til dåben og Niels Jensens hustru

3 pent. blev Peder Josephsens hustru introduceret

1 pt blev Ivar Hansen og Birthe Rasmusdatter copulerede

2 pt blev Morten Rasmussen og Boel Rasmusdatter copulerede

Visti Maria havde Hans Jensen på Drejø en søn ved dåben som blev kaldet Peder, hvis faddere var min kone som bar ham til dåben, Claus Rasmussen, Christen Hansen jun., min karl Jørgen Andersen og Jeppe Pedersen, unge karle

5 pt blev Morten Josephsens hustru på Skarø introduceret

7 pt lod Hans Koch på Drejø sin hustru introducere

8. august lod Morten Josephsen af Skarø hans sl. datter begrave, ætat 9 uger 1 dag

8. september lod Jeppe Rasmussen af Birkholm sin sl. stifdatter begrave, ætat 4 år og nogle uger

15 pt havde Jeppe Rasmussen på Birkholm en søn ved dåben som blev kaldet Rasmus, hvis faddere var min kone som bar ham. Hans Rasmussen, Rasmus Rasmussen, Hans Nielsen og Cathrine Jensdatter

Samme søndag havde Karen Daniels et uægte barn ved dåben som blev kaldet Laurits. Faddere var Anders Hansens hustru som bar ham, Christen Hansen, Hans Erichsen og Susanne Pedersdatter.

27 september lod Claus Rasmussen af Drejø sin sl. datter begrave ætat 2 år og 6 måneder og 6 uger

16 pt havde Hans Erichsen på Drejø en søn ved dåben, som blev kaldet Rasmus, hvis faddere var Anders Christensens hustru af Skarø som bar ham. Rasmus Rasmussen, Hans Andersen, Henniche Ibsens datter

Samme dag blev Søren skrædders barn begravet

5. oktober lod Strange Nielsen sin sl. søn begrave 1 år 2 uger 6 dage

17 pt døde min ældste kære søn Valdemar Christopher af børnekopper, eftermiddag kl. 3 udi hans alders 8. år mindre 3 uger ogh blev begravet den 14. oktober

17 oktober blev Rasmus Pedersen og Anne Hansdatter copulerede

17 pt blev min kære datter Gertrud Cathrine født og derefter ved dåben igenfødt fredag næstefter. Provsten mag. Mogens Jensen Lucuppidan døbte hende. Madmoiselle Karen Basse af Hvidkilde hende til dåben. De andre faddere Christen Hansen jun., Hans Andersen, Morten Rasmussen. Gud lade hende opvokse udi alder og visdom og (-)de Gud til ære og lov og hendes forældre til glæde.

25. oktober lod Jeppe Rasmussen af Birkholm sin sl. søn begrave ætat 4 uger

27. oktober blev sl. Hans Rasmussen af Drejø begravet, ætat 45 år og 5 måneder

Fest Sant. lod Hans Pedersen af Skarø sin søn begrave, ætat 1 år 6 måneder

21 pt havde Niels Josephsen af Skarø en datter ved dåben som blev kaldet Gertrud. Faddere var Anders Christensens hustru som bar hende, Unge Christen Hansen, Rasmus Nielsen sen., Ole Larsen og Ellen Erichsdatter.

Samme søndag blev Hans Erichsens hustru introduceret

8. november blev sl. Jens skrædder af Skarø begravet, ætat 60 år

12. november morgenen tidlig døde min datter Gertrud Cathrine, ætat 4 uger 3 dage og onsdagen derefter blev hendes lig nedsat udi Drejø kirke

23 pt blev Anders Jensen og Cathrine Jensdatter copulerede

1. advent blev Jacob Nielsen og Anne Nielsdatter copulerede

19. december blev sl. Hans Jensen begravet, ætat 66 år

29. december blev sl. Hans Andersen skrædder begravet, ætat 69 år.

2. juledag blev Niels Josephsens hustru på Skarø introduceret.

Anno 1719
2. januar blev Rasmus Clausen begravet 74 år

2 p epiph havde Niels Hansen en søn ved dåben som blev kaldet Jacob. Fadderne var Peder Josephsens hustru som bar ham til dåben. Morten Rasmussen, Laurits Rasmussen, Hans Rasmussen og Hans Erichsen

Septuagesima blev Laurits Rasmussens barn begravet som var dødfødt

Fastelavns søndag havde Niels Larsen på Drejø en søn ved dåben, som var hjemmedøbt og var kaldet Hans, hvis faddere var Rasmus Nielsens hustru som bar ham. Claus Hjortø, Hans Andersen, Hans Koch, Morten Rasmussens hustru

Samme søndag blev Niels Hansens hustru introduceret

Oculi blev Laurits Rasmussens hustru introduceret

Palm. blev Niels Larsens hsutru introduceret

Misericord havde Morten Rasmussen på Drejø en datter ved dåben som blev kaldet Karen, hvis faddere var Claus Rasmussens hustru som bar hende til dåben. Unge Christen Hansen, Hans Andersen, Laurits Rasmussen og Hans Rasmussen

Onsdagen efter misericord blev Erich Hansen på Drejø begravet, ætat 74 år 6 måneder

2 pentecost lod Morten Rasmussen sin hustru introducere

8. juni blev Rasmus Hansens sl. hustru begravet, ætat 66 år 3 uger

1 pt blev Anders Hansen husmands sl. søn begravet ætat 19 år 6 måneder

Visit Marie blev Ole Larsens sl. hustru begravet, ætat 39 år

6 pt havde Niels Jensen på Skarø en datter ved dåben som blev kaldet Karen, hvis faddere var Niels Josephsens hustru som bar hende til dåben. Rasmus Nielsen foged, Morten Josephsen, Jens Pedersen og Anders Hansen, begge unge karle

8 pt havde unge Christen Hansen en søn ved dåben som blev kaldet Hans, hvis faddere var degnens datter Anne Hansdatter som bar ham til dåben. Claus Rasmussen, Peder Mortensen, Hans Kochs hustru og Henniche Ibsens hustru.

10 pt havde Morten Josephsen af Skarø en søn ved dåben som blev kaldet Joseph, hvis faddere var Niels Josephsens hustru som bar ham til dåben. Hans Pedersen, Rasmus Josephsen, Jørgen Andersen og Arent Nielsens hustru, alle boende på Skarø

12 pt natten kl. 12 blev min kære datter Gertrud Cathrine født og igenfødt ved dåben til Guds rige den 13 pt. Hendes faddere var hendes moster mademoselle Karen Basse fra Hvidkilde, som bar hende til dåben, Peder Josephsen, Strange Rasmussen, Jens Nielsen og Hans Skarøs hustru

Samme dag havde Strange Nielsen af Drejø en søn ved dåben som blev kaldet Christopher, hvis faddere var Hans Kochs hustru som bar ham til dåben. Claus Rasmussen og Erich Rasmussens tvende døtre Ellen Erichsdatter og Karen Erichsdatter

Samme søndag blev unge Christen Hansens hustru efter hendes barnefødsel introduceret

14 pt havde Anders Jensen en datter til dåben som blev kaldet Anne Margrethe, hvis faddere var Peder Josephsens kone som bar hende til dåben. Morten Josephsen, Karen Erichsdatter

Samme søndag havde Hans Hansen en søn ved dåben som var blevet hjemmedøbt og der kaldet Hans, hvis faddere var Niels Hansens hustru som bar ham til dåben. Rasmus Nielsen jun. og Anne Hansdatter

16 pt havde Hans Pedersen af Skarø en søn ved dåben som blev kaldet Morten, hvis faddere var Rasmus skrædders hustru som bar ham til dåben. Rasmus Josephsen, Arent Nielsen, Susanne (-)
datter på Skarø

Samme søndag havde Jacob Nielsen af Hjortø en datter ved dåben, som blev kaldet Karen, hvis faddere var Jørgen Pedersens hustru, som bar hende til dåben. Niels Ibsen, Hans Nielsen, Jens Nielsen, Niels Rasmussens datter og Rasmus Rasmussens datter, begge af Hjortø

