Fra tømrermester Marius Hansens fotoarkiv

| | | | | | | | |
Fotos skænket af lærer Karl List
Tømrer mester Knud Marius Hansen, Egebjerg HedeTømrer mester Knud Marius Hansen, Egebjerg Hede Marius Tømrers gamle værksted på Egebjerg HedeMarius Tømrers gamle værksted på Egebjerg HedeKnud Marius Hansen, tømrermester, Egebjerg pr Stenstrup. Født i Egebjerg den 8. februar 1897. Lærte 1911—15 hos faderen, nu afdøde tømrermester H. Chr. Hansen, Egebjerg. Frekventerede vintrene 1914—16 dagkursus paa Teknisk Skole i Svendborg. Arbejdede som svend væsentligst hos tømrermester H. Jensen, Stenstrup, og hos tømrermester J. Mortensen, Ø. Skerninge. Etablerede sig i Egebjerg 1922, idet han overtog den af faderen i 1890 grundlagte forretning. Har haft del i tømrerarbejdet ved opførelsen af gymnastikfløjen og økonomifløjen paa Ollerup Haandværkerskole, tørrelader i 2 etager for ‘De forenede Teglværker A/S samt flere større og mindre ejendomme i Svendborg, Stenstrup og omegn.

 

 

Måske fra Egebjerg Skytteforening og Øvelseshus (m. rigsvåben)Måske fra Egebjerg Skytteforening og Øvelseshus (m. rigsvåben) Langhøjs TeglværkLanghøjs Teglværk Opførsel af ringovn? teglværk i Stenstrup eller Kirkeby?Opførsel af ringovn? teglværk i Stenstrup eller Kirkeby? Egebjerg TeglværkEgebjerg Teglværk 

10 Ingeniør kompagnis Pionerer 1921-2210 Ingeniør kompagnis Pionerer 1921-22 Egebjerg Gymnastikforening ca 1919 m deligsfører N.P. VolstrupEgebjerg Gymnastikforening ca 1919 m deligsfører N.P. Volstrup Egebjerg Gymnastikforening ca 1920Egebjerg Gymnastikforening ca 1920