Kong Christian II's brev 1520 på Sallinge herred

Kong Christian II's brev 1520 på Sallinge herred