Jens Pilegaards manuskript "Hillerslev sogn"

Jens Pilegaards manuskript "Hillerslev sogn"

Hillerslev sogn

Opbevares på Ringe lokalhistoriske Arkiv