Studedrift ved Ribe i 1580erne

Studedrift ved Ribe i 1580erne