Samme søndag lod Morten Josephsen af Skarø sin hustru introducere

17 pt blev Thomas Andersen og Karen Jensdatter copulerede

4. oktober blev min kierste introduceret

18 pt blev Strange Nielsens hustru introduceret

19 pt blev Hans Nielsen og Johanne Margrethe Christophersdatter copulerede

20 pt lod Hans Hansen sin hustru introducere

Alle helgens dag blev Jacob Nielsens hustru introduceret

Samme dag blev Anders Rasmussens søn begravet, som døde straks efter fødslen

22 pt blev Anders Jensens hustru fra Birkholm introduceret

24 pt blev Hans Pedersens hustru af Skarø iintroduceret

Samme søndag havde Jørgen Andersen af Skarø en datter ved dåben og blev kaldet Maren, hvis faddere var Morten Josephsens hustru af Skarø som bar hende til dåben. Jeppe Rasmussen, Rasmus Nielsen foged, Anders Hansen og Laurits Hansen, begge unge karle

2 advent blev Anders Rasmussens hustru efter hendes barnefødsel introduceret

13. december havde Arent Nielsen af Skarø en datter ved dåben og blev kaldet Anne. Faddere var Hans Pedersens hustru af Skarø som bar hende til dåben. Jørgen Andersen, Rasmus Josephsen og Anders Hansen, alle af Skarø og Anne Pedersdatter, Peder Kochs datter af Skarø

4. advent havde Peder Josephsen af Drejø en søn ved dåben som blev kaldet Hans. Faddere var Claus Hjortøs hustru som bar ham til dåben. Henrich Hansen den unge degn, Christen Hansen, Hans Nielsen og Apelone Christophersdatter

Anden juledag blev Jørgen Andersens hustru af Skarø introduceret efter hendes barnefødsel

Inter fast nativit Xsti et festum Circum seif havde Søren skrædder af Drejø en datter ved dåben og blev kaldet Karen, hvis faddere var Maren Andersdatter som bar hende til dåben. Peder Josephsen, Peder Mortensen, Jørgen Hansen og degnens datter Anne Hansdatter.

Anno 1720
3 p epiph lod Peder Josephsen af Drejø sin mindste søn begrave ætat 3 uger

Septuages. blev Arent Nielsens hustru af Skarø introduceret efter hendes barnefødsel

Sexag. blev Peder Josephsens hustru af Drejø introduceret efter hendes barnefødsel

Askeonsdag blev Søren skrædders hustru af Drejø efter hendes barselsseng introduceret

Invoc. havde Rasmus Hansen af Skarø en datter ved dåben som blev kaldet Johanne. Faddere var Hans Pedersens hustru af Skarø som bar hende til dåben. Morten Rasmussen af Drejø, Jørgen Andersen og Jeppe Rasmussen og Thomas Andersens hustru, alle af Skarø

2den påskedag blev Rasmus Hansens hustru af Skarø introduceret efter hendes barnefødsel

4. april blev sl. Rasmus Rasmussen af Hjortø begravet udi fyrrekiste ætat 56 år

1. maj blev sl. Rasmus Rasmussens datter begravet, ætat 18 år

2. pinsedag blev Henniche Ibsens hustru af Drejø introduceret efter hendes barnefødsel

Trin blev sl. Rasmus Rasmussens anden datter af Hjortø begravet, ætat 14 år

12. juni blev sl. Rasmus Rasmussens søn begravet af Hjortø, ætat 21 år

2 pt blev Henrich Hansen og Karen Hansdatter copulerede

Sct. Hansdag blev Hans Erichsen og Maren Henningsdatter copulerede

7 pt havde Ole Larsen en søn ved dåben som blev kaldet Niels, hvis faddere var min kone som bar ham til dåben. Rasmus Nielsen foged, min karl Christen, Peder Madsen

15. juli lod Jacob Nielsen af Hjortø sin sl. hustru begrave ætat 32 år 6 måneder

11 pt blev Ole Larsens hustru efter hendes barnefødsel introduceret

Samme søndag havde Claus skrædder en søn ved dåben og blev kaldet Rasmus, hvis faddere var degnens datter Anne, som bar ham til dåben. Peder Mortensen, Peder Josephsen, Christen Hansen jun.

10. pt blev Ole Larsens barn begravet ætat 3 uger.

14. august blev Henniche Ibsens mindste datter begravet ætat 3 måneder

30. august lod Jeppe Rasmussen af Skarø sin sl. steddatter navnlig Anne Rasmusdatter (begrave) , æt 15 år 8 måneder

14 pt blev Claus skrædders barn begravet ætat 3 uger

Samme søndag blev Jeppe Rasmussens steddatter sl. Maren Rasmusdatter begravet, 23 år 4 måneder

15 pt blev Rasmus Rasmussen og Margrethe Pedersdatter copulerede

16 pt blev Claus skrædders hustru introduceret efter hendes barnefødsel

19 pt havde Hans Nielsen på Drejø en datter ved dåben og blev kaldet Anne, hvis faddere var min kierste som bar hende til dåben, Strange Rasmussen, Hans Andersen, Jens Pdersen og Jens Hansen, begge unge karle

20 opt blev Hans Knudsen og Anne Rasmusdatter copulerede

23 pt blev Hans Nielsens hustru af Drejø introduceret

24 pt blev Rasmus Jensen og Anne Cathrine Mortensdatter copulerede

1 advent blev Jørgen Hansen og Anne Rasmusdatter copulerede

7. december lod Morten Josephsen af Skarø sin hustru begrave ætat 24 år

3 advent havde Peder Josephsen af Drejø en datter ved dåben og blev kaldet Maren, hvis faddere var Maren Henningsdatter som bar hende til dåben, Henning Ibsen, Claus skrædder, Jep Pedersen og degnens kone

4 advent blev Jørgen Andersens steddatter begravet ætat 6 år

Anno 1721
Nytårsdag havde Niels Hansen husmand på Drejø en søn ved dåben og blev kaldet Peder, hvis faddere var min kierste som bar ham til dåben, Anders Rasmussen, Hans Hansen og degnens datter Anne

3. januar lod Rasmus Josephsen af Skarø sin sl. søn begrave, ætat 19 år og 5 uger

1 p epiph blev Peder Josephsens hustru efter hendes barnefødsel introduceret

2 p epiph havde Henrich Jacobsen en søn ved dåben og blev kaldet Rasmus, hvis faddere var Rasmus Risting, Hans Hansen, Hans Nielsen og Maren Henningsdatter som bar ham til dåben.

Septuag blev Niels Hansens hustru efter hendes barnefødsel introduceret.

19. februar blev Rasmus Andersens sl. hustru begravet ætat 83

27. februar blev Rasmus Andersen kirkeværge begravet ætat 79 år

3. marts blev Niels Hansen husmand på Drejø begravet, ætat 4(-) år

Onsdag den 26. marts havde Thomas Andersen af Skarø en datter ved dåben og blev kaldet Karen, hendes faddere var Anders Christensens hustru som bar hende til dåben. Hans Erichsen fra Drejø, Anders Hansen, Laurits Hansen og Rasmus Hansens hustru af Skarø

Judic. havde Morten Rasmussen en datter ved dåben og blev kaldet Johanne, hvis faddere var unge Christen Hansens hustru som bar hende til dåben. Henning Ibsen, Hans Erichsen, fogedens søn, Anders Rasmussen og degnens datter Elsebeth

2. april blev Henrich Jacobsens hustru efter hendes barnefødsel introduceret

5. april blev sl. Rasmus Hansen begravet, ætat 76 år

Samme dag blev Morten Rasmussens yngste datter begravet som var 7 dage gammel.

Palm. blev Laurits Rasmussens hustru efter hendes barnefødsel introduceret

Misericord blev Morten Rasmussens hustru efter hendes barnefødsel introduceret

29. april blev Niels Josephsens yngste datter begravet ætat halvtredie år

Cantate blev Thomas Andersens hustru efter hendes barnefødsel introduceret

15. maj blev Niels Ibsens hustru begravet ætat 77 år

Cantate havde Anders Haar en søn ved dåben og blev kaldet Erich, hvis faddere var Hans Erichsen, Peder Mortensen, Rasmus Jørgensens hustru fra Korshavn som bar ham til dåben.

Exaudi havde Hans Erichsen en søn ved dåben og blev kaldet Hans, hvis faddere var Peder Josephsens hustru som bar ham til dåben. Anders Rasmussen, Peder Mortensen, Jeppe Henningsen og degnekonen

3. pinsedag lod Hans Erichsen sin sl. søn begrave som var 8 dage gammel

1 pt blev Hans Hansen og Anne Hansdatter copulerede

2 pt blev Anders Rasmussen sen. hustru efter hendes barnefødsel introduceret

Sct. Hansdag blev Anders Rasmussen jun. og Kirsten Rasmusdatter copulerede

3 pt blev Hans Erichsens hustru efter hendes barnefødsel introduceret

4 pt blev Morten Josephsen og Anne Nielsdatter copulerede

9 pt havde Niels Larsen husmand på Drejø en søn ved dåben som blev kaldet Laurits, hvis faddere var min kone som bar ham til dåben. Rasmus Rasmussen, Peder Josephsen, Niels Christensen, Jens Pedersen og Hans Kochs hustru

12 pt havde Claus Hjortø på Drejø en søn ved dåben og blev kaldet Joseph, hvis faddere var Morten Josephsen, Anders Rasmussen, Jeppe Rasmussen ungkarl og Peder Josephsens hustru som bar ham til dåben

15 pt blev Niels Larsens hustru introduceret efter hendes barnefødsel

22 september blev gamle Rasmus Birkholm af Hjortø begravet, ætat 90 år mindre 13 dage

16 pt havde Rasmus Jensen af Birkholm en datter ved dåben og kaldet Anne Margrethe. Morten Josephsens kone på Drejø bar hende til dåben. De andre faddere var Peder Mortensen, Hans Nielsen, Jeppe Rasmussen og Karen Mortensdatter

1. oktober havde Jørgen Hansen (Birkholm) en datter ved dåben og blev kaldet Maren, hvis faddere var Rasmus Nielsen fogeds hustru som bar hende til dåben. Morten Josephsen, Peder Josephsen, Hans Nielsen og Marie Christophersdatter

17 pt blev Claus Rasmussens hustru efter hendes barnefødsel introduceret

18 pt blev Jens Nielsen og Marie Christophersdatter copulerede

19 pt havde Hans Hansen på Drejø en søn ved dåben og blev kaldet Hans, hvis faddere var Claus skrædders hustru som bar ham til dåben, Claus Hjortø, unge Christen Hansen, Niels Christensen og degnens datter Elsebeth

20 pt blev Rasmus Jensens datter af Biorkholm begravet som var 3 uger gammel og 4 dage

Samme søndag blev Hans Hansens søn begravet som var 8 dage gammel

Alle helgens dag blev Rasmus Jensens hustru af Birkholm efter hendes baenefødsel introduceret

22 pt blev Jørgen Hansens hustru af Birkholm efter hendes barnefødsel introduceret

12 november blev sl. Morten Nielsen begravet, ætat 52 år 6 måneder

24 pt blev kristnet Christen Hansen jun en datter som blev kaldet Johanne, hvis faddere var mnin kierste som bar hende til dåben. Jens Nielsen, Hans Andersen, Jeppe Henningsen ungkarl og Maren Nielsdatter

1 advent blev Hans Hansens hustru efter hendes barnefødsel introduceret

2. december blev sl. Peder Ibsen begravet ætat 72 år

12. december blev sl. Peder Ibsens søn sl. Jens Pedersen begravet ætat 23 år

3. juledag blev unge Christen Hansens hustru efter hendes barnefødsel introduceret

Anno 1722
14. januar havde Hans Erichsen en datter ved dåben og blev kaldet Anne. hendes faddere var Hans Erichsens hustru som bar hende til dåben. Rasmus Nielsen, Peder Mortensen, Christen Hansens søn ved navn Niels Christensen og Hans Hansens hustru

19. januar blev Hans Koch begravet ætat 69 år og 7 uger mindre

Kyndelmissedag havde Strange Nielsen en søn ved dåben og blev kaldet Hans, hvis faddere var fogedens hustru som bar ham til dåben. Anders Rasmussen jun. Hans Andersen.

Samme dag havde Niels Josephsen af Skarø en datter ved dåben og blev kaldet Gertrud, hvis faddere var Hans Erichsens hustru som bar hende til dåben. Hans Andersen, Anders Hansen, Laurits Hansen og Morten Josephsens hustru af Skarø

Fastelavns søndag blev Hans Jensens hustru efter hendes barnefødsel introduceret

23. februar blev Rasmus Syetehers afg. hustru begravet ætat 59 år

Reminise blev unge Christen Hansens sl. datter begravet ætat 3 måneder 3 dage

Oculi blev Thomas Andersens barn på Skarø begravet ætat ½ år

Latære havde Arent Nielsen af Skarø en datter ved dåben og blev kaldet Karen, hvis faddere var Anders Christensens hustru som bar hende til dåben. Anders Rasmussen, Hans Erichsen og fogedens hustru

Samme søndag blev Strange Nielsens hustru af Drejø introduceret efter hendes barnefødsel

18. marts blev Niels Josephsens hustru af Skarø introduceret

21. marts blev min kære datter Else født. Gud lade hende opvokse. Gud for ..l. og hendes forældre til glæde

Skærtorsdag havde Morten Rasmussen en søn ved dåben og blev kaldet Rasmus, hvis faddere var hans farmoder Johanne Mortensdatter, Anders Rasmussen, Peder Mortensen, Peder Erichsen og Rasmus Strangesen, begge unge karle

22. april blev min lille datter Elses dåb confirmeret udi kirken af min svoger hr. Jørgen Hansen sognepræst for Egense menighed og var fadderne søster Karen Basse og hendes kierste og søster Maren Basse som bar hende til dåben. Unge Christen Hansen og Peder Mortensen

Jubil. blev Arent Nielsens hustru introduceret efter hendes barnefødsel

Cantate blev Morten Rasmussens hustru efter hendes barnefødsel introduceret

9. maj blev Malene Henrichsdatter begravet ætate 72 år

1 pt var Søren Nielsens barn i kirken, hvor hans dåb blev konfirmeret siden han var hjemmedøbt og var kaldet Niels, hvis faddere var degnekonen som bar ham. Foged Rasmus Nielsen og min karl Christen

8. juni blev Søren Nielsens hustru begravet 41 år 5 måneder

4 pt blev Rasmus Syeteher og Margrethe Jensdatter copulerede

5 pt blev Anders Hansen og Anne Rasmusdatter copulerede

9 pt lod Rasmus Andersen på Skarø sin søn begrave som var død straks efter fødslen

Samme søndag lod Søren Nielsen husmand sin søn begrave som var 9 uger gammel

Den 26. august blev Hans Erichsens barn begravet som var 4 dage gammel

13 pt havde Jens Nielsen på Drejø en søn ved dåben som blev kaldet Niels, hvis faddere var Hans Hansen, Claus Hjortø, unge Christen Hansen, Maren Nielsdatter og Anne Margrethe Christophersdatter, som bar ham til dåben

Samme søndag havde Søren skrædder en søn ved dåben som var hjemmedøbt og blev kaldet Niels, hvis faddere var Peder Svarers hustru som bar ham til dåben. Peder Josephsens karl Peder og hans Hansens karl Rasmus og degnens datter Elsebeth.

Samme søndag blev Rasmus Andersens hustru efter hendes barnefødsel introduceret

17. september blev Niels Tøsing begravet ætat 89 år

15 pt havde Hans Hansen på Drejø en datter ved dåben som blev kaldet Anne Cathrine, hvis faddere var Peder Josephsen, Hans Jensen, Niels Jacobsen, unge Christen Hansens hustru og Voldborg Hansdatter som bar hende til dåben

16 pt blev Hans Erichsens hustru efter hendes barnefødsel introduceret

Samme søndag blev Jeppe Rasmussens datter sl. Malene Jeppesdatter begravet ætat 13 år 9 måneder

18 pt blev Jens Nielsens hustru efter hendes barnefødsel introduceret

Onsdagen efter som var Morten (-) dag blev Søren husmands hustru introduceret efter hendes barnefødsel

19 pt blev Jeppe Rasmussen og Karen Christophersdatter copulerede

20 pt blev Hans Hansens hustru efter hendes barnefødsel introduceret

23. oktober blev Rasmus Andersen af Skarø begravet ætat 37 år

20 pt havde Morten Josephsen af Skarø en søn ved dåben som var hjemmedøbt og var kaldet Rasmus, hvis faddere var Anders Rasmussens hustru som bar ham til dåben. Rasmus Josephsen, Jørgen Andersen

Fest. sanc. blev Anders Hansen og Maren Andersdatter copulerede

11. november blev Søren skrædder en søn begravet ætat 8 uger

1. advent blev Morten Josephsens hustru efter hendes barnefødsel introduceret

Anno 1723
27. januar havde Hans Pedersen en søn ved dåben og blev kaldet Niels, hvis faddere var Anders Svarers hustru som bar ham til dåben. Peder Josephsen, Rasmus Hansen,Strange Nielsens hustru og Anne Mortensdatter

1. februar blev Hans Pedersens sl. moder begravet ætat 75 år

Maria Renselsesdag havde Peder Josephsen af Drejø ved dåben en søn som blev kaldet Hans, hvis faddere var Morten Josephsens hustru som bar ham til dåben, Claus Hjortø, Anders Hansen, Jeppe Henningsen, Gregers Hansen, begge unge karle og degnens datter Elsebeth

10. marts blev Hans Pedersens hustru efter hendes barnefødsel introduceret

Skærtorsdag havde Hans Nielsen på Drejø en søn ved dåben og blev kaldet Christopher, hvis faddere var Jeppe Rasmussens hustru som bar ham til dåben. Hans Erichsen, Jens Nielsen, Christen Rasmussen ungkarl og degnens datter Elsebeth

2. påskedag blev Hans Hansen og Anne Pedersdatter fra Skarø copulerede

14. april blev Anne Clauses begravet ætat 84 år

21. april blev sl. Anne Fromands begravet ætat 66 år

Rogate blev Hans Nielsens hustru efter hendes barnefødsel introduceret

Samme søndag havde unge Christen Hansen en søn ved dåben og blev kaldet Christian hvis faddere var degnekonen som bar ham til dåben, Hans Hansen, Anders Hansen og min tjenestepige Karen Povlsdatter

Exaudi blev Lars Rasmussens søn begravet som var dødfødt

27. maj blev Jep Pedersens mor begravet ætat 57 år

Samme dag blev Jacob Nielsen af Hjortø begravet et barn som var dødfødt

2 pt blev Christen Hansens hustru efter hendes barnefødsel introduceret

Samme søndag havde Rasmus Jensen af Birkholm en datter ved dåben og blev kaldet Anne Margrethe, hvis faddere var Claus Hjortøs hustru som bar hende til dåben. Henrich Jacobsen, Jeppe Rasmussen, Peder Mortensen og Jørgen Hansens hustru af Birkholm

3 pt havde Rasmus Syether en datter ved dåben og blev kaldet Anne Margrethe, hvis faddere var min kone som bar hende til dåben. Peder Mortensen, Jeppe Rasmussen, Jens Rasmussen

Samme søndag blev Lars Rasmussens hustru efter hendes barnefødsel introduceret

5 pt blev Anders Offersen og Anne Mortensdatter copulerede

Maria Bebudelsesdag blev Jacob Nielsens hustru efter hendes barnefødsel introduceret

7 pt blev Rasmus Suetehers hustru af Birkholm efter hendes barnefødsel introduceret

8 pt blev Rasmus Jensens hustru af Birkholm introduceret

10 pt blev Anders Jensens hustru af Birkholm efter hendes barnefødsel introduceret. Barnet døde straks efter fødsel og igenfødsel

7. august blev afgangne Jens Nielsen begravet ætat 52 år

16 pt havde Hans Erichsen på Drejø ved dåben en datter som blev kaldet Anne, hvis faddere var Peder Josephsen, Jeppe Henningsen, Lars Rasmussen og Karen Erichsdatter som bar hende til dåben.

20 pt havde Hans Hansen på Drejø ved dåben en datter som blev kaldet Maren, hvis fadddere var Jeppe Rasmussens hustru, Jens Nielsen, Strange Rasmussen og degnens datter Elsebeth

21 pt blev Hans Erichsens hustru efter hendes barnefødsel introduceret

22 pt blev Christen Rasmussen og Maren Pedersdatter copulerede

23 pt blev Rasmus Rasmussen og Kirsten Jacobsdatter copulerede

2 advent blev Hans Hansens hustru efter hendes barnefødsel introduceret

Anno 1724
2 p epiph havde Hans Hansen af Skarø en søn ved dåben og blev kaldet Peder, hvis faddere var Hans Pedersens hustru som bar ham til dåben. Niels Josephsen, Jeppe Rasmussen og Jørgen Andersen

5 p epiph havde Anders Rasmussen jun. af Drejø en datter ved dåben og blev kaldet Anne, hvis faddere var den gamle degnekone, Hans Hansen, Hans Andersen, Hans Rasmussen ungkarl

Taksigelsesfest havde Karen Rasmusdatter på Drejø et uægte barn ved dåben og blev kaldet Kirsten, hvis faddere var Rasmus Nielsens hustru som bar hende til dåben. Unge Christen Hansen, Jep Henningsen, Hans Hansen og Peder Rasmussen. Faderen til bemeldte barn var Lars Rasmussen

Fastelavns søndag blev Hans Hansens hustru efter hendes barnefødsel introduceret

6. marts blev sl. Morten Josephsen begravet ætat 61 år

22. marts havde Sidsel Andersdatter et uægte barn ved dåben og blev kaldet Jørgen, hvis faddere var Hans Erichsens hustru som bar ham til dåben. Strange Rasmussen, Hans Erichsen, Rasmus Strangesen, ungkarl, degnens datter Elsebeth Hansdatter, og samme tid blev udlagt ved dåben Peder Hansen på Langeland til barnefader. Mens i hendes barnefødsel udlagde kvinden en karl ved navn Christopher Simonsen

Maria bebudelsesdag blev Anders Rasmussens hustru efter hendes barnefødsel introduceret

Skærtorsdag havde Thomas Andersen, husmand på Skarø en datter ved dåben og blev kaldet Karen, hvis faddere var Søren Nielsens hustru Malene Jensdatter, som bar barnet til dåben. Hans Pedersen, Jeppe Rasmussen af Skarø

Anden påskedag blev Søren Nielsen og Malene Jensdatter copulerede

Cantate havde Lars Rasmussen på Drejø en søn ved dåben og var hjemmedøbt og kaldet Rasmus, hvis faddere var min kone som bar ham til dåben. Christen Hansen jun, Hans Erichsen og Karen Erichsdatter

Rogate blev Lars Rasmussens søn begravet som døde en dag efter fødslen

Vor faders himmelfartsdag havde Jørgen Andersen af Skarø en datter ved dåben og blev kaldet Kirsten, hvis faddere var Rasmus Hansens hustru af Skarø som bar barnet til dåben. Hans Erichsen, Hans Koch og Jens Hansen og Anne Hansdatter

Anden pinsedag blev Jacob Nielsens hustru af Hjortø efter hendes barnefødsel introduceret.

Samme dag havde Jørgen Hansen af Birkholm en datter ved dåben og blev kaldet Barbara, hvis faddere var Karen Andersdatter som bar hende til dåben. Jep Rasmussen, Hans Nielsen

3. pinsedag havde Maren Hansdatter af Skarø en uægte søn ved dåben og var kaldet Niels, hvis faddere var Rasmus Hansens hustru som bar ham til dåben. Jørgen Andersen, Arent Nielsens hustru, Anne Jensdatter og blev udlagt ved dåben til barnefader Anders Rasmussen

1 pt blev Lars Rasmussens hustru på Drejø efter hendes barnefødsel introduceret.

4 pt blev Jørgen Andersens hustru af Skarø efter hendes barnefødsel introduceret

Samme dag blev og Jørgen Hansens hustru af Birkholm efter hendes barnefødsel introduceret

Og samme dag blev en pige som af (den faldens sat) var falden udi en brønd på Birkholm, begraved ætat 14 år

9 pt havde Strange Nielsen på Drejø en søn ved dåben og blev kaldet Rasmus, hvis faddere var Hans Nielsens hustru som bar ham til dåben. Strange Rasmussen, (-) Pedersen og Hans Jensen

Samme dag havde Henrich Jacobsen på Birkholm en søn ved dåben og blev kaldet Jacob, hvis faddere var Lars Rasmussens hustru som bar ham til dåben. Jørgen Hansen, Hans Nielsen og Anne (-)datter

19. august blev sl. Christen Hansen begravet ætat 83 år

13 pt blev Henrich Jacobsens hustru af Birkholm efter hendes barnefødsel introduceret

14 pt blev Strange Nielsens hustru på Drejø efter hendes barnefødsel introduceret

18 pt havde Hans Hansen på Drejø ved dåben en datter som var hjemmedøbt og kaldet Johanne
hvis faddere var min kierste som bar hende til dåben. Christen Rasmussen, Rasmus Rasmussen og Anne Cathrine Clausdatter

21 pt blev Hans Hansen jun. hustru efter hendes barnefødsel introduceret

8. november havde Morten Josephsen på Skarø en datter ved dåben og blev kaldet Anne, hvis faddere var Claus Rasmussen, Jeppe Rasmussen og Rasmus Nielsen af Hjortø og Niels Josephsens hustru af Skarø som bar hende til dåben

22 pt havde Ellen Erichsdatter et uægte barn ved dåben og blev kaldet Johanne, hvis faddere var Claus Rasmussen, Hans Jensen, Anders Hansen og Peder Josephsens hustru, som bar hende til dåben, og blev ved dåben Anders Rasmussen udlagt til barnefader

23 pt havde Anders skrædder af Birkholm en datter ved dåben og blev kaldet Maren, hvis faddere var Søren husmands hustru Malene på Drejø. Claus Rasmussen, Hans Nielsen, Rasmus Syeteher og Jens Larsen

Samme dag blev Anders Rasmussen og Maren Hansdatter copulerede

24 pt havde Morten Rasmussen en søn ved dåben og blev kaldet Hans, hvis faddere var min kierste som bar ham til dåben, Strange Nielsen, Lars Rasmussen og Niels Larsen ungkarl

Samme søndag blev Mads Nielsen og Anne Hansdatter copulerede

2 advent blev Niels Pedersen og Kirsten Hansdatter copulerede

3 advent blev Morten Josephsens hustru af Skarø efter hendes barnefødsel introduceret

2 juledag blev Anders skrædders hustru af Birkholm efter hendes barnefødsel introduceret

Anno 1725
Nytårsdag blev Morten Rasmussens hustru på Drejø efter hendes barnefødsel introduceret

13. januar blev Anders Rasmussens afgangne hustru Maren Hansdatter begravet, ætat 26 år

3 p epiph havde Anders Svarer en søn ved dåben og blev kaldet Niels, hvis faddere var min kierste som bar ham til dåben. Hans Erichsens hustru, Jens Hansen, Rasmus Rasmussen og Søren skrædder

Samme søndag havde Søren husmand på Drejø en datter ved dåben og var hjemmedøbt og var kaldet Maren, hvis faddere var Claus Hjortø, Hans Jensen, Jeppe Henningsen og Peder Josephsens hustru som bar hende til dåben

Septuages lod Søren Nielsen på Drejø sin sl. datter Maren Sørensdatter begrave som var 5 dage gammel

Den 1. søndag i fasten blev Niels Jacobsen og Maren Clausdatter copulerede

Den 2. søndag i fasten blev Søren Nielsens hustru på Drejø efter hendes barnefødsel introduceret

Den 3. søndag i fasten blev Anders Svarers hustru på Drejø efter hendes barnefødsel introduceret

4. april blev Hans Nielsen begravet ætat 76 år

3. maj blev Hans Kochs datter begravet ætat 13 år

2 pt havde Niels Pedersen husmand på Drejø en søn ved dåben og blev kaldet Peder, hvis faddere var Claus Rasmussens hustru som bar ham til dåben. Hans Mortensen, Hans Erichsen, Jep Pedersen, Kirsten Rasmusdatter og Karen Rasmusdatter

2 pt blev Jens Nielsens hustru på Drejø efter hendes barnefødsel introduceret

3 pt blev Christen Rasmussen og Ellen Jacobsdatter copulerede

6 pt blev Niels Rasmussens hustru efter hendes barnefødsel introduceret

1. august havde Arent Nielsen af Skarø en søn ved dåben og blev kaldet Christen, hvis faddere var Morten Josephsens hustru som bar ham til dåben, Jørgen Andersen, Niels Josephsen og hans steddatter

14 pt blev Arent Nielsens hustru efter hendes barnefødsel introduceret

26 pt havde Jacob Nielsen af Hjortø en datter ved dåben og blev kaldet Anne, hvis faddere var min hustru som bar hende til dåben. Jørgen Pedersen, Niels Rasmussen, Christen Knudsen og Sinne Jørgensdatter

30. november blev sl. Maren Christophers begravet ætat 70 år og nogle uger

24. december blev den sl. unge karl Jørgen Christophersen begravet ætat 41 år

2. juledag havde Peder Josephsen på Drejø en datter ved dåben og blev kaldet Karen, hvis faddere var Claus Rasmussens hustru som bar hende til dåben. Hans Erichsen, Christen degn og Karen Erichsdatter

1 p juledag havde Rasmus Syeteher af Birkholm en søn ved dåben og blev kaldet Lars, hvis faddere var Rasmus Jensens hustru som bar ham til dåben. hans Erichsen, Jeppe Pedersen og Henrich Jacobsen

Samme søndag blev Jacob Nielsens hustru af Hjortø introduceret

Anno 1726
4 p epiph blev Peder Josephsens hustru efter hendes barnefødsel introduceret

3. i fasten blev Rasmus Syetehers hustru af Birkholm efter hendes barnefødsel introduceret

26. marts blev afgangne Anders Svarer begravet, ætat 57 år

27. marts blev et barn af Birkholm begravet ætat 1 år

29. marts blev afgangne Hans Mortensens hustru begravet, ætat 83 år

Midfaste søndag havde Christen Hansen en søn ved dåben og var hjemmedøbt og var kaldet Rasmus, hvis faddere var Hans Hansen, Hans Erichsen, Niels Rasmussen og Claus skrædders hustru som bar ham til dåben.

2. april blev afgangne Hans Mortensen begravet ætat 72 år

3. påskedag blev Anders Jensens sl. barn af Birkholm begravet ætat 1½ år

24. april blev afgangne Jep Pedersen begravet ætat 36 år

3 p pasch blev Christen Hansens hustru af Drejø introduceret

5 p pasch havde Hans Erichsen på Drejø en søn ved dåben og blev kaldet Hans, hvis faddere var min kone, som bar ham til dåben. Peder Josephsen, Christen Hansen, Anders Skarø.

6. juni døde min liden datter Else Pedersdatter udi hendes alders 5te år og blev begravet udi Drejø kirke den 12. juni

Sct. Hansdag blev Karen Andersdatters barn som var uægte begravet og var halvandet år

26. juni blev Jens Nielsens datter begravet som var 1 år 6 uger

2 pt blev Jens Hansen og Maren Jensdatter copulerede

Visit Maria blev Hans Erichsens hustru på Drejø efter hendes barnefødsel introduceret.

6 pt havde Hans Nielsen på Drejø en datter ved dåben og blev kaldet Maren, hvis faddere var Peder Mortensen, Anders Hansen, Jens Hansen ungkarl og Hans Jensens hustru som bar hende til dåben.

30. juli blev Anders Rasmussens datter begravet ætat 2 år og 6 måneder

1. august blev begravet Arent Nielsens hustru, ætat 34 år

21. august blev begravet Christen Hansens mindste søn, som døde af børnekopper og 20 uger gammel.

14 pt havde Søren Nielsen en søn ved dåben og blev kaldet Niels, hvis faddere var Niels Jacobsens hustru som bar ham til dåben. Peder Mortensen, Christen Rasmussen, Rasmus Christophersen, Anders Rasmussen og Rasmus Rasmussen.

12. oktober lod Lars Rasmussen på Drejø sin søn begrave som var dødfødt

19. oktober blev den gamle degn sl. Hans Carlsen begravet ætat 83 år

19 pt blev Søren Nielsens hustru efter hendes barnefødsel introduceret

22 pt havde Christen Rasmussen en søn ved dåben og blev kaldet Niels, hvis faddere var min datter Cathrine som bar ham til dåben, Søren Nielsen, Niels Rasmussen og Anne Hansdatter.

3. advent blev Lars Rasmussens hustru efter hendes barnefødsel introduceret

4. advent blev Hans Pedersens sl. søn på Drejø begravet udi hans alders ½ år og 4 uger

3. juledag blev Christen Rasmussens hustru efter hendes barnefødsel introduceret.

Anno 1727
2 p epiph havde Niels Jensen af Skarø en søn ved dåben og blev kaldet Hans, hvis faddere var Rasmus Hansens hustru som bar ham til dåben. Rasmus Josephsen, Morten Josephsen, Niels Josephsen og Arent Nielsens hustru

5. februar blev Arent Nielsens afgangne moder af Skarø begravet ætat 78 år

8. februar blev afgangne Henniche Ibsen begravet ætat 69 år

Septuag havde Morten Rasmussen på Drejø ved dåben en datter som var hjemmedøbt og var kaldet Anne, hvis faddere var min datter Cathrine som bar hende til dåben, Anders Rasmussen, Joseph Mortensen ungkarl

Taksigelsesfest havde Hans Pedersen ved dåben en søn som var hjemmedøbt og var kaldet Rasmus, hvis faddere var Hans Hansens hustru af Skarø som bar ham til dåben. Morten Josephsen og Søren Nielsen på Drejø

17. februar blev afgangne Mads Thomsen af Birkholm begravet

Fastelavns søndag havde Morten Josephsen af Skarø en datter ved dåben som blev kaldet Johanne, hvis faddere var Rasmus Hansens hustru som bar hende til dåben, Rasmus Josephsen, Hans Pedersen, Søren Nielsen på Drejø og Hans Kochs hustru på Skarø.

1. søndag i fasten blev Niels Jensens hustru af Skarø efter hendes barnefødsel introduceret

2. søndag i fasten blev Hans Pedersens hustru af Skarø introduceret

12. marts havde Thomas Andersen på Skarø en datter ved dåben og blev kaldet Maren, hvis faddere var Rasmus Hansens hustru som bar hende til dåben, Rasmus Josephsen, Niels Jensen og degnens fæstmø Maren Nielsdatter

Den 3. søndag i fasten blev Morten Rasmussen hustru af Skarø efter hendes barnefødsel introduceret

2 påskedag blev Thomas Andersens hustru af Skarø efter hendes barnefødsel introduceret

Mis. blev den unge degn Henrich Hansen og Maren Nielsdatter copulerede

Almindelig bededag havde Anders skrædder af Birkholm en datter ved dåben og blev kaldet Maren, hvis faddere var Rasmus Strynøkalvs hustru som bar hende til dåben, Hans Nielsen, Rasmus Risting

Anden pinsedag havde Peder Josephsen på Skarø en søn ved dåben og blev kaldet Morten, hvis faddere var Karen Erichsdatter, som bar ham til dåben, Lars Rasmussen, Rasmus Clausen og Joseph Mortensen, begge unge karle.

Tredie pinsedag blev Niels Rasmussen og Ellen Pedersdatter copulerede

1 pt blev Anders skrædders hustru af Birkholm introduceret efter hendes barnefødsel

Samme søndag blev Peder Madsen og Karen Andersdatter copulerede

3 pt blev Peder Josephsens hustru efter hendes barnefødsel introduceret

4 pt havde Hans Jensen en søn ved dåben og var samme hjemmedøbt og var kaldet Jørgen, hvis faddere var Hans Nielsens hustru som bar ham til dåben, Niels Rasmussen, Anders Hansen, Rasmus Clausen, Anne Jørgensdatter.

Samme søndag blev Søren Jacobsen og Anne Rasmusdatter copulerede.

5 pt blev Hans Jensens mindste søn begravet som var ikkun 7 dage gammel

Samme søndag havde Strange Nielsen en datter ved dåben og blev kaldet Maren, hvis faddere var Jens Nielsens hustru som bar hende til dåben, Anders Skarø, Niels Rasmussen, Rasmus Clausen ungkarl.

8 pt havde Anders Rasmussen en søn ved dåben og var kaldet Rasmus, hvis faddere var Peder Josephsen, Lars Rasmussen, Jens Koch og den unge degnekone som bar ham til dåben.

Samme søndag blev Hans Jensens hustru efter hendes barnefødsel introduceret

9 pt blev Strange Nielsen hustru efter hendes barnefødsel introduceret

10 pt havde Arent Nielsen af Skarø en søn ved dåben og blev kaldet Knud, hvis faddere var Hans Kochs hustru som bar ham til dåben, Rasmus Hansen, Hans Pedersen, Morten Josephsen og Thomas Andersen.

12 pt havde Jens Nielsen en søn ved dåben og blev kaldet Christopher, hvis faddere var Karen Kochis som bar ham til dåben. Claus Hjortø, Anders Rasmussen, Rasmus Clausen og min karl Rasmus Andersen, begge unge karle

Samme søndag blev Anders Rasmussens hustru efter hendes barnefødsel introduceret

16 pt lod Jens Nielsen sin mindste søn begrave ætat 5 uger

Michaelis blev Jens Nielsens hustru efter hendes barnefødsel introduceret

17 pt blev kristnet Hans Hansen jun. en søn som blev kaldet Hans, hvis faddere var den unge degnekone (blank for faddere).

Samme søndag blev Arent Nielsens hustru af Skarø efter hendes barnefødsel introduceret

19 pt blev kristnet Jens Hansen på Drejø en datter som blev kaldet Johanne, hvis faddere var Niels Larsens hustru som bar hende til dåben. Christen degn, Niels Rasmussen, Peder Erichsen og Jens Rasmussen.

23. oktober blev Arent Nielsens mindste søn begravet 10 uger mindre 1 dag

27. oktober blev Johanne Andersdatter begravet ætat 23 år

Samme dag havde Henrich Jacobsen på Birkholm en søn ved dåben og blev kaldet Peder, hvis faddere var Claus Rasmussen, Anders Skarø, den unge degnekone og Rasmus Nielsens hustru som bar ham til dåben.

Alle helgens dag blev Peder Jacobsen og Karen Rasmusdatter af Skarø copulerede

22 pt blev Hans Hansens hustru på Drejø efter hendes barnefødsel introduceret

21. november blev Arent Nielsens mindste søn begravet ætat 2 år

23 pt blev Anders Rasmussen og Karen Rasmusdatter copulerede

24 pt blev Jens Hansens hustru på Drejø efter hendes barnefødsel introduceret

1 advent havde Peder Madsen ved dåben en søn som blev kaldet Mads, hvis faddere var Peder Josephsens hustru som bar ham til dåben, Hans Andersen, Niels Rasmussen og Peder Erichsen.

Samme søndag blev Henrich Jacobsens hustru af Birkholm efter hendes barnefødsel introduceret

Samme søndag aften klokken 10 blev min søn Rasmus født. Gud lade ham fremmes i alder, visdom og nåde hos Gud og mennesker.

3. advent blev Jeppe Henningsen og Karen Erichsdatter copulerede

Anno 1728
1 p epiph blev Peder Madsens hustru efter hendes barnefødsel introducert

Onsdag den 14. januar blev min lille søn Erasmi dåb af provsten hr. Herman Veigner confirmeret i efterfølgende fadderes præsence: hr. Jørgen Wichmand, sn. Niels Basse og mons. Rasmus Drejer og min kones søster mad. Karen Basse og Maren hr. Jørgens

Samme onsdag blev min kone af provsten hr. Herman Veigner introduceret

Septuag havde Hans Erichsen ved dåben en datter som blev kaldet Johanne, hvis faddere var min datter Cathrine, som bar hende til dåben. Strange Rasmussen, Peder Mortensen, Hans Rasmussen, Rasmus Rasmussen, begge unge karle og den unge degnekone.

Sexag havde Christen degn på Drejø ved dåben en datter som blev kaldet Karen, hvis faddere var min datter Cathrine, Hans Jensen, Lars Rasmussen og Peder Josephsen og Rasmus Clausen ungkarl.

Fastelavns søndag blev Christen Hansens datter begravet som var 6 dage gammel.

Invoc havde Henrich degn ved dåben en datter som blev kaldet Maren hvis faddere var Jens Svarers hustru som bar hende til dåben, Anders Skarø, Niels Rasmussen, Niels Jacobsen og Karen Mortensdatter,

27. februar blev Morten Josephsens moder af Skarø begravet ætat 88 år.

3. søndag i fasten blev Hans Erichsens hustru introduceret

Latære blev Christen degns hustru efter hendes barnefødsel introduceret

12. marts blev afgangne Anne skrædders begravet ætat 81 år

Skærtorsdag blev den unge degnekone efter hendes barnefødsel introducert

14. april havde Niels Rasmussen en datter ved dåben og blev kaldet Valborg, hvis faddere var min datter som bar hende til dåben, Lars Rasmussen, Jørgen Koch, Anders Skarø, Rasmus Rasmussen ungkarl

Trin. blev Niels Rasmussens hustru efter hendes barnefødsel introduceret

27. august blev afgangne Anders Christensen af Skarø begravet ætat 54.

17. bris Hans Erichsens mindste datter begravet ætat et halvt år

6. octobris havde Arent Nielsen af Skarø en søn ved dåben og blev kaldet Christen, hvis faddere var Rasmus Hansens hustru som bar ham til dåben, Rasmus Hansen, Peder skrædder, Jens Hansen og Karen Mortensdatter.

20 pt havde Peder Jacobsen af Skarø en søn ved dåben og blev kaldet Joseph, hvis faddere var Anders Skarø, Jeppe Rasmussen, Arent Nielsen og Rasmus Hansens hustru som bar ham til dåben.

23 pt blev Peder Jacobsens afgangne søn begravet som var 14 dage gammel

24 pt havde Christen Rasmussen ved dåben en datter som blev kaldet Kirsten, hvis faddere var Cathrine Marie som bar hende til dåben, Jens Hansen, Niels Jacobsen og Jens Nielsens hustru

2 advent blev Arent Nielsens hustru efter hendes barnefødsel introduceret.

3 advent havde Anders Rasmussen ved dåben en søn som blev kaldet Rasmus, hvis faddere var Morten Rasmussen, Strange Nielsen, Niels Rasmussen og Jens Nielsens hustru som bar ham til dåben.

4. advent blev Peder Jacobsens hustru efter hendes barnefødsel introduceret.

Anno 1729
Nytårsdag blev Christen Rasmussens hustru efter hendes barnefødsel introduceret

1 p epiph havde Jacob Nielsen af Hjortø ved dåben en datter som blev kaldet Johanne, hvis faddere var Peder Mortensen, Anders Skarø, Rasmus Nielsen, Hans Nielsen og Anne Jørgensdatter som bar hende til dåben.

2 p epiph blev Anders Rasmussens hustru efter hendes barnefødsel introduceret

28. januar blev gamle Erich Rasmussen begravet ætat 77 år

5 p epiph havde Christen degn på Drejø ved dåben en søn som blev kaldet Rasmus, hvis faddere var Anders Rasmussen jun., Jørgen Henningsen, Rasmus Andersen og Jeppe Kochs hustru, som bar ham til dåben.

Septuag blev Jacob Nielsens hustru af Hjortø efter hendes barnefødsel introduceret.

Sexag blev Christen Hansens mindste sl. søn begravet ætat 14 dage.

2. marts blev Rasmus Jensen sl. søn af Birkholm begravet ætat 37 år.

Maria bebudelsesdag blev Christen degns hustru efter hendes barnefødsel introduceret.

2. påskedag havde Rasmus Nielsen af Hjortø ved dåben en datter som blev kaldet Anne, hvis faddere var min datter Cathrine, Jørgen Pedersen og hans søn Niels Jørgensen og Hans Nielsen og Niels Nielsen.

27. april blev Christen Hansens hustru af Birkholm begravet i de fattiges jord.

Rogate blev Rasmus Nielsens hustru af Hjortø efter hendes barnefødsel introduceret.

2. pinsedag havde Jens Nielsen på Drejø en datter ved dåben og var hjemmedøbt og kaldet Maren, hvis faddere var Christen degn, Morten Rasmussen, Lars Rasmussen og Hans Nielsens hustru som bar hende til dåben.

1 pt blev Jens Nielsens datter på Drejø begravet som levede 12 dage efter fødslen.

Samme søndag havde Ellen Erichsdatter en datter som var uægte ved dåben og blev kaldet Anne Cathrine, hvis faddere var Niels Jacobsens hustru som bar hende til dåben. Christen degn, Peder Rasmussen, Jørgen Henningsen og Jens Hansen og blev samme tid ved dåben udlagt til barnefader en karl ved navn Lars Simonsen som arbejdede på kirken.

2 pt havde Rasmus Jensen af Birkholm ved dåben en søn som blev kaldet Morten, hvis faddere var Karen Mortensdatter som bar ham til dåben, Peder Mortensen, Anders Hansen, Joseph Mortensen og Jens Larsen af Birkholm.

Visit Maria blev Jens Nielsens hustru af Drejø efter hendes barnefødsel introduceret.

5 pt havde Jørgen Hansen på Birkholm ved dåben en datter som var hjemmedøbt og var kaldet Karen, hvis faddere var Hans Hansen, Jens Hansen, Anders Jensen og Cathrine Madsdatter som bar hende til dåben.

7 pt blev Rasmus Hansens hustru af Birkholm efter hendes barnefødsel introduceret.

4 pt havde Jeppe Henningsen ved dåben en datter som blev kaldet Anne Cathrine hvis faddere var Laurs Jørgensens datter som bar hende til dåben. Hans Erichsen, Peder Erichsen, Rasmus Rasmussen.

9 pt blev Jep Henningsens hustru efter hendes barnefødsel introduceret

10 pt havde Hans Erichsen ved dåben en søn som blev kaldet Henning, hvis faddere var Hans Jensens hustru som bar ham til dåben, Anders Clausen, Peder Pedersen, Jens Hansen og Hans Strangesen.

Samme søndag blev Jørgen Hansens hustru efter hendes barnefødsel introduceret.

11 pt blev Hans Erichsens lille søn begravet som var 5 dage efter fødslen

Samme søndag havde Morten Rasmussen ved dåben en søn som blev kaldet Morten, hvis faddere var Rasmus Nielsens hustru som bar ham til dåben. Hans Hansen, Peder Mortensen, Peder Pedersen og Lehne Jørgensdatter, Hans Rasmussens hustru.

15 pt blev Hans Erichsens hustru introduceret.

16 pt blev Morten Rasmussens hustru efter hendes barnefødsel introduceret.

20 pt blev Peder Erichsen og Johanne Kirstine Nielsdatter copulerede.

21 pt blev Christen Hansen og Anne Rasmusdatter copulerede.

17 9bris blev Malene sl. Jerrich Hansens hustru begravet ætat 85 år

Torsdag den 24 9bris blev Rasmus Rasmussens datter sl. Johanne Rasmusdatter begravet ætat 18 år 4 måneder.

1 advent blev Ellen Erichsdatter begravet

1. Xbris blev Rasmus Rasmussens hustru begravet ætat 64 år.

Samme dag blev Ellen Erichsdatters mindste datter begravet.

Fredagen den 2 Xbris blev Niels Josephsens steddatter begravet ætat 23 år.

Torsdag den 22 Xbris lod Hans Nielsen på Drejø sin afgangne moder begrave ætat 74 år.

Anno 1730
Epiph havde Morten Josephsen ved dåben en søn som blev kaldet Hans, hvis faddere var Peder skrædders hustru som bar ham til dåben. Hans Hansen, Rasmus Hansen, Arent Nielsen og Hans Pedersens hustru af Skarø

23. januar blev Lars Rasmussens afgangne søster Johanne Rasmusdatter begravet ætat 40 år.

31. januar blev afgangne Rasmus Nielsen begravet ætat 66 år

4 p epiph blev Rasmus Andersen og Anne Hansdatter af Skarø copulerede.

Sexag. blev Morten Josephsens hustru af Skarø efter hendes barnefødsel introduceret.

Fastelavns søndag blev Anders Hansens hustru begravet.

7. marts havde Arent Nielsen ved dåben en søn som blev kaldet Anders, hvis faddere var Morten Josephsens hustru som bar ham til dåben, Christen degn, Rasmus Andersen, Hans Christensen.

Latære havde Rasmus Andersen af Skarø ved dåben en søn som blev kaldet Anders, hvis faddere var Hans Hansens hustru som bar ham til dåben, Hans Hansen, Christen degn, Lars Koch.

Samme søndag havde Christen husmand på Birkholm en søn ved dåben og blev kaldet Rasmus, hvis faddere var den unge degnekone som bar ham til dåben, Rasmus Strynøkalv, Anders skrædder og Larsis begge sønner.

21. marts blev afgangne Jørgen Henningsen begravet ætat 23 år.

24. marts blev Rasmus Nielsen begravet ætat 67 år.

Samme dag blev Arent Nielsens mindste barn begravet 14 dage efter fødslen.

2. påskedag havde Peder Josephsen ved dåben en datter som blev kaldet Cathrine, hvis faddere var Karen Mortensdatter som bar hende til dåben, Hans Hansen, Hans Pedersen.

3. påskedag blev Christen husmands søn begravet 3 uger efter fødslen.

Qvasimog. blev Arent Nielsens hustru af Skarø efter hendes barnefødsel introduceret.

Samme søndag blev Niels Rasmussens sl. datter begravet ætat 2 år

Misericord havde Hans Nielsen på Drejø ved dåben en søn som blev kaldet Niels, hvis faddere var Jens Nielsens hustru som bar ham til dåben. hans Hansen og Christopher Hansen.

Samme søndag blev Jep Henningsens lille sl. datter begravet ætat 40 uger.

24. april blev afgangne Hans Mortensen begravet ætat 80 år

Jubil. havde Hans Hansen på Drejø ved dåben en datter som blev kaldet Karen, hvis faddere var mosteren Elsebeth Hansdatter, Christen degn og jens Hansen.

Samme søndag blev Rasmus Andersens hustru efter hendes barnefødsel introduceret.

Torsdag den 2. maj blev Hans Nielsens sl. hustru begravet ætat 39 år.

Cantate blev Christen husmands hustru af Birkholm introduceret.

Rogate blev Peder Josephsens hustru efter hendes barnefødsel introduceret.

Trin. blev Hans Hansens hustru efter hendes barnefødsel introduceret.

14. juni blev Rasmus skrædders sl. moder af Skarø begravet ætat 74 år.

2 pt blev Hans Nielsens mindste søn begravet som døde 7 uger efter fødslen.

Visit Maria blev Anders skrædder og Sidsel Andersdatter copulerede.

13 pt blev Anders Hansen husmand begravet

20. september blev afgangne Hans Nielsen af Birkholm begravet ætat 56 år.

14 oktober blev afgangne Rasmus Josephsen af Skarø begravet ætat 64 år.

21 pt havde Hans Rasmussen på Drejø ved dåben en søn som blev kaldet Rasmus, hvis faddere var Jep Henningsens hustru som bar ham til dåben. Jens Svarer, Niels Rasmussen og Rasmus Rasmussen og Niels Jørgensen, begge unge karle

4. november blev afgangne Rasmus Rasmussen begravet, ætat 62 år.

Onsdag den 15. november blev den gamle degnekone begravet, ætat 73 år.

24 pt blev Hans Rasmussens lille søn begravet 3 uger efter fødslen.

1. december blev Claus Rasmussens afgangne hustru begravet ætat 49 år

1. advent blev Hans Rasmussens hustru introduceret.

8. december blev afgangne Johanne Hansdatter begravet, ætat 80 år.

3. advent havde Christen Hansen en søn ved dåben blev kaldet Anders.

Søndag den 15. december blev afgangne Maren, Hans Nielsens begravet, ætat 83 år.

Onsdag den 20. december blev afgangne Niels Rasmussen af Hjortø begravet, ætat 84 år

Anno 1731
2. januar blev sl. Rasmus Nielsens afgangne hustru begravet ætat 63 år.

Septuages blev Christen Hansens hustru efter hendes barnefødsel introduceret.

Onsdag den 24. januar blev Hans Andersens afgangne hustru begravet 63 år.

23. februar blev Hans Erichsens afgangne hustru Bodil Rasmusdatter begravet, ætat 49 år.

13. marts blev Christen degns ældste søn begravet ætat 11 år 7 måneder

Palm havde Niels Rasmussen på Drejø ved dåben en datter som var hjemmedøbt og kaldet Valborg, min kierste bar hende til dåben. De andre faddere var Hans Koch af Skarø, Niels Rasmussen, Lars Rasmussen og Cathrine Rasmusdatter.

19. marts blev Peder Mortensens afgangne hustru begravet ætat 68 år.

21. marts blev Peder Josephsens (?) afgangne Rasmus Rasmussen begravet ætat 3 år.

9. april blev afgangne Maren, sl. Hans Nielsens af Birkholm begravet ætat 60 år.

Jubilate blev Niels Rasmussens lille sl. datter begravet 5 uger og 2 dage efter fødslen.

Tirsdag den 24. april blev Anders Svarers sl. søn begravet ætat 10 år.

5 p pasch blev Niels Rasmussens hustru introduceret.

2 påskedag havde Peder Madsen en søn ved dåben, som var hjemmedøbt og var kaldet Anders, hvis faddere var Maren Madsdatter som bar ham til dåben, Jens Koch, Anders Hansen, Rasmus Ibsen og Niels Rasmussen begge unge karle.

1 pt blev Anders Svarers søn begravet ætat 14 år.

4 pt blev Hans Nielsen og Sidsel Christensdatter copulerede.

23. juni blev afgangne Peder Mortensen begravet ætat 40 år.

6 pt blev Hans Andersen og Maren Mortensdatter copulerede.

Maria Bebudelse blev Peder Rasmussen og Maren Rasmusdatter copulerede

7 pt blev Jens Larsen og Karen Andersdatter copulerede.

13. juli blev sl. Strange Nielsen på Drejø begravet ætat 47 år

8 pt blev afgangne gamle Kirsten væverske begravet i de fattiges jord.

10 pt havde Christen husmand på Birkholm ved dåben en datter som blev kaldet Maren, hvis faddere var Hans Rasmussens hustru som bar hende til dåben, Anders Hansen, Knud Hansen og Niels Jørgensen fra Hjortø.

11 pt blev Jep Rasmussens stedsøn Henrich Larsen begr. ætat 23 år.

12 pt havde Rasmus Syeteher ved dåben en søn som blev kaldet Jens, hvis faddere var Jep Henningsens hustru som bar ham til dåben, Christen degn, Niels Christensen

13 pt blev Jens Hansen og Kirsten Rasmusdatter copulerede.

20. august blev Claus Rasmussen begravet ætat 54 år.

20 pt havde Anders skrædder af Birkholm ved dåben en søn, som blev kaldet Jens, hvis faddere var Jens Larsens hustru som bar ham til dåben. Jørgen Hansen, Joseph Hansen og Peder Hansen og Anne Clausdatter

Samme søndag blev Rasmus Syeterhers hustru efter hendes barnefødsel introduceret

22 pt blev Niels Christensen og Maren Mortensdatter copulerede.

23 pt blev Rasmus Clausen og Anne Cathrine Clausdatter copulerede.

24 pt blev Anders Jensens hustru af Birkholm efter hendes barnefødsel introduceret.

25 pt blev Anders Hansen og Anne Nielsdatter på Drejø copulerede.

Fredag den 30 9bris blev Anne Ristings begravet ætat 66 år

onsdag den 5 Xbris havde Peder Jacobsen af Skarø ved dåben 2 sønner, den ene blev kaldet Rasmus den anden var hjemmedøbt og var kaldet Jacob, hvis faddere var min kierste som bar den ene som blev kaldet Rasmus og Hans Hansens hustru af Skarø bar den anden som var kaldet Jacob. De andre faddere var Morten Josephsen, Arent Nielsen, Lars Hansen, Christen Andersen og Jep Rasmussen.

4 advent havde Morten Josephsen af Skarø en datter ved dåben som blev kaldet Karen, hvis faddere var Rasmus Clausens hustru som bar hende til dåben. Rasmus Hansen, Jørgen Andersen, Arent Nielsen, Hans Kochs hustru og Karen Hansdatter